Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 28 Mart 2013  Gösterim: 50.681  Cevap: 21

Element simgelerinin okunuşu nasıldır?

Misafir
28 Nisan 2010 10:24       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
m Al2O3 , n SiO2 , p H2O okunusu
Al2O3SiO22H2O OKUNUSUU LÜTFENN ACİLL NE OLURSUNUZZ
EN İYİ CEVABI Eschschaltzia verdi
Katyonun adı + Anyonun adı Değerlendirmesi yapılmalıdır

Al203-AlimünyumOksit

SiO2-Silisyumdioksit

Sponsorlu Bağlantılar
H20- di Hidrojen Oksit


BİLEŞİKLER VE FORMÜLERİNİN YAZILIŞI – OKUNUŞU BİLEŞİKLER


Birden fazla atomun belirli oranlarda kimyasal reaksiyon sonucu bir araya gelmesiyle oluşan yeni, saf maddeye bileşik denir.
Bileşiklerin en küçük yapı taşları moleküldür.
Bileşiklerin özellikleri
Saf ve homojen maddelerdir.
Kimyasal yollarla bileşenlerine ayrıştırılabilir.
Erime ve kaynama noktaları, öz kütleleri sabittir
Bileşiği oluşturan elementler sabit kütle oranlarında birleşir.
Bileşikler formüllerle gösterilir.
Bileşiğin kimyasal özellikleri kendisini oluşturan elementlerin kimyasal özelliklerinden farklıdır.
Öncelikle iyon,anyon ve katyon kavramlarını açıklamamız gerekiyor.Yüklü atom veya atom gruplarına iyon denir.(+) yüklü iyonlara katyon,(-) yüklü iyonlara da anyon denir.Katyonlar +1 , +2 , +3 ve +4 yüklü olabilir. Anyonlar da -1 , -2 ve -3 yüklü olabilir.Anyon ve katyonların listesini kitaplarınızdan bulabilirsiniz.Bunların bilinmesi gerekir.
Bileşik formülleri yazılırken,önce (+) yüklü iyon, sonrada (-) yüklü iyon yazılır.
Örnek: Al+3 ve O-2 iyonlarından oluşan bileşiğin formülü yazılırken üstteki sayılar çapraz bir şekilde diğerinin altına getirilir. Al+3 O-2 Al2O3 şeklinde yazılır.
Katyonun adı + Anyonun adı = Bileşiğin adı Al2O3 (Alüminyum oksit)
Bileşikler içlerindeki elementlerin türlerine göre; ****l-****l bileşikleri ve A****l -a****l bileşikleri olarak ikiye ayrılır. Adlandırmaları da birbirinden farklı olur. Örneğin yukarıdaki Al2O3 bileşiği ****l-a****l bileşiklerine bir örnektir.
Bir bileşiğin moleküllerindeki atomlar ve bunların sayıları farklı şekilde gösterilebilir.Molekül şekil olarak modellerle gösterilebileceği gibi açık, yarı açık ve kapalı formüllerle de gösterilebilir.<şekil 1,2>Açık formüllere yarı formülde denir.Bunlara atomların birbiriyle yaptıkları bağlar da belirtilebilmektedir.Fakat reaksiyon kimyasında daha .çok kapalı formül kullanılır.AlCl3 yazılışında atomların ad ve sayıları belirtilmiştir.AlCl3molokülü bir alüminyum ve 3adet klor atomundan oluşur.Kaba formülle molekül formülü arasındaki farkın anlaşılmasında yarar vardır.Kaba formül sadece, bileşiği oluşturan elementlerin bileşikteki bağıl atom sayıları arasındaki oranı gösterir.Fakat gerçekte bileşiğin moleküllerinde kaçar atom bulunduğunu ifade etmez. Molekül formülü ise bileşiğin molekülündeki atomların gerçek sayısını gösterir.Gerçek formül veya kimyasal formül diye de adlandırılır.

madde molekül formülü kaba formülü
asetilenin C2H2 CH
glikoz C6H12O6 CH2O
Bir bileşiğin tam formülü bilinirse moleküllerinde hangi atomdan kaçar tane olduğu anlaşılacağı gibi bağ yapısı hakkında da fikir yürütülebilirNH3 kovalent bağlı NaCl iyonik bağlıdır.

Yoğunluk,sertlik,erime ve kaynama noktası gibi fiziksel özelilikler yalnız molekül formülünün bilinmesi ile anlaşılamaz.Molekül formülü ve yapısındaki elementlerin atom ağırlıkları bilinen bir bileşiğin molekül ağırlığı ve elementlerin ağırlıkça yüzdeleri hesaplanabilir.Eschschaltzia tarafından gönderilmiş olan #2 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Misafir
29 Kasım 2010 18:21       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
lütfen acil bana tek tek bileşikler ve okunuşlarını bulabilir misiniz
Misafir
9 Aralık 2010 19:41       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
evet arkadaşlar bana da çok acil lazım. lütfen 1 yardım edin.
Misafir
19 Aralık 2010 20:51       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
NaCl,AgCl.K2O
Misafir
29 Haziran 2011 20:02       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
acaba bna yardım eder misin acilll Ca O>
K CI>
SO 3>
C CI4>
H2o>
bunların cevaplarını bna söyler misiniz acill neolurrr
30 Haziran 2011 15:45       Mesaj #8
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI
Alıntı

bileşiklerin adları nelerdir

NaCl,AgCl.K2O

NaCl=>Sodyum Klorür
AgCl=>Gümüş Klorür
K2O=>Potasyum Oksit


Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

acaba bna yardım eder misin acilll Ca O>
K CI>
SO 3>
C CI4>
H2o>


CaO=>Kalsiyum Oksit
KCl=>Potasyum Klorür
SO3=>Kükürt Trioksit
CCl4=>Karbon Tetraklorür
H2O=>Dihidrojen Oksit
Misafir
27 Ekim 2011 09:02       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
KCl bileşigi nasıl okunur?
27 Ekim 2011 09:04       Mesaj #10
Valeria - avatarı
VIP Çilekli
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

KCl bileşigi nasıl okunur?

KCl=>Potasyum KlorürCevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç