Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 7 Nisan 2011  Gösterim: 10.732  Cevap: 14

Türkçe öğretmeni ve bilgisayar mühendisi olmak için neler gereklidir?

jklmn
24 Mayıs 2009 13:43       Mesaj #1
jklmn - avatarı
Ziyaretçi
türkçe öğretmeni veya bilgisayar mühendisi olmamız için gerekenler nelerdir?ikisinden birini söylerseniz sevinirim.
EN İYİ CEVABI fadedliver verdi
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ


Sponsorlu Bağlantılar
TANIM
Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere Türk dili ve edebiyatı ile ilgili eğitim veren kişidir.

GÖREVLER
Türk dili ve edebiyatı ile ilgili hangi bilgi beceri tutum ve davranışların hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Türk dili ve edebiyatı öğretmeni bu program çerçevesinde
- Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır
- Öğrencilerin başarılarını değerlendirir başarıyı artırıcı önlemler alır
- Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler
- Öğrencilerin gelişimlerini izler sorunlarının çözümüne yardımcı olur
- Alanı ile ilgili gelişmeleri izler bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur
- Nöbetçi olduğu günlerde okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar
- Sınıf öğretmeni olarak öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN EĞİTİM MATERYALLERİ
- Yıllık müfredat programı günlük çalışma planları not defteri yoklama defteri
-Ders kitapları okul araç ve gereçleri ders araç ve gereçleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olmak isteyenlerin;
-Üst düzeyde genel yeteneğe sahip sözel yeteneği gelişmiş
-Dil ve edebiyata ilgi duyan insanlarla iyi iletişim kurabilen
- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen
-İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen dikkatli işine özen gösteren
- Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen hoşgörülü sabırlı
- Kendini geliştirmeye istekli coşkulu yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Türk dili ve edebiyatı öğretmeni sınıfta görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı oldukça gürültülü ve biraz tozludur.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Türk dili ve edebiyatı öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim kurumlarında özel okul ve dershanelerde branşlarında çalışabilirler. Türk Dili ve Edebiyatı dersi dışında Türkçe derslerine de girebilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi eğitim fakültelerinin "Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği" bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Sözel (SÖZ)” puan almak gerekmektedir. Ayrıca “Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü” bölüm mezunları Ortaöğretim Alan Öğretmenliği aaasiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak pedagojik Formasyon programını başarı ile tamamlayanlar lise ve dengi okullarda “Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni” olabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Eğitim süresi 5 yıldır. Öğrenciler eğitimleri süresince Türkçe Kompozisyon OsmanlıcaTürk Dilbilgisi Türk Edebiyatı Edebiyat Bilgileri ve Teorisi Diksiyon Türk Edebiyat Tarihi gibi derslerin yanı sıra pedagojik formasyon dersleri alırlar son sınıfta okullarda uygulama yaparlar.

BURS KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Bu programı ilk beş tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen belirli sayıda adaya MEB’ ce burs verilmektedir. Ayrıca Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca verilen öğrenci kredisinden yararlanılabilir. Meslek eğitimini tamamlayanlar 9. dereceden aylıkla göreve başlatılırlar. Her yıl öğretim yılı başında eğitim öğretim tazminatı alırlar.

MESLEKTE İLERLEME
- Çalıştıkları okullarda müdür müdür yardımcısı olabilirler.
-MEB' ce açılan müfettişlik sınavında başarılı olurlarsa müfettiş olabilirler.
- Üniversitelerde akademik kariyeri seçenler profesörlüğe kadar yükselebilirler.

BENZER MESLEKLER:
Tarih öğretmeni Türkçe öğretmeni.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
- İlgili Eğitim Kurumları - Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi - Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.


fadedliver tarafından gönderilmiş olan #2 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
fadedliver
24 Mayıs 2009 13:52       Mesaj #3
fadedliver - avatarı
Ziyaretçi
TANIM
Bilgisayar sistemlerinin yapısı, tasarımı, geliştirilmesi ve sistemlerin kullanılması konularında çalışan kişidir.

GÖREVLER
Bilgisayar mühendisleri, yönetim, endüstri ve hizmet alanlarında; - Bilgisayar ağı ihtiyacını saptar, - Kurulması için şartname hazırlar ve temin eder, - İhale tekliflerini değerlendirir, - Yazılım konusunda çalışır, - Bilgisayar şirketlerinde danışmanlık yapar, - Sistem çözümleyicisi ve programcısı olarak çalışır, - Bilgisayar donanımını tasarlar, - Bilgisayara girecek verilerle ilgili çalışmalar yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
- Donanım Parkı (PC, iş istasyonu, çok kullanıcılı sistem, ana bilgisayar, terminal, yazıcı),-Yazılım Parkı (çok sayıda derleyici paket yazılımı, çeşitli kelime işlem, veri tabanı, grafik yazılımları, işletim sistemleri, programlama dilleri vb.).

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Bilgisayar mühendisi olmak isteyenlerin; - Üstün bir akademik yeteneğe, - Sayı ve sembollerle akıl yürütme gücüne, - Bir işi öğelerine ayırıp işlem basamaklarını belirleme becerisine sahip, - Mantık yürütme ve tasarım yeteneği olan, - Dikkatli, sabırlı, - Kendini sürekli yenileme gereği duyan, araştırıcı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Bilgisayar mühendisleri büro ortamında çalışırlar ve birinci derecede verilerle uğraşırlar, iş oturarak yürütülür, ortam genellikle sessizdir. Bilgisayar mühendisi çalışırken diğer meslektaşlarıyla ve iş sahipleriyle etkileşim halindedir.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bilgisayar kullanımının hızla yaygınlaştığı günümüzde bilgisayar mühendisleri, eğitim, endüstri, ticaret, hizmet, danışmanlık alanlarında faaliyet gösteren özel kuruluşlarda, kamu kuruluşlarında, bankalarda, üniversitelerde, bilgisayar donanımı ve yazılımı üreten ve pazarlayan firmalarda çalışabilirler. Ülkemizde bilgisayar mühendislerinin çalışma alanları, donanım teknolojisini tasarlama ve üretmeden çok yazılım teknolojisi üzerinde yoğunlaşmıştır.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Bilgisayar mühendisliği eğitimi üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinin “Bilgisayar Mühendisliği” bölümünde verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI


Bu bölümler Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) "Sayısal (SAY)" puan ile öğrenci almaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 4 yıldır. Eğitimin ilk yıllarında Matematik, Fizik, Kimya ve Bilgisayar Mühendisliğine Giriş dersleri verilmektedir. Daha sonraki yıllarda sistem programcılığı ve donanım (Hardware) kısmını oluşturan ve uzmanlaşmayı gerektiren dersler verilmektedir. Programlama Dilleri, Veri Yapıları, Olasılık ve İstatistik, Sayısal Mantık Sistemleri, Elektrik Devreleri, Temel Elektronik, Bilgisayar Mimarisi, Mikroişlemci ve Mikro Bilgisayar, Sistem Programlama, Veri Tabanı Yönetim Sistemi, Bilgisayarlı Grafik, İşletim Sistemi, Yöneylem Araştırma, Formal Diller ve Soyut Bilgiler, Dil İşleyiciler, Bilgi Sistemleri Mühendisliği ile uygulamaya yönelik program yürütülmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

Bilgisayar mühendisleri, bilgisayar mühendisliği bölümünde master, doktora yaparak akademik kariyer yapabilirler. Danışma mühendisi olarak çalışabilirler. Bilgisayar şirketlerinde yönetim kademelerinde görev alabilirler.

BENZER MESLEKLER:

Elektrik-elektronik mühendisliği, makine mühendisliği. BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
- Eğitim süresince, koşulları uyan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nca verilen krediden yararlanabilirler. Ayrıca, başarılı öğrenciler burs alabilirler.-Eğitim sonrası kazanç ise kamu kurumlarında çalışanlar için, çalıştıkları kurumun statüsüne göre değişmektedir. Genellikle sözleşmeli olarak çalışmaktadırlar (kamuda). -Özel sektörde çalışanların aldıkları ücret, deneyimlerine ve işyerinin ücret politikasına göre değişmektedir.
DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
- İlgili Eğitim Kurumları, - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, - Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.
Misafir
13 Ekim 2009 19:00       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Arkadaşım çok güzel yazmışın saol teşekkür ederim ben bilgisayar mühendisi olmak istiyorum fakat puanını fln yazarsan çok sevinirim
Misafir
26 Ekim 2009 23:06       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ben TM ciyim ve türkçe öğretmeni olmak istiyorum türkçe öğretmeni olabilmek için kaç puan gerekiyo ve kendi alanımız dışında tercih yapsak puanımız düşermi?lütfen bu konu hakında bilgisi olan yardımcı olsun
Misafir
23 Aralık 2009 19:56       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
canım arkadaşım tiürkçe öğretmeni olmak isteyen 600 puan çekmeli
Misafir
19 Mart 2010 18:51       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
eşit ağılık bölümünden türkçe öğretmeni olunur mu?
Misafir
26 Nisan 2010 19:40       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
azimlı
ben acık ögretım lısesi genel kültur sosyal bılımler ögrencisiyim turkce ögretmeni olmak ıcın ne yapmalıyım
Misafir
22 Mayıs 2010 17:12       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
türkçe öğretmeni olmak için ne yapmamız gerekir?Bana bize onu söyleyin.
Misafir
6 Haziran 2010 18:08       Mesaj #10
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
4 YILLIK AÖF MEZUNUYUM ÇEKO BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ YAPABİLİRMİYİM NE PMAM LAZIMCevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç