Arama

Ölçüler hakkında yardım eder misiniz ?

Güncelleme: 4 Ekim 2010 Gösterim: 10.249 Cevap: 7
Flankes - avatarı
Flankes
Ziyaretçi
13 Mayıs 2009       Mesaj #1
Flankes - avatarı
Ziyaretçi
SeLam aLeykum Sayın msxlabs YöneticiLeri ve ArkadaşLar. Çok Sık FaydaLandıgım Bu Siteyi Kurdugunuz ve GeLiştirdiginiz için ÖnceLikLe Tüm Emeği GeçenLere Çok TeşekkürLerimi Sunuyorum...

Sponsorlu Bağlantılar
Benim Üç Adet Ödev Sorum Var Yardımcı oLursanız Sevinirim.

1 - Tartmada Kullanılan Aletler Hakkında Bilgi Toplayınız.
2 - Uzunluk Ölçmede Kullanılan Aletler ve Çeşitleri Hakkında Bilgi Toplayınız.
3 - Sıvıları ölçmede Ne Kullanılır ? Çeşitleri Nelerdir ? Bilgi Toplayınız.
fadedliver - avatarı
fadedliver
Ziyaretçi
13 Mayıs 2009       Mesaj #2
fadedliver - avatarı
Ziyaretçi
• 1 okka (kıyye) = 400 dirhem = 1282,945 gr (1280 gr)
• 6 kıyye = 1 batman = 7,544 kg
Sponsorlu Bağlantılar
• 44 kıyye = 1 kantar = 100 ludre = 56,320 kg
• 4 kantar = 1 çeki = 176 kıyye = 225,798 kg
• 1 kg = 312,5 dirhem = 0,781257 kıyye (okka)
• 1 kg = 0 okka + 311 dirhem + 12,5225 kırat
• 1 tonilato = 1000 kg = 4 çeki + 1 kantar + 37,4 okka
• 1 tonilato = 17 kantar + 31 okka + 183 dirhem
• 1,5 dirhem = 1 miskal = 4,8 gr
• 1 dirhem = 4 dünük = 3,2 gr
• 1 dünük = 4 kırat
• 1 kırat = 4 bakray = 1/24 misgal
• 1 bakray = 4 fitil
• 1 fitil = 2 nekir
• 1 nekir = 2 kıtmir
• 1 kıtmir = 2 zerre

 • Atomik Kütle Birimi --> Sembolü: amu
 • Cental
 • Dekagram
 • Desigram
 • Galon --> Sembolü: Gal (Kilogram - Galon çevirisi istekler uzerine eklenmistir. Galon, Hacim Ölçüsü birimidir.)
 • Gigagram --> Sembolü: Gg
 • Grain --> Sembolü: gr
 • Gram --> Sembolü: g
 • Groston (Gross ton) --> Sembolü: GTN
 • Hundredweight --> Sembolü: cwt
 • Karat
 • Kental --> Sembolü: K
 • Kilogram --> Sembolü: kg
 • Kiloton
 • Libre --> Sembolü: lb
 • Litre --> Sembolü: l (Kilogram - Litre çevirisi istekler uzerine eklenmistir. Litre, Hacim Ölçüsü birimidir.)
 • Megagram --> Sembolü: Mg
 • Megaton
 • Metreküp --> Sembolü: m3 (istek uzerine eklenmistir. Metreküp, Hacim Ölçüsü birimidir.)
 • Mikrogram --> Sembolü: µg
 • Miligram --> Sembolü: mg
 • Mililitre --> Sembolü: ml (istek uzerine eklenmistir. Mililitre, Hacim Ölçüsü birimidir.)
 • Nanogram --> Sembolü: ng
 • Ons (ounce) (Amerikan) --> Sembolü: oz
 • Ons (Sarraf) (Degerli Tas Ölçmede kullanılır.)
 • Pennyweight
 • Pound --> Sembolü: lb lbs
 • Quarter --> Sembolü: qrtr, qrs
 • Santigram
 • Santilitre --> Sembolü: cl (istek uzerine eklenmistir. Santilitre, Hacim Ölçüsü birimidir.)
 • Stone
 • Ton
 • Troy Ons
 • Troy Pound
Eski Ağırlık Ölçüleri

 • Arpa
 • Bakray
 • Batman
 • Buğday
 • Çeki
 • Denk
 • Dirhem
 • Dirhemi Şer'i
 • Dünük
 • Fitil
 • Habbe
 • Hardal Tanesi
 • Kantar
 • Kırat
 • Kıyye
 • Kıtmir
 • Ludre
 • Misgal (Miskal)
 • Nekir
 • Okka
 • Pirinç
 • Tonilato
 • Zerre
Popüler Ağırlık Ölçüleri Çevirimleri

 1. pound kg
 2. litre kilogram
 3. karat gram
 4. kilogram libre
 5. gram mililitre
 6. metreküp kg
 7. ons gram
 8. kilogram lbs
 9. gr ml
 10. Ton pound
 11. Ton Metreküp
 12. kilogram pound

fadedliver - avatarı
fadedliver
Ziyaretçi
13 Mayıs 2009       Mesaj #3
fadedliver - avatarı
Ziyaretçi
Uzunluk Ölçme Aletleri
Uzunluk ölçmek için 10, 20, 30, 50 m boylarında bez, muşamba veya çelikten yapılmış şeritler kullanılıyordunokta Uzunluk ölçmede 3 m uzunluğunda tahta latalar ve 10 veya 20 m uzunluğunda ölçme zincirileri de kullanılmıştırnokta Bu zincirler birbirlerine demir halkalarla bağlı demir çubuklardan oluşmuşturnokta Çubukların boyları halkaların yarıçapları da dahil 20 cm dirnokta Metreler bakır veya pirinç halkalar ile ve her beş metre pirinç levha ile belirlenmiştirnokta Santimetre okumaları, birlikte kullanılan 20 cm lik cetveller ile yapılmaktaydınokta
Astrolab
Daha çok bir astronomi aleti olarak yıldız yakalayan anlamına gelen bu alete usturlab da denmektedirnokta Eski Yunanlılılar zamanında yapılmış ve daha sonra Araplar tarafından geliştirilmiştirnokta Yuvarlak daire biçiminde bir şekli olup serbest el ile kulpundan asıldığında kendi ağırlığı ile düşey durumunda iken üzerindeki bir kadranı yardımı ile gök cisimlerinin yükseklik açılarını ölçmeğe yarayan bir alet olup bulunulan yerin enlemine uygun olarak takılan ek daire biçimindeki halkalar ve usturlab üzerine çizilen grafikler ile yerel zamana ait bilgileri söz gelimi Güneşin doğuşu ve batışı, namaz saatleri, kıble yönü vb işlerde kullanıldılarnokta Bu alet yatay bir biçimde tutularak yatay bir düzlemdeki açıların ölçümünde de yararlanıldı 79) (şekil -2nokta11)nokta
Rubu Tahtası
Kuadrant da denilen bu alet bir dairenin çeyreği şeklinde olup gök cisimlerinin veya yüksekliği ölçülecek bina, kule gibi bir objenin eğim açısını ölçmek için kullanıldınokta Alet düşey düzlemde tutularak bir kenarı üzerinde gözleme düzeni ile hedefe bakılmakta ve daire merkezinden aşağıya doğru sarkan bir çekülün bölümlemedeki değeri okunmaktadır 80) (şekil-2nokta12)nokta
???
Şekil-2nokta11:Astrolab (Usturlab)
???
Şekil- 2nokta12:Rubu tahtası
???
Şekil- 2nokta13: Sekstant
Sekstant
İlkesi kuadrant (Rubu tahtası) denilen çeyrek daireden kaynaklanan bu alet dairenin altıda biri olmasından ismini almıştır ve günümüzde özellikle denizcilikte uzun süre kullanılmıştır (şekil-2nokta13)81) nokta A, hareketli ayna ve ** kolu yay üzerinde hareket ettikçe bu kola sabit olan A aynası da birlikte dönernokta B aynası ise sabitttir ve ortasında bir delik bulunmaktadırnokta Bu ayna AH koluna paralel olacak şekilde takılmıştırnokta C noktasındaki
ölçücü Güneş veya objeden gelen ışının A ve B aynalarından kırılarak dürbün içerisindeki görüntüsünü görecek şekilde ** hareketli kolunu hareket ettirirnokta Bu şekilde BD ve AH paralel olduğundan ölçülecek açı α = 2β olurnokta 60o lik HN yayı 120 ye bölündüğünde 2 ile çarpmağa gerek kalmadan M noktasında okunan açı objenin yatayla yaptığı a açısıdırnokta
Alidat Nivellatris (Hedefeli mıstıra)82)
1:200 000 ölçekli istikşaf haritalarının yapılmasında kullanılan bu alet plançete sehpası üzerinde bulunan bir cetvel ve bu cetvelin her iki ucunda düşey durumda bulunan madeni gözlem hedefelerinden yararlanarak eğim ölçmektedir (şekil-2nokta14)nokta Göze yakın hedefede 3 delik ve cetvelin ucundaki hedefede dikdörtgen biçiminde yukardan aşağıya doğru dar bir pencere olup bu pencerenin ortasında yukardan aşağıya doğru gerilmiş bir kıl vardırnokta Pencerenin iki tarafında 0-40 arasında eşit aralıklı bölümleme vardırnokta Noktanın konumuna göre uygun deliklerin birinden bakarak cetvelde k değeri okunur ve a/k =S/h ilişkisinde a değeri sabit olduğundan grafik önden kestirme ile bulunan S uzaklıkları ile h = Snoktak/a (k/a=tan α) ilişkisinden yükseklik farkları bulunurnokta
???
Şekil-2nokta14: Alidat Nivelatris
Küçük ölçekli haritalarda alet yüksekliği dikkate alınmaznokta 1:200 000 ölçekli harita nirengisine seri nirengi yani istikşaf nirengisi denirnokta Bu nirengi sisteminde arazi üzerinde işaret konulmaznokta Tepeler doğrudan doğruya nirengi noktası olarak kestirilmiştirnokta Çünkü bu ölçekte yatay hata sınır 50 m olduğundan bir işaretin gözleme için dikilmesi gereksiz kabul edilmiştirnokta Bu alet 1911-1930 arasında kullanılmıştırnokta
Alidat Holometrik (Olometrik) 83)
1:25 000 ölçekli haritaların yersel yapımında genellikle kullanılan plançeteli aletlerden mükemmel mıstıra ya da dürbünlü mıstıra da denilen bu alet (Almnokta:Kipregel), biri doğru dürbünlü diğeri dirsekli olmak üzere iki türdürnokta Dirsekli dürbünlü aletler her ne kadar engebeli ve çok eğimli arazide kolaylık sağlamak için yapılmış ise de Türkiye'de haritaların yapımında yalnızca doğru dürbünlü aletler kullanılmıştırnokta Doğru dürbünlü alidatlar da biri Fransız tipi, diğeri Türk harita subaylarının önerileri ile ordumuz için yaptırılan ve Türk tipi denilen alet olmak üzere iki türdürnokta Sehpa üzerinde bir küre başlık olup Plançete tahtası bu başlık üzerine monte edilirnokta Plançete tahtası genellikle 8 köşelidirnokta Arazide dolaştırılan üç hedef levhalı bir miradan okunan eğik uzaklıklar Montalan cetvellerinden yataya çevrilirnokta Bu yöntemle 600 metreye kadar uzaktaki noktalar dürbün eksenine paralel hareket eden bir cetvelle (mıstıra) grafik olarak konur ve eklimetrede okunan düşey açı ile hedef ile alet arasındaki yükseklik farkı hesaplanırnokta Bu şekilde takeometrik alıma benzeyen ancak daha uzak mesafelerin okunduğu kutupsal alımın grafik olarak çizilmesi esasına dayanırnokta İstikşaf haritalarımız uzun süre bu yöntemle yapılmışlardırnokta Daha sonraları bütünleme ve revizyon çalışmalarında kullanılmıştırnokta
Mimari Gönyeler
Birbirlerine dik yöndeki dört yüzünde bir yarık bulunan dik açı aplikasyonu için yararlanılan aletlerdirnokta Şekilleri, küre, silindir, kesik koni, sekizgen biçiminde olanları vardırnokta Bazılarının üzerine pusula oturtulmuşturnokta Bir çubuk sehpa üzerinde kullanılırlarnokta
???
Şekil-2nokta15 :Mimari Gönyeler
Pantometre Aleti
Bu aletler dürbünsüz veya dürbünlü olmak üzere iki türdürnoktaDürbünsüzlerde üzerinde 0-360 derece bölümü olan bir silindir üzerinde gözleme için yarıklar vardırnokta Bu alet bir çubuk sehpa üzerinde elle tutularak yarıklardan gözlem yapılır ve verniyerli bölümlemede yatay açı okunurnokta Ayrıca silindirin üstüne bir de pusula konmuşturnokta Dürbünlü pantometrelerde ise gözlemler yarıklardan bakma yerine dürbünle yapılır (şekil-2nokta16)nokta
Grafometre 84)
Prinçten yapılmış 16-24 cm çapında yarım daire biçiminde derece ve yarım derecelere bölümlenmiş bir iletki (açı ölçer, minkale) biçimindedirnokta Bölümleme hem sağdan sola doğru ve hem soldan sağa doğru yapılmıştırnokta Çap yönündeki kol sabit olup merkezde oynak olan bir başka kol hareketlidirnokta Bu hareketli kolun her iki tarafında verniyer düzeni vardırnokta Böylelikle derece dakikaları okunabilmektedirnokta Her iki kolda diopter (gözleme düzeni) vardırnokta Açının bir kolu sabit olan cetvel ile gözlenmek üzere alet döndürülür ve gözleme düzeninden hedefe yönlendirilerek aletin açı tablası sıkıştırılırnokta Diğer hareketli kol da döndürülerek açının diğer kolu gözlenir ve bölümlemede açı okunurnokta Alet bir sehpa üzerine kurulmaktadırnokta Ek olarak düzeç ve pusulası vardır (şekil-2nokta17)nokta
???
Şekil-2nokta16pantometre Şekil-2nokta17 :Grafometre
Takeometre ve Teodolit
Optik bir düzende yapılmış bu aletler sehpa üzerine kurulup düzeçlenebilmekte, yatay ve düşey açı okumaları yapılabilmektedirnokta Teodolitlerin dürbün büyütmeleri daha büyük, açı okumaları daha hassastırnokta Takeometrelerde ise açı okumaları dakika inceliğindedirnokta Dürbünde bulunan çizgilerle mira okumaları yapılarak uzaklık hesaplanabilmektedirnokta Takeometrelerin plançeteli, döner çizim masalı, diyağramlı, tanjant vidalı vbnokta gibi çok çeşitleri vardırnokta 20nokta yüzyılın son yarısında yapılan elektronik uzaklık ölçerler ve elektronik açı ölçerler bir aletde birleştirilerek (total station) yapılan ölçüler bir kayıt ortamına alınabilmekte ve bilgisayarlar aracılığı ile ara değerler hesaplanarak haritalar çizilebilmektedirnokta Aşağıda bazı eski teodolit ve takeometrelerin resimleri verilmiştir (şekil-2nokta18)nokta
???
Şekil-2nokta18:Eski tip teodolit ve takeometreler
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
13 Mayıs 2009       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Sıvı maddelerin hacimlerini ölçmek için kullanılan ölçüler. Sıvı ölçüleri temel birimi litre veya galondur. Litre, kısaca l ile gösterilir.
1 l = 1 dm3
Litreden küçük sıvı miktarları litrenin as katlarıyla, litreden büyük sıvı miktarları litrenin katlarıyla ölçülür.
Litrenin Katları
dekalitre (dal), hektolitre (hl) ve kilolitre (kL)dir.
Litrenin Askatları
desilitre (dl), santilitre (cl) ve mililitre (ml) dir.
Sıvı ölçüsü birimleri onar onar büyür, onar onar küçülür. Bir sıvı ölçüsü birimi bir alt birime çevrilirken 10 ile çarpılır, bir üst birime çevrilirken 10’a bölünür.

alintidir
fadedliver - avatarı
fadedliver
Ziyaretçi
13 Mayıs 2009       Mesaj #5
fadedliver - avatarı
Ziyaretçi
SIVI ÖLÇÜLERİ, sıvı maddelerin hacimlerini ölçmek için kullanılan ölçüler. Sıvı ölçüleri temel birimi litre veya galondur. Litre, kısaca l ile gösterilir. Litreden küçük sıvı miktarları litrenin as katlarıyla, litreden büyük sıvı miktarları litrenin katlarıyla ölçülür. Litrenin Katları: dekalitre (dal), hektolitre (hl) ve kilolitre (kl). Litrenin Askatları: desilitre (dl), santilitre (cl) ve mililitre (ml). Sıvı ölçüsü birimleri onar onar büyür, onar onar küçülür. Bir sıvı ölçüsü birimi bir alt birime çevrilirken 10 ile çarpılır, bir üst birime çevrilirken 10’a bölünür.
Flankes - avatarı
Flankes
Ziyaretçi
15 Mayıs 2009       Mesaj #6
Flankes - avatarı
Ziyaretçi
Çok Teşekkür Ederim. Ama o Aradaki ResimLer Bi işe Yaramıyor DeğiLmi ?. OnLarın Yerine Herhangi Birşey Yok Demi ?
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
20 Nisan 2010       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
uzunluk ölçü birimi ile ölçülen cisimler en az beş tane ağırlık ölçü birimi ile ölçülencisimlerden en az beş tane sıvıölçü birimi ile ölçülen cisimlerden en az beş tane örnek verirseniz sevinirim.
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
4 Ekim 2010       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
lütfen ağırlık yüzey hacim ölçümlerinin ast üst ölçüleri lazım acil

Benzer Konular

20 Nisan 2014 / Misafir Taslak Konular