Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 18 Mart 2009  Gösterim: 47.700  Cevap: 3

Jeolojik zaman nedir?

_kbr_
18 Mart 2009 21:46       Mesaj #1
_kbr_ - avatarı
Ziyaretçi
yha jeolojik zamn nedir?
EN İYİ CEVABI Keten Prenses verdi
JEOLOJİK ZAMANLAR « Yeryüzü


Sponsorlu Bağlantılar
Yer'in oluşundan bu güne kadar geçirdiği şekil, ısı, bitki örtüsü, v.b. değişikliler. jeoloji bilimi yönünden incelendiğinde, ilkel zaman, birinci zaman, ikinci zaman, üçüncü zaman ve dördüncü zaman olmak üzere beş büyük bölüme ayrıldığı görülür.

Bu çeşitli zamanların her biri de devirlere, devirler tabakalara, tabakalar da daha küçük kısımlara ayrılır.

İLKEL ZAMAN (Antekambrien), hayatsız olan zamandır. Arkeen ve Prekambrien olmak üzere iki devre ayrılır. Arkeen devre ait incelemelerde, hiç bir canlı izine rastlanmamıştır (bitki ya da hayvan). Prekambrien devrine ait izlerde ise bugünkü kırkayaklara benzer cinste hayvanların yaşadığı anlaşılmaktadır.

BİRİNCİ ZAMAN (Paleozoik) eski hayvanlar zamanıdır. Bu zamanda, şekil bakımından çok az gelişmiş her gruptan canlıya rastlanmaktadır. Fakat bu zamanda memeliler, kuşlar, kapalı tohumlu bitkiler yoktur. Bu zamanın bitkilerinin çoğunu, çiçeksiz fakat kökü olan bitkiler, atkuyrukları, kibrit otlan, açık ve kapalı tohumlu çiçekli bitkiler meydana getirmektedir. Bütün bu bitkilerin yükseklikleri de 10-40 metreyi bulmaktadır. Bu zamanın hayvanlarının büyük bir bölümünü de deniz hayvanları meydana getirmektedir. Bunla da en ilkel hayvanlardır. Biraz gelişmiş hayvanlar arasında bu zamanda rastlanan hayvanlardan çeşitli balıklar, kurbağalar, bazı sürüngenler dikkati çekmektedir. Birinci zaman, Kambrien, Silürien, Devonien, Karbonifer, Perm devirlerine ayrılmaktadır.

İKİNCİ ZAMAN (Mozozoik) orta hayvanlar zamanıdır. Birinci zamana oranla daha sakin ve durgun bir zamandır. Atmosfer az yoğun ve az sıcaktır. Üç devreye ayrılır: Trias devri, Tura devri, Tebeşir devri. Bu zamanda bulunan bitkiler arasında, bugün bile varolan çamlar ve sedir ağaçları, bu zamanda meydana gelmiştir. Bu arada çınar, kavak, incir, meşe, bambp, palmiye gibi bitkiler de bu zamanda oluşmuştur. Bu zamanın hayvanları da dikkati çekecek özelliktedir. Bu zamanda ilkel hayvanların gelişmiş türlerinin yanında kelebeğin, İstakoz, yengeç gibi yüksek kabukluların meydana geldiği kemikli balıkların belirdiği görülür. Fakat, bu zamanın asıl karakteristik hayvanları, Jura devrinde gelişen ve karada yaşayan sürüngenlerdir. Bunlardan bazıları küçük boylu oldukları halde, diğer bir kısmının boyları 30-60 metreyi bulur. Bazıları ot yiyicidir. Çoğunun üzerleri iki kat zırhla örtülmüştür. Genel bir şekilde bunlar pek büyük hayvanlar. dır. Bu sürüngenler arasında suda yüzen ve uçanlarına da (kuşların bu devir de oluştukları sanılır) rastlanır.

ÜÇÜNCÜ ZAMAN (Meozoik) yeni hayvanlar zamanıdır. Bu zaman dehşetli volkan püskürmelerinin, tektonik olayların meydana geldiği etkin bir zamandır. Bu olaylar sonucu, yeryüzünde, üçüncü zaman oluşumları (Alpler) Pireneler,Apeninler, Karpatlar And dağlan Himalayalar meydana gelmiştir. Ülkemizin en yüksek volkanik dağları (Erciyas, Ararlar Süphan dağları Toroslar) bu zamanda olmuştur. Üçüncü zaman, kendisinde bulunan ve bugün de halâ yaşayan birçok canlı türlerin karakterize edilmesiyle dört devre ayrılır: Eosen (Bu devirde nümmelitler boldur), Oligosen (Bol oranda yumuşak, çaların bulunduğu ve geliştiği devirdir), Miyosen (Fillerin, geviş getirenlerin ve atların geliştiği devirdir), Pliyosen (bu devrin yumuşakça ve memelileri, tamamıyla bugünkü şekillerine benzer).

DÖRDÜNCÜ ZAMAN (Antropozoik) insan zamanıdır. Bu zamanda yerel alçalmalarla yerel püskürmelere, nehirlerin deniz kenarlarına getirdikleri bazı alüvyonlara rastlanır. Bu zamanın önemli olaylarından birisi buzulların genişlemesi, öbürü de insanın meydana gelişidir. Bu sebeple bu zamana ilkel ya da medenî insan zamanı da denir. Dördüncü zaman pleistosen. Holosen adlan altında iki devreye ayrılır. Bu zamanın hayvanları, zamanımızın hayvanların aynıdır. Ancak, zaman başlangıcında var olan hayvanlardan bazıları, bugün yok olmuşlardır. (filden daha büyük olan mamut gibi). Diğer bir kısım hayvanlar da ısı değişimlerine göre, daha soğuk ya da daha sıcak bölgelere göç etmişlerdir. İlk insan da Pliosen devri sonlarında meydana

kaynak


18 Mart 2009 21:49       Mesaj #2
Keten Prenses - avatarı
Üye
JEOLOJİK ZAMAN TABLOSU
zamancet
Dunya
Kambriyen öncesi dünya tüm kıta hareketleri
tablo

18 Mart 2009 21:49       Mesaj #3
Keten Prenses - avatarı
Üye
Jeolojik zamana, dünyanın oluşumunda itibaren günümüze kadar olan zamanların değişik dönemler halinde adlandırılması diyebiliriz. Biline İlk insan ya da insan benzeri canlının yaklaşık 2 milyon yıl önce ortaya çıktığı tahmin ediliyor.

Jeolojik Zamanlar:

Hadean (4.600 - 4.000 milyon yıl)
Yerküremizin oluşumu ve kimyasal evrim süreci

Arkeen (4.000 - 2.500 milyon yıl)
Biyolojik evrimin başlangıcı ve ilkel oksijensiz yaşam

Proterozoyik (2.500 - 545 milyon yıl)
İlkel tek hücreden karmaşık çok hücrelilere geçişin olduğu dönem

Paleozoyik (1. zaman)
Kambriyen (545- 495 milyon yıl)
Hayvanlar aleminin hızlı evrimi ve çeşitlenmesi
Ordovisiyen (495 - 440 milyon yıl)
Tatlı sulardaki ilk omurgalılar

Silüriyen (440-410 milyon yıl)
Karalardaki ilk canlılar: Bitkiler ve böcekler

Devoniyen (410-354 milyon yıl)
Çift yaşamlılar: Bir ayakları karada, bir ayakları denizde

Karbonifer (354-298 milyon yıl)
Dev boyutlu bitkiler - Kömür devri

Permiyen (298-250 milyon yıl arası)

Mesozoyik (2. Zaman)

Triyas (250 -203 milyon yıl)

Jura (203 - 144 milyon yıl)

Kretase (144 - 65 milyon yıl)
Dinozorların devri

Senozoyik (3. Zaman)

Paleosen (65- 53 milyon yıl)

Eosen (53 - 33.7 milyon yıl)
Memelilerin yükselişi ve günümüz yaşamının doğuşu

Oligosen (33.7-23.8 milyon yıl)
İlk hortumlu memeliler

Miyosen (23.8-5.3 milyon yıl)
Atların göçü ve egemenliği

Pliyosen (5.3-1.8 milyon yıl)
Hominidlerin (İnsan soyunun) evrimi

Pleyistosen (1.8 - 0.01 milyon yıl)
Buzul çağları

Holosen (0.01 milyon yıl - Günümüz )

Pleyistosen'de yaşanan son buzul çağının sona ermesiyle başlayan devre yaklaşık 10 bin yıl öncesinden başlayan ve günümüze ulaşan bir zaman dilimini ifade etmektedir.

biltek.tubitak.gov.tr
Keten Prenses tarafından gönderilmiş olan #4 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç