Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 14 Nisan 2014  Gösterim: 20.627  Cevap: 6

Peygamber Efendimiz'in hayatını inceleyen bilim dalına ne ad verilir?

Összede
12 Nisan 2009 15:54       Mesaj #1
Összede - avatarı
Ziyaretçi

peygamber efendimizin hayatını inceleyen bilim dalına ne ad verilir??*

Sponsorlu Bağlantılar

Son düzenleyen Keten Prenses; 12 Nisan 2009 17:54


12 Nisan 2009 18:24       Mesaj #2
Keten Prenses - avatarı
Üye
12 Nisan 2009 20:11       Mesaj #3
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
Alıntı
ObOrO dOnO adlı kullanıcıdan alıntı


peygamber efendimizin hayatını inceleyen bilim dalına ne ad verilir??*

Siyer.
12 Nisan 2009 23:42       Mesaj #4
Keten Prenses - avatarı
Üye
Alıntı
ObOrO dOnO adlı kullanıcıdan alıntı


peygamber efendimizin hayatını inceleyen bilim dalına ne ad verilir??*


Siyer bilim dalı olmaktan çok bir yazın türü gibi görünüyor. Hakim olmadığım bir konu olduğundan doğru cevabı bulmak adına bununla ilgili bilgileride verelim

Alıntı

Siyer Nedir ?Siyer, İslam din biliminde peygamberlerin, din büyüklerinin, halifelerin hayat hikayesi.

Siyer, divan edebiyatında sadece din büyüklerinin değil, hükümdarlar gibi önemli kişilerin hayat hikayesi anlamında da kullanılır. Kısası Enbiya, hilye, mevlid, şemail kitapları Siyer ilmi altındaki başlıklardır.

Siyer, sire ve siret kelimelerinin çoğuludur ve hayat tarzı demektir. Karşıtanlamı suret'tir. Siyer-i nebi adıyla, İslam peygamberinin hayatını anlatan manzum ve mensur kitaplar ortaya çıkmıştır. Bu anlamda Siyer, Peygamberin hayatı demektir. Hadis kitaplarında siyer başlığı ayrı bir bölümdür. Fıkıh kitaplarında da siyer başlığı vardır.


Önemli eserler:

Siretü İbn İshak (İbn İshak)
Haza Kitabu Sireti Resulillah (İbn Hişam)
Sire (Vakidi)
Tarih (Taberi)
Tercümei Siretün Nebi (Darir)
Şevahidün Nübüvve (Lamii Çelebi)
Şemail (Tirmizi)
Mahmudus Siyer (Eyyüp Sabri Paşa)
Siyeri Celilei Nebeviye (İsmail Hakkı izmirli)


kaynak

S İ Y E R
Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayat hikayesi anlamına gelen "Siyer" kelimesi; Arapça "SİRE" sözcüğünün çoğuludur. Hz.Peygamber (s.a.v.)'in hayatını (hal tercümesini) anlatmak için kullanılan bir kelimedir. ( Şamil İslam Ans. 1/218) Tevarih denilince geçmiş dönemler, geçmiş zamanlar, o geçmiş zamanlarda yaşamış olan insanların hayat hikayeleri akla gelmektedir. Ama "Siyer" denilince Peygamberler, Hz. Muhammed (sav) akla gelmektedir. Zira Peygamberler (a.s.) hakkında yazılan kitaplara "Siyer- Siret-i Nebi- Siyer-i nebi" gibi isimler verilmiştir. Özellikle bu isimler duyulunca Hz. Peygamber (sav)'in hayatı hatırlanmalıdır. İçerik olarak; " Peygamberimizin soy dizini, doğumu, çocukluğu, gençlik yılları, peygamberliği, Mekke ve Medine'de meydana gelen olaylar ve gerçekleşen savaşları da içine alacak şekilde, doğumundan ölümüne kadar Hz. Peygamber (sav)'in hayatından söz eden kitaplara "Siyer-i Nebi", "es- Siyretü'n-Nebeviyye" veya kısaca "SİYER" adı verilmiştir.


kaynak

Alıntı

SİYER (SİYER nedir? - SİYER anlamı)
Karakterler, huylar. Hz. Muhammet'in yaşamını anlatan kitap.

kaynak

Siyer Nedir?


Peygamberlere Ait Siyerin Anlamı, Yararları ve Kaynakları

1- Peygamberlerin siyeri, mübarek peygamberlerin yüksek hayatlarına ait bilgiler olup genel tarihin pek kıymetli bir bölümüdür.

Bilindiği gibi, Yüce Allah, önce insanlara kendi içlerinden zaman zaman peygamberler göndermiştir. İnsanların bir kısmı bu mukaddes peygamberlere uymuşlar ve böylece hem dünya, hem de ahiret görevlerini yapmışlardır. Düzenli medeniyetler kurmuş ve faziletlere ermişlerdir.

Diğer bir kısmı da, bu mübarek peygamberlere karşı çıkıp onlara aykırı harekette bulunmuşlardır.Bu tutumları ile gerçek insanlık vasfından yoksun kalmış ve küfrü imana, rezaleti ve fazilete tercih etmişlerdir. Bu yüzden de sonunda felâketlere düşüp sönüp gitmişlerdir.

İşte "Siyer-i Enbiya (Peygamberler tarihçesi)" dediğimiz Peygamberlerin hayatları ile ilgili bilgiler, onların güzel hallerini bildirir, onların ümmetlerini ne şekilde dine çağırdıklarını gösterir, kavimleri ile olan bazı olayları ve savaşları kaydeder. Bunlar bizim için ibret alınacak ve yararlanacak birer büyük öğüt olur.

2- Peygamberler tarihinin birçok yararları vardır. Şöyle ki: İnsan, Peygamberler tarihini okuyunca, bazı peygamberlerin yüksek varlıklarını ve güzel ahlâklarını öğrenir. Onların hak yolunda ne kadar çalıştıklarını, insaniyete ve medeniyete ne kadar yükseklik kazandırdıklarını anlar.

Böylece zihni açılır ve zekâsı artar, kendisinde bir uyanıklık olur. Kalbinde din duygusu kuvvetlenir. Din büyüklerine saygı çoğalır ve onların güzel ahlâkları ile ahlâklanmaya çalışır.

3- Peygamberler tarihinin kaynaklarına gelince: Bunların başlıcası Kur'ân-ı Kerîm ile hadis-i şerîf kitablarıdır. Bunlar iki kutsal kaynaktır. En doğru bilgi, ancak bu iki gerçek kaynaktan alınır. Şu da bir gerçek ki, bir kısım peygamberlere ait Tevrat'da, İncil'de ve diğer önceki din kitablarında olan bazı bilgiler değişikliğe uğramış olduğundan bunlara asla güvenilmez.

Tarih kitablarına gelince, bunların verdikleri bilgilerin çoğu da birer sağlam belgeye dayanmadığından olduğu gibi kabul edilemez. Zaten Peygamber Efendimizin zamanından önceki çağlara "İlk Çağlar" denir ki, bu çağlara ait tarih bilgileri pek noksandır. Bunun içindir ki, birçok peygamberlerin hayatları bizce bilinmemektedir.

4- Büyük peygamberler arasında bütün hayatı bilinen peygamber, ancak bizim peygamberimiz Hazret-i Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Peygamber Efendimiz bütün kutsal hayatı, olanca ayrıntılarına kadar tamamen kaydedilmiştir. Bu özellik ve şeref, dünyada başka hiç bir kimseye nasib olmamıştır.

5- Peygamberlerin yüksek hayatları üzerinde yazılmış birçok Siyer kitabları vardır. Fakat bunların en geniş ve en mükemmelleri, bizim peygamberimizin yüksek hayat hallerine dair olanlardır. Peygamberimizin hakkında olan ilk siyer kitabını, Tabiîn'den (ashabı görenlerden) "Urve" ile, talebelerinden "Zührî'dir. Diğer bir rivayete göre, Peygamber Efendimiz kutsal sîretlerini ilk yazan zat, hicretin (150) yılında Bağdad'da vefat eden Muhammed İbni İshak'dır.

6- Bugün elde bulunan Siyer kitablarının en eskisi ve en güvenilir olanları şu üç eserdir: (207) tarihinde Bağdad'da vefat etmiş olan Vakıdî'nin Siyer Kitabı. (313) de vefat eden Basra'lı İbni Hişam'ın Siyer Kitabı. (315) yılında Bağdad'da vefat eden Muhammed Taberî'nin yazmış olduğu Siyer kitabıdır.

İslam âlimleri, Peygamber Efendimiz hakkında daha birçok kitablar yazmış oldukları gibi, Avrupalı şarkiyatçı tarihçiler de bu konuda pek çok kitablar yazmışlardır.Büyük İslam İlmihali
Misafir
8 Nisan 2010 18:17       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Hz.Muhammed'in Hayatını Konu Eden Bilim Dalına Siyer Denmez Arkadaşlar ''Siyer-i Nebi.'' Denir.
puma_black
19 Mart 2011 17:24       Mesaj #6
puma_black - avatarı
Ziyaretçi
Siyer-i Nebi denir arkadaşlar.
Misafir
14 Nisan 2014 19:29       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
peygamberimizin hayatını araştıran bilim dalına siyeri nebi denir siyer peygamberimizin hayatına denir.


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç