Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 12 Nisan 2011  Gösterim: 20.213  Cevap: 3

Özel okullarda bina özellikleri nasıl olmalıdır?

12 Mayıs 2009 11:01       Mesaj #1
Yavru_Aslan - avatarı
VIP VIP Üye
Özel Eğitimde Bina Özellikleri? bulamadım çok acil lazımMsn SadUf
Sponsorlu Bağlantılar


fadedliver
12 Mayıs 2009 12:31       Mesaj #2
fadedliver - avatarı
Ziyaretçi
* Özel Okullarda: Bunlara ilave olarak; §Okul öncesi eğitim kurumlarında MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 17/11/2004 tarih ve 58500 sayılı yazısı eki “Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi”nin 22. Maddesinde sayılan bölümler zorunludur. Yine bu bölümlerin donanımları ile ders araçları da aynı yönergenin 23-42 maddelerinde sayılanlara uygun olmalıdır. İlköğretim okullarında ise anılan yönergenin 7-21, 23-39 ve 43-47. maddelerdeki bölümler ve donanımı ile ders araç gereçleri bulundurulur.
§Özel öğretim kurumları binalarında her katta onaylı yerleşim planı bulunur ve yerleşimde izin almadan değişiklik yapılamaz (Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi, Madde: 7).Ancak, genel kontenjanda değişiklik olmamak şartıyla yerleşim planı değişikliklerinde inceleme raporu düzenlenmeyip, Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi hükümleri de dikkate alınarak özel öğretim kurumu müdürlüğünce yapılır. Değişiklik yapılan yerleşim planının bir örneği il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderilir (MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 28/04/2005 tarih ve 2005/31 sayılı Genelgesi).
§Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, okul binalarından kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması zorunludur. Özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumları ile okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumlarında bu zorunluluk aranmaz. Ancak, söz konusu özel öğretim kurumlarıyla yukarıda belirtilen türdeki iş yerleri aynı binada bulunamaz (5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Madde 4).
g) Kurumun fiziki yapısında yapılan tadilatlar için izin alınır (MEB İMB Rehberlik ve Teftiş Yönergesi Madde: 17/a-3, Devlet Binaları Bakım Onarım ve İşletme Yönetmeliği Madde: 7, 13/01/1984 tarih ve 173 sayılı “Onarım ve Tadilat Teklifleri” konulu 1984/10 sayılı Genelge).
ğ) Okul yönetimince öğretim yılı başında, uygulanabilecek nitelikte bir temizlik planı yapılır; plan yapılırken okulun var olan işgücü potansiyeli ve yapılacak hizmetler dikkate alınır ve günlük, haftalık, aylık, yarıyıl ve yaz tatilinde yapılacak işler ayrıntılı bir şekilde gösterilir. Binanın genel temizliği mesai saatleri dışında yapılır (Temizlik Rehberi 2092 sayılı TD).
§Okullarda su tesisatının sağlam olmasına dikkat edilir. Suyun kesilmesi halinde veya su tesisatı bulunmayan okullarda temizlenmesi kolay, kapağı sağlam musluklu kaplarda su bulundurulur (İKY Madde: 152).
h) Okul müdürünce uygun görülen bir yer “sigara içme yeri” olarak ayrılır (4207 sayılı Kanun, MEB Sağlık İşleri Daire Başkanlığının 1996/76 sayılı Genelgesi).
ı) Fiziksel Özürlüler İçin Okul Binalarında Yapılması Gereken Düzenlemeler (Milli Eğitim Bakanlığı Yatırımlarve Tesisler Dairesi Başkanlığının 24.04.2000 gün ve 702/2264-2000/41 sayılı genelgesi).
§Fiziksel özürlü WC’leri tekerlekli iskemle kullanan bir kişinin içeriye girip kapıyı kapatmasına, özel üretilmiş ya da uygun yüksekliği sağlanmış klozete önden veya yandan yaklaşarak oturmasına uygun genişlikte olur. Tuvaletin iki yanında duvara monteli tutunma barları bulunur. Ayrıca tekerlekli iskemleli bir özürlüye göre üretilen özel lavabo, uygun yükseklikte ayna ve havlu askılığı monte edilir. WC kapısı dışarıya açılır.
§Yazı tahtası yerden 90 cm yükseklikte monte edilir. Önünde engel bulunmaz.
§Derslikler tekerlekli sandalyelerin hareketlerine uygun inşa edilir. Kapılar eşiksiz, dışarıya açılır ve 90-100 cm boşluklu olarak projelendirilir.
§İhtiyaçlar göz önüne alınarak bina girişleri düz ayak yapılır. Zorunluluk halinde % 6-8 eğimli, serbest genişlikleri en az 1,45 m olan, kaymayan ve tekerlekli iskemle hareketlerini güçleştirmeyen malzeme ile imal edilmiş rampalar inşa edilir, her 10 m de bir dinlenme düzlüğü yapılır.
§Merdiven ve rampalarda bu öğrencilerin hareketlerini rahatça sağlayacak yerden 0,60 m ve 0,90 m yükseklikteki yuvarlak kesitli tutunma küpeşteleri düzenlenir. Giriş merdivenlerinin basamak yükseklikleri en çok 16 cm, genişlikleri en az 28 cm olur.
§Birden fazla katlı eğitim binalarında kullanılacak asansörler 1.20 x 1.20 m ebat ve 630 kg özellikli olur.

2.4. Eğitim ortamları: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini sürdürdükleri okul ve kurumların özelliğine göre aşağıdaki birimlere yer verilmek üzere tedbirler alınır (MEB Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, Madde: 88);
a) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisi,
b) Destek eğitim odası,
c) Gözlem odası,
ç) Bireysel eğitim odası,
d) Dinlenme odası,
e) Oyun odası,
f) Revir,
g) Aile eğitimi odası,
ğ) Resim ve müzik odaları,
h) Uygulama evi,
ı) Çok amaçlı salon,
i) Hidroterapi havuzu,
j) Kütüphane,
k) Açık ve kapalı bahçe,
l) Beden eğitimi salonu,
m) Gösteri ve tiyatro salonları,
n) İşitme, konuşma ve dil lâboratuvarları,
o) Fizik tedavi ve rehabilitasyon salonu,
ö) Atölye
* Okul ve kurumlarda ortak kullanım alanları tekerlekli sandalye ile dolaşmayı sağlayacak şekilde düzenlenir, rampa-tutamak gibi ek tedbirler alınır. İşitme yetersizliği olan öğrencilerin eğitimlerini sürdürdükleri ortamlarda ses yalıtımı yapılır.
2.5. Koridorların Düzenlenmesi
a) Atatürk Köşesi;
* Atatürk’ün yaptıklarını, inkılaplarını belirtecek ve anlamlı bir kompozisyon oluşturacak şekilde olmalı ve zamanla geliştirilmelidir (İKY Madde: 148).
* Atatürk ile ilgili yayınların yer alacağı bir “Atatürk Kitaplığı”nı kapsayacak şekilde; düşündürücü, duygulandırıcı ve heyecan verici, Atatürk ve ilkeleriyle içten bir bağ kurulmasını sağlayıcı nitelikte düzenlenmelidir (MEB TTK Başkanlığının 21/03/1977 tarih ve 3953/6 sayılı kararı).
* Atatürk köşelerinde Türk Bayrağı da bulundurulur (Türk Bayrağı Tüzüğü Madde: 20)
b) Okul koridorlarında Talim Terbiye Kurulunca tavsiye edilmiş Türk büyüklerine ait resimler ile Türk tarih ve kültürüne ait levhalar ve eğitici ve sanat değeri olan resimler bulundurulur (İKY Madde:149, TTK Başkanlığının 01/11/1990 tarih ve 1990/44 sayılı Genelgesi).
* Belirli gün, hafta ve programlarla ilgili afiş, resim ve panolar süresi içerisinde teşhir edildikten sonra kaldırılır (MEB Yayımlar Dairesi Başkanlığının 23/11/1992 tarih ve 1992/54 sayılı genelgesi).
c) Öğrencilerin faaliyetleri (resim, şiir, kompozisyon, önemli günlerde çekilmiş fotoğraflar) panolarda uygun sürelerde sergilenir (İKY Madde: 149).
ç) Okul gazetesi bulundurulur (İKY Madde:149). Çıkarılacak okul gazetesinde Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğindeki esaslara uyulur (madde:24).
d) Saat ve takvim bulundurulur (İKY Madde:149).
e) Şeref köşesi hazırlanır (Okulun, tanıtımı, aldığı ödülleri, okulun yetiştirdiği Türk büyükleri, varsa okula ismini veren / yaptıran kişiye ait bilgileri içeren resim ve yazılar) (MEB İMB Rehberlik ve Teftiş Yönergesi Madde : 5/1-c, 17/a-7).
* Okulda uluslar arası dereceye girmiş öğrencilerin bulunması durumunda, bunların resimleri, özgeçmişleri, dereceye girmiş oldukları yarışmalarla ilgili bilgi, belge ve fotoğraflar, şeref köşesinde sergilenir (Uluslar Arası Yarışmalarda Dereceye Giren Öğrencilerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönerge, Madde: 6/c, Kasım 1998 tarih ve 2494 Sayılı TD).
f) Örneğine uygun sigara içilmez levhaları asılır (4207 sayılı Kanun, MEB Sağlık İşleri Daire Başkanlığının 1996/76 sayılı Genelgesi).
g) İlkyardım dolabı ve çantası bulundurulur (İKY Madde :139/f) ve standardı sağlanır (2520 Sayılı TD).
ğ) Müze kurmak için şartlar oluşmamışsa “Okul Tarihçesi” köşesi hazırlanır (MEB Okul Müzeleri Yönergesi, Madde: 11, 2218 Sayılı TD).
h) Özel Öğretim Kurumlarında, öğrencilerin trafik bilinci ve kültürü kazanmaları amacıyla “Trafik Panosu” düzenlenir (MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 02/12/1998 tarih ve 1998/117 Sayılı Genelgesi).
2.6. Dersliklerin Düzenlenmesi
Derslikler MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 145. Maddesine göre düzenlenir. Ayrıca;
a) 2006-2007 Öğretim Yılında 7 ve 8. sınıf dersliklerinde; 2007-2008 Öğretim Yılında 8. sınıf dersliklerinde, Türkçe-Yazı Eğitimi Programında öngörülen “Düzeltme Sembolleri ve Anlamları Panosu” bulundurulur (Bu uygulama 2008-2009 Öğretim Yılından itibaren kaldırılacaktır).
b) Bütün dersliklerde sınıf kitaplıklarının bulunması gerekir (İKY Madde:146).
c) Dersliklerde bulunan dayanıklı taşınırlar, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 8 numaralı eki “Dayanıklı Taşınırlar Listesi”ne yazılarak, ilgili derslik sorumlusuna “Devir Kurulu” tarafından devredilir ve anılan liste bulunduğu yere asılır (Taşınır Mal Yönetmeliği, Madde: 33).
ç) Anasınıfı eğitim ortamlarında evcilik, fen ve doğa, sanat, blok, kitap, müzik, kukla vb. köşeler mutlaka oluşturulur (Okul Öncesi Eğitim Programı, 2002)
2.7. Güvenlik
a) Sivil Savunma Tedbirleri (Sivil Savunma ile ilgili Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü Madde 62, Kamu Binaları, Daire ve Müessesler İçin Sivil Savunma Kılavuzu Madde 112, MEB Savunma Sekreterliğinin 11/07/2000 tarih ve 2000/836 sayılı yazısı, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Madde: 128, 26/07/2002 tarih ve 24827 sayılı RG).
§Anılan tüzük ve kılavuza göre personel sayısı 100 den az olan kurumlar Sivil Savunma planı hazırlamazlar. Bu kurumlar Sivil savunma Tedbir Planı hazırlar ve Mahalli Mülki Amirlerine onaylatırlar. İstendiği taktirde planın bir örneğini İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve İl ve İlçe Sivil Savunma Müdürlüklerinde muhafaza edilmek üzere gönderirler. Bu planlar Bakanlığa gönderilmez.
§Hazırlanan Tedbir Planının yürütülmesini, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 128. Maddesi hükmüne göre oluşturulmuş olan ekipler gerçekleştirir. Ayrıca sivil savunma ekipleri kurulmaz (MEB Savunma Sekreterliğinin 11/07/2000 tarih ve 2000/836 sayılı yazısı).
b) Yangından Korunma Önlemlerinin Alınması (Binalarının Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 26/07/2002 tarih ve 24827 sayılı RG).
§Binaların ana girişi ve civarında, park yasağı ihdas edilir ve bu husus trafik levhaları ve işaretleriyle gösterilir (Madde: 6/e).
§Çatının giriş kapısı devamlı kilitli tutulur ve yalnızca bina yöneticisinin izniyle çatıya çıkılabilir. Çatıya elektrik tesisatı çekilemez; zorunlu durumlarda yangına karşı ilave tedbirler alınarak yetkili kişiler eliyle elektrik tesisatı çekilebilir. Çatının, depo ve arşiv olarak kullanılması için sprinkler sistemi ile korunması zorunludur. Çatılarda yangına karşı koruma gereçlerinden başka bir eşya, yanıcı-parlayıcı madde vs. bulundurulmaz. Çatı araları periyodik olarak temizlenir (Madde: 61)
§Yangın dolabı bulundurulur ve standardı sağlanır (Madde: 94).
§Her bağımsız bölüm için bir adet olmak üzere, beher 200 metrekarelik taban ala
kaynak
Misafir
24 Mart 2010 12:06       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
bina özellikleri ile ilgili çıkmış sorular
Misafir
12 Nisan 2011 16:04       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
benim bir ödevim var özel eğitim kurumlarının fiziksel ve personel özellikleri ama ahiç bir yerde bulamıyorum lütfen yardımcı olurmusunuz acil lazım.


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç