Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 13 Nisan 2015  Gösterim: 76.688  Cevap: 41

Mineral, kayaç ve maden arasındaki ilişki nedir?

Misafir
18 Nisan 2010 16:44       Mesaj #11
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
mineral kayaç ve maden arasındaki ilişkiyi açıklayınız
Sponsorlu Bağlantılar


pelin
2 Mayıs 2010 18:49       Mesaj #12
pelin - avatarı
Ziyaretçi
Maden,mineral ve kayaç arasındaki ilişki nedir?
Misafir
6 Mayıs 2010 14:31       Mesaj #13
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
mineral,kayaç-maden arasındaki ilişki nedir nolur cevap
ener
6 Mayıs 2010 15:09       Mesaj #14
ener - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

mineral kayaç ve maden arasındaki ilişkiyi açıklayınız

Alıntı
pelin adlı kullanıcıdan alıntı

Maden,mineral ve kayaç arasındaki ilişki nedir?

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

mineral,kayaç-maden arasındaki ilişki nedir nolur cevap


Aralarındaki ilişkiyi konu başlıklarını tanımlayarak vermek mümkündür:

Kayaçlar
Kayaç, bir ya da daha fazla mineralin bir araya gelmesiyle oluşmuş bütündür. Granit ve bazalt çeşitli minerallerden, kumtaşı değişik özelliklerde kum boyutundaki tanelerin sıklaşmasından, mermer ve kuvarsit tek bir mineralden oluşmuş kayaçlardır.
Yerkabuğunu oluşturan 3 temel kayaç türü vardır:
  1. Tortul
  2. Magmatik
  3. Metamorfik (Başkalaşım)
Magmatik kayaç yerin derinliklerinde bulunan çeşitli elementlerce zengin eriyik olan magmanın derinlerde ya da yüzeyde katılaşması sonucu oluşur. Metamorfik kayaçlar var olan magmatik ya da tortul kayacın yüksek sıcaklık ve basınç altında değişime uğraması sonucu oluşur. Tortul kayaçlar ise magmatik, metamorfik ya da tortul kayaçların ayrışması, aşınması ve bir çökelme havzasında birikmesi ve ardından taşlaşması sonucu oluşur. Magmatik ve metamorfik kayaçlar tüm yer yuvarının yüzde 95'ini meydana getirmesine karşın yer kabuğunun sadece yüzde 25'lik kısmını oluşturur.
Kayaçlar sürekli döngü halindedir. Bir magmatik kayaç sıcaklık ve/veya basınç altında metamorfik kayaca, metamorfik bir kayaç sıcaklıkla eriyerek magmaya ardından da magmatik kayaca, hem magmatik kayaç hem de metamorfik kayaç ayrışarak tortul kayaca dönüşür. Buna kayaç döngüsü adı verilir.
Kayaçlar oluşumları sırasındaki doğal ortamı yansıtan belgelerdir. Yer kabuğunun jeolojik gelişmesinin izleri kayaç üzerinde izlenmiştir. Bu nedenle onlar yer kabuğunun doğal belgeleri sayılır.
Bugün yeryüzünde hüküm süren fiziksel olaylar, akarsuların aşındırma ve taşıma etkileri, çöllerin ve denizlerin değişik bölgelerinde farklı tortulların çökertilmesi, yeryüzünün değişik iklim kuşaklarının bulunması gibi jeolojik olayla bütün yer tarihi boyunca hep aynı şekilde, aynı düzende oluşmuştur. Yani eski jeolojik devirlere ait kayaçların oluşumu bugün yeryüzünde hüküm süren fiziksel olayların ışığı altında yorumlanabilir. Böylece kayaçlar oluşumu sırasında mevcut olan doğal ortamı aynen yansıtırlar.

Mineral

Yerkabuğundaki katı, çoğunlukla kristal yapılı kimyasal karışım­lara (bileşiklere) mineral denir. Mineral ile kayaç birbirine karıştırılmamalıdır. Belirli bir minerali kayaçtan ayıran temel özellik, o mineralin her zaman aynı kimyasal bileşime sahip olmasıdır. Aynı tür mineralden alınan örneklerde her zaman aynı elementler, aynı miktarlarda bulunur; ama aynı tür kayaçtan alınan örnekler birbirinden çok farklı bileşim­lerde olabilir. Kayaçlar genellikle çeşitli mi­neral karışımlarından oluşur.
Minerallerin önemlice bir bölümü korkayaçlarda oluşmuştur; bazen volkanik kayaç da denen korkayaçlar, magmanın, yani erimiş haldeki mineral maddeleri karışımının soğu­yup katılaşması sonucunda ortaya çıkan kayaç türüdür. Erimiş kütle soğurken mineral kristalleri oluşur. Granit kayaçlarında bulunan mika, feldispat, hornblend ve kuvars mineralleri bu biçimde oluşmuştur. Bazı başka mineraller ise, başkalaşım kayaçlarındaki (yüksek ısı ve basınç etkisi altında değişime uğramış kayaç­lar) ısının ve basıncın etkisiyle oluşmuştur. Şeyllerde görülen grena bu tür bir başkalaşım mineralidir.
Korkayaçların aşınması so­nucunda, bu kayaçlardaki mineraller kayaç bloğundan ayrılarak akarsularca başka yerle­re taşınır ve buralarda dibe çökerek, kumtaşı, kiltaşı ve konglomera (karışım) çökellerini oluştururlar. Örneğin kumtaşı, kuvars tane­ciklerinin bu yolla birikip birbirine yapışmasıyla ortaya çıkar.
Bazı mineraller ise çözeltiden çökelme yo­luyla damarlar halinde oluşur. Korkayaçlar soğurken sular, kayaçlardaki çeşitli mineralle­ri eriterek (çözündürerek) uzaklara taşır; daha sonra bu kızgın sular yerkabuğundaki çatlaklar arasından süzülürken, içindeki mi­neraller çatlaklara çökelir ve böylece mineral damarları ortaya çıkar. Mineral damarlarının büyük bölümü, önemli miktarlarda değerli metaller içerir.

Maden
Maden, yer kabuğunun iç ve dış doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan minerallere verilen addır.


Kısaca anlatmak gerekirse, kayaçlar birkaç mineralin oluşturduğu bir unsurdur. Maden ise işelenebilen, ekonomik değeri olan minerallerdir (demir, kömür gibi).
Mineral, kayaç ve maden arasındaki ilişki nedir?
Misafir
8 Mayıs 2010 16:06       Mesaj #15
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
allahşkına bulun cevabı bu nasıl cevap ilişkiyi istiyom
Misafir
5 Nisan 2011 19:04       Mesaj #16
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
kayaç minral maden ilişkisini gösteren bir modeellllll bulamadım ya
Misafir
10 Nisan 2011 13:15       Mesaj #17
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
cevap nerede
Misafir
11 Nisan 2011 09:47       Mesaj #18
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ekonamik değeri olan minareller neler (çok acil)
Misafir
11 Nisan 2011 11:42       Mesaj #19
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
kayaç mineral arasındaki ilişki nedir?
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç