Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var|Gösterim: 41.009|Cevap: 20|Güncelleme: 19 Nisan 2014

Kızılay'ın yaptığı etkinlikler nelerdir?

11 Nisan 2011 20:50   |   Mesaj #11   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
acillenn bize kızılayın yayınları varmıdır sorusunu cevap larmusunz ?
Sponsorlu Bağlantılar
Misafir
15 Nisan 2011 11:30   |   Mesaj #12   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
benim ödevim çok lazım lütfennnnnnnnnnnn Msn Sad
coqpizari
15 Nisan 2011 14:41   |   Mesaj #13   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
HİZMETLERİ


Savaş alanlarında yaralanan ya da hastalanan askerlere hiçbir ayırım gözetmeden yardım etme arzusundan doğan Kızılay, taraf olduğumuz bütün savaşlarda bu doğrultuda çok başarılı hizmetler vermiştir Cephe gerisinde kurduğu seyyar ve sabit hastaneler, hasta taşıma servisleri, donattığı hastane gemileri ve yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hastabakıcılar aracılığıyla savaş alanlarında yaralanan ya da hastalanan onbinlerce Mehmetçik'in dost ve düşman askerinin bakım ve tedavisine yardımcı olmuş, Türk olsun, düşman olsun savaş esirlerine gereken insancıl yardımları yapmış, savaştan etkilenen sivil halkın bakımı ve korunması için çaba göstermiş, ülkemizde, sağlık ve sosyal yardım alanlarında birçok hizmete öncülük etmiş ve uluslararası insancıl yardım faaliyetlerine de katılmıştır

Kızılay etkin bir şekilde katıldığı Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanması ve Cumhuriyet'in ilanından sonra ülkemizin içinde bulunduğu pek çok sorunun çözümü için bütün imkanlarını seferber etmiştir

Cumhuriyetimizin ilk yıllarında, art arda girdiği savaşlardan yorgun düşmüş ulusumuz, açlık, kuraklık ve salgın hastalıklarla karşı karşıyaydı Kızılay bir yandan bu sorunlarla uğraşırken, diğer yandan da esir ve göçmenlerin giyecek, yiyecek, barınma ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamış, imkanları oranında da meydana gelen afetlerin yaralarını sarmaya çalışmıştır

Mevcut sorunların yanı sıra hızla gelişen ve değişen toplumumuzda, doğal olarak yeni istek ve ihtiyaçlar da belirmeye başlamıştı Kızılay bu gelişmelerin gerisinde kalmamış, sağlık ve sosyal alanlardaki sorunların çözümü doğrultusunda amaçların ufkunu ve faaliyet alanlarını sürekli genişletmiştir

Türk Kızılayı'nın zamanla yöneldiği faaliyet ve hizmet alanları şunlardır:
1 Afete Hazırlık ve Müdahale
Savaş durumunda
Doğal afetlerde
Olağan dönemlerde
2 Nakdi ve ayni yardım hizmetleri
3 Sağlık ve Sosyal Yardım Hizmetleri
Tıp Merkezleri
Psiko-Sosyal destek hizmetleri
İlk yardım kursları
4 Gençlik ve Gönüllülük hizmetleri
Gençlik kampları
Burslar
Yurtlar
Gönüllülük hizmetleri
5 Kan Hizmetleri
6 Uluslararası İlişkiler

Kızılay'ın amacı;
Savaşta felakete uğrayanları koruyan 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleriyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin taraf bulunduğu uluslararası anlaşmaların kendisine yüklediği hizmetleri görmek, bunların yerine getirilmesine yardımcı olmak,

Barışta yurt içinde ve yurt dışında vukua gelen her türlü afet ve felaketlere karşı Tüzük dahilinde üzerine düşen hizmetleri yerine getirmek,
İnsaniyetçi hukuk ilkelerine bağlı kalmak, sağlık ve sosyal dayanışmayı desteklemek, sosyal refahın geliştirilmesine yardımcı olmak,
Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu ve bu federasyona dahil ulusal kuruluşlarla amaç ve işbirliği yapmaktır

KIZILAY'IN GÖREVLERİ
Kızılay, savaşta ve barışta amacının gerektirdiği hizmetlerle kanunların yüklediği görevleri yapar

Savaşta veya hükümetin ilan ettiği olağanüstü hallerde;

Kızılay, hükümetin gösterdiği lüzum ve ihtiyaca göre cephede ve cephe gerisinde Türk Milleti ve Silahlı Kuvvetlerine amacına uygun yardımlarda bulunur

Savaş görevlerini yerine getirecek araç ve gereçlerle ilaçları sürekli kontrol altında bulundurur, bozulma ve eksilmeye mahal bırakmadan gerekenleri elden çıkarır, yerine tazelerini, yenilerini koymak suretiyle stok seviyesini korumaya çalışır,

Silahlı Kuvvetlerle bağlantı kurmak ve işbirliği sağlamak için gerektiği kadar Genel Merkez Kurulu Üyesini veya duruma göre Genel Merkez Kurulu'nun atayacağı diğer görevlileri Silahlı Kuvvetler yanına delege olarak gönderir,
Silahlı Kuvvetlerde görülecek bulaşıcı hastalıklara karşı açılacak mücadeleye katılır,

Türk, dost ve düşman savaş tutsakları ile göz altına alınanların ve mültecilerin değiştirilmesine ve aileleriyle haberleşmelerine, bunlara para ve eşya ulaştırılmasını sağlamaya aracılık eder, bunun için gerekli araştırma ve haberleşme örgütünü kurar,

Tehlikeli bölgelerde bulunan çocukların ve korunmaları gerekenlerin hükümetin göstereceği yerlere taşınmalarına ve yerleştirmelerine yardım eder,
Hükümetin isteği üzerine göstereceği yerlerde hastaneler açar

Barışta;
Hemşireler, gönüllü hemşireler ve hasta bakıcılar, ilk yardım ve acil bakım, laboratuvar, radyoloji ve gereksinim duyulacak diğer branşlarda sağlık meslek elemanı yetiştirir Dispanserler, sağlık merkezleri ve hastaneler, amaçlarına uygun eğitim öğretim merkez ve kurumları, rehabilitasyon merkezleri açar ve yönetir

Kan yardımı ile kan türevlerini sağlayacak teşkilatı kurar, yönetir ve teşkilatın yurt düzeyinde gelişmesi için gereken önlemleri alır
Salgın hastalıklara, halk sağlığını ilgilendiren benzer afetlere ve çocuk ölümlerine karşı mücadeleye katılır ve yardım eder
Barışta ve savaşta görevlerini yerine getirebilmek için gereken araç ve gereçleri hazırlar

Yoksullara yardımda bulunur
Muhtaç hastalara tedavi yardımı yapar; güçsüz ve fiziksel özürlülere noksan veya arızalı organlarının fonksiyonlarını tamamlayıcı, destekleyici veya rehabilite edici nitelikte araç temin etmeye çalışır

Yangın, yer sarsıntısı, su baskını, kuraklık, kıtlık, topluca veya savaş dolayısıyla göçler ve benzeri olaylarda gerekli yardımlarda bulunur

Kurtarıcı ve ilk yardımcılar yetiştirir, gerekli kadroları teşkil eden ekipler kurar, her türlü araç-gereç ve donanımları hazır bulundurur ve bunların çalışma şekillerini yönetmelikle belirler

Kızılay gönüllü örgütünü kurar
Sivil savunma planlamasına ve eğitimine yardım eder
Kızılay'ın tekel ve imtiyazında bulunan maddeleri, kamu yararına uygun bir anlayışla hazırlanacak yönetmelikler uyarınca, ticari bir kuruluş gibi işletir
Türk Medeni Kanunu'na göre gerçek ve tüzel kişiler tarafından Kızılay eliyle kurulmak istenilen vakıf ve tesisleri kabul eder ve işletir
Kızılay'ın amacına uygun hükümet karar ve isteklerini yerine getirir

Uluslararası yardımlaşmalarda;
Kızılay, Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu ve bu federasyona dahil ulusal kuruluşların afet, felaket ve acil yardım çalışmalarına katılır Ekipler gönderir, acil yardım malzemesi ve para yardımlarında bulunur

Savaşta ve barışta Uluslar arası Kızılhaç Komitesiyle, Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu ve bu federasyona dahil ulusal kuruluşlarla ortak çalışmalara katılır ve bunlara temsilci gönderir Onların temsilcilerini kabul eder, yabancı heyetlerin sivil ve askeri makamlarla olan ilişkilerini kolaylaştırır
Misafir
17 Nisan 2011 07:55   |   Mesaj #14   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
17 ağustosta kızılay ne yaptı acil
Misafir
18 Nisan 2011 16:05   |   Mesaj #15   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
yaa lütfen bu konu hakkında daha iyi bir bilgi vernnnn !!!!!!!!!! ./
Sponsorlu Bağlantılar
Misafir
28 Nisan 2011 19:31   |   Mesaj #16   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
kızılayın çalışma alanları nelerdir kısaca
Misafir
28 Nisan 2011 20:38   |   Mesaj #17   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
yha kısa ve öz acıklayın sunu kızılay geçmişte hangi etkinliklerde ulundu Msn Grin
Misafir
8 Mayıs 2011 14:26   |   Mesaj #18   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
kızılayın yaptığı etkinlikler acil lazım yaaa bide çok uzun iraz kısa lütfen yaaaa
a-9 0-85
14 Nisan 2013 14:27   |   Mesaj #19   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

ya bana acil kızılayın yaptıgı etkinlikler lazım acillll

?
Misafir
18 Eylül 2013 15:20   |   Mesaj #20   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
dinden ö dev varda kızılayın yaptıgı etkinlikler
Sponsorlu Bağlantılar
Cevap Yaz En İyi Cevabı Gör
acebook yorumları
paneli aç