Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 29 Mart 2014  Gösterim: 49.905  Cevap: 25

Sıvının özellikleri nelerdir?

Misafir
13 Aralık 2009 17:44       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
sıvı nın özellikleri
EN İYİ CEVABI Misafir verdi
bulundukları kabın seklını alırlar sıvıyı su olarak dusunursek temızlenmeye alkol olrak dusunursek kafayı bulmaya ( walla kardeş bnde bu konuyu araştırıyorum xD:)
Sponsorlu Bağlantılar


Misafir tarafından gönderilmiş olan #2 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
resident_evil
10 Ocak 2010 19:28       Mesaj #3
resident_evil - avatarı
Ziyaretçi
Sıvılarvirgs yoğunlaşmış gazlar ya da düzensiz katılar olarak düşünülebilirler. Sıvı halvirgs tanecikler arasındaki çekme ve bu parçacıkların kinetik enerjilerine bağlıdır. Çekim kuvvetlerivirgs sıvıyı belirli bir hacimde tutar ve kinetik enerjide parçaların hareketliliğini sağlar. Dolayısıyla bu hareket sıvıya akışkanlık sağlar. Sıvılar ve gazlar akışkanlıkvirgs kohezyon ve bulundukları kabın şeklini alma özelliğini paylaşırlar. Sıvıların çoğunluğu oda sıcaklığında moleküler haldedir.
Bir damla sıvı bir yüzey boyunca film halinde yayılırsavirgs bu sıvının yüzeyi ıslattığı söylenir. Bir sıvı damlasının bir yüzeyi ıslatması ya da yüzey üzerinde küresel biçimde kalmasıvirgs iki zıt kuvvetin büyüklüklerine bağlıdır. Bunlar kohezyon ve adezyon kuvvetleri dır. Benzer moleküller arasındaki kuvvetlere kohezyon kuvvetleri farklı moleküller arasındaki kuvvetlere ise adezyon kuvvetleri denir. Kohezyon kuvvetleri baskınsa damla biçimini korur. Adezyon kuvvetleri sayesinde de yüzey ıslanır. Suyun temizlik aracı olarak kullanılmasının nedeni de budur. Deterjan katılarak ise hem yağ temizler hem de yüzey gerilimi düşürülür. Yüzey geriliminin düşmesivirgs damlanın film halinde yayılması için gereken enerjinin azalması demektir. Suyun yüzey gerilimini düşürerek kolayca yayılmasını sağlayan maddelere ıslatma maddeleri denir.

Viskozite: sıvıların akmaya karşı gösterdiği dirençtir. Ayrıca sıvıların buhar basınçları da vardır.
Sıvıların Buharlaşması: Belli bir sıcaklıkta moleküllerin hızları ve dolayısıyla kinetik enerjileri birbirine eşit değildir ve biz ortalama değerleri kullanırız. Kimi moleküllervirgs moleküller arası çekim kuvvetlerini yüksek kinetik enerjilere sahiptirler ve bunlar sıvıdan kurtulabilirler. Moleküllerin bu şekilde sıvı yüzeyinden gaz yada buhar haline geçmesine buharlaşma denir. Bir sıvının buharlaşma eğilimivirgs sıcaklık arttıkça artar ve moleküller arttıkça azalır. Belirli bir miktar sıvıyı sabit sıcaklıkta buharlaştırmak için verilmesi gereken ısı miktarına buharlaşma entalpisi denir.
Misafir
23 Şubat 2010 18:59       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Sıvılar yoğunlaşmış gazlar ya da düzensiz katılar olarak düşünülebilirler. Sıvı hal tanecikler arasındaki çekme ve bu parçacıkların kinetik enerjilerine bağlıdır. Çekim kuvvetleri sıvıyı belirli bir hacimde tutar ve kinetik enerjide parçaların hareketliliğini sağlar. Dolayısıyla bu hareket sıvıya akışkanlık sağlar. Sıvılar ve gazlar akışkanlık kohezyon ve bulundukları kabın şeklini alma özelliğini paylaşırlar. Sıvıların çoğunluğu oda sıcaklığında moleküler haldedir.
Bir damla sıvı bir yüzey boyunca film halinde yayılırsa bu sıvının yüzeyi ıslattığı söylenir. Bir sıvı damlasının bir yüzeyi ıslatması ya da yüzey üzerinde küresel biçimde kalması iki zıt kuvvetin büyüklüklerine bağlıdır. Bunlar kohezyon ve adezyon kuvvetleri dır. Benzer moleküller arasındaki kuvvetlere kohezyon kuvvetleri farklı moleküller arasındaki kuvvetlere ise adezyon kuvvetleri denir. Kohezyon kuvvetleri baskınsa damla biçimini korur. Adezyon kuvvetleri sayesinde de yüzey ıslanır. Suyun temizlik aracı olarak kullanılmasının nedeni de budur. Deterjan katılarak ise hem yağ temizler hem de yüzey gerilimi düşürülür. Yüzey geriliminin düşmesi damlanın film halinde yayılması için gereken enerjinin azalması demektir. Suyun yüzey gerilimini düşürerek kolayca yayılmasını sağlayan maddelere ıslatma maddeleri denir.

Viskozite: sıvıların akmaya karşı gösterdiği dirençtir. Ayrıca sıvıların buhar basınçları da vardır.
Sıvıların Buharlaşması: Belli bir sıcaklıkta moleküllerin hızları ve dolayısıyla kinetik enerjileri birbirine eşit değildir ve biz ortalama değerleri kullanırız. Kimi moleküller moleküller arası çekim kuvvetlerini yüksek kinetik enerjilere sahiptirler ve bunlar sıvıdan kurtulabilirler. Moleküllerin bu şekilde sıvı yüzeyinden gaz yada buhar haline geçmesine buharlaşma denir. Bir sıvının buharlaşma eğilimi sıcaklık arttıkça artar ve moleküller arttıkça azalır. Belirli bir miktar sıvıyı sabit sıcaklıkta buharlaştırmak için verilmesi gereken ısı miktarına buharlaşma entalpisi denir.
Misafir
14 Aralık 2010 15:00       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
KATI,SIVI VE GAZLARIN ÖZELLİKLERİ
KATILARIN ÖZELLİKLERİ:
-ERİME VE DONMA NOKTASINA SAHİPTİRLER.
-BİR KATININ ERİMESİ İÇİN GEREKEN ISI MİKTARINA "ERİME ENTAPLİSİ" DENİR.
-KRİSTAL BİR KATI ISITILDIKÇA KATININ YAPISINDAKİ ATOMLAR,İYONLAR YA DA MOLEKÜLLER DAHA ŞİDDETLİ TİTREŞİRLER.
-BİR KATININ ERİME NOKTASI İLE DONMA NOKTASI AYNIDIR.
SIVILARIN ÖZELLİKLERİ:
-SIVILAR AKIŞKANDIR.
-SIVILAR YOĞUNLAŞMIŞ GAZLAR YA DA DÜZENSİZ KATILAR OLAREK DÜŞÜNÜLÜR.
-SIVI HAL, TANECİKLER ARASI8NDAKİ ÇEKME VE İTMBU PARÇALARIN KİNETİK ENERJİLERE BAĞLIDIR.
-SUYUN YÜZEY GERİLİMİ DÜŞEREK KOLAYCA YAYILMASINI SAĞLAYAN MADDELERE "ISLATMA MADDELERİ" DENİR.
GAZLARIN ÖZELLİKLERİ:
-DÜŞÜK YOĞUNLUKLARI VARDIR.
-MOLEKÜLLER ARASI BOŞLUKLAR VARDIR.
-GAZLAR SIKIŞTIRILABİLİRLER.
-GAZLAR DAĞILIR VE AKIŞKANDIR.
-GAZLARDA TANECİK ENERJİSİ VARDIR.

UMARIM YARDIMCI OLMUŞUMDUR.

BAŞARILAR!!!!!!!!!!!!
Misafir
29 Aralık 2010 19:20       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
kullandığınız su akarsular göller denizler sıvı yağlar süt sirke gibi maddeler sıvı maddelerdir sıvı maddelerin belli bir şekli yoktur.
Misafir
17 Şubat 2011 18:58       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
daha fazla bilgi lütfen
Misafir
6 Nisan 2011 17:00       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
buLunduKLarı Kabın şeKLini aLırLar,
aKışKaNdıRLaR
Misafir
20 Kasım 2011 18:28       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Maddenin üç hali vardır .Bunlar: katı,sıvı ve gazdır . Madde, bir halden bir diğerine dönüştürülebilir.

Katı

Maddenin katı hali belirli bir şekle ve hacme sahiptir.Dışarıdan bir etki almadan şekli değişmez.Bulundukları kabın şeklini almazlar fakat küçük taneli katılar bulundukları kabın şeklini alır,akışkandır ama genede katı maddedir.

Sıvı

Maddenin sıvı hali, belirli bir şekle sahip değildir. Sıvılar akışkan olduklarından bulundukları kabın şeklini alır. Sıkıştırılamazlar. Biraz düzensiz hareketleri vardır. Bir halden başka bir hale girebilirler.Tanecikleri arasındaki boşluklar katılardan daha fazladır.

Gaz

Gazlar sıkıştırılabilirler. Gaz tanecikleri düzensiz olarak hareket ederler. Yayılmaları hissedilebilir veya gözle takip edilebilir•Konuldukları kabı dolduracak şekilde genleşerek kabın şeklini ve hacmini alırlar. Gazlar maddenin en düzensiz halidir ve sadece gazlar sıkıştırılabilme özelliğine sahiptir.
Misafir
20 Kasım 2011 18:31       Mesaj #10
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Maddenin üç hali vardır .Bunlar: katı,sıvı ve gazdır . Madde, bir halden bir diğerine dönüştürülebilir.

Katı

Maddenin katı hali belirli bir şekle ve hacme sahiptir.Dışarıdan bir etki almadan şekli değişmez.Bulundukları kabın şeklini almazlar fakat küçük taneli katılar bulundukları kabın şeklini alır,akışkandır ama genede katı maddedir.

Sıvı

Maddenin sıvı hali, belirli bir şekle sahip değildir. Sıvılar akışkan olduklarından bulundukları kabın şeklini alır. Sıkıştırılamazlar. Biraz düzensiz hareketleri vardır. Bir halden başka bir hale girebilirler.Tanecikleri arasındaki boşluklar katılardan daha fazladır.

Gaz

Gazlar sıkıştırılabilirler. Gaz tanecikleri düzensiz olarak hareket ederler. Yayılmaları hissedilebilir veya gözle takip edilebilir•Konuldukları kabı dolduracak şekilde genleşerek kabın şeklini ve hacmini alırlar. Gazlar maddenin en düzensiz halidir ve sadece gazlar sıkıştırılabilme özelliğine sahiptir.Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç