Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 14 Mayıs 2014  Gösterim: 294.808  Cevap: 30

Kaynakça nasıl hazırlanır?

Misafir
10 Ekim 2009 23:32       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
kaynakça nasıl yapılır
EN İYİ CEVABI Misafir verdi
Kaynakça Nasıl Hazırlanır?

Kaynakçanızın tutarlı ve düzgün olması için kaynakça hazırlama yöntemlerinden atıf sisteminizle uygun olan birini seçmeniz gerekir. Burada, kaynakça hazırlama yöntemlerinden sadece birini göstereceğim.[4] Diğer yöntemler hakkında bilgi almak için bu yazının sonundaki kaynaklara bakabilirsiniz.
Sponsorlu Bağlantılar

Burada, yukarıda kullandığımız Oxford Yazar-Yıl atıf sistemiyle tutarlı olarak Oxford Yazar-Yıl Kaynakça biçimini göstereceğim. Kaynak gösterme biçiminiz kullandığınız kaynağın tipine göre değişecektir. Burada en çok kullanabileceğiniz kaynak tiplerini örnekleyeceğiz.

Akademik Dergide yayınlanan makaleler: Akademik dergide yayınlanan tek yazarlı bir makale kaynakçanızda şu şekilde yer almalıdır:

Yazarın Soyadı, Adı (Yayın Yılı), 'Makalenin Başlığı', Derginin İsmi, Cilt No (Sayı No), sayfa aralığı.


Örnek:
Allen, R. G. D. (1949), 'The Mathematical Foundations of Economic Theory', The Quarterly Journal of Economics, 63 (1), 111 - 27.


Akademik dergilerde yayınlanan çok yazarlı bir makale kaynakçanızda şu şekilde yer almalıdır:

Birinci yazarın Soyadı, Adı; diğer yazarların adı soyadı (Yayın Yılı), 'Makalenin Başlığı', Derginin İsmi, Cilt No (Sayı No), sayfa aralığı.

Örnek (iki yazarlı):
Folger, Robert ve Turillo, Carmelo J. (1999), 'Theorizing as the Thickness of Thin Abstraction', Academy of Management Review, 24 (4), 742-58.


Yazar isimlerini kısaltarak yazmanızda hiç bir sakınca yoktur. Bu örneği şöyle de yazabilirdik:

Folger, R. ve Turillo, C. J. (1999), 'Theorizing as the Thickness of Thin Abstraction', Academy of Management Review, 24 (4), 742-58.


Örnek (ikiden fazla yazarlı):
Henrich, Joseph, ve diğerleri (2001), 'In Search of Homo Economicus: Behavioral Experiments in 15 Small-Scale Societies', American Economic Review, 91 (2, Papers and Proceedings of the Hundred Thirteenth Annual Meeting of the American Economic Association), 73-78.


Eğer aynı yazara ait ve aynı yılda yayınlamış birden fazla esere gönderme yapıyorsanız, hangi yayından bahsettiğinizi belirtmek için yayın yılına a, b, c harflerini eklemelisiniz. Göndermeniz metin içinde 'Samuelson (1954a)' ve 'Samuelson (1954b)' şeklinde görünmelidir. Kaynakçada da yayın yılının yanında metin içinde kullandığınız simgeleri eklemelisiniz. Örnek:

Samuelson, Paul A. (1954a), 'Introduction: Mathematics in Economics--No, No or Yes, Yes, Yes?', The Review of Economic Statistics, 36 (4), 359.
--- (1954b), 'Some Psychological Aspects of Mathematics and Economics', The Review of Economic Statistics, 36 (4), 380-86.


Kitaplar: Kitaplar kaynakçanızda şu şekilde yer almalıdır:

Yazarın Soyadı, Adı (Yayın Yılı), Kitabın Başlığı (Yayınlandığı Yer: Yayın Evinin İsmi).


Eğer kitabın yazarı belli değilse yazar adının yerine 'Anonim' yazmalısınız. Çok yazarlı kaynak kitapların (sözlük, kurum raporu vb.) kaynakçanızda nasıl yer alacağı daha sonra açıklanacaktır.

Örnek (tek yazarlı)
Boland, Lawrence A. (1997), Critical Economic Methodology : A Personal Odyssey (London ; New York: Routledge).


Eğer kitap bir serinin parçasıysa, o zaman kaynakçanızda şu biçimde yer almalıdır:

Yazarın Soyadı, Adı (Yayın Yılı), Kitabın Başlığı (Serinin İsmi, Yayınlandığı Yer: Yayın Evinin İsmi).

Örnek (tek yazar, kitap bir seri içinde yer alıyor):
Backhouse, Roger (1994), New Directions in Economic Methodology (Economics as social theory; London ; New York: Routledge).


Örnek (iki yazarlı, kitap bir seri içinde yer alıyor):
Boylan, Thomas A. ve O'Gorman, Paschal F. (1995), Beyond Rhetoric And Realism in Economics : Towards A Reformulation Of Economic Methodology (Economics as social theory; London ; New York: Routledge).


Eğer kitap bölümleri farklı kişiler tarafından yazıldıysa kitap bu yazarları/yazıları bir araya getiren kişilerin, kitabı derleyenlerin (editörlerin) isimleriyle anılır. Bu türden bir kaynak kaynakçanızda şu şekilde yer almalıdır:

Davis, John Bryan, Hands, D. Wade, and Mäki, Uskali (der.) (1998), The Handbook of Economic Methodology (Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA: E. Elgar).


Dikkat ederseniz yukarıdaki örneğin diğerlerinden tek farkı 'yıl'dan önce '(der.)' ifadesinin gelmesi. Eğer kaynakçamızı İngilizce hazırlasaydık, o zaman '(der.)' yerine tek editör için '(ed.)', birden fazla editör için '(eds.)' yazacaktık.

Kitap içinde yer alan bir makale:
Kitap içinde yer alan bir makale ya da bölümü kaynakçanızda şu şekilde göstermelisiniz:

Bölümün Yazarı (Yıl), 'Bölümün başlığı', içinde: Kitabın Editörü (ed.), Kitabın Başlığı (Serinin başlığı, Cilt no.; Yer: Yayıncı), Sayfa aralığı.

Örnek:[6]
Ochs, Jack (1995), 'Coordination Problems', içinde: John H. and Roth Kagel, A. E. (der.), The Handbook of Experimental Economics (Princeton, New Jersey: Princeton University Press), 195 - 252.


Kaynakçayı İngilizce hazırlıyor olsaydık 'içinde:' yerine 'in' ifadesini kullanacaktık.

Gazetede yayınlanan makale/haber:
Gazetede yayınlanan bir haber ya da makale kaynakçanızda aşağıdaki gibi yer almalıdır.

Gazetecinin/yazarın Soyadı, adı (Yıl), 'Yazının Başlığı', Gazetenin İsmi, Tarih, s. Sayfa no.


Örnek:
Kumcu, Erkan (2006), 'Yapısal Değişimin Boyutları', Hürriyet, 16 Şubat 2006, s. 8.


Kaynakçayı İngilizce hazırlıyor olsaydık, 's.' yerine 'p.' yazacaktık.

Eğer yazar belli değilse yazar kısmına, aşağıdaki örnekte olduğu gibi 'Anonim' yazabilirsiniz.

Dergide yayınlanan bir makale:
Dergide yayınlanan bir haber ya da makale kaynakçanızda aşağıdaki gibi yer almalıdır.

Yazarın Soyadı, İsmi (Yıl), 'Yazının Başlığı', Derginin İsmi, Cilt no. (Sayı no.), Sayfa no.

Örnek:
Anonim (2006), 'Fix it or Scrap it', The Economist, 378 (8460), 13.


İnternet üzerinden eriştiğiniz bir kaynak:
İnternette yayınlanan bir haber ya da makale kaynakçanızda aşağıdaki gibi yer almalıdır.

Yazarın Soyadı, Adı (Yıl), 'Yazının Başlığı', <internet adresi>, erişim: Yazıya internet üzerinden ulaştığınız gün.


Örnek:
Aydınonat, N. E. (2005), 'İktisadı Yerle Bir Etmek', <http://aydinonat.blogspot.com/2005/08/iktisad-yerle-bir-etmek.html>, erişim: 16 Şubat 2006.


Kaynakçayı İngilizce hazırlıyor olsaydık, 'erişim:' yerine 'accessed' yazacaktık.

Tez
Atıfta bulunduğunuz bir tez kaynakçanızda aşağıdaki gibi yer almalıdır.

Yazar (1998), 'Tez Başlığı', Tezin Türü (örn. Yüksek lisans, Doktora) (Kurum).


Örnek:
Aydınonat, N. E. (1998), 'Heckscher-Ohlin Teoreminin Kuramsal Temelleri', Yüksek Lisans Tezi (Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü).


Veri Kaynakları
Eğer ödevinizde iktisadi veriler kullandıysanız bu verileri nerelerden aldığınızı, ne tür hesaplamalar yaptığınızı ödevinizde açıkça belirtmelisiniz. Veri kaynaklarını ödevin sonunda 'Veri Kaynakları' diye bir başlık açarak listeleyebilirsiniz:

Örnek:
Veri Kaynakları
İthalat ve İhracat Fiyat endeksleri: 1980:1-1981:4 dönemi için: IMF Uluslararası Finansal İstatistikleri (IFS), CD-ROM Versiyonu, Aralık 2002, IFS lines 74.d ve 75.d, 1980=100. 1982:1-2002:3 dönemi için: Devlet İstatistik Enstitüsü İstatistikleri, Ankara, 1994=100, Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sisteminden alınmıştır. http://tcmbf40.tcmb.gov.tr/cbt.html


Kaynakça: Yukarıdaki örneklerin bir arada bulunduğu bir kaynakça aşağıdaki gibi olacaktır:

Kaynakça (Örnek)
Anonim (2006), 'Fix it or Scrap it', The Economist, 378 (8460), 13.
Allen, R. G. D. (1949), 'The Mathematical Foundations of Economic Theory', The Quarterly Journal of Economics, 63 (1), 111-27.
Aydınonat, N. E. (1998), 'Heckscher-Ohlin Teoreminin Kuramsal Temelleri', Yüksek Lisans Tezi (Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
--- (2005), 'İktisadı Yerle Bir Etmek', <http://aydinonat.blogspot.com/2005/08/iktisad-yerle-bir-etmek.html>, erişim: 16 Şubat 2006.
Backhouse, Roger (1994), New Directions in Economic Methodology (Economics as social theory; London ; New York: Routledge).
Boland, Lawrence A. (1997), Critical Economic Methodology : A Personal Odyssey (London ; New York: Routledge).
Boylan, Thomas A. and O'Gorman, Paschal F. (1995), Beyond Rhetoric and Realism in Economics : Towards a Reformulation of Economic Methodology (Economics as social theory; London ; New York: Routledge) xi, 248 p.
Davis, John Bryan, Hands, D. Wade, and Mäki, Uskali (der.) (1998), The Handbook of Economic Methodology (Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA: E. Elgar).
Folger, Robert and Turillo, Carmelo J. (1999), 'Theorizing as the Thickness of Thin Abstraction', Academy of Management Review, 24 (4), 742-58.
Henrich, Joseph, et al. (2001), 'In Search of Homo Economicus: Behavioral Experiments in 15 Small-Scale Societies', American Economic Review, 91 (2, Papers and Proceedings of the Hundred Thirteenth Annual Meeting of the American Economic Association), 73-78.
Kumcu, Erkan (2006), 'Yapısal Değişimin Boyutları', Hürriyet, 16 Şubat 2006, p. 8.
Ochs, Jack (1995), 'Coordination Problems', içinde: John H. and Roth Kagel, A. E. (ed.), The Handbook of Experimental Economics (Princeton, New Jersey: Princeton University Press), 195 - 252.
Samuelson, Paul A. (1954a), 'Introduction: Mathematics in Economics--No, No or Yes, Yes, Yes?', The Review of Economic Statistics, 36 (4), 359.
--- (1954b), 'Some Psychological Aspects of Mathematics and Economics', The Review of Economic Statistics, 36 (4), 380-86.


Misafir tarafından gönderilmiş olan #2 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Misafir
30 Aralık 2009 15:14       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı

kaynakca nasil hazirlanir

kaynakcada kullandıgımız kaynagın içinde ki kaynak kaynakcada yer werilir mi? nasıl yazılmalı?
Misafir
14 Ocak 2010 19:14       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
kaynakça nasıl hazırlanır
Misafir
10 Ekim 2010 21:42       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
acele cevap verin kaynakça nasıl yazılır teker teker yazılışı
Misafir
13 Aralık 2010 16:36       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
kaynakça nasıl yazılr
Misafir
4 Ocak 2011 15:28       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Kaynakçada Neler Bulunması Gerekiyor?
Misafir
6 Ocak 2011 17:25       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
benim size sormak istdeğim şey aslında ödevlerimizi bazen internetten yazıoruz ama kaynakçada yapmamız gerekio internetten yapılmış ödevlerde kaynakça nasıl yapılır lutfen acill
Misafir
6 Ocak 2011 22:16       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
İnternet üzerinden eriştiğiniz bir kaynak:
İnternette yayınlanan bir haber ya da makale kaynakçanızda aşağıdaki gibi yer almalıdır.

Yazarın Soyadı, Adı (Yıl), 'Yazının Başlığı', <internet adresi>, erişim: Yazıya internet üzerinden ulaştığınız gün.


Örnek:
Aydınonat, N. E. (2005), 'İktisadı Yerle Bir Etmek', <http://aydinonat.blogspot.com/2005/08/iktisad-yerle-bir-etmek.html>, erişim: 16 Şubat 2006.


Kaynakçayı İngilizce hazırlıyor olsaydık, 'erişim:' yerine 'accessed' yazacaktık.
Misafir
3 Şubat 2011 16:45       Mesaj #10
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
arkadaşlar ben 5.sınıf öğrencisiyim ve bize öğretmen proje odewi verdi ve bu odewde kaynakça yazmamız gerekiyor acaba kaynakça nasıl yazılır soylerseniz mutlu olurumDaha fazla sonuç:
kaynakça nasıl hazırlanır

Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç