Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 27 Mayıs 2014  Gösterim: 20.908  Cevap: 10

Eğitimde çevrenin önemi nedir?

Misafir
27 Eylül 2010 18:17       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
biz münasara yapacağız benim eğitimde çevrenin önemini savunmam gerekiyor
eğitimde çevrenin önemi nedir?
EN İYİ CEVABI Theni's verdi
Eğitimde çevrenin önemi nedir?


Sponsorlu Bağlantılar
İnsanoğlu, zaman içinde, doğaya ve çevresine hükmeden bir varlık olmuştur. 17. yüzyılın ortalarına doğru filizlenen ve giderek büyük bir ivme kazanan teknoloji, endüstriyel gelişmenin itici gücü olmuştur. Ancak bu gelişmenin çevresel maliyeti çok yüksek olmuştur; hızla artan çevresel baskılar, sorunlar dünyamızın bazı bölgelerinde yaşamı tehdit eder bir duruma getirmiştir. Şimdi doğaya hükmetme alışkanlığı artık terk edilmeye, ulusal ve uluslararası ölçekte çevrenin iyileştirilmesi konularında çok değişik çalışmalar başlatıldı.

Çevrenin korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konularında verilen uğraşıların amacı, insanların daha sağlıklı ve daha güvenli bir çevrede yaşamalarını sağlamaktır.

Çevreyi kirleten insan olduğu gibi, çevrenin korunması ve iyileştirmesini sağlayacak olan da yine insanın kendisidir.

Çevre konusunda başarılı sonuçlar alınması, ancak insan kaynağını geliştirmekle mümkündür.

İnsan kaynağını geliştirmek, insanlara gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması ile başarılabilir. Daha iyi beslenme, daha iyi sağlık, daha az doğum, yönetime daha fazla katılım... büyük ölçüde çağdaş ve sorumlu insan yetiştirilmesi ile olanaklıdır. Bunların sağlanmasının en önemli araçlarından biri eğitimdir.

Eğitim; araştırma, geliştirme ve üretim süreçlerinde, zaman başta olmak üzere, madde ve enerji kaynaklarının ve ekonomik potansiyelin verimli kullanılarak değerlendirilmesi, sürdürülebilir kalkınma, temiz çevre ve sağlıklı yaşam hedeflerine hizmet edecek ana etkendir. Çevre eğitimi ise, bireylerde çevre bilincinin geliştirilmesi, çevreye duyarlı, olumlu, kalıcı davranış değişikliklerin kazandırılması; doğal, tarihi, kültürel, sosyo-estetik değerlerin korunması, aktif katılım sağlanması ve sorunların çözümünde görev alma olarak tanımlanabilir.

Çevre eğitimi, insanın doğduğu andan itibaren başlayıp, ölene kadar alınması ve uygulanması gereken bir sürecidir.

Sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmelerin çok hızlı seyretmesi, her gün değişik türde çeşitli çevre sorunlarıyla karşılaşılması nedeniyle, çevre eğitimi her geçen gün daha çok önem kazanmaktadır.

Anayasamızın 56. maddesinde; " herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir " hükmü yer almaktadır. Anayasamız ve ona dayanılarak çıkartılmış Çevre Kanunu, çevrenin korunması ve geliştirilmesi için hem devlete hem de bireylere aktif katılımları gereken bir ödev vererek, çevre hakkını birçok gelişmiş ülkede kabul edilen çağdaş bir yaklaşımla ele almaktadır. Önümüzdeki görev bu hakkı yaşama geçirmektir.

Bu, bilinçlenmemizle olacaktır. Bireylerin çevre ile ilgili hak ve görevleri konusunda çok büyük önemi olan çevre bilincinin ve duyarlılığının geliştirilmesi için, çevre eğitiminin ciddi bir şekilde ele alınıp uygulanması gerekmektedir. Çevre sorunlarını çözme ve çevre bilincini geliştirmede en önemli sosyo-kültürel etmen, birey ve toplumda çevre eğitim bilincinin yer1eşmesine bağlıdır.

Çağdaş bir çevre bilinicinin gelişmesi için, öncelikle;

-Çocuklar başta olmak üzere, her yaştan, her cinsten, her meslekten insanlara çevre eğitimi verilmeli,

-Çevre eğitiminde insanlara çevre olgusu benimsetilmeli, boyun eğme, korkutma gibi olgulardan arınılmalı,

-Çevre eğitiminde demokratik ve katılımcı bir politika geliştirilmeli,

-Çevre eğitiminin temeli, kişisel sorumluluk eğitimine dayanmalı,

-Çevre eğitimi ön yargılı ve kaderci değer yargılarından arındırılmalı,

-Çevre eğitiminin bir demokrasi eğitimi olduğu gerçeğinden hareket edilmelidir.Çevre eğitiminde başarılı olmak için; eğitime ilkokullardan başlanmalı ve tüm okulların ders programlarına çevre konusunu işleyen, öğrencilere doğa sevgisi veren konular konmalıdır. Çevreye ilişkin eğitim okul sıralarında kalmama1ı, öğrencilerin doğayla iç içe yaşamalarını, geziler düzenlemelerini, doğayı incelemelerini sağlayıcı programlar uygulanmalıdır. Okul dışı yetişkinlere yönelik eğitim de ise, sivil toplum örgütleri ve Milli Eğitim Bakanlığı müşterek eğitim programları geliştirip uygulamaya konularak, bireylerde ve toplumda çevre sorumluluğu geliştirilmeye çalışılmalıdır. Silahlı Kuvvetlerinde erler de çevre konusunda eğitilmelidir. Silahlı Kuvvetlerinde verilecek çevre eğitimin çevre sorunlarının çözümünde çok önemli bir işleve sahip olacağını düşünüyorum. Kaliteli bir çevre ve kaliteli bir toplum için, bu eğitimlerin yapılması artık toplumsal bir gereksinimdir. Burada dikkat edilecek husus, yetişkinlere yönelik eğitimleri verecek olanların niteliğidir. Bu bağlamda:

Çevre halk eğitimcileri;

Geniş hayat tecrübesi, geniş kültürü, sosyal becerikli, grup halinde çalışabilen, başkalarını anlayabilen, planlayıcı, araç gereçleri kullanabilen, sosyal hizmet heyecanı duyan, eğitime katılanların özel ve sosyal durumlarını kavrayabilen, güven veren, teşvik eden nitelikleri taşımalıdır. Özgür ve doğru düşünen, yaratıcı nitelikli insan yetiştirebilmelidir.Her şey düşünmekle olur.

Eğitimde insanlara doğru düşünme yolu ve alışkanlığını öğretilebilirsek, başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Çevre dâhil her zorluğun üstesinden rahatlıkla geliriz. Yeter ki hayatın gergefinde paylaşmanın mutluluğunu yaşamasını bilelim!
27 Eylül 2010 23:45       Mesaj #2
kyle - avatarı
VIP katekolamin
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

biz münasara yapacağız benim eğitimde çevrenin önemini savunmam gerekiyor
eğitimde çevrenin önemi nedir?

Tamamen yoruma açık bir soru olduğundan kendi yorumumu bildirmek istiyorum.
En basit örnek; özellikle Doğu'daki illerde kız çocuklarının okula gönderilmemesi eğitimde çevrenin etkisinin büyük olduğunu kanıtlar. Toplum bir zamanlar anaerkil bir yapıya sahip olsa da sonradan gelmiş olan ataerkilliğin etkisi görülüyor ve bu nedenle kız çocuklarına farklı gözler bakılıyor. Eğitim açısından onların eğitim haklarından men edilmesi büyük bir ayıptır.
Misafir
5 Ekim 2010 17:34       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
çocuğun eğitiminde çevrenin önemi
Misafir
6 Ocak 2011 10:28       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
lütfen yardımcı olun ya........
Misafir
24 Ocak 2011 17:49       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
offf ya bu ne hç bişi yk ki burda acil bulmamız lazım yarın münazaramız var!!!!
Misafir
6 Nisan 2011 22:41       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
tabikide çevre önemliİİİİİiİİ barizzzzz ortadaaaa
_cevher_
7 Nisan 2011 09:18       Mesaj #7
_cevher_ - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

biz münasara yapacağız benim eğitimde çevrenin önemini savunmam gerekiyor
eğitimde çevrenin önemi nedir?

Çocuk Gelişiminde Çevrenin Önemi Ve Etkisi ;


Eğitim ailede başlar. Çocuğun ana rahmine düştüğü ilk andan itibaren anne çocuğa eğitim verir. Bu eğitimde, tabi ki annenin bilgi ve eğitimine dayalıdır. Bilinçli bir anne çocuğuna daha dünyaya gelmeden eğitim vermeye başlar. Çocuk doğar ve eğitim devam eder. Eğitim, çocuğun kişisel ve ruhsal gelişiminin temel kaynaklarından biridir.
Eğitimde ailenin payı elbette ki yok sayılamaz. Ama; yaşam zorlu bir sınavdır. Ve bu sınava gerekli hazırlıkları aile tümüyle çocuğa veremez. Başlangıcını yapar ama devamını ve sonunu çevre getirir.
*
Çevre bireyin gelişiminde en önemli unsurlardan biridir. Ailede başlayan eğitim, okul hayatının başlaması ile birlikte çevreden alınan eğitime dönüşür. İnsanlar, hayat şartları, yaşam mücadeleleri, hayatın zorlukları, kısacası yaşamak için gerekli olan; Başka bir tabirle yaşam sınavını geçmek için gerekli olan jokerlerdir. Bu jokerleri birey ne aileden alabilir, ne de okuldan. Bunları yaşayarak kendi öğrenir. Kendi yanlış ve doğrularını kendi belirler. Bu onun için yaşam sınavında bir anahtardır.
Okul hayatının bitişi ve iş hayatının başlangıcı ile birey aileden tamamen kopar. Bu zamana gelene kadar kazandığı jokerler ona iyi bir hayat sağlayabilir. Ve unutmamak gerekir ki jokerler hiçbir zaman bitmez. Çevre her zaman yeni bir şeyler öğretir.
*
Çocuğun Gelişiminde Çevrenin Etkileri Nelerdir
Çocuğun gelişiminde yaşadığı çevre çok önemli bir role sahip. Çocuklar yaşadıkları çevrede ne kadar çok şey görür ve deneyimleyebilirlerse o kadar çok şey öğrenirler. Elbette ki çocuğunuza sunacağınız çevrenin mümkün olduğunca çok unsurlu olmasını ve bu unsurların çocuğunuzun gelişimini olumlu yönde etkilemesini sağlamak sizlerin elinde.
Uzmanlar 0-6 yaş periyodundaki çocuklar için “yaşadığı ortam onların okuludur” tanımlamasını yapıyorlar. Çünkü bu yaşlardaki çocuklar okuyup yazamadıkları için sadece çevrelerinde olan şeyleri öğrenebilir, anlayabilir ve deneyimleyebilir. Bu nedenle ilk altı yıl çocukların çevresiyle olan ilişkilerini maksimum seviyede tutmak ve bu ilişkinin olumlu yönde olmasını takip etmek ailenin en önemli sorumluluklarından biridir.
*
Neler Yapabilirsiniz?
-Çocuğunuza oyun oynayabilmesi için bir mekan hazırlayın, bu mekanın kendi odasında olmasına özen gösterin.
-Çocuğunuzun farklı gelişim özelliklerine (dil gelişimi, zeka gelişimi…) göre oyuncaklar almaya çalışın.
-Çocuğunuzun öğrenme tarzına uygun materyaller edinmeye çalışın, örneğin çocuğunuz duyarak öğrenmeye yatkınsa ona eğitici kasetler alın, görerek öğrenmeye yatkınsa resimli kitaplar edinin.
-Çocuğunuz oyun oynarken ona eşlik etmekten çekinmeyin, oyun esnasında ona çeşitli sorular sorarak oyunu ve olayları daha iyi anlamasını sağlayın.
-Çocuğunuzun odasında oyuncakları ve malzemelerini koyabilmesi için gerekli depo yerleri, dolaplar ve raflar oluşturmaya çalışın.
-Hazırladığınız bu saklama yerlerine çeşitli işaretler ve şekiller yapıştırarak malzemelerin ve oyuncakların yerlerini belirlemeye çalışın. Böyle yaptığınızda çocuğunuz oyuncaklarını toplamak konusunda zorlanmayacak ve sorumluluğunu kolayca yerine getirecektir.
-Çocuğunuzun güvenliğine uygun materyal seçimi yapın. İçeriğinde çocuğunuzun sağlığını etkileyecek herhangi bir maddenin kullanılmadığına dikkat edin. Bugün bir çok ülkede kabul gören “CE” amblemli çocuk oyuncaklarını almaya özen gösterin. Çünkü bu amblem çocuğunuzun sağlığını etkileyen hiçbir maddenin o oyuncağın yapımında kullanılmadığını gösterir.
-Çocuğunuzun odasında gerekli düzenlemeyi yaparken yerleşimin çocuğunuz için herhangi bir tehlike unsuru içermediğine dikkat edin. Çok yüksek dolaplar ve raflar kullanmaktan kaçının. Yüksek dolaplar ve raflar çocuğunuz için hem kullanışsız hem de tehlikeli olabilir.
*
Çevrenin çocuğun davranışlarına etkisi:
Çocuklar zengin imkanlara sahip bir çevrede çok daha fazla unsuru tanıyabilecekleri için gelişimleri de diğer çocuklara oranla daha iyi olacaktır. Zengin çevre pahalı oyuncaklar ya da malzemelerden oluşmuş çevre anlamına gelmez, zengin çevre çocuğa deneyimlemesi için birçok olanak sunan çevredir. Maddi imkânlarınızın iyi olmaması, burada kastedilen çevreyi oluşturmanıza engel değildir. Çocuğunuza evinizde var olan farklı nesneleri tanıtarak ve bu nesneleri denemesini sağlayarak da çocuğunuz için gerekli olan “zengin çevreyi” oluşturabilirsiniz.
*
Çocuğunuz farklı unsurların bulunduğu bu çevrede yaratıcılığını geliştirmek, farklı maddelerin kullanımı öğrenmek, gerekli neden-sonuç ilişkilerini kurmak ve problem çözebilmek gibi gelişimini olumlu yöne etkileyecek bir çok aktiviteyi gerçekleştirir. Ancak çeşitli unsurların bulunmadığı bir çevrede çocuklar istedikleri gibi oynayamayacak ve gelişimlerini tamamlayamayacaklardır. Bunun sonucunda da farklı şeylere yöneleceklerdir, örneğin televizyonlar ve bilgisayarlar gibi. Bu olumsuz sonuçları engellemek sizlerin elinde, yapmanız gereken tek şey ise en iyisi için imkanlarınızı zorlamak.


kaynak
Theni's tarafından gönderilmiş olan #8 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Misafir
12 Ocak 2014 21:09       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
tabikide çevre önemli ne saçma bir soru bu bizim yarn münazaramız var ve konuda bu.......
Misafir .D
19 Mayıs 2014 18:09       Mesaj #10
Misafir .D - avatarı
Ziyaretçi
Tabiki de çevre önemlidir anneniz sizi iyi bir şekilde yetiştirse bile çevrede milyonlarca olay var ve her çocuk bu olaylardan etkilenir.Örnek verirsek ; okula gittiniz arkadaşlarınız her olayda küfür ediyorlar, ama siz arkadaşlarınızı şaka yapıyorlar
diyerek gülüyor geçiyorsunuz. Birkaç gün sonra sizinde ağzınıza takılıyor . Okuldaki arkadaşlarınız hiç bir şey demiyorlar.
Eve gittiğinizde anneniz uyarıyor. Arkadaşlarınıza çevremde böyle yapmayın demenize rağmen böyle yapmaya devem ediyorlar.
Annenin yanında yapma diyorlar sende sadece okulda yapıyorsun sonra bazı arkadaşların sizi öğretmeninize şikayet ediyor .Bu durumda kişiliğin o kadar değişmiştirki öğretmenden gizli arkadaşlarının arasında yaparsın ardından yalan söylersin .. bu kimseyi önemsemediğini gösterir sorumsuz biri oldukça öğretmeninin verdiği ödevi bile yapmazsın derslerine çalışmazsın bu nedenle çevre önemlidir çünkü çocuklar arkadaşlarının yaptığı her şeye özenir ve onu yaparlar aileden gizli bile yaparlar bazen bu olaylar aile bile aşar bu nedenle aileden çok çevre önemllidirCevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç