Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 21 Ekim 2009  Gösterim: 12.294  Cevap: 2

Dinimizdeki emir ve yasaklar nedir?

Misafir
21 Ekim 2009 18:18       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Dinimizde yer alan emir ve yasaklar nelerdir?
EN İYİ CEVABI fadedliver verdi
71.Yarışırcasına Allah'a koşun.


Sponsorlu Bağlantılar
72.Adil olun. Allah adâletle davrananı sever.


73.Size dört ayaklı hayvanlardan koyun, keçi, sığır, deve cinsinden hayvanların eti helâldir.


74.Allah iyilik eden ve iyi davrananları sever.


75.Allah'ın azabının aniden üzerine gelmesinden emin olmamak.Bu hususta Yüce Allah “Âzabımızın aniden üzerinize gelip çatmayacağından emin mi bulunuyorsunuz?”buyurmaktadır.


76.Başına bir dert gelince hemen üzülmemek (feryad edip saçını başını yolmamak) Bir iyilik dokunduğunda hemen sevinmemek (mümkün olur ki; iyilik sandığı şeyde kendi için bir şer vardır. Vakitsiz ölüm, hastalık, kaza, vs.gibi. Belki günahlarının fidyesidir)


77.Namaz için yüzünüzü yıkayın, başınızın dörtte birini meshedin, ellerini dirseklerinize kadar,ayaklarınızı topuklarınıza kadar yıkayın.


78.Su bulamadığınız takdirde temiz bir toprağa teyemmüm edin.


79.Kadınlar baş örtülerini yakalarının üzerine salsınlar.


80.Kadınların erkeklere, erkeklerin kadınlara benzemeleri doğru değildir.(Kadınlar saçlarını göğsünü örtecek kadar uzatsın)


81.Lut kavmi çok kötü ve çirkin iş yapıyordu. Kadınları bırakıp, şehvetle erkeklere yaklaşıyordu. Bu yüzden Allah o kavmin başına taş yağdırarak onları helâk etti.


82.Allah'ın her hâlimizi görüp bildiğini, her şeyden haberdar olduğunu bilerek gaflete dalıp çirkin, kötü işler yapmamak. Allah'tan sakınmak
.
83.Allah'ın ayetlerinden habersiz olmamak. Yüz çevirmemek,


84.Allah'ın ayetlerini inkâr etmemek, hiçe saymamak, yalan saymamak.


85.Allah hakkında yalan uydurmamak. “Onlar 'Allah evlât edindi' dediler. Haşâ Allah evlât edinmekten münezzehtir ve O, çok yücedir”.................................................... ........................... .Allah karanlıkta görmez veya niyetimi anlamaz, işitmez, haberi olmaz gibi düşünce ve davranışlar Allah'a iftira atmak olur.
 1. 86.Allah herkesin ne yaptığını gayet iyi bilir.
  87.Allah'a iftira atandan daha zâlim kim vardır? Allah hakkında yalan uydurandan daha zalim kim vardır. Ayetlerimizi yalan sayandan daha zalim kim vardır. Ayetlerimizi hiçe sayandan daha zalim kim vardır. Zalimlerin ise varacakları yer ise cehennemdir ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Zalimler asla kurtuluşa erdirilmeyeceklerdir.
  88.Allah'a inanıp da iyi işler işleyenler cennetlere girecekler ve ebedi olarak orada kalacaklardır. Ne güzel yurttur o. Orada her diledikleri ellerinin altındadır. Firdevs, Naim, Adin cennetleri ve Me'va barınakları vardır
90.İnkâr eden ve şer, kötü işler işleyenler cehenneme girecekler ve ebedi olarak orada kalacaklardır. Derileri yanıp eridikçe yeniden deri bitirilecektir. Baş yiyecekleri zakkum kökü, baş içitleri kanlı irinli sudur. “Rabbimiz diyeceklerdir ne olur tekrar dünyaya dönelim de doğru yolu bulalım.”Onlara “Vaktiyle elçilerimiz delillerle geldiler. Niçin onlardan yüz çevirdiniz?”denilecektir. Oradan kurtulmayı dileseler dahi asla kurtarılmazlar. Onlara orada sadece”Tadın bakalım acı azâbımızı” denilecektir


 1. 91.Kıyamet günü yüzleri aydınlananlar sevinç ve neş'e duyacaklardır. kurtuluş onlaradır. Cennetler o kimseleredir.
92.Kıyamet günü yüzleri kararanlara gelince Allah onlara Hitap etmez ve yüzlerine bakmaz. Onlar hüsrana uğrayacaklardır. cehennem o kimseleredir.


 1. 93.“yeryüzünde eteklerinizi sürüye sürüye böbürlenerek yürümeyin. Yoksa siz ne yeri delebilir ne de boyca dağlara ulaşabilirsiniz.
  94.Tevrat Zebur İncil ve Kur'an'ın Allah tarafından peygamberlere verildiğine inanmak.
  95.Şeytan sizin apaçık düşmanınızdır,ayetini bilmek
  96.İnananlar yalnızca Allah'a güvenmelidir.


 1. 97.Allah'tan başka size ne bir dost ve ne de bir yardımcı vardır.


 1. 98.Allah imanınızı zâyi edecek değildir.
  99.Allah inananlara kavrama kabiliyeti vermektedir.
  100.Herkese işlediklerinin karşılığı verilecektir. Kim bir iyilik işlerse faydası kendinedir. Kim de bir kötülük işlerse zararı kendinedir
  101.Allah kimseye zerre kadar zulmetmez. Onlar ise ancak kendilerine zulmederler.
  102.İyi bilin ki Allah'ı acze düşüremezsiniz
  103.Kıyamet mutlaka gelecektir. Kimsenin kimseye bir faydası dokunmayacağı o günden korkun. O gün ne ana babanın evlâdına, ne de evlâdın anne babasına bir faydası dokunmayacaktır. O gün herkes kendi derdi ile ilgilenir. O gün uzuvları aleyhlerinde tanıklık edecektir. Ne güç gündür o gün, Kıyamet..................................................... .......... Ne büyük gündür o gün, Kıyamet. O gün dağlar atılmış pamuğa döner. Gök gül gibi kızarır, yağ gibi erir. Hamile kadınlar çocuğunu düşürür. Çocukların bile saçları ağarır............
  .
  104.Size Allah'tan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı. İnananlar için ne korku olacaktır ne de kaygı.......İnananlar için ne korku vardır ne de tasa.............
105.Allah, inananların dostu ve yardımcısıdır.


106.Allah sözlerinde değişme olmaz


107.Allah'ın vâdi er-geç gerçekleşecektir. O.vâdinden asla dönmez.


108.Rabbinin 'Cehennemi cinler ve insanlarla dolduracağım sözü gerçekleşecektir'


109.Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır?


110. Allah hesabı tez görür.


111, Yakıtı insanlar ve taş olan cehennemden korkun.
 1. 112.Allah'ın âzâbı, inanmayanların üzerinedir.
  113.Allah'a dua edin. Yalvarın, yakarın. Allah dualara icabet edendir.
  114.(Bu Kur'an) ona ancak temiz olanlar el sürer.
  115.Allah her çeşit yaratmayı bilir.
  116.Her şeyi idare eden yalnızca Allah'tır. O her şeyi görür ve bilir O, herşeyi en iyi işitir ve bilir. O ,herşeyden haberi olandır.
  117.Allah Adem'i pişmiş balçıktan yarattı ve ona ruhundan üfledi. Adem'in bel kemiğinin birinden eşi Havva'yı yarattı. Hepiniz tek, bir candan türediniz.
  118.Birbirinizle tanışasınız diye sizi kavimler halinde yarattık.
  119.Kıyamet günü Allah aranızda adaletle hükmedecektir.
  120.Allah'ı bırakıp ta başka birini kendinize hakem mi sandınız?
  121.Allah'ın azabı en şiddetlidir.
  122.Allah bir şeyi dilediği vakit onun işi sadece “ol” demektir. O da hemen oluverir.
  123.Allah'ın izni olmadan bir yaprak bile kımıldamaz.
  124.Her şey Allah'ın dilemesi ve takdiriyledir.
  125.Her şeyi yaratan Allah'tır. Allah sözlerinde değişme olmaz. O.nun vaadi er-geç gerçekleşir.
  126.Hanımlarınıza 'annemin sırtı gibisin' demeyin. Onlar sizin anneleriniz değildir
  127.Ağaçlar kalem, denizler mürekkep olsa onlar tükenir. Rabbin sözleri tükenmezdi.
  128.Gemiler Allah'ın izni ile yürür. Gemileri yürüten Allah'tır.O, gücü her şeye yetendir.
  129.Arılara vahyettik bal yapması için. Musa'nın annesine çocuğunu sepete koyup suya bırakmasını ilham ettik. Çocuğu suya bırakınca Annesinin kalbi boşalıverdi. Onları tekrar kavuşturacağımızı söylemeseydik. neredeyse onu unutacaktı.(vahiy ile ilham sözcüğünün yerli yerince ifadeleri içindir)
  130.Allah kime peygamberlik vereceğini gayet iyi bilir
  131.Birbirleriyle çekişmemek
  132.sesinizi yükseltmeyin. seslerin en çirkini kaba eşek sesidir
  133. Sesinizi yükseltmeyin. Allah'ın elçisine odadan odaya seslenmeyin.
  134.Allah'ın elçisine 'Râinâ bize bak' demeyin. 'Unzurna bizi gözet' deyin.
  135.Allah adı anılmayan meclislerde bulunanların hali ölmüş eşek başından kalkılıp gidilmiş gibidir.
  136.İkindi vakti Suresinde buyrulduğu üzere birbirine hakkı ve sabrı tavsiye etmek
  137.Mâun Suresinde buyrulduğu üzere yetimi hor görmemek, fakirleri doyurmak için birbirine teşvikte bulunmak.
  138.Peygamberlerden Zekeriya'yı, Eyyüb'ü ,Elyasa'ı , Zülkifl'i de an. Onlar iyi kimselerdi.
  139.Meryem'i de an. Yunus'u da an. Eyyüb'ü de an. İbrahim yumuşak huylu idi. Çok ağlar ve Rabbine dua ederdi.
  140.Dünyayı gezin, dolaşın. İnkarcıların sonu ne olmuş görün.
  141.Daha önce de peygamberler gönderildi. Onları inkâr ettiler ve helâk edildiler. Kur'anda adı geçen peygamberler ve hikâyelerine inanmak.
143.Kıyamet alâmeti olarak Yecüc ve Mecüc denilen iki cüce aranıza inecek veya Hz.İsâ gökten yere inecek bin yıl saltanat sürecektir. Küçük alâmet olarak dabbetül arz çıkacaktır)


144.Allah, riyakârların cezasını verecektir.


145.Allah iki denizi salıvermiştir. Biri tatlı, diğeri acı tuzlu sudur. Aralarında onları birbirinden ayıran ince bir çizgi vardır. Asla birbirlerine karışmazlar.


146. Dinde zorlama olmaz.


147.Biz Hiçbir peygamber göndermiş olmayalım ki; kendileriyle gülünüp alay edilmemiş olsun.


148. Kimmiş yalancı. Yakında görecek ve bileceklerdir. Âzabımız neymiş yakında iyice anlayacaklardır.


149.Cinlerin varlığına inanmak (Cin Suresinde ve Nâs suresinde bildirilmiştir.) Nas suresinde yer alan' Cin ve insandan ibaret olan nâs'in Rabbine sığınırım ibareleri yer almaktadır.


150.Şeytan sizin apaçık düşmanınızdır.(Cin ve insandan ibaret olan nasin kalbine vesvese verir, vehim sokar.Hain sinsi şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım)de buyrulmaktadır.


151.Biz nice zâlim kavmi helâk etti. Halâ ders almazlar mı?


152.Kan ile gaita arasındaki tertemiz sütü içersiniz. Bunda sizin için ibretler var. Halâ akletmezler mi?


153.Nice taşlar vardır ki; Allah korkusu ile dağdan aşağı yuvarlanır. Nice taşlar da vardır ki; yarılır da içinden su çıkar.


Allah Teala bir ayetinde:”Eğer doğru adamlarsanız haydi siz de buna benzer bir sûre getirin bakalım. Ki yapamazsınız. Asla da yapamayacağınız belli”


alıntıfadedliver
21 Ekim 2009 18:22       Mesaj #2
fadedliver - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

Dinimizde yer alan emir ve yasaklar nelerdir?

ALLAH TEALÂ'NIN EMİR VE YASAKLARI İLE KUR'ANDAN BAZI GERÇEK İNCİLER


Allah dünyayı altı günde yarattı. Her şey dönüp O'na varacaktır..........................................
1..Öldükten sonra tekrar diriltileceğini inkâr edenin yüzükoyun alevli ateşe atılacağını ebedi olarak orada kalacağını bilmek.(Ahireti inkâr eden kimseler muhakkak cehenneme gireceklerdir.)


1- Ancak Allah'a tapın ve O'ndan yardım dileyin.Allah gücü her şeye yetendir.( Kendine ne bir fayda ve ne de bir zararı dokunan kendi elleriyle yaptıkları uydurma şeylere tapmamak, hiçbir canlı ve cansız yaratığa tapmamak.' Lâ ilâhe illâllah' zikretmek


2.Allah'ın tek, bir olduğunu ezelden ebede var olduğunu göklerde ve yerde ve ikisi arasında ne varsa Allahın yaratmasıyla ve gerçek sahibinin Allah olduğunu bilmek bilmek ve O'na bağlanmak


3.Bilenle bilmeyen bir olur mu? Ayeti gereğince faydalı din ve fen ilimlerini öğrenmek


4.Allah'a inanıp, emrinden çıkmadan iyi işler işlemek suretiyle helal kazanç sağlamak


5.Allah'ı anmak; Ayakta iken, otururken ve yan yatarken Allah'ı anmaktır ki insan daimi bu üç hal üzeredir.


6.Sabredin. Allah sabredenlerle beraberdir.


7.İnançta dinde sebat etmek gevşeklik göstermemek


8.Peygamberler arasında bir fark gütmemek, fakat aralarında dereceler olduğunu bilmek
10.Birbirinizi öldürmeyin.(Bir insanı öldüren tüm insanları öldürmüş gibidir. Bir hayatı kurtaran tüm insanları kurtarmış gibi olur)


11.Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın.........
Bozguncu kelimesinin sözlük anlamı: Bozgun çıkarmaya çalışan veya çıkaran kimse. Ve birliği ve bütünlüğü bozmaya çalışan kimse,münafıktır(Yani inanıyorum deyip de inanmayan kimdedir.)


12.Yalnızca Allah'tan korkun......... Allahtan. Sakının.......,Allahtan çekinin (utanmak) Karanlıklarda aydınlıklarda- saklı gizli kalbte, gönülde ne varsa Allah'ın her şeyden haberdar olduğunu bilmek halini hareketini ona göre tanzim etmek


13.Kibirlenmeyin. Allah kibirlenenleri sevmez.


14.İsraf etmeyin. Allah israf edenleri sevmez. İsraf haramdır.


15.Cimrilik etmeyin. Allah cimrilik edenleri sevmez.


16.Namaz kılın zekât verin.
.Malınızın kırkta birini zekât verin


17.Tan yeri ağardıktan güneş doğuncaya kadarki zaman sabah namazı vaktidir..............
Güneş battıktan kızıllık kayboluncaya kadarki zaman akşam vaktidir...............
Gecenin üçte ikisi veya üçte biri veya ona yakın bir zamanda namaz kılın...............
18. Orta namazı olan ikindi namazına dikkat edin.


19.Oruç belli aylardadır. Oruç için ak iplik, kara iplikten ayrılıncaya kadar yiyin, için. Bu, sayıyı otuza tamamlamanız içindir.


20. Oruca dayanamayanlar her gün için yoksulu doyuracak kadar fidye verirler. Bile bile orucunu bozanlar altmış gün ard arda oruç tutar veya altmış yoksulu bir gün veya bir yoksulu altmış gün doyuracak kadar fidye verirler.


21.Zina haramdır. Zina eden bir kadın ancak zina eden veya Allah'a eş koşan bir erkeği nikâhlayabilir. Zina eden bir erkekte ancak zina eden veya Allah'a eş koşan bir kadını nikâhlayabilir.


22 Haklarında zina isnad edilenlere (ikisi kadın-ikisi erkek) dört tanık getirmek. Zina eden kadın ve erkeğin her birine yüz sopa vurmak.


23.Zina edip de af dileyenler hakkında bahaneler aramayın, onları bırakın
.
24.Kocası hanımından şüpheleniyor tanık getiremiyorsa hakkında zina isnad edilen kadına kocası Allah adına dört defa yemin ettirmelidir. Beşincide eğer yalan söylüyorsam Allah'ın lâneti benim üzerime olsun demelidir. Af dilerlerse onları bırakın


25.Zina edip de af dileyenler hakkında bahaneler aramayın.
26.Kadınları ya iyilikle tutun ya da onları iyilikle bırakın.


27. Boşama iki defadır. Üçüncüde kadın bir başka erkekle nikahlanıp ayrılmadıkça tekrar onu alamaz.


28. Hür ve namuslu kadınlara zina iftirası atıp ta tanık getirmeyenlerin her birine seksen sopa vurmak.


29.Kadınlara özürlü günlerinde yaklaşmamak


30.Boşanan bir kadın üç ay beklesin


31.Kocası ölen bir kadın dört ay on gün müddetle beklesin.


32.Ölen bir kimsenin bıraktığı terekeden erkeğe iki kız payı vardır. Eğer çocukların hepsi kızsa ve ikiden fazla iseler terekenin üçte ikisi pay verilir. Anneye üçte bir pay düşer....


33.Sizin için; cana can, göze göz, dişe diş kısas hakkı vardır.(eğer kısas hakkını kullanmaz, kullanamaz veya sabrı tercih ederseniz. Allah hâkimlerin hâkimi değil midir? Yüce Allah sabırlılara müjde ver. Mükâfatlarını kat kat arttırırız .buyurmaktadır. Kur'anda en dikkat çekici ayetlerden olan bir ayet de:”Allah'ı bırakıp başka birini kendinize hakem mi sandınız? Kıyamet günü Allah, aranızda adâletle hükmedecektir” buyrulmaktadır.(Hadis-i şerife göre mağdur edilenden mağdur edenin hakkı alınacaktır. Mağdur edenin varsa iyilik ve sevapları ondan alınıp hak sahibine verilecektir. Bu mağduriyet ne şekilde olursa olsun mutlaka ödettirilecektir.


34.Şarap, kumar, fal okları şeytan işi pisliklerdir.


35.Yetim malı haramdır. Yetim malı yemeyin.


36.Kadınlar sizin tarlalarınızdır. Onlara dilediğiniz gibi girin. Evlerinize arkalarından girmeyin, kapılarından girin.


37.Allah'ın çizdiği sınırları aşanlar zâlimlerdir ve ancak kendilerine zulmederler. Zalimler ise asla kurtuluşa erdirilmeyeceklerdir. Cehennem o kişileredir.
.
38.Allah'ın âyetlerini değersiz şeylerle değişmeyin.(Dünya menfaatleri uğruna yasakları işlemeyin. Emirleri tutun. Allahın severim dediği işleri yapın,sevmem buyurduklarını yapmayın)
39..Hırsızlığı sabit olanın elini kesin


40.Allah'tan korkun ki kurtuluşa erin.


41 .Domuz eti haramdır. Eğer darda kalan, zaruret miktarını aşmayacak kadar bundan yerse günah olmaz.


42.Borcunuzu alacağınızı yazın. Yazılı şahit tutun. İki erkek tanık tutun veya bir erkek, iki kadın tanık tutun. Bu ;birinin unuttuğunu diğerinin hatırlatması içindir.


43.Yoksulluk korkusu ile çocuklarınızı öldürmeyin. Allah sizin de rızkınızı verir, onların da.


44.Kadın ve erkeğe çalışmalarından bir pay vardır.
45.Bir erkek Allah'a nikâhla dört hanım nikâhla alabilir. Eğer aralarında adaletle muamele yapamayacaksa bir tane ile yetinmelidir. Bu sizin için daha hayırlıdır.


46. Birbirinizle alay etmeyin. Mümkün olur ki alay edilenler Allah katında ;alay edenlerden daha hayırlıdır.


47.Peygamberleri alaya almamak, inananlara gülüp geçmemek.


48.Anne ve babanız yanınızda yaşlanacak olursa onlara 'öf' bile demeyin.


49.Yoksullara yardım etmek (yedirip, içirip, giydirip, gezdirmek)


50.Yere serilen yoksula yardım edin.


51.Canlarınızla, mallarınızla Allah yolunda savaşın.


52.Biriktirdikleri altın ve gümüşlerle alınları sırtları, yanları dağlanacaktır.


53.Melekler onların (günahkarların) alınlarına sırtlarına vura vura canlarını alacaktır.


54.İkişer, üçer, dörder kanatlı meleklerin varlığına inanmak.


55. Sana ruhu sorarlarsa : size ruh hakkında pek az bir bilgi verilmiştir.


56.Kantar kantar altına gümüşe,evlâtlara düşkünlük dünya hayâtının metâlarıdır.


57.Melekler gökten yere bize göre elli bin yıl süreyi bir günde inip çıkarlar.


58.Allah yolunda öldürülenlere 'ölüler' demeyin. Onlar diridirler. Fakat siz farkında değilsiniz.


59.Her şey Allah'ı tespih eder, fakat siz farkına varamazsınız.


60.Hac vazifesini yerine getirmek.( imkânı olan kişiler için)


61.Teraziyi doğru tutun.Eksik tartmayın (Ölçü ve tartıda haksızlık yapmayın)


62.Her kim (kadın,erkek,yaşlı, genç, fakir, zengin) zerre kadar bir iyilik işlerse karşılığını görecektir.


63.Bütün işler Allah'a varır.


. 64.Her kim zerre kadar bir iyilik işlerse karşılığını görecektir. Faydası kendinedir.


65.Her kim de zerre kadar bir kötülük işlerse karşılığını görecektir. Zararı kendinedir.
66.İnkâr edenlerin varacakları yer cehennemdir. Onların kazandıklarının bir faydası olmayacaktır.( Kurusun Suresi'ndeki Ebu Leheb ve karısının durumu gibi)


67.İnkâr eden ve kötü, şer işler işleyenler cehenneme girecekler ve ebedî olarak orada kalacaklardır.


68. Allah zalimleri sevmez. Onların kazançlarının bir faydası olmayacaktır. Zalimlerin işleri boşa çevrilir. Zalimler asla kurtuluşa erdirilmeyeceklerdir.
69.Sabırla sebatla Allah'tan yardım dileyin.


70 Nerede bulunursanız bulunun yüzünüzü Mescid-i Haram'a çevirin. Bu buyruk haktır.
fadedliver tarafından gönderilmiş olan #3 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç