Arama

Kesirlerde toplama ve çıkartma işlemi nasıl yapılır?

En İyi Cevap Var Güncelleme: 10 Nisan 2015 Gösterim: 363.437 Cevap: 109
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
17 Aralık 2009       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
kesirlerde toplama ve çıkartma
EN İYİ CEVABI fadedliver verdi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

kesirlerde toplama ve çıkartma

KESİRLER

Sponsorlu Bağlantılar
kesir
Kesirler bir bütünün belli bir parçasını göstermek için kullandığımız ifadelerdir.
kesiradlar

KESİR ÇEŞİTLERİ

Birim Kesir: Eş parçalara ayrılmış olan bir bütününsmiliv eş parçalarından birisini gösteren kesirdir.
birimkesir

Basit Kesir: Payısmiliv paydasından küçük olan kesirlerdir.
basitkesir

PROBLEM: pr1ulw
Çözüm: Payı paydasından küçük olacağı için a < 7 olması gerekir.O halde 0smiliv 1smiliv 2smiliv 3smiliv 4smiliv 5smiliv 6 rakamlarını a yerine yazabiliriz.

Bileşik Kesir: Payısmiliv paydasından büyük ya da payı paydasına eşit olan kesirlere bileşik kesir denir.
bileikkesir
Yukarıda görüldüğü gibi bileşik kesirler 1 bütüne eşit veya 1 bütünden büyük olan kesirlerdir.

pr2yoa
Çözüm: Payı paydasından büyük veya eşit olmalıdır.O yüzden a yerine 4smiliv 3smiliv 2smiliv 1 yazabiliriz.Yani a' nın alabileceği 4 değer vardır.

* Bir sayının 0' a bölümü tanımsızdır.
0abolum

* 0' ınsmiliv 0' dan farklı bir sayıya bölümü 0'dır.
0inbolumu

* Her tam sayı paydası 1 olan bir kesirdir.
tamsay

Tamsayılı Kesir: Bir bileşik kesrin tamsayılı kısmını ayıraraksmiliv basit kesir cinsinden ifade edilmiş şekline tam sayılı kesir denir.
kesircevirme
Bileşik kesir tamsayılı kesre çevrilirkensmiliv paysmiliv paydaya bölünür.Bölüm tam kısmasmiliv kalan ise paya yazılır.Kesrin paydası aynen paydaya yazılır.

ÖRNEK:
kesircev

Tam sayılı bir kesir bileşik kesre çevrilirken; kesrin t** kısmı ile payda çarpılırsmiliv çarpıma pay eklenir.Sonuç paya yazılır.Kesrin paydası aynen yazılır.

ÖRNEK:
kescev

KESİRLERİN SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERİLMESİ

saydo
Payda 3 olduğu için ardışık iki doğal sayının arası 3 eş parçaya bölünmüştür.
saydog1


saydog2
Yukarıdaki kesri gösterirkensmiliv payda 4 olduğu içinsmiliv iki sayının arası 4 eş parçaya bölünmüştür.

KESİRLERİN SADELEŞTİRİLMESİ ve GENİŞLETİLMESİ

Kesirlerde pay ve paydanın aynı sayı ile çarpılmasına genişletmesmiliv aynı sayıya bölünmesine ise sadeleştirme denir.
ÖRNEK:
genisletme
Yukarıdasmiliv kesir önce 2 ile genişletilmişsmiliv daha sonra da elde edilen kesir 3 ile genişletilmiştir.

sadelestirme
Yukarıdaki kesir önce 2 ile sadeleştirilmişsmiliv elde edilen kesir de 8 ile sadeleştirilmiştir.

* 0(sıfır) ve 1 ile sadeleştirme ve genişletme yapılamaz

DENK KESİRLER

denkkes
Birbirlerinin sadeleştirilmiş veya genişletilmiş hali olan kesirlere denk kesirler denir.
denkx

denkdegil

PROBLEM:
pr3o

Çözüm:
pr3c

KESİRLERİ SIRALAMA

Paydaları Eşit Olan Kesirlerin Sıralanması:
sr1a
Paydaları eşit olan kesirlerdensmiliv payı büyük olan diğerinden büyüksmiliv payı küçük olan diğerinden küçüktür.

ÖRNEK:

Çözüm:
p11w

Payları Eşit Olan Kesirlerin Sıralanması:
sr2
Payları eşit olan kesirlerden paydası küçük olan diğerinden büyüktürsmiliv paydası büyük olan küçüktür.

ÖRNEK:

Çözüm:
p21rPay ve Paydaları Eşit Olmayan Kesirlerin Sıralanması:
Pay ve paydaları eşit olmayan kesirleri sıralamak içinsmiliv önce paydalar eşitlenir.Sonra sıralama yapılır.
ÖRNEK:
sr3d
sir31
saydo3

* Sayı doğrusu üzerindeki her sayısmiliv sağında bulunan sayıdan küçüksmiliv solunda bulunan sayıdan büyüktür.

KESİRLERLE TOPLAMA İŞLEMİ

Paydaları Eşit Olan Kesirlerle Toplama İşlemi:
toplamad
Paydaları eşit olan kesirler toplanırken; paylar toplamı paya yazılır.Ortak paydasmiliv toplamın payda bölümüne aynen yazılır.

Tam sayılı kesirler toplanırken de;
toplama1

Toplama İşleminin Özellikleri:
a. Değişme Özelliği:
Toplama işleminde toplanan terimlerin yeri değiştirilse de toplam değişmez.
degisme

b. Birleşme Özelliği:
Üç kesir toplamındasmiliv ilk iki kesrin toplamı ile üçüncü kesrin toplamısmiliv son iki kesrin toplamı ile ilk kesrin toplamı birbirine eşittir.
birleme

KESİRLERLE ÇIKARMA İŞLEMİ

Paydaları Eşit Kesirlerle Çıkarma İşlemi:
Paydaları eşit olan kesirlerle çıkarma işlemi yapılırken; paylar çıkarılarak paya yazılırsmiliv ortak olan payda da paydaya yazılır.

cikarma

Tam sayılı kesirlerle çıkarma yapılırkensmiliv tam sayılı kesir bileşik kesre çevrilerek işlem yapılırsmiliv ya da aşağıdaki örnekteki yol izlenir.(Tam sayıdan bir bütün alınarak işlem yapılır.) Aşağıda verilen üç yolu da dikkatlice inceleyiniz.
ck1v


Paydaları Eşit Olmayan Kesirlerle Çıkarma İşlemi:
Paydaları eşit olmayan kesirlerle çıkarma işlemi yaparken; önce paydalar eşitlenirsmiliv sonra işlem yapılır.
ck2k

KESİRLERLE ÇARPMA İŞLEMİ

carpma
Bir doğal sayı ile bir kesir çarpılırken; doğal sayı ile kesrin payının çarpımısmiliv çarpıma pay olarak yazılır.Kesrin paydası aynen alınarak paydaya yazılır.
Çarpma işlemininsmiliv toplama ile yapılmasını görelim.(Çarpmasmiliv toplamanın kısa yoldan yapılmasıdır.)

İki kesri çarpmak demek; bir kesrin diğer kesir kadarını bulmak demektir.İki kesri çarparken ;paylar çarpılarak paya yazılırsmiliv paydalar çarpılarak paydaya yazılır.

carpma1

Tam sayılı iki kesir birbiri ile çarpılırken; kesirler önce bileşik kesre çevrilirsmiliv daha sonra çarpma işlemi yapılır.
carpma2

ÇARPMA İŞLEMİNİN ÖZELLİKLERİ:
Çarpma işleminin değişme özelliği vardır.
degismeoz

Çarpma işleminin birleşme özelliği vardır.
birlesme

Çarpma işleminin etkisiz elemanı 1'dir.
1lecarpma

Çarpma işleminin yutan elemanı 0(sıfır)'dır.
yutan

Çarpımları 1 olan iki kesirden biri diğerinin çarpmaya göre tersidir.
ters

KESİRLERLE BÖLME İŞLEMİ

Bir kesir sayısı diğer bir kesir sayısına bölünürken; birinci kesri aynen yazılırsmiliv ikinci kesir ters çevrilerek çarpılır.

bolme

1'in bir kesre bölümü o kesrin çarpmaya göre tersine eşittir.
1bolme

Her sayının 1'e bölümü kendisine eşittir.
1ebolme

0'ın bir kesre bölümüsmiliv 0(sıfır)'a eşittir.
sifirabolme

Bir kesrin 0(sıfır)'a bölümü anlamsızdır.
kesrisifirabolme

BİR BÜTÜNÜN BELİRTİLEN KESİR KADARINI BULMAK
balon

KESRİN KESRİNİ BULMAK
keskes
Bir kesrin verilen bir kesrini bulmak için iki kesir çarpılır.

KESRİ VERİLEN BÜTÜNÜ BULMA
kesrinbutunu
Verilen bir kesrin bütününü bulmak için; kesre karşılık verilen sayı kesre bölünür.

alıntı*
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
fadedliver - avatarı
fadedliver
Ziyaretçi
17 Aralık 2009       Mesaj #2
fadedliver - avatarı
Ziyaretçi
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

kesirlerde toplama ve çıkartma

KESİRLER

Sponsorlu Bağlantılar
kesir
Kesirler bir bütünün belli bir parçasını göstermek için kullandığımız ifadelerdir.
kesiradlar

KESİR ÇEŞİTLERİ

Birim Kesir: Eş parçalara ayrılmış olan bir bütününsmiliv eş parçalarından birisini gösteren kesirdir.
birimkesir

Basit Kesir: Payısmiliv paydasından küçük olan kesirlerdir.
basitkesir

PROBLEM: pr1ulw
Çözüm: Payı paydasından küçük olacağı için a < 7 olması gerekir.O halde 0smiliv 1smiliv 2smiliv 3smiliv 4smiliv 5smiliv 6 rakamlarını a yerine yazabiliriz.

Bileşik Kesir: Payısmiliv paydasından büyük ya da payı paydasına eşit olan kesirlere bileşik kesir denir.
bileikkesir
Yukarıda görüldüğü gibi bileşik kesirler 1 bütüne eşit veya 1 bütünden büyük olan kesirlerdir.

pr2yoa
Çözüm: Payı paydasından büyük veya eşit olmalıdır.O yüzden a yerine 4smiliv 3smiliv 2smiliv 1 yazabiliriz.Yani a' nın alabileceği 4 değer vardır.

* Bir sayının 0' a bölümü tanımsızdır.
0abolum

* 0' ınsmiliv 0' dan farklı bir sayıya bölümü 0'dır.
0inbolumu

* Her tam sayı paydası 1 olan bir kesirdir.
tamsay

Tamsayılı Kesir: Bir bileşik kesrin tamsayılı kısmını ayıraraksmiliv basit kesir cinsinden ifade edilmiş şekline tam sayılı kesir denir.
kesircevirme
Bileşik kesir tamsayılı kesre çevrilirkensmiliv paysmiliv paydaya bölünür.Bölüm tam kısmasmiliv kalan ise paya yazılır.Kesrin paydası aynen paydaya yazılır.

ÖRNEK:
kesircev

Tam sayılı bir kesir bileşik kesre çevrilirken; kesrin t** kısmı ile payda çarpılırsmiliv çarpıma pay eklenir.Sonuç paya yazılır.Kesrin paydası aynen yazılır.

ÖRNEK:
kescev

KESİRLERİN SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERİLMESİ

saydo
Payda 3 olduğu için ardışık iki doğal sayının arası 3 eş parçaya bölünmüştür.
saydog1


saydog2
Yukarıdaki kesri gösterirkensmiliv payda 4 olduğu içinsmiliv iki sayının arası 4 eş parçaya bölünmüştür.

KESİRLERİN SADELEŞTİRİLMESİ ve GENİŞLETİLMESİ

Kesirlerde pay ve paydanın aynı sayı ile çarpılmasına genişletmesmiliv aynı sayıya bölünmesine ise sadeleştirme denir.
ÖRNEK:
genisletme
Yukarıdasmiliv kesir önce 2 ile genişletilmişsmiliv daha sonra da elde edilen kesir 3 ile genişletilmiştir.

sadelestirme
Yukarıdaki kesir önce 2 ile sadeleştirilmişsmiliv elde edilen kesir de 8 ile sadeleştirilmiştir.

* 0(sıfır) ve 1 ile sadeleştirme ve genişletme yapılamaz

DENK KESİRLER

denkkes
Birbirlerinin sadeleştirilmiş veya genişletilmiş hali olan kesirlere denk kesirler denir.
denkx

denkdegil

PROBLEM:
pr3o

Çözüm:
pr3c

KESİRLERİ SIRALAMA

Paydaları Eşit Olan Kesirlerin Sıralanması:
sr1a
Paydaları eşit olan kesirlerdensmiliv payı büyük olan diğerinden büyüksmiliv payı küçük olan diğerinden küçüktür.

ÖRNEK:
Kesirlerde toplama ve çıkartma işlemi nasıl yapılır?
Çözüm:
p11w

Payları Eşit Olan Kesirlerin Sıralanması:
sr2
Payları eşit olan kesirlerden paydası küçük olan diğerinden büyüktürsmiliv paydası büyük olan küçüktür.

ÖRNEK:
Kesirlerde toplama ve çıkartma işlemi nasıl yapılır?
Çözüm:
p21rPay ve Paydaları Eşit Olmayan Kesirlerin Sıralanması:
Pay ve paydaları eşit olmayan kesirleri sıralamak içinsmiliv önce paydalar eşitlenir.Sonra sıralama yapılır.
ÖRNEK:
sr3d
sir31
saydo3

* Sayı doğrusu üzerindeki her sayısmiliv sağında bulunan sayıdan küçüksmiliv solunda bulunan sayıdan büyüktür.

KESİRLERLE TOPLAMA İŞLEMİ

Paydaları Eşit Olan Kesirlerle Toplama İşlemi:
toplamad
Paydaları eşit olan kesirler toplanırken; paylar toplamı paya yazılır.Ortak paydasmiliv toplamın payda bölümüne aynen yazılır.

Tam sayılı kesirler toplanırken de;
toplama1

Toplama İşleminin Özellikleri:
a. Değişme Özelliği:
Toplama işleminde toplanan terimlerin yeri değiştirilse de toplam değişmez.
degisme

b. Birleşme Özelliği:
Üç kesir toplamındasmiliv ilk iki kesrin toplamı ile üçüncü kesrin toplamısmiliv son iki kesrin toplamı ile ilk kesrin toplamı birbirine eşittir.
birleme

KESİRLERLE ÇIKARMA İŞLEMİ

Paydaları Eşit Kesirlerle Çıkarma İşlemi:
Paydaları eşit olan kesirlerle çıkarma işlemi yapılırken; paylar çıkarılarak paya yazılırsmiliv ortak olan payda da paydaya yazılır.

cikarma

Tam sayılı kesirlerle çıkarma yapılırkensmiliv tam sayılı kesir bileşik kesre çevrilerek işlem yapılırsmiliv ya da aşağıdaki örnekteki yol izlenir.(Tam sayıdan bir bütün alınarak işlem yapılır.) Aşağıda verilen üç yolu da dikkatlice inceleyiniz.
ck1v


Paydaları Eşit Olmayan Kesirlerle Çıkarma İşlemi:
Paydaları eşit olmayan kesirlerle çıkarma işlemi yaparken; önce paydalar eşitlenirsmiliv sonra işlem yapılır.
ck2k

KESİRLERLE ÇARPMA İŞLEMİ

carpma
Bir doğal sayı ile bir kesir çarpılırken; doğal sayı ile kesrin payının çarpımısmiliv çarpıma pay olarak yazılır.Kesrin paydası aynen alınarak paydaya yazılır.
Çarpma işlemininsmiliv toplama ile yapılmasını görelim.(Çarpmasmiliv toplamanın kısa yoldan yapılmasıdır.)

İki kesri çarpmak demek; bir kesrin diğer kesir kadarını bulmak demektir.İki kesri çarparken ;paylar çarpılarak paya yazılırsmiliv paydalar çarpılarak paydaya yazılır.

carpma1

Tam sayılı iki kesir birbiri ile çarpılırken; kesirler önce bileşik kesre çevrilirsmiliv daha sonra çarpma işlemi yapılır.
carpma2

ÇARPMA İŞLEMİNİN ÖZELLİKLERİ:
Çarpma işleminin değişme özelliği vardır.
degismeoz

Çarpma işleminin birleşme özelliği vardır.
birlesme

Çarpma işleminin etkisiz elemanı 1'dir.
1lecarpma

Çarpma işleminin yutan elemanı 0(sıfır)'dır.
yutan

Çarpımları 1 olan iki kesirden biri diğerinin çarpmaya göre tersidir.
ters

KESİRLERLE BÖLME İŞLEMİ

Bir kesir sayısı diğer bir kesir sayısına bölünürken; birinci kesri aynen yazılırsmiliv ikinci kesir ters çevrilerek çarpılır.

bolme

1'in bir kesre bölümü o kesrin çarpmaya göre tersine eşittir.
1bolme

Her sayının 1'e bölümü kendisine eşittir.
1ebolme

0'ın bir kesre bölümüsmiliv 0(sıfır)'a eşittir.
sifirabolme

Bir kesrin 0(sıfır)'a bölümü anlamsızdır.
kesrisifirabolme

BİR BÜTÜNÜN BELİRTİLEN KESİR KADARINI BULMAK
balon

KESRİN KESRİNİ BULMAK
keskes
Bir kesrin verilen bir kesrini bulmak için iki kesir çarpılır.

KESRİ VERİLEN BÜTÜNÜ BULMA
kesrinbutunu
Verilen bir kesrin bütününü bulmak için; kesre karşılık verilen sayı kesre bölünür.

alıntı*
The Unique - avatarı
The Unique
Kayıtlı Üye
17 Aralık 2009       Mesaj #3
The Unique - avatarı
Kayıtlı Üye
KESİRLERDE DÖRT İŞLEM
KESİRLERDE TOPLAMA İŞLEMİ
*Paydaları eşit kesirlerde toplama işlemi:Paydaları eşit kesirlerin toplamını bulmak için paylar toplanır pay olarak yazılır,ortak payda da payda olarak yazılır.*Paydaları eşit olan tam sayılı kesirlerin toplamını bulma:İki yolla yapılır
1.Tam sayılı kesir bileşik kesre çevrilerek:2.Tam sayıları kendi aralarında kesir kısımları kendi aralarında toplanarak:


*Paydaları eşit olmayan kesirlerin toplamını bulma:Paydadaki sayıların e.k.o.k’ı bulunur.Paydalar e.k.o.k’ı verecek şekilde uygun sayılarla genişletilerek eşitlenir.Paydaları eşit rasyonel sayılarda olduğu gibi toplanır.KESİRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ:
*Paydaları eşit olan kesirlerle çıkarma işlemi:Paydaları eşit olan iki kesrin farkını bulmak için ,eksilenin payından çıkanın payı çıkarılıp paya,ortak payda da paydaya yazılır.*Paydaları eşit olan tamsayılı kesirlerin çıkarılması: İki yolla yapılır
1.Tam sayılı kesir bileşik kesre çevrilerek:


2.Tam sayıları kendi aralarında kesir kısımları kendi aralarında çıkarılarak:*Paydaları eşit olmayan kesirlerde çıkarma: Paydadaki sayıların e.k.o.k’ı bulunur.Paydalar e.k.o.k’ı verecek şekilde uygun sayılarla genişletilerek eşitlenir.Paydaları eşit rasyonel sayılarda olduğu gibi çıkartılır.


KESİRLERDE ÇARPMA İŞLEMİ:
*Tam sayısı olmayan kesirlerde çarpma işlemi:İki kesri çarpmak için payların çarpımı çarpımın payına,paydaların çarpımı çarpımın paydasına yazılır.Pay payda ile sadeleştirilebilir.


*Tam sayılı kesirlerde çarpma işlemi:Kesirler bileşik kesre çevrilir.Normal çarpma yapılır.

KESİRLERDE BÖLME İŞLEMİ:
*Tam sayısı olmayan kesirlerde bölme işlemi:Birinci kesir aynen yazılır.İkinci kesir ters çevrilir çarpılır.Pay ile payda sadeleştirilebilir.


*Tam sayılı kesirlerde bölme işlemi: Kesirler bileşik kesre çevrilir.Normal bölme yapılır.


Not:Karışık işlemlerde ilk önce parantez içi yapılır.Öncelik bölme işlemine,sonra çarpma işlemine,sonra çıkarma işlemine,sonra da toplama işlemine verilir.

SORULAR

İşleminin sonucu nedir?
İşleminin sonucu kaçtır?


İşleminin sonucu nedir?İşleminin sonucu nedir?


İşleminin sonucu nedir?İşleminin sonucu nedir?İşleminin sonucu kaçtır?
KESİRLERDE DÖRT İŞLEM
KESİRLERDE TOPLAMA İŞLEMİ
*Paydaları eşit kesirlerde toplama işlemi:Paydaları eşit kesirlerin toplamını bulmak için paylar toplanır pay olarak yazılır,ortak payda da payda olarak yazılır.*Paydaları eşit olan tam sayılı kesirlerin toplamını bulma:İki yolla yapılır
1.Tam sayılı kesir bileşik kesre çevrilerek:2.Tam sayıları kendi aralarında kesir kısımları kendi aralarında toplanarak:


*Paydaları eşit olmayan kesirlerin toplamını bulma:Paydadaki sayıların e.k.o.k’ı bulunur.Paydalar e.k.o.k’ı verecek şekilde uygun sayılarla genişletilerek eşitlenir.Paydaları eşit rasyonel sayılarda olduğu gibi toplanır.KESİRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ:
*Paydaları eşit olan kesirlerle çıkarma işlemi:Paydaları eşit olan iki kesrin farkını bulmak için ,eksilenin payından çıkanın payı çıkarılıp paya,ortak payda da paydaya yazılır.*Paydaları eşit olan tamsayılı kesirlerin çıkarılması: İki yolla yapılır
1.Tam sayılı kesir bileşik kesre çevrilerek:


2.Tam sayıları kendi aralarında kesir kısımları kendi aralarında çıkarılarak:*Paydaları eşit olmayan kesirlerde çıkarma: Paydadaki sayıların e.k.o.k’ı bulunur.Paydalar e.k.o.k’ı verecek şekilde uygun sayılarla genişletilerek eşitlenir.Paydaları eşit rasyonel sayılarda olduğu gibi çıkartılır.


KESİRLERDE ÇARPMA İŞLEMİ:
*Tam sayısı olmayan kesirlerde çarpma işlemi:İki kesri çarpmak için payların çarpımı çarpımın payına,paydaların çarpımı çarpımın paydasına yazılır.Pay payda ile sadeleştirilebilir.


*Tam sayılı kesirlerde çarpma işlemi:Kesirler bileşik kesre çevrilir.Normal çarpma yapılır.

KESİRLERDE BÖLME İŞLEMİ:
*Tam sayısı olmayan kesirlerde bölme işlemi:Birinci kesir aynen yazılır.İkinci kesir ters çevrilir çarpılır.Pay ile payda sadeleştirilebilir.


*Tam sayılı kesirlerde bölme işlemi: Kesirler bileşik kesre çevrilir.Normal bölme yapılır.


Not:Karışık işlemlerde ilk önce parantez içi yapılır.Öncelik bölme işlemine,sonra çarpma işlemine,sonra çıkarma işlemine,sonra da toplama işlemine verilir.

SORULAR

İşleminin sonucu nedir?
İşleminin sonucu kaçtır?

Videolu Anlatım >>> Ondalık Kesirlerde Toplama ve Çıkarma İşlemi - Matematik
Bir bildiğim varsa hiç bir şey bilmediğimdir. (:
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
7 Ocak 2010       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
a-8
____ kesri bir tamlığa eşitse a kaçtır
14
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
22 Ocak 2010       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
paydaları eşit olmayan kesirlerle nasıl çıkarma işlemi yapılır
Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
22 Ocak 2010       Mesaj #6
Avatarı yok
Yasaklı
Alıntı

a-8
____ kesri bir tamlığa eşitse a kaçtır
14

Bir tam kesir demek pay ve paydası birbirine eşit olan kesir demektir.Bileşik kesirlerde, pay paydadan büyük veya pay paydaya eşittir.Bir tamlığa eşit dediği için

a-8=14
a=22 olur.


Alıntı

paydaları eşit olmayan kesirlerle nasıl çıkarma işlemi yapılır

Yukarıda bilgi verilmiş;önce paydalar eşitlenir sonra bilinen çıkarma işlemi yapılarak kesir yazılır.
misafirr - avatarı
misafirr
Ziyaretçi
15 Şubat 2010       Mesaj #7
misafirr - avatarı
Ziyaretçi
ya ben 5.sınıfım ama işlediğimiz konu ile hala bi site bulamadım konum kesirlerle toplama ve çıkarma yarın sınawim var yardımcı olun sevinirm.. hadii
ThinkerBeLL - avatarı
ThinkerBeLL
VIP VIP Üye
15 Şubat 2010       Mesaj #8
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
Alıntı
misafirr adlı kullanıcıdan alıntı

ya ben 5.sınıfım ama işlediğimiz konu ile hala bi site bulamadım konum kesirlerle toplama ve çıkarma yarın sınawim var yardımcı olun sevinirm.. hadii


Oranlı sayıların (kesirlerin) cebirsel özellikleri


ca4b87c24cc07469dc136a2b9b6c5447 olmak üzere:

1. Toplama belitleri

Aynı işaretli iki rasyonel sayının toplama işlemi
 • Aynı işaretli iki rasyonel sayının toplama işlemi yapılırken, rasyonel sayıların paydaları eşit değilse, paydalar eşitlenir. Payların mutlak değerleri toplamı paya yazılır. Ortak payda, paydaya yazılır. Toplananların ortak işareti, toplama işaret olarak verilir.
 • Tam sayılı kesirler toplanırken bu kesirler bileşik kesre çevrilerek toplama işlemi yapılır.
Ters işaretli iki rasyonel sayının toplama işlemi
 • Ters işaretli iki rasyonel sayının toplama işlemi yapılırken, rasyonel sayıların paydaları eşit değilse eşitlenir. Payların mutlak değerleri farkı alınır, paya yazılır. Ortak payda, paydaya yazılır. Toplam olan rasyonel sayının işareti ise, mutlak değeri büyük olan rasyonel sayının işaretidir.
Kapalılık özelliği
 • İki rasyonel sayının toplamı yine bir rasyonel sayıdır. Yani rasyonel sayılar kümesi toplama işlemine göre kapalıdır.
Toplamsal birim öğe (Etkisiz eleman özelliği)
 • ab4fa9f933198bbef3386c15cce8ca1a bir oranlı sayı ise 6f4c1b409e8ea43d113b36e0e6ce2991 olduğunda b11aaca003db13d6a28942c088662228 toplamanın birim öğesidir ve f7496913e3e61d6a5227c611eb355e93 ile gösterilir.
 • ec94b05a02cfd784532b0d8b271a154e ”0” tam sayısına, rasyonel sayılar kümesinde toplama işleminin etkisiz (birim) elemanı denir.
Toplamsal tersinir öğe
 • bd4e4fc402cfad741450ee345fef4a60 ve 8fc72debaefeb29668f174cb052d0b11 iki oranlı sayı olsun. Eğer c2d4f817a46a7a288e80a0b7621e2577 ise bu iki sayı birbirinin toplamsal tersidir.
 • fd33941373b16f4430eb36d27f22174d Toplamları “0” tam sayısına eşit olan iki rasyonel sayıya toplama işlemine göre birbirinin tersi denir.
Toplamada değişme özelliği
 • 5934cfeb1ea203f646af4f880e534b7d Rasyonel sayılar kümesinde, toplama işleminin değişme özelliği vardır.
Toplamada birleşme özelliği
 • 9f54ca487615e1caaddd51f663450a05 Rasyonel sayılar kümesinde toplama işleminin birleşme özelliği vardır.
Toplamanın çarpma üzerine dağılma özelliği (sağdan dağılma)
 • 9da163db9d05355e15ad3da24aea9ef5

2. Çıkarma belitleri
İki rasyonel sayının farkı bulunurken, eksilen rasyonel sayı, çıkan rasyonel sayının toplama işlemine göre tersidir.
Yukarıda verilen örneğe göre iki rasyonel sayının farkı, yine bir rasyonel sayıdır. Buna göre rasyonel sayılar kümesi çıkarma işlemine göre kapalıdır.
Tanrı varsa eğer, ruhumu kutsasın... Ruhum varsa eğer!
_KleopatrA_ - avatarı
_KleopatrA_
Ziyaretçi
15 Şubat 2010       Mesaj #9
_KleopatrA_ - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
misafirr adlı kullanıcıdan alıntı

ya ben 5.sınıfım ama işlediğimiz konu ile hala bi site bulamadım konum kesirlerle toplama ve çıkarma yarın sınawim var yardımcı olun sevinirm.. hadii

kesirtoplama
kesirtoplama2
abc7866 - avatarı
abc7866
Ziyaretçi
1 Mart 2010       Mesaj #10
abc7866 - avatarı
Ziyaretçi
nasıl yapılacağını bilmediğim için soruyom zaten yaa.Msn SadMsn SadMsn SadMsn SadMsn SadMsn SadMsn SadMsn Sad

Benzer Konular

4 Aralık 2014 / Ziyaretçi Soru-Cevap
11 Mayıs 2014 / Misafir Soru-Cevap
25 Ocak 2018 / Misafir Cevaplanmış
22 Mart 2013 / Misafir Cevaplanmış
1 Kasım 2016 / Misafir Cevaplanmış