Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 22 Ocak 2018  Gösterim: 21.600  Cevap: 12

Tarih bilimini diğer bilimlerden ayıran özellikleri nedir?

Misafir
30 Eylül 2009 21:14       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
bunun cvplarsanız sevinirim
EN İYİ CEVABI fadedliver verdi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

bunun cvplarsanız sevinirim

Umarım yardımcı olabilir


Sponsorlu Bağlantılar
İnsan toplumlarının, zaman ve yer gösterilerek ve doğru olarak kültür ve medeniyetlerini inceleyen, hayatlarını, çeşitli ilişkilerini anlatan bir bilim.

İnsan topluluklarının yaşayışları (klan, site, devlet, imparatorluk), savaşları (yapılan çeşitli savaşlar, barışlar, antlaşmalar) meydana getirdikleri medeniyetler (hükümet ve idare, askerlik, hukuk, din, güzel sanatlar, tarım, ticaret v.b.) tarihî olaylar arasında yer alır ve tarih biliminin konusunu meydana getirir.
Zaman ve yer gösterilerek incelenen tarih olaylarında, zaman ölçüsü olarak yıl, ay ve gün kullanılır. Olayların birbirine karışmaması, bir olayın başka bir olaya etkisinin anlaşılabilmesi için bu olayların zaman sırasına göre düzenlenmesi esastır. Zamanla ilgili bu şartlar içinde, yere verilen önem de büyüktür.
Tarihin meydana gelmesi, insanların dünya üzerinde yaşamaya başladıklarından çok sonradır. Bu da ancak, yazının bulunması ile başlamıştır. Yazının bulunması, zamanımızdan ancak 5 - 6.000 yıl önce olduğuna göre, tarihin başlaması, insanın aşağı yukarı ömrü olarak kabul edilen 50.000 yıla göre pek yeni sayılır.
Tarih, yazının bulunmasına göre iki ana bölüme ayrılırlar :
1 - Tarih Öncesi Devri (Yazının bulunmasından önceki devir),
2 - Tarih Devri (Yazının bulunmasından günümüze kadar).
Tarih Öncesi Devri, o zamandan kalan ev eşyalarının ve araçlarının yapılışına ve kullanılan malzemeye göre bölümlere ayrılmıştır. Kalan eşya ve malzemenin eskilerine toprağın alt tabakalarında rastlanmıştır. Bunlar, kaba şekilde taştan yapılmış birtakım silâh ve araçlardır. Toprağın üst tabakalarına çıkıldıkça eşya ve araçların daha özenilerek yapıldığı, taştan yapılanların üzerlerinin cilâlandığı görülmüştür. Daha yeni toprak katlarında ise madenlerden yapılan araçlar bulunmuştur. Bu araçlardan eskileri bakırdan, sonrakiler tunçtan ve en yenileri demirden yapılmıştır. Maden devri ite birlikte yazı da bulunmuş olduğundan, tarih devri bu zamanda başlamıştır.
Tarih Öncesi Devri üçe ayrılır:
1 - Yontma taş devri,
2 - Cilâlı Taş Devri.

mesajın devamı için Tarih Bilimi Nedir?


fadedliver tarafından gönderilmiş olan #2 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Misafir
20 Aralık 2009 20:05       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
taş devrinin özellikleri nelerdir?
taş devri insanları ile şimdiki insanların farkı?
Misafir
21 Ekim 2010 22:21       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
hmn bulursnız svnirm ve şmdidn tşkkür edrm
Misafir
23 Eylül 2011 22:06       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Tarih nedir?
Misafir
1 Ekim 2011 14:57       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
bu sorunun cevabını bulduysanz yazın lütfen şimdiden tşkkürler
Tarih Ögretmeni
2 Ekim 2011 15:12       Mesaj #7
Tarih Ögretmeni - avatarı
Ziyaretçi
İnsan Topluluklarını , bu toplulukların yaşayışlarını , birbiriyle ilişkilerini , kültür ve medeiyetlerini , yer ve zaman göstererek , sebep-sonuç ilişkisine dayanana bir bilim dalıdır .

Daha fazlası için Facebook yada msn = [email protected]
hoca
29 Kasım 2011 22:50       Mesaj #8
hoca - avatarı
Ziyaretçi
geçmişten günümüze kadar gelen toplumların sosyal,siyasi,ekonomi ve kültürel etkinliklerini yer zaman göstererek neden sonuç ilişkisi içinde belgelere dayalı olarak inceleyen sosyal bir bilim dalıdır.
Misafir
29 Eylül 2012 23:45       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
bu kısa cevap tarih bilimini diğer bilimlerden ayıran özellik mi
30 Eylül 2012 13:45       Mesaj #10
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!
Alıntı

taş devrinin özellikleri nelerdir?

Taş Devrinin Genel Özellikleri (3 Devirde İncelenir)

*Yontma Taş Devri =>Bu devirde insanlar avcı ve toplayıcı konumundadırlar.Mağara ve ağaç kovuklarını barınmak için kullanmışlardır.Genelde göçebe bir yaşam tarzı geçerlidir.Taşlardan ve kemik parçalarından kesici aletler oluşturmuşlardır.Bu devrin sonuna doğru ateş keşfedilmiştir.
*Cilalı Taş Devri=>Bu devre neolitik devirde deniliyordur.İnsanlık tarihi açısından en önemli devir cilalı taş devridir.Bu dönemde insanlar üretici konumundadırlar.Hayvanların evcilleştirilmesi,bitkilerin keşfi ve tarımsal üretime geçiş bu dönemde meydana gelen önemli gelişmelerdir.Tarım ile beraber yerleşik yaşama geçiş olmuş ve köyler kurulmuştur.Daha sonraları özel mülkiyet kavramı gelişmiş,iş bölümü ve ticaret ortaya çıkmıştır.
*Maden Devri =>Çeşitli madenlerin (bakır,tunç demir) kullanılıp kontrol altına alındığı dönemdir.Bu dönemde köyler dahada büyümüştür.Şehir devletleri,imparatorluklar ortaya çıkmıştır.Daha gelişmiş araçlar,silahlar yapılmıştır.Tekerlek keşfedilmiş ve uzak mesafeli ticaret söz konusu olmuştur.Tarım dahada geliştirilmiş,saban ve orak türü tarımsal aletler kullanılmıştır.Bu dönemin sonunda yazı bulunmuş ve tarihten önceki devirler sona ermiştir.

Alıntı

taş devri insanları ile şimdiki insanların farkı?

Taş devrinde yaşanan gelişmeler (tarım,maden ve bu alanlardaki çeşitli keşifler...vs) günümüzde gelişen teknoloji sayesinde,oldukça ileri bir düzeye gelmiştir.Üretimde insan gücü zamanla azalmış bunun yerini makinalar almış, böylece zamandan ve iş gücünden tasarruf edilmiştir.İnsan daha çok planlayıcı,koordine edici bir misyon üstlenmiştir.Kimbilir belki daha ileri bir zamanda herşey daha da otomatikleşip,teknolojinin (Robot Teknolojisi) eline geçecek ve insan emeği,iş bölümü gibi kavramlar tarih olucak.

Alıntı

Tarih bilimini diğer bilimlerden ayıran özellikleri nelerdir?

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

bu kısa cevap tarih bilimini diğer bilimlerden ayıran özellik mi?

*Tarih bilimi,geçmişte kalan ve tekrarlanamayan olayları konu edinen bir bilim dalı olduğu için araştırmalarında deney ve gözlem yöntemini kullanamaz.
*Zaman,yer ve kişi bakımından olaylar bir defalık yaşanır.Bu nedenle tarihi olaylarda tekerrür olmaz.
*Tarihi olaylar belli bir zaman ve mekanda meydana gelirler.Bu olaylar belgelere dayandırılır.
*Tarih bilimi,dinamik, değişken ve objektif bir bilimdir.
*Tarihi olaylar arasında neden sonuç ilişkisi vardır.Olaylar meydana geldikleri dönemin izlerini yansıtırlar.
*Tarihin belli bir kanunu yoktur.

Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:paneli aç