Arama

Büroların kuruluş amacı nedir?

Güncelleme: 20 Kasım 2009 Gösterim: 4.425 Cevap: 1
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
19 Kasım 2009       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
büroların kuruluş amaçları nelerdir
Sponsorlu Bağlantılar
fadedliver - avatarı
fadedliver
Ziyaretçi
20 Kasım 2009       Mesaj #2
fadedliver - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

büroların kuruluş amaçları nelerdir

BASIN - HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÜROLARI

Sponsorlu Bağlantılar
 1. Büroların Oluşturulması

  1. Basın-Halkla İlişkiler ve Tanıtım Büroları tercihen ulaşımı rahat olması amacıyla Bölge Müdürlüklerinin giriş katında tahsis edilecek,
  2. Yeterince büyük ve uygun standartlarda dizayn edilmiş olan, en az bir oda tahsis edilecek,
  3. Bu odada tv, telefon, internet bağlantılı bilgisayar gibi ekipmanlar yer alacak,
  4. Bu bürolar tercihen bayan teknik eleman sorumluluğunda olacak ve yeterli elemanla takviye edilecek,
  5. Bu bürolarda görevli en az bir personel Bölge Müdürlüğü web sitesi ve Genel Müdürlük web sitesine haber akışından sorumlu olacak,
  6. Bu bürolarda görevlendirilecek elemanların halkla ilişkiler konularında, lisans, ön lisans veya hizmet içi eğitim almış olan kişiler tercih edilecek,
  7. Personel seçiminde teşkilatı bilen, çevresi ile iyi geçinen, yardımlaşma ve arkadaşlığa önem veren, güvenilir, sosyal, hoşgörülü ve nazik davranan güler yüzlü kişilerin seçimine önem verilecek,
  8. TSE ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemini biliyor olacak,
 1. Kamu hizmetlerinde de esas olan müşteri memnuniyeti olduğundan gerek personel gerekse vatandaşın fikir, görüş, şikâyet, talep, öneri ve eleştirilerini almak ve bu doğrultuda uygun olan düzenlemeleri yapmak amacı ile Bölge Müdürlükleri hizmet binalarının girişine dilek ve temenni kutuları asılacak,
 1. Bu bürolar doğrudan Bölge Müdürüne veya Bölge Müdür Yardımcısına bağlı olarak çalışacak,
 1. Görevleri

  1. Bürolarda görevli personelin ad- soyad, telefon, eğitim düzeyi, e-posta adresi v.b. içeren kişisel bilgi formlarının Yayın ve Tanıtım Şube Müdürlüğü e-postasına (ogmhaber@ogm.gov.tr) gönderilecek,
  2. Bölge Müdürlüğü kapsamında yer alan tüm basın yayın kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının adres, telefon ve e-postalarının temin edilerek bir veri tabanı oluşturulacak,
 1. Büro irtibat adresleri, telefon ve e-postalarının da bölgesel yayın yapan medya kuruluşlarına bildirilecek,
 1. Yerel gazeteler ve görsel medya incelenecek ve haberlerin değerlendirilmesi yapılacak,
  1. Bölge Müdürlüğü faaliyetlerine ilişkin teşekkür veya eleştiri gerektiren yazılara yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cevap verilecek,
  1. Bölge Müdürlüğü faaliyet alanını aşan konularda çıkan olumsuz haber veya yayınlara Eğitim Dairesi Başkanlığının bilgisi dâhilinde cevap verilecek,
  2. Bölge Müdürlüklerinin yıllık çalışma programları çerçevesinde gerçekleştirdikleri; ormancılık faaliyetleri, eğitim, açılış, seminer, toplantı v.b. etkinliklerine ilişkin haberler hazırlanarak, Bölge Müdürlüğü web sitesinde yayınlanacak,
  3. Rutin faaliyetlerin dışında yapılan özellik arz eden ormancılık faaliyetleri, yabancı heyetlerce yapılan ziyaret, teknik gezi, proje çalışmaları, Başbakan, Bakan, Orman Genel Müdürü ve Orman Genel Müdür Yardımcılarının katılımlarıyla gerçekleşen eğitim, toplantı, seminer, açılış v.b. organizasyonlara ilişkin haberler ise Genel Müdürlük web sitesinde yayınlanmak üzere hazırlanıp, Yayın ve Tanıtım Şube Müdürlüğü e-postasına (ogmhaber@ogm.gov.tr) gönderilecek,
  4. Belirli hafta ve günlerde orman sevgisini yaygınlaştırmak amacıyla gençlere ve çocuklara yönelik olarak okullarda çeşitli aktiviteler programlanarak gerçekleştirilecek,
  5. Orman Yangınlarıyla Mücadele amaçlı olarak hazırlanan “Yıllık Eylem Planları” kapsamındaki halkın bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilecek,
  6. Bölgesel yayın yapan televizyon ve radyo kanallarında ormancılık faaliyetleri ile ilgili yayınlar yapılması sağlanacak,
  7. Eğitim Dairesi Başkanlığınca gönderilen her türlü tanıtım materyalinin amacına uygun olarak (yeşil masa ve hedef kitlelere yönelik olarak) dağıtım hizmetleri yapılacak,
 1. Bölge Müdürlüğü dâhilinde yapılan toplantı, konferans, kongre, tören, açılış v.b. organizasyonlar düzenlenecek ve bu faaliyetlere ilişkin basın bülteni hazırlanacak,
 1. Bölgedeki basın-yayın kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşlarının düzenlediği etkinliklere katılım sağlanacak ve ormancılık faaliyetleri konusunda bu birimler periyodik olarak (yazı, bilgi notu v.b.) bilgilendirilecek,
 2. İl, ilçe ve beldelerdeki belediyelere bölge halkını ilgilendirecek ormancılık faaliyetleri konusunda bilgilendirilecek ( toplantı, bilgi notu v.b. ),
 3. Bölgesel olarak halkla ilişkiler faaliyetleri yürütülecek,
 4. Eğitim Dairesi Başkanlığının izni doğrultusunda ulusal basına yönelik olarak demeç ve röportajlar yapılacak,
 5. Dilek ve temenni kutularına gelen personel veya vatandaşların talep, şikâyet ve önerilerini 6 aylık periyotlarda (talebin yoğunluğuna bağlı olarak 3 ay da olabilir) değerlendirilecek, raporlanacak ve Bölge Müdürüne sunulacak,
 6. Bu bürolarda görevli personele halkla ilişkiler ve davranış kuralları konularında bölgesel eğitimlerin alınması sağlanacak,
 7. Tüm faaliyetlerde protokol kurallarına uyulacak,
 8. Bu bürolarca gerçekleştirilen faaliyetler, düzenlenecek 6 aylık raporlarla Eğitim Dairesi Başkanlığına bildirilecektir.
  1. Haber Hazırlama

Yazılı ve görsel basında yer alan Genel Müdürlük faaliyetlerine ait haberlerin sağlıklı kaynaklara dayanılarak ve Bakanlığımız politikaları çerçevesinde değerlendirildikten sonra belli bir disiplin içinde medyaya verilmesi, faaliyetlerimizin doğru şekilde kamuoyuna aktarılması açısından büyük önem arz etmektedir. Paylaşılacak bilgilerin doğruluğundan ve kaynağından emin olunmalı, yanlış anlaşılmaya sebebiyet verecek ifadelerden kaçınılmalıdır.
Bir olayın aktarılması her zaman olayın izlenmesinden zordur. Olayı izleyip onu haber haline getirmek ise daha da zordur. Haberi kurgulamak demek; metne dökülecek olayın verilere dayanarak belirli bir amaç doğrultusunda biçimlendirilmesi demektir.
Haberin bu doğrultuda yazılabilmesi için kurgulanan metinde 5N+1K olarak kısaltılan altı sorunun yanıtlarına yer verilmesi gerekir. Bu sorular “Ne, Nerede, Ne zaman, Nasıl, Neden ve Kim” sorularıdır. Haber bu altı soruya verilen yanıtlardır. Bunların birbirlerine göre önemleri, haberden habere farklılık gösterir.
 1. Bu unsurlardan biri ya da ikisi konunun haber kısmını, diğerleri de haberin destekleyici unsurlarını oluştururlar.
 2. Basit olarak haber metni başlık, giriş ve gelişme paragrafından oluşurken, bazı haber metinleri sonuç paragrafına da sahiptir
 3. Dikkat çekici bir başlık ve iyi bir giriş, haberi okutacak en önemli unsurdur. İyi bir girişte amaç, kısa ve öz bir şekilde ne denilmek istenildiğinin okuyucuya açıkça verilmesidir.
 4. Haberin girişi, özü verecek şekilde kaleme alınırsa, devamında, girişte verilen unsurlar ayrıntılarıyla anlatılabilecek ve hedef kitle okuduğu, dinlediği ya da izlediği habere karşı daha dikkatli olacaktır.
  1. Haber Hazırlarken Dikkat Edilecek Hususlar
Haberlere konu olacak bilgiler genellikle; yatırım ve teknik ağırlıklı faaliyetlere ilişkin bilgiler ile İdaremizi doğrudan ve/veya dolaylı ilgilendiren, haber kaynağı belirli veya anonim olan bilgiler olmak üzere iki bölümde toplanabilir.
 • Haber Hazırlarken;
 1. Haber değeri taşımalı, Ormancılıkla ilgili yenilikler ve uygulamalara ilişkin faaliyetler haber olmalı,
 2. Haberde genel olarak kişiler değil yapılan haber, gerçekleştirilen faaliyet ön planda olmalı,
 3. Haber kişiselleştirilmemeli kurumsallaştırılmalı,
 4. Haber yazılırken Türkçe Dil Bilgisi kurallarına uyulmalı,
 5. Haberde yer alanlar belirtilirken sıralamaya (protokol, önde gelme, sıralama…..) özen gösterilmeli,
 6. Haberi yazarken yanlış anlaşılmalara yol açabilecek ifadelerden kaçınılmalı, başka kişi ya da kurumlarla ilgili kötüleme, hakaret vs..içermemeli,
 7. İyi bir haber mutlaka haberi en güzel şekilde ifade edecek resimlerle desteklenmeli,
 8. Haberin okunmasını sağlayacak vurgulayıcı, dikkat çekici, kısa, öz başlık kullanılmalı..
 9. Haber bitirildikten sonra mutlaka (değişik kişilerce) kontrol edilmelidir
kaynak

Benzer Konular

17 Nisan 2012 / nevda Soru-Cevap
14 Şubat 2013 / bhrlıyjhugk Soru-Cevap
21 Kasım 2018 / Misafir Cevaplanmış