Arama

Madde ile eşya arasındaki farklar nedir?

En İyi Cevap Var Güncelleme: 28 Kasım 2011 Gösterim: 5.209 Cevap: 3
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
7 Ocak 2010       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
madde ile eşya arasında ne gibi farklılıklar vardı
EN İYİ CEVABI qaptan Lady verdi
Madde Tanımı
Madde TANIMI
Reklamlar
Kütlesi, Hacmi ve eylemsizliği olan bütün varlıklar maddedir. Çevremizde
gördüğümüz Hava, Su, Toprak, Masa her şey maddedir.
MADDENİN SINIFLANDIRILMASI
a) Element
b) Bileşik
c) Karışım

MADDENİN HALLERİ
Maddenin katı, Sıvı ve Gaz olmak üzere üç hâli vardır. Genel olarak madde ya
katı ya sıvı ya da gaz hâlinde bulunur. İstenildiğinde ortam şartları elverişli
hâle getirilerek bir hâlden diğerine dönüştürülebilir.
Maddenin katı hâli, belirli bir şekle ve hacme sahiptir. Katı maddeyi oluşturan
atom ve Moleküller birbirine çok yakındır. Aralarındaki boşluklar çok azdır.
Atom ve moleküller arasında bir düzenlilik vardır.
Maddenin sıvı hâli, belirli bir şekle sahip değildir. Sıvılar akışkan
olduklarından bulundukları kabın şeklini alır. Sıvı hâlde Atom veya moleküller
katılardan daha düzensiz olup tanecikler arası boşluklar katılardan daha
fazladır.
Maddenin gaz hâli, atom veya molekülleri arasında boşlukların çok olduğu
durumdur. Gaz tanecikleri düzensiz olarak hareket ederler. Bu hareketleri
sırasında gaz molekülleri birbiri ile homojen olarak karışabilirler. Bunların
yayılmaları hissedilebilir veya gözle takip edilebilir. Bir odaya damlatılan bir
kolonyanın kokusu kısa sürede hissedilirken, bir sigara dumanının yayılması da
gözle takip edilebilir. Gazların belirli bir şekil ve Hacimleri yoktur.
Konuldukları kabı dolduracak şekilde genleşerek kabın şeklini ve hacmini
alırlar.
Bir madde farklı Sıcaklık ve Basınç şartlarında üç hâlde de bulunabilir.
Örneğin, saf su, H2O ile formüle edilir. Katı hâlde buz, sıvı hâlde Su ve gaz
hâlinde su buharı şeklinde bulunur.

Eşya Nedir?
Türlü amaçlarla günlük hayatta kullanılan, insan yapısı, taşınabilir cansız nesnelerin bütününe eşya denir beyaz eşya, buzdolabı , çamaşır makinesi, bulaşık makinesi vb. ev aletlerine verilen genel isim Ev eşyası Evde kullanılan değişik nitelikli eşyaların bütünü Sandık Eşya Saklanmak üzere sandığa konulan eşya Eşya hukukunun Kavramları Eşya hukuki anlamda eşya genel olarak maddi bir varlığı bulunan, sınırları ve kapsamı belirli olan ve üzerinde aynı hak kurulabilen insan dışındaki varlıklardır

Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
27 Kasım 2011       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
cisim eşya ve malzemenin farkı nedir?
bilen varmıııııı varsa yazsın lütfennnn
Sponsorlu Bağlantılar
qaptan Lady - avatarı
qaptan Lady
Ziyaretçi
28 Kasım 2011       Mesaj #3
qaptan Lady - avatarı
Ziyaretçi
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.
Madde Tanımı
Madde TANIMI
Kütlesi, Hacmi ve eylemsizliği olan bütün varlıklar maddedir. Çevremizde
gördüğümüz Hava, Su, Toprak, Masa her şey maddedir.
MADDENİN SINIFLANDIRILMASI
a) Element
b) Bileşik
c) Karışım

MADDENİN HALLERİ
Maddenin katı, Sıvı ve Gaz olmak üzere üç hâli vardır. Genel olarak madde ya
katı ya sıvı ya da gaz hâlinde bulunur. İstenildiğinde ortam şartları elverişli
hâle getirilerek bir hâlden diğerine dönüştürülebilir.
Maddenin katı hâli, belirli bir şekle ve hacme sahiptir. Katı maddeyi oluşturan
atom ve Moleküller birbirine çok yakındır. Aralarındaki boşluklar çok azdır.
Atom ve moleküller arasında bir düzenlilik vardır.
Maddenin sıvı hâli, belirli bir şekle sahip değildir. Sıvılar akışkan
olduklarından bulundukları kabın şeklini alır. Sıvı hâlde Atom veya moleküller
katılardan daha düzensiz olup tanecikler arası boşluklar katılardan daha
fazladır.
Maddenin gaz hâli, atom veya molekülleri arasında boşlukların çok olduğu
durumdur. Gaz tanecikleri düzensiz olarak hareket ederler. Bu hareketleri
sırasında gaz molekülleri birbiri ile homojen olarak karışabilirler. Bunların
yayılmaları hissedilebilir veya gözle takip edilebilir. Bir odaya damlatılan bir
kolonyanın kokusu kısa sürede hissedilirken, bir sigara dumanının yayılması da
gözle takip edilebilir. Gazların belirli bir şekil ve Hacimleri yoktur.
Konuldukları kabı dolduracak şekilde genleşerek kabın şeklini ve hacmini
alırlar.
Bir madde farklı Sıcaklık ve Basınç şartlarında üç hâlde de bulunabilir.
Örneğin, saf su, H2O ile formüle edilir. Katı hâlde buz, sıvı hâlde Su ve gaz
hâlinde su buharı şeklinde bulunur.

Eşya Nedir?
Türlü amaçlarla günlük hayatta kullanılan, insan yapısı, taşınabilir cansız nesnelerin bütününe eşya denir beyaz eşya, buzdolabı , çamaşır makinesi, bulaşık makinesi vb. ev aletlerine verilen genel isim Ev eşyası Evde kullanılan değişik nitelikli eşyaların bütünü Sandık Eşya Saklanmak üzere sandığa konulan eşya Eşya hukukunun Kavramları Eşya hukuki anlamda eşya genel olarak maddi bir varlığı bulunan, sınırları ve kapsamı belirli olan ve üzerinde aynı hak kurulabilen insan dışındaki varlıklardır
qaptan Lady - avatarı
qaptan Lady
Ziyaretçi
28 Kasım 2011       Mesaj #4
qaptan Lady - avatarı
Ziyaretçi
Eşya Nedir?
Türlü amaçlarla günlük hayatta kullanılan, insan yapısı, taşınabilir cansız nesnelerin bütününe eşya denir beyaz eşya, buzdolabı , çamaşır makinesi, bulaşık makinesi vb. ev aletlerine verilen genel isim Ev eşyası Evde kullanılan değişik nitelikli eşyaların bütünü Sandık Eşya Saklanmak üzere sandığa konulan eşya Eşya hukukunun Kavramları Eşya hukuki anlamda eşya genel olarak maddi bir varlığı bulunan, sınırları ve kapsamı belirli olan ve üzerinde aynı hak kurulabilen insan dışındaki varlıklardır

Cisim
Bir A kümesiyle, bu kümede tanımlı o, * işlemlerinin şu koşullar altında oluşturduğu matematik sistem: (1) (A,o) sistemi, birim elemanı sıfır, ters elemanları-( ) ön işaretiyle gösterilen değişmeli bir gruptur; (2) A kümesi * işlemine göre de değişmeli bir gruptur, yalnızca sıfırın tersi yoktur. * işleminin birim elemanı 1, ters elemanları ( )-1 üst işaretiyle gösterilir; (3) * işleminin o işlemi üzerine dağılma özelliği vardır. Örneğin R gerçel sayılar kümesi, bilinen toplam ve çarpım işlemleriyle birlikte bir cisim oluşturur. Gerçekten (R, +) sistemi bir gruptur. Birim elemanı sıfır, ters elemanlar sayının ters işaretlisidir; (R,.) sistemi de benzer biçimde irdelenir; ayrıca her a, b, c gerçel sayısı için a. (b+c) = a.b + a.c eşitliği doğrudur. Buna karşılık, doğal sayılar kümesi, toplama ve çarpma işlemlerine göre ters eleman genellikle var olmadığından, bir cisim değildir.

Malzemenin Tanımı
Taşınabilir ve bir şey yapak için kullanılması gereken her şeye malzeme denir.
Malzemenin tanımı bu şekilde belirtilirken sonra, onsuz bir şeyler yapmanın ne kadar zor olduğu görülür. Malzeme önemi yaşamın her alanı için geçerlidir. Ancak biz ilerideki çalışma yaşamımıza hazırlanmanızı sağlayabilmek için, endüstrideki ö­nemi üzerinde duracağız.
Endüstri; ham maddeleri işlenmiş duruma ge­tirmek için uygulanan eylemlerin ve bu eylemleri uygulamak için kullanılan araçların tümüne verilen addır. Ham madde ve bunun işlenmesi için kullanılan araçları malzeme olarak düşünecek olursak, endüst­rideki eylemlerin yerine getirilmesi için malzemenin gerekli olduğu sonucuna varırız. Bir bakıma malze­me, endüstrinin olmazsa olmaz girdilerinden biridir demek mümkündür.
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

13 Mayıs 2014 / Misafir Cevaplanmış
8 Ekim 2014 / Teamoore Cevaplanmış
9 Kasım 2016 / selly Soru-Cevap
10 Şubat 2012 / Ziyaretçi Soru-Cevap
1 Kasım 2011 / Teamoore Soru-Cevap