Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var|Gösterim: 27.768|Cevap: 14|Güncelleme: 6 Ocak 2015

Pasinler Savaşı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Mesaja atla
Misafir
13 Kasım 2012 18:35   |   Mesaj #11   |   
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
nerede yapıldı bu savaş ?
Sponsorlu Bağlantılar
Misafir
13 Kasım 2012 21:35   |   Mesaj #12   |   
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
PASİNLER SAVAŞI

1048
Sponsorlu Bağlantılar


Pasinler Savaşı, Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasında yapılmıştır. 1018 yılında keşif için Anadolu sınırlarına gelen Çağrı Bey, Anadolu'nun yurt olabileceğini düşündü. 1040 Dandanakan Savaşı kazanıldıktan sonra bağımsız olan Selçuklu Devleti, Anadolu'nun fethi için akınlar başlattı. O dönemde Anadolu'da Bizans vardı.

Savaşın Sebepleri;
- Türklerin Anadolu'yu yurt edinme düşüncesi.
- Bizans'ın Türk akınlarını durdurmak istemesi.

1048 tarihinde Erzurum yakınlarında bulunan Pasinler mevkiinde Selçuklu ordusu ile Bizans ordusu karşılaştı. Bizans, Ermeni ve Gürcü kuvvetleri ile ittifak halindeydi. Yapılan savaşı Selçuklu Devleti kazandı.

Savaşın Sonuçları;
- Savaşı Selçuklu Devleti kazandı.
- Bizans'ın zayıf olduğu anlaşıldı.
- Bizans ile Selçuklular antlaşma imzaladılar.
- Selçuklular, Anadolu'nun fethi için cesaret kazandı.

Önemi: Pasinler Savaşı, Selçuklu Devleti ile Bizans arasında yapılan ilk savaştır.

Kaynak: Pasinler Savaşı hakkında bilgi verebilir misiniz?
Chelsea_Eny
7 Ocak 2013 16:51   |   Mesaj #13   |   
Chelsea_Eny - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

nerede yapıldı bu savaş ?

1048 tarihinde Erzurum yakınlarında bulunan Pasinler mevkiinde yapılmıştır.
CrXCraW
19 Kasım 2013 18:44   |   Mesaj #14   |   
CrXCraW - avatarı
Ziyaretçi
Pasinler Muharebesi (18 Eylül 1048) Selçuklularla Bizanslılar arasında yapılmış bir meydan muharebesidir. Pasinler Muharebesi Bizanslılarla yapılan yüzyıllık çarpışmalardaki ilk büyük meydan muharebesidir. Ayrıca Bizans'ın gücünü anlamak amacıyla yapılan bir savaştır. Selçuklu ordusu 18 Eylül 1048 tarihinde Pasinler Ovasında 50.000 kişilik Rum, Ermeni, Gürcü ve Abazalardan kurulu bir Bizans ordusuyla karşılaştı. Selçuklu ordusuna Tuğrul Bey'in üvey kardeşi İbrahim Yınal Bey'le amcaoğlu Kutalmış kumanda ediyordu. Sabahtan akşama kadar süren bu muharebede, Malazgirt Muharebesi gibi bozkır taktiği ile kazanılmış ve böyle bir taktiğe alışık olmayan rakiplerinin yok edilmesiyle sonuçlanmıştır. Bizans ordusuna kumanda eden Gürcü Dükü IV. Liparit tutsak edilip ordusu yok edilmiştir. İbrahim Yınal Bey, bu başarısından dolayı Tuğrul Bey'in kendisine vermek istediği büyük maddî hediyeleri kabul etmediği gibi, Tuğrul Bey de Liparit'in salıverilmesi için teklif ettiği büyük fidyeyi kabul etmeyerek Liparit'i salı vermiştir. Bu muharebe ile beraber Anadolu'ya ilk kez yerleşme amaçlı savaş yapılmıştır. Kolay Gelsin Msn Grin BAŞARILAR
6 Ocak 2015 14:33   |   Mesaj #15   |   
Nsean - avatarı
Üye
Pasinler Savaşı
Bizans ve Gürcü kuvvetleri Pasinler çevresinde akınlarda bulunan Musa Yabgunun oğlu Hasan Bey komutasındaki Selçuklu birliklerini pusuya düşürdüler. Zap Suyu yöresindeki savaşta Hasan şehit oldu. (1047/8). Tuğrul Bey bu duruma epey üzüldü. Hasanın intikamını almak için İbrahim Yınal ve Kutalmışı görevlendirdi. İki komutan Erzuruma doğru ilerlediler. Bizans, Gürcü ve Ermenilerden oluşan düşmanı Pasinler Ovasında karşılayan Selçuklular büyük 1 zafer kazandılar (1048). Gürcü Kralı Liparit tutsak alındı.Pasinler Savaşı düzenli Selçuklu ordularının Anadoluda kazandığı ilk büyük cenk olması için önemlidir. Daha önceki devrede mücadele vur kaç taktiği güden Türkmenler tarafından gerçekleştirilirken, bu savaşta Selçuklu hanedanına mensup kişilerin komutasındaki ordu kullanılmıştır. Nitekim Bizans yenilgiyi kabul ederek Selçuklu devletiyle sulh anlaşması yapar. Bu barışa göre Bizans imparatoru, IX. yüzyılda yapılan yalnız sonraları yıkılan İstanbuldaki camiyi onarım etmeyi ve burada Tuğrul Bey adına hutbe okutmayı kabul eder. yalnız vergi vermeyi reddeder.Tuğrul Beyin Anadolu Seferi: Vergi ödemeyi reddeden imparatorun Doğu Anadoluya ordu sevk etmesi üzerine Tuğrul Bey bizzat sefere çıkar (1054). Erciş, Bayburt, Kemah ve Erzincan ele geçirilir.

Sponsorlu Bağlantılar
Malazgirti kuşatan Tuğrul Bey, kışın yaklaşması üzerine ordusunu geri çekerek, Reye döner. Bu seferden sonraları Anadolunun fethi için Çağrı Beyin oğlu Yakutî görevlendirilir (1057). Yakutî Yakutî Sivası alır ve Kayseriye kadar ilerler. Öte yandan Kars ve Ani kuşatılır. Dinar Beye bağlantılı birlikler de Malatya civarına inerler. Bu akınlar Alp Arslan zamanına kadar sürek etmiştir.

Anadoluya yapılan bu ilk Türk akınları görünüşte kalabalık Türkmen kitleleri tarafından gerçekleştirilen, düzensiz ve yağmayı amaçlayan hareketlerdir. Halbuki bu hakikat değildir. Türkmen başbuğları komutasındaki Türkmen kuvvetleri, belirli 1 plân çerçevesinde, disiplin içinde devinim etmişlerdir. Anadolunun içlerine kadar yapılan akınlarda, Bizans ordularının ikmal yolları üzerindeki kentler erek bi şekilde seçilmiştir. böylelikle bölgedeki Bizans savunma gücüne ağır darbeler vurulmuştur. Bu akınlar, arkasından gerçekleşecek olan fetih ve yerleşme hareketlerine elverişli 1 zemin hazırlanması açısından hayli önemlidir.

Alp Arslanın Büyük Selçuklu tahtına geçmesiyle ile, Anadoluya yapılan akınlar tekrar sürat kazanmıştır. Nitekim Alp Arslan 1064 yılında büyük 1 orduyla Azerbaycana gelir. Gürcistanı bütünüyle fetheder. Doğu Anadolu sınırlarındaki Bizans idaresini kabul etmiş birtakım Gürcü ve Ermeni prensliklerini kendine bağlar. Devrin en kuvvetli surlarına sahip olduğu için fethedilemez denilen Ani Şehrini ele geçirir (Ağustos 1064). buna ilave olarak Kars ve Van da Türkler tarafından alınır.1066 yılından itibaren Gümüştegin, Afşin, Emir Sanduk gibi ünlü Türk komutanları Anadoluya akınlar düzenler. Bu akınlarda Türk kuvvetleri Orta ve Güney Anadoluyu baştan başa geçer ve birçok şehri ele geçirir.Bizansın Karşı Tedbirleri: Bu sırada Bizans iç karışıklıklar ve taht mücadeleleri birlikte karşı karşıya idi. Türk akınları karşısında âciz kalan Bizans, Anadolunun elden gitmekte olduğunu görüyordu . Bu kötü gidişe dur demek için dul imparatoriçe, Kayserili 1 general olan Romanos Diogenes birlikte evlenmek zorunda kaldı. böylelikle Romanos Diogenes (Roman Diyojen) Bizansın yepyeni imparatoru oldu (Ocak 1068). İmparator Anadoluya geçerek, Selçuklulara karşı büyük 1 ordu hazırlamaya başladı. Daha önce de Anadoludaki birçok Bizans kaleleri yenilenmiş ve ordunun ihtiyaçları için zahire ve mühimmat toplanmıştı .Nihayet imparator Anadoluya birbiri ardına 2 sefer düzenledi. yalnız Emir Afşin başta olmak üzere diğer Selçuklu komutanları, bu kalabalık ordu seferdeyken, Ege kıyılarına kadar birçok akınlar yapmakta , Konya, Afyon, Denizli gibi şehirleri tahrip etmekteydiler.(1068-69) İmparator yaklaşan kış için İstanbula geri dönmek zorunda kaldı.

İmparator Diogenes, Türklere son ve kesin 1 darbe vurmak istiyordu. Bu sebeble 200 1000 karakter büyük 1 ordu hazırladı. Bu ordu da Ermeni, Gürcü ve ücretli Frank, Norman, Rus kıtalarının yanı dizi, Türk soyundan Uz ve Peçenek kuvvetleri de bulunmaktaydı. Nihayet Bizans ordusu doğuya doğru sefere çıktı. Bu sırada Alp Arslan, Mısır seferine çıkmıştı. Henüz Halep kuşatmasında bulunuyordu. Bizans ordusunun ilerleyişini duyunca süratle geri dönmeye karar verdi. ihtiyar ve yorgun askerlerini bırakarak emrindeki dinç kuvvetlerle Ahlata geldi. Birkaç defa sulh teklif ettiyse de bunu Alparslanın korkusuna yorumlayan Romanos Diogenes, barışı reddetti. bundan sonra cenk kaçınılmazdı.Devrin kaynaklarına göre Bizansın 200 binlik ordusuna karşı, Selçuklu kuvvetleri 50 1000 kadardı. Bizans ordusundaki Peçenek ve Uz askerleri, karşılarındakinin Türk olduğunu görünce Selçuklu tarafına geçmişlerdi . İki ordu Malazgirt Ovasında mevzilendi. İslâm ülkelerinin bütün köşesinde, Alp Arslanın zafer kazanması için hutbe okunuyor, yakarış ediliyordu. Nihayet Alp Arslan ordusu birlikte cuma namazını kıldıktan sonraları askerini hayli etkileyen, coşkulu 1 konferans yaptı; şehit düşerse üstündeki ak elbisenin kefeni olduğunu, onunla gömülmesini vasiyet etti. sonraları eski Türk geleneğine uyarak atının kuyruğunu bağladı ve ordusunun başına geçti. (26 Ağustos 1071)Alp Arslan sayıca epey üstün olan Bizans kuvvetlerine karşı Türk cenk taktiği olan „Turan taktiğini başarıyla uyguladı. Askerlerin 1 kısmı cenk alanının 2 yanındaki tepelerde pusuya yattı. Diğer güçler düşmana saldırdı ve kaçar gibi yaparak geri çekildiler (sahte ricat). Türklerin bozguna uğradığını zanneden Bizans kuvvetleri disiplinsiz 1 biçimde Selçuklu kuvvetlerini takibe başladı ve merkezden bayağı ayrıldılar.

Pusuya doğru çekilen Bizans ordusu, bu tuzağı geç fark etti. Geri çekilmeye çalıştıkları sırada Ermeniler ve yedek güçler cenk alanından kaçtılar. bütün anlamıyla çembere alınan Bizans ordusu, akşama kadar süren Türk hücumlarıyla âdeta yok edildi. İmparator yaralı bi şekilde ele geçirildi (26 Ağustos 1071).Alp Arslan, imparatorun umduğunun aksine, ona epey iyi muamele etti; saygı gösterdi. Aralarında yapılan anlaşmaya göre, imparator kurtuluş akçası (fidye) karşılığında serbest bırakılacaktı. buna ilave olarak Bizansın elindeki her Müslüman tutsaklar salıverilecek ve Selçuklulara yıllık vergi ödenecekti. yalnız Türk askerlerinin eşliğinde memleketine gönderilen Romanos Diogenes tahtından indirildi. Gözlerine mil çekilerek hapse atıldı. Yerine geçenler bu anlaşmayı tanımadılar. Bunun üzerine Türk komutanlara Anadolunun fethinin tamamlanması emri verildi.

Malazgirt Zaferi sonuçları itibarıyla hem Türk tarihi, hem de dünya tarihi bakımından epey büyük 1 ehemmiyet taşımaktadır. Malazgirt Zaferi sonucunda Anadolunun kapıları kesin bi şekilde Türklere açılmış oluyordu. böylelikle Anadolunun, Türklerin ebedî vatanı olması için en büyük adım atılmıştır. Zaferden sonraları Anadoluda irili ufaklı birçok Türk devleti kurulmuş, Türkiye Cumhuriyetine kadar uzanan Türkiye tarihi başlamıştır. Bu zaferle, Türklerin İslâm dünyasındaki prestiji ve liderliği daha da güçlenmiştir. Malazgirt Zaferi, Avrupada da derin izler bırakmıştır.

Bizansın yenilmesi üzerine birbirini de tehlikede gören Hristiyan Avrupa, Türklere karşı ittifaklar oluşturmuşlardır. Haçlı ittifakı aslında bu zafere 1 tepki bi şekilde doğmuştur. Haçlı Seferleriyle Türk ilerleyişi durdurulmak istenmiştir . Malazgirt Zaferi birlikte Anadolunun kapıları ardına kadar açılmış idi. böylelikle Anadolunun Türkleşmesi safhası başlamış ve dar süre zarfında Türkler Anadoluda çoğunluğu sağlamışlardır. Anadolunun muhtelif yerlerinde irili ufaklı Türk devletleri ortaya çıkmıştır.

Msn FreezeMsn Rotfl:-*
Cevap Yaz En İyi Cevabı Gör
Hızlı Cevap
Mesaj:Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç