Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 6 Nisan 2011  Gösterim: 8.920  Cevap: 2

Kömürün erime ve donma ısısı hakkında bilgi verir misiniz?

fatma 33
30 Mart 2009 19:00       Mesaj #1
fatma 33 - avatarı
Ziyaretçi
sizden kömürün erime_donma ısısının grafiğini istiyorum lütfeeeeeeeeeeeeen acil lazım
EN İYİ CEVABI SEDEPH verdi
Kömür eriyebilen ya da donabilen bir madde değildir. Bu yüzden bu grafikleri size sağlayamayız. ancak kömür hakkında bilgi verebiliriz.

Kömür yanabilen sedimanter organik bir kayadır. Kömür başlıca karbon,(Atom numarası: 6 Simge: C Kütle numarası: 12.0112 Kaynama Noktası (C): 4830 Erime Noktası (C): 3727 Yoğunluk: 2.26 Buharlaşma Isısı: 171.7 Kaynaşma (Füzyon) Isısı: -- Elektriksel iletkenlik: 0.0007 Isıl iletkenlik: 0.057 Özgül Isı Kapasitesi: .165)hidrojen (Hidrojen, (Yunanca: ὑδρογόνο = su yapan) element sembolü H olan, 1 atom sayılı kimyasal elementtir. Standart sıcaklık ve basınç altında renksiz, kokusuz, metalik olmayan, tatsız, oldukça yanıcı ve H2 olarak bulunan bir biatomik gazdır. 1.00794 g/mollük atomik kütlesi ile tüm elementler arasında en hafif elementtir.Periyodik cetvelde sol üst köşede yer alır.), oksijen gibi (Elementler içinde çok bol bulunanı olduğu hâlde, eski kimyâcıların gözünden kaçan renksiz, kokusuz ve tatsız bir gaz. İlk defâ 1774 yılında J.Priestley tarafından, cıva oksidin ısıtılması ile elde edildi. 1781’de Lavoisier, oksijenin, havada bulunan ve yanmayı hâsıl eden bir madde olduğunu bildirdi. Bu maddeye, asit yapısı anlamına gelen oxygenıum ismini verdi. Çünkü Lavoisier, bütün asitlerin oksijen ihtivâ ettiğini sanıyordu.) elementlerin bileşiminden oluşmuş olup, diğer kaya tabakalarının arasında damar haline uzunca bir süre (milyonlarca yıl) ısı, basınç ve. mikrobiyolojik etkilerin sonucunda meydana gelmiştir. Taşlaşmış karbon kütlesi olan bir cins katı yakıt. Kömür, bir mineral değildir. Çünkü bir oluşum sonucu meydana gelmemiştir.Demir,(Demir, atom numarası 26 olan kimyasal element. Simgesi Fe dir (Lat. Ferrum dan). Demir, yerkabuğunda en çok bulunan metaldir. Bu gerçekten çok safrifik bir durum olmakla birlikte, demir birçok alanda kullanılmaktadır.) bakır (Alm. Kupfer, Fr. Cuivre, İng. Copper. Sembolü Cu olan bir metal. Kırmızı renklidir. Takriben M.Ö. 8000 yıllarında kullanıldığı bilinmektedir.Özellikleri: Periyodik cetvelde 1B grubundadır. Hakiki metal olup, eksi değerleri yoktur. Gümüş ve altın ile aynı gruptandır. Atom numarası 29, Atom ağırlığı 63,546’dır. )çinko,(Atom numarası: 30 Simge: Zn Kütle numarası: 65.37 Kaynama Noktası (C): 906 Erime Noktası (C): 419.5 Yoğunluk: 7.14 Buharlaşma Isısı: 27.4 Kaynaşma (Füzyon) Isısı: 1.76 Elektriksel iletkenlik: .167 Isıl iletkenlik: .27 Özgül Isı Kapasitesi: 0.0915 Mavimsi beyaz renkte, havadan etkilenmeyen ve parlatılmaya elverişli maden.Çinko, atom numarası 30 ve atom ağırlığı Zn=65,38 olan elementtir. Soğukta kırılabilen, mavimsi, beyaz renkte çinko madeni 100°C)
Sponsorlu Bağlantılar
alüminyum veya bunların oksidleri, sülfürleri vb. gibi tabiî olarak kendi durumunda var olan bir cevher değildir. Kömür, karbon yönünden zengin (% 65-95 arasında) tabii bir cisimdir. Bileşiminde ayrıca kükürt, demir oksit, alüminyum, kireç, silisyum, oksijen, hidrojen vb. bulunur.

Fiziki özellikleri: Siyah renkte, az çok parıltılı olup, genel olarak düzgün yüzeylidir. Kolayca kırılıp ufalanmaz. Özgül ağırlığı(kg/dm3): 1,1 (linyit) ile 1,8 (antrasit) arasında değişir.

KAYNAK
Son düzenleyen SEDEPH; 30 Mart 2009 22:44


SEDEPH tarafından gönderilmiş olan #2 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Misafir
6 Nisan 2011 16:43       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Karıştırıcılar biyogaz üretiminde çok önemli bir rolü üstlenirler. Kısaca;
Metanojenlerin ürettiği metabolitlerin dağıtılması
Taze hammaddenin bakteri populasyonuna homojen olarak karışması
Çökelmelere ve heterojeniteye engel olunması
Homojen sıcaklık dağılımının sağlanması
Bir bakteri populasyonunun fermantör içinde iyice dağılması
Fermantör içinde heterojen ölü bölgelerin oluşmaması
Bu doğrultuda uygun bir karıştırma elemanının seçimi önem kazanmaktadır. Modern biyogaz tesislerinde, daldırmalı motorlara bağlı mekanik marine tip karıştırıcılar, hidrolik karıştırma sağlayan pompalama sistemleri veya gaz enjeksiyonuyla oluşan pnömatik karıştırma sistemleri kullanılır.
Mezofolik ve termofilik sıcaklıkların çevresel olarak sağlanamadığı, özellikle sıcaklığın korunması gereken biyogaz tesislerinde ısı transfer elemanları büyük önem taşırlar. Plakalı ısı değiştiriciler, shell-tube ısı değiştiriciler yanında kapalı devre ısı pompaları, güneş enerjili ısıtıcılar kullanılmaktadır.
Elde edilen biyogazın kalorifik değerinin artırılması ve korozif özelliğinin giderilmesinde, çevre-insan sağlığı üzerindeki potansiyel zararlarının azaltılması oldukça önemlidir. Ayrıca biyogaz bileşimindeki sülfür oranının %0,05 den daha aşağılara çekilmesi istenir. Bu amaçla fiziksel absorbsyonu sağalayacak katı ve sıvılar, membran ayırıcıları ve farklı kimyasallar kullanılır. Biyogaz içindeki olası su moleküllerinin tutulmasında ise silika jel, alümina veya moleküler elekler kullanılır. Korozif sülfür ve karbondioksit tutulması için demiroksit kullanımı yaygındır.
Bu modern ileri teknoloji uygulamaların dışında uzun yıllardır kullanılan sistemler de mevcuttur. Kırsal kesimler için önerilen ve kısıtlı yerel imkanlarla yapılıp kullanılmakta olan bu tür sistemler çok değişik tipte olup genel olarak üç
kısımda tanımlanmaktadır;


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç