Arama

Köken bakımından dil aileleri hakkında bilgi verir misiniz?

En İyi Cevap Var Güncelleme: 5 Kasım 2014 Gösterim: 22.305 Cevap: 15
abti - avatarı
abti
Ziyaretçi
1 Nisan 2009       Mesaj #1
abti - avatarı
Ziyaretçi
köken bakımından dillerle ilgili çıkmış sorular
EN İYİ CEVABI Keten Prenses verdi
Köken Bakımından Dil Aileleri

Sponsorlu Bağlantılar


Hint-Avrupa Dil Ailesi

Asya Dilleri-------------------------Avrupa Dilleri
Hint---İran Dilleri----------------Latin ------ Germen ----- -----İslav
Hint Dilleri-----İran Dilleri------ ---Dilleri-------Dilleri--------Dilleri
Hintçe ----------Farsça --------- İtalyanca ----- Almanca----- Rusça
Urduca -------- Tacikçe ------- İspanyolca ----İngilizce----- Bulgarca
---------------- Peştunca ------- Romence ------Fransızca--- Sırpça
-------------------------------- Yunanca---------------- Hırvatça
----------------------------------Arnavtça--------------- Lehçe


__________________________________________________ ______________
Hami-Sami -------------Çin-Tibet -------- Bantu
Dil Ailesi -------------Dil Ailesi----------- Dil Ailesi
Arapça-----------------Çince--------------- Afrika
İbranice ---------------Tibetçe -------------dilleri
Habeşçe------------------------------------------
__________________________________________________ _______________
-----------------------------Ural-Altay
-------------------------------Dil Ailesi

----------------------- / ------------------\
------------Ural Dilleri---------- Altay Dilleri
--------------Macarca-----------Türkçe
---------------Fince ------------- Moğolca
--------------Estonca------------- Mançuca
-- --------------------------------Tunguzca
-----------------------------------Japonca
-------------------------------------Korece
Keten Prenses - avatarı
Keten Prenses
Kayıtlı Üye
1 Nisan 2009       Mesaj #2
Keten Prenses - avatarı
Kayıtlı Üye
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.
Köken Bakımından Dil Aileleri

Sponsorlu Bağlantılar


Hint-Avrupa Dil Ailesi

Asya Dilleri-------------------------Avrupa Dilleri
Hint---İran Dilleri----------------Latin ------ Germen ----- -----İslav
Hint Dilleri-----İran Dilleri------ ---Dilleri-------Dilleri--------Dilleri
Hintçe ----------Farsça --------- İtalyanca ----- Almanca----- Rusça
Urduca -------- Tacikçe ------- İspanyolca ----İngilizce----- Bulgarca
---------------- Peştunca ------- Romence ------Fransızca--- Sırpça
-------------------------------- Yunanca---------------- Hırvatça
----------------------------------Arnavtça--------------- Lehçe


__________________________________________________ ______________
Hami-Sami -------------Çin-Tibet -------- Bantu
Dil Ailesi -------------Dil Ailesi----------- Dil Ailesi
Arapça-----------------Çince--------------- Afrika
İbranice ---------------Tibetçe -------------dilleri
Habeşçe------------------------------------------
__________________________________________________ _______________
-----------------------------Ural-Altay
-------------------------------Dil Ailesi

----------------------- / ------------------\
------------Ural Dilleri---------- Altay Dilleri
--------------Macarca-----------Türkçe
---------------Fince ------------- Moğolca
--------------Estonca------------- Mançuca
-- --------------------------------Tunguzca
-----------------------------------Japonca
-------------------------------------Korece
Quo vadis?
Keten Prenses - avatarı
Keten Prenses
Kayıtlı Üye
1 Nisan 2009       Mesaj #3
Keten Prenses - avatarı
Kayıtlı Üye
1- Köken bakımından
1.1 Hint - Avrupa Dil Ailesi
1.1.1 Avrupa Kolu
GERMAN DİLLERİ: Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca ve Romencedir.
SLAV DİLLERİ: Rusça, Bulgarca, Sırpca, Lehçe, Yunanca, Arnavutça, Litvanca
1.1.2 Asya Kolu
Hint ve İran. Eski Sanskirikçe, Aveskçe, Orta ve Yeni Farsça
1.2 Hami Sami Dilleri
Akatca, Arapça, Habeşçe, İbranice, Aramca
1.3 Bantu Dilleri
Afrika bölgesinin orta ve gündeyinde konuşulan dillerden oluşur.
1.4 Çin - Tibet Dilleri
Çince, Tibetçe
1.5 Ural - Altay Dilleri
FİN - UGAR DİLLERİ: Fince, Macarca
ALTAY DİLLERİ: Türkçe, Moğolca, Korece, Japonca, Mançuca
URAL DİLLERİ: Samoyetçe
1.6 Kafkas Dilleri
Abhaz, Çerkez, Çeçen, İnguş, Lezgi
2. Yapı Bakımından
2.1 Tek Heceli Diller: Çince
2.2 Çekimli Diller: Arapça
2.3 Eklemeli Diller: Türkçe


kaynak
Quo vadis?
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
17 Ekim 2009       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
lütfen bana dil bakımından tükçeyeenyakın dili söylermisiniz
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
19 Ekim 2009       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
KÖKEN BAKIMINDAN DİL AİLELERİ NEDİR?
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
3 Kasım 2009       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
süper birşeyAltay dilleri Avrupa'dan, Orta Doğu'ya ve Orta Asya'dan Uzak Doğu'ya kadar uzanan büyük bir coğrafyada konuşulan dilleri kapsayan bir dil ailesidir. Altay kolunda Türk dilleri, Moğol, Tunguz, Japon ve Kore dilleri bulunur.

Estonca, Fince ve Macarca gibi Ural dilleri de bahsi geçen Altay dillerinin uzaktan akrabalarıdır.[kaynak belirtilmeli]


Altay Dağları bu dil ailesine adını vermiştir.Altay dil ailesinin kolları şöyledir:

Türk dilleri
Türkiye Türkçesi
Azerice
Özbekçe
Türkmence
Kazakça
Kırgızca
Uygurca
Kazan Tatarcası
Kırım Tatarcası
Başkurtça
Karaçay-Balkarca
Gagauzca
Halaçça
Yakutça
Çuvaşça
Moğol dilleri
Buryatça
Kalmıkça
Moğolca
Tungus Dilleri
Kuzey Tunguz Dilleri
Güneybatı Tunguz Dilleri
Güneydoğu Tunguz Dilleri
Japonca (tartışmalı)
Korece (tartışmalı)
Türk Dilleri ve Moğol Dillerinin Ayrılışı Tezi [değiştir]

Cengiz
Moğol halk önderi
Moğolistanın başkenti: Ulan Batur
(Kırmızı Kahraman)Çok desteklenen tezlerden birisi Türkçe'nin Moğol dilleriyle yakından ilişkisi olduğudur. İki dildeki sözcüklerin ve gramerin birbirine yakınlığı bu iki dilin Altay Dil Ailesine birlikte alınmasını sağlamıştır. Tarihsel açıdan da Türk ve Moğolların birbirlerine yakınlığı göz önüne alındığında iki dilin birbirine benzer olması kaçınılmazdır. Fakat, Altay Dil Ailesinin tanınmasına karşı çıkan dilbilimcileri de, savunanlar kadar çoktur. Bu dil bilimciler Türkçe ve Moğolca'nın benzerliğinin tarih boyunca birlikte yaşama ve birbirini etkileme sonucu olduğunu savunmaktadılar.[kaynak belirtilmeli]

Türkiye Türkçesi Kazakça Kırgızca Moğolca
y j c c
ışık < yışık jarık carık cula
yakışmak jarasuv caro coqı-
yalamak jalav jalbarınuv calbaru calbarı-
yaymak jayuv cayu cada-
yarım jartı carım cağurma
yasak - - casag
yazmak jazuv cazu cıru-
Türkiye Türkçesi Kazakça Kırgızca Moğolca
y j c c
yeğen jiyen ece- cige
yele jal cal calağa
yığmak jıyuv cıyu coğu-
yıl jıl cıl cıl
yoğurmak - curu cığura-
yol jol col col
yolmak juluv culû culğa-
yular - - cıluğa
yürek jürek cürök cirüke
yürümek jürüv cürü corı-
yüzmek jüzüv süzü cisü


Eksi işaretli hücreler dilde başka kökenli bir kelime kullanıldığı anlamındadır
q harfi kelleden çıkan bir k olarak seslendirilinir
Türkiye Türkçesi b'leri genellikle v'ye dönüştürür
r ve l sesleri birbirlerine çok yakınlardır, dünyanın bütün dil ailelerinde l -> r değişimi ve tersi olmuşdur
Moğolcadaki n sesleri Türkçede karşılığı c'dir ve yukardaki tabloda "yazmak" örneğinde de gördüğümüz gibi r seslerinin de z'dir , örnek:

Türkiye Türkçesi Kazakça Kırgızca Moğolca
yaş jas caş nasu
yılışık jağınğan casaker nılçağay
yosun - - nogugan < *nogusun
yumruk ( < *yum-duruk ) jumırık - nıdurğa
yüz jüz cüz nigur
az az az aray
kazmak kazuv kazu qaru-
kuzu kozı kozu qurağa
sızmak sızdav sızılıp sırı-
öz öz öz ör

Bu r -> z değişimi Türkçenin içinde de bir çok sözcükde gerçekleşmişdir. Örneğin "göz" kelimesi "görmek"den türemişdir.

Tabii ki bundan ötürü Türkçe ve Moğolca arasında bin yıllardır büyük ses değişimine uğramamış kelimeler de mevcuttur.

Ana madde: Türkçe ve Moğolca arasındaki ortak sözcükler
Moğolca ve Türkçe arası göze çarpan gramer benzerlikler yoğundur, bu sadece cümle kuruluşunun benzerliğinle bitmiyor, bir çok Türkçeden tanıdık ekler de kullanılır. Örnekler:

Türkiye Türkçesi Moğolca
davar mal
davar-ın mal-iin
davar-da mal-d
davar-ı mal-iig

Türkçe ve Moğolca arası zamir benzerlikleri:

Türkiye Türkçesi Kazakça Kırgızca Uygurca Moğolca
ben men men men bi
biz biz şi-bege biz bid

Büküm hâlde:

Türkiye Türkçesi Moğolca
ben-i min-ii

Türk Dilleri ve Japoncanın Birbirinden Ayrılışı Tezi [değiştir]
Bugün hâlen daha Japoncanın bir Altay dili olduğu Moğolca ve diğer Türkî diller gibi kesinlik kazanmamıştır.Bazı dilbilimcilere göre Japonca, Korecenin en eski lehçesinden türemiştir.Ancak ağır basan görüş Altay kökenli olduğudur.İki dil grubu arasında ekler, takılar, eylemler, çekimleri, tümce yapısı ve söz diziminde birebir koşutluk görüyoruz.

Türkçe Japonca
Kyotonun Kyotono
Ankara'ya gitti Ankara e itta
imiş imas
kara kuray
alaca akasa
içi uçi
kırar kireru
sonra da sore de
ara ada
yukarı agaru
giy gi
gelip yapıp açıp gitti kite yatte akete itta
taksi-de takuşi-de
ne-dir ki ? nan des ka ?
yemez tabemay
su mizu
iyi ii

[1]
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
12 Kasım 2009       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Yapı bakımından dil ailelerini yazarmısını?
Daisy-BT - avatarı
Daisy-BT
Ziyaretçi
12 Kasım 2009       Mesaj #8
Daisy-BT - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

KÖKEN BAKIMINDAN DİL AİLELERİ NEDİR?

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

Yapı bakımından dil ailelerini yazarmısını?


Dil ailesi, birbiriyle aynı kökten gelen akraba dil topluluğuna verilen ad. Yani aynı dil ailesine mensup dillerin, aynı kökenden, belki de aynı ilkel dilden türediği kabul edilir. Çoğu dilin yazılı tarihi çok kısa olduğu için, çok az dilin kesin kökeni bilinmektedir. Dil ailelerinin belirlenmesi, uzun bilimsel çalışmalar sonucunda mümkün olmuştur.
Dil aileleri ağaç şeması olarak gösterildikleri için kendilerine dil ağacı da denir. Bu sebeple, alt bölümlerinde de dil kolları denir. Bazı diller bulundukları aile içindeki bir alt grubun tek temsilcisi olarak soyutlanmış olabilirler. Örneğin Yunanca, Hint-Avrupa Dil ailesi içerisinde soyutlanmış bir dildir. Bazı dillerin ise bilinen hiçbir yaşayan akrabası bulunmamaktadır ve bu yüzden bütün dünya dilleri içinde soyutlanmıştırlar. Örneğin Baskça tamamen soyutlanmış bir dildir.

Başlıca Dil Grupları:


  • Tek heceli: Kelimeler tek hecelidir. Yapım ve çekim ekleri yoktur. Kelimeler cümledeki kullanım yerlerine göre anlam kazanırlar. Çince gibi.
  • Eklemlemeli ya da bitişken (agglutinant): Kelimelerin kökleri değişmez, Kullanımda kelimeye getirilen ekler, kelimelerin anlamlarını ve görevlerini belirler. Türkçe, Moğolca, Macarca gibi.
  • Çekimli (bükümlü): Kelimeler kullanımda değişiklerle uğrar. Ön-ek, iç-ek, son-ek kavramları vardır. Bazılarında ünsüzler değişmez, ünlüler değiştirilerek yeni kelimeler yapılır. Yani kökler ünsüzlerden ibarettir. Arapça, Farsça, Kürtçe, İngilizce, Hintçe gibi.
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
24 Aralık 2009       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
köken bakımından dil aileleri tablosu
Daisy-BT - avatarı
Daisy-BT
Ziyaretçi
25 Aralık 2009       Mesaj #10
Daisy-BT - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

köken bakımından dil aileleri tablosu

Daha fazla bilgi için linke tıklayınız: Dil Aileleri

Alıntı
Daisy-BT adlı kullanıcıdan alıntı


Dil ailesi, birbiriyle aynı kökten gelen akraba dil topluluğuna verilen ad. Yani aynı dil ailesine mensup dillerin, aynı kökenden, belki de aynı ilkel dilden türediği kabul edilir. Çoğu dilin yazılı tarihi çok kısa olduğu için, çok az dilin kesin kökeni bilinmektedir. Dil ailelerinin belirlenmesi, uzun bilimsel çalışmalar sonucunda mümkün olmuştur.
Dil aileleri ağaç şeması olarak gösterildikleri için kendilerine dil ağacı da denir. Bu sebeple, alt bölümlerinde de dil kolları denir. Bazı diller bulundukları aile içindeki bir alt grubun tek temsilcisi olarak soyutlanmış olabilirler. Örneğin Yunanca, Hint-Avrupa Dil ailesi içerisinde soyutlanmış bir dildir. Bazı dillerin ise bilinen hiçbir yaşayan akrabası bulunmamaktadır ve bu yüzden bütün dünya dilleri içinde soyutlanmıştırlar. Örneğin Baskça tamamen soyutlanmış bir dildir.

Başlıca Dil Grupları:


  • Tek heceli: Kelimeler tek hecelidir. Yapım ve çekim ekleri yoktur. Kelimeler cümledeki kullanım yerlerine göre anlam kazanırlar. Çince gibi.
  • Eklemlemeli ya da bitişken (agglutinant): Kelimelerin kökleri değişmez, Kullanımda kelimeye getirilen ekler, kelimelerin anlamlarını ve görevlerini belirler. Türkçe, Moğolca, Macarca gibi.
  • Çekimli (bükümlü): Kelimeler kullanımda değişiklerle uğrar. Ön-ek, iç-ek, son-ek kavramları vardır. Bazılarında ünsüzler değişmez, ünlüler değiştirilerek yeni kelimeler yapılır. Yani kökler ünsüzlerden ibarettir. Arapça, Farsça, Kürtçe, İngilizce, Hintçe gibi.


Benzer Konular

16 Kasım 2014 / kub_ra_19_98 Soru-Cevap
1 Nisan 2016 / Ziyaretçi Cevaplanmış
3 Temmuz 2016 / Misafir Cevaplanmış
20 Aralık 2012 / cadısila Soru-Cevap
20 Kasım 2011 / Erkan Altair Soru-Cevap