Arama

Sanayi atıklarının etkileri, getirilen çözüm yolları nelerdir?

Güncelleme: 13 Ekim 2014 Gösterim: 16.594 Cevap: 11
mn9999 - avatarı
mn9999
Ziyaretçi
9 Kasım 2010       Mesaj #1
mn9999 - avatarı
Ziyaretçi
Arkadaşlar sanayi atıkları hakkında pek bir bilgi bulamadım.İşte sorum cevaplarınızı bekliyorum...

Sponsorlu Bağlantılar
Sanayi atıkları ve sanayi atıkları ile ilgili çözüm yolları vs. yazınız.Sanayi atıkları neleri etkiler? Çevre ve insanlar üzerindeki etkisi nedir? vs.
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
13 Mayıs 2011       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
sanayi atiklari nereleri etkiler ile ilgili daha fazla bilgi istiyorum
lütfen!
Sponsorlu Bağlantılar
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
12 Aralık 2011       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Arkadaşlar sanayi atıkları ile ilgili performans ödevi var
1-sanayi atıklarının çevre sorununa dönüştüren etmenleri neler olduğunu
2-sonunun tam olarak nereyi etkilediğini
3-çevre ve insanlar üzerindeki etkileri
4-sorunun çözülmemesi halinde ortaya çıkacak problemler
5-sorunun nasıl çözüleceğiile ilgili planlar
ve
6- doğl çevreye duyarlılığın artırılmasına yönelik öneriler
bunlarla ilgili bilgi
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
25 Mart 2012       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Aynı ödev bendede var ama bende çevre sorunu seçiyosun ben sanayi atıklarını seçtim ama o soruların cevapları bulunmuyor sadece 1 tane sorunun cevabını buldum.O soruda şu sorunun nasıl çözüleceği ile ilgili plan.Bu siteyede bu soruların cevabını koyun.
Esparanza2 - avatarı
Esparanza2
Ziyaretçi
25 Mart 2012       Mesaj #5
Esparanza2 - avatarı
Ziyaretçi
Sanayinin Gelişmesinin Çevreye Olumlu ve Olumsuz Etkileri
Sanayileşmeyle birlikte kimyasal gübre ve ilaç kullanımındaki artışlar da suları kirletmeye başlamıştır. Böylece ortaya çıkan kirlenmenin üretim ve tüketim faaliyetleri sonucunda oluştuğu ortaya çıkmaktadır.

SANAYİ ATIKLARI
Sanayinin gelişmesiyle birlikte, kirletici türleri ve miktarları artmıştır. Bu kirleticiler suları da kirletmeye başlamıştır. Sanayi kuruluşlarının sıvı atıkları suları kirletmektedir. Farklı sanayi kuruluşlarının kirletici etkileri ve dereceleri de farklıdır.

SU KİRLİLİĞİ VE KİRLİLİĞE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER
Su kirliliği, doğada temiz olarak bulunan suyun insan eliyle doğrudan ya da insan yaşamı için üretim yapan kuruluşlar tarafından kirletilmesidir. 20. yüzyılda sanayileşmenin hızlanması ve insan sayısının artması su kirliliğini de sonuçları tehlikeli olacak kadar arttırmıştır.

1. Şehirlerdeki Atık Suların Arıtma Tesisinde Arıtılmadan Nehirlere, Göllere ve Denizlere Verilmesi: Suların hijyenik açıdan kirlenmesine neden olan organizmalar, genellikle hastalıkla veya hastalık taşıyıcı olan hayvan ve insanların dışkı ve idrarlarından kaynaklanır. Bulaşıcı etki ya bu atıklarla doğrudan temasla ya da atıklarının karıştığı sulardan dolaylı olarak gerçekleşir. İçme suyu temini açısından hijyenik kirlenme önemli bir sorun oluşturmaktadır. Su yakınlarına hayvan barınağı yapılmamalı,mezarlıklar sulardan uzağa yerleştirilmelidir.

Ölmüş hayvan ve bitki artıkları ile tarımsal artıkların yüzeysel sulara karışması sonucunda da kirlenme ortaya çıkmaktadır. Bu yolla su kirlenmesini önlemek için bitki ve hayvan artıklarının sulara verilmemesi ya da suların yakınlarında yok edilmemesi gerekir. Ayrıca, sentetik deterjanlar içerdikleri fosfatlar ile yüzeysel sularda kirlenmeye neden olmaktadır. Evsel atıkların mutlaka özel tesislerde arıtılması gerekmektedir.

2. Fabrikalardaki Atıklarda Bulunan Ağır Metallerin Suya Karışması: Çeşitli endüstri faaliyetleri sonucu oluşurlar ve fenol, arsenik, siyanür, krom, kadmiyum gibi toksik maddeler içerirler. Önlem olarak fabrikalar sulardan uzağa kurulmalı, sanayi atıklarını sulara vermeleri önlenmeli. Her fabrikanın artıklarını arıtması için tesisler yapması sağlanmalıdır.

3.Tarımsal Alanlarda Kullanılan İlaçların Nehirlere Karışması: Tarımda kullanılan böcek ilaçlarının suya karışması, içtiğimiz su için tehlike yaratır. Bu sularla sulanan besinleri yediğimizde tarımsal ilaçların maddeleri bizim vücudumuza girer. Bu sularla sulanmış otları yiyen hayvanlar da hastalanırlar. Tarlaların yeterli miktarda ve çevreye zarar vermeyen kimyasalları içeren ilaçlarla ilaçlanması sağlanmalıdır.

4.Gemilerin Çöplerinin ve Atık Sularının Denize Dökülmesi: Denizlerimizde dolaşan yerli ve yabancı gemilerin gezileri sırasında toplanan çöplerini denize boşalttıklarını görmekteyiz. Ayrıca bu gemilerin atık sularını
da arıtmadan denizlerimize döktükleri gözlenmiştir. Bu konuda büyük cezalar getirilerek denizlerimizin kirlenmesi önlenmelidir.

5.Batmış Gemilerin Artıkları ve Petrol Kirliliği: Denizlerde batan gemilerden denize dökülen metal parçaları ,eşyalar ,kimyasal maddeler ve
sızan petrol doğayı kirletmektedir. Deniz kıyılarında gemi tamir ve söküm yapılması da kirlilik yaratmaktadır. Tankerler veya boru hatlarıyla taşınan petrolün kazalar sonucunda yüzeysel sulara karışmasının yarattığı olumsuz etkiler açısından önem taşımaktadır. Bugün suların en ciddi ve düşündürücü kirlenme şekli, petrol ve petrol ürünlerinin su üzerinde ince bir tabaka teşkil etmeleriyle meydana gelir. Denilebilir ki çevre bakımından en önemli sorun da budur.

Petrol ve benzeri maddeler suda erimediklerinden dağılıp büyük su kitlelerinde kaybolmazlar. Aksine suyun yüzeyine yayılırlar. Kaza sonunda suya dökülen büyük miktarlardaki petrol vs ürünlerini büyük oranda toplayabilen pek çok usuller bulunmuştur. Akaryakıt sızıntısını önleyecek önlemler alınmalıdır. Zararların önlenmesi için ağır para ve işten uzaklaştırma cezaları verilmelidir.turkeyarena.net Deniz kenarlarında fabrikalar yapılması engellenmelidir. Gemi tamir ve sökme işletmelerinin deniz kenarlarında yapılmaması için önlemler alınmalıdır

6.Nükleer Atık Taşıyan Gemilerin Batması: Nükleer atık taşıyan gemilerin batması sonucu sızan nükleer maddeler suya karışmakta büyük bir doğa kirliliği oluşturmaktadır. Ayrıca radyoaktif kirlenme hastanelerden, araştırma kuruluşlarında ve bazı endüstri dallarından da kaynaklanabilmektedir. Nükleer silah denemeleri sonucunda artan radyoaktivite, yağmur sularım da kirletmekte ve bunun sonucu olarak yüzeysel sular, radyoaktif kirlenmeye maruz kalmaktadır. Su kaynaklarından çok uzaklarda nükleer denemeler yapılmalı ,fabrikaların bu tür atıklarını suya bırakmalarına büyük cezalar verilmelidir.

7.Denizlerde Açılan Petrol Kuyuları, Bu Kuyularda Meydana Gelen Yangınlar ve Kazalar Sonucu Suya Petrol Karışması: Deniz yüzeyinden her türlü kirletici madde sürekli olarak sahillere de dağılmaktadır. Özellikle yağlar, katranlar ve benzer maddeler kıymetli sahilleri, plajları ve her türlü bina ve tesisi fiziksel olarak kirletmekte ve maddi hasarlara sebep olmaktadır. Deniz içinde yapılan petrol aramaları ve petrol çıkarma kuyuları ile buralarda meydana gelen yangın ve kazalar sonucu petrol su yüzeyine dağılmaktadır.

Doğada, suların yüzeyine yayılan akaryakıtın sebep olabileceği sorunları kısaca şöyledir:

1)Suların atmosferden oksijen emmesi zorlaşır, suların kalitesi düşer, yani canlı varlıklar için gerekli koşullar bozulur.
2)Su yüzeyindeki ince zar, su ile atmosfer arasındaki ısı alışverişini de etkiler.
3)Su üzerindeki ince sıvı tabakası deniz kuşlarının yüzme olanaklarını etkileyebilir, hatta tamamen yok edebilir. Son yıllarda martı vs. kuş ölülerine sık bir şekilde rastlanmasının nedeni budur.
4) Denizde yaşayan her türlü bitki ve hayvanın yaşamalarını sürdürmeleri ve üremeleri, sulardaki kirlenmelerle orantılı olarak zorlaşıyor.
5) Deniz yüzeyinden her türlü kirletici madde sürekli olarak sahillere de dağılmaktadır. Özellikle yağlar, katranlar ve benzer maddeler kıymetli sahilleri, plajları ve her türlü bina ve tesisi fiziksel olarak kirletmekte ve maddi hasarlara sebep olmaktadır. Bu etkenin ortadan kaldırılması için denizlerde petrol araması ve çıkarılması önlenmelidir.
Esparanza2 - avatarı
Esparanza2
Ziyaretçi
25 Mart 2012       Mesaj #6
Esparanza2 - avatarı
Ziyaretçi
Sanayi Atıklarının Çevreye Verdiği Zararlar
Biyolojik olarak veya kendi kendisine yok olmayan ya da çok uzun yıllarda yok olan maddelerin oluşturduğu kirliliktir. Plastik, deterjan, tarım ilaçları, böcek öldürücüler (DDT gibi), radyasyon vb. maddeler ikinci tip kirlenmeye neden olur. Kalıcı kirlenme de denilen ikinci tip kirlenmeye neden olan maddeler bitki ve hayvanların vücutlarına katılır. Sonra besin zincirinin son halkasını oluşturan insana geçerek insanın yaşamını tehlikeye sokar. Örneğin; Marmara denizine sanayi atıkları ile cıva ve kadminyum iyonları bırakılmaktadır. Zararlı atıklar besin zincirinde alglere, balıklara ve sonunda insana geçerek önemli hastalıklara ve ani ölümlere neden olmaktadır. Tüm insanlığı tehdit eden global çevre sorunlarının başlıcaları: İklim değişmesi, sera etkisi, ozon tabakasının incelmesi ve hızlı nüfus artışıdır. Dünyamız âdeta bir canlı gibi hassas eko sistemlerden meydana geldiğinden, global çevre sorunlarının sonuçlarından tüm canlılarla beraber insanlar da etkilenmektedirler. Bu nedenle, bu sorunlar sadece meydana çıktıkları yerlerdeki insanları ve çevreyi tehdit etmiyorlar. Tüm insanların sağlığını ve geleceğini tehdit ediyorlar.

Bölgesel Çevre Sorunları ise, daha çok ortaya çıktıkları bölgedeki eko sistemleri ve dolayısıyla insanları tehdit eden sorunlardır. En önemlileri ise, Eko sistemlerin tahribi ve Biyolojik zenginliğin kaybolmasıdır.
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
8 Nisan 2012       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
arkadaşlar bendede aynı ödev var bende sanayi atıklarını seçtim ilk sorunun cevabı;

SANAYİ ATIKLARI NEDEN BİR ÇEVRE SORUNU?
Petrol rafineleri, otomobil fabrikaları, elektrik üretim santralleri, çimento fabrikaları, tekstil fabrikaları vb yerlerde çok sayıda atık üretilir Doğru değerlendirilip arıtılmadığında bu atıklar çevre ve kişi sağlığı açısından tehlike oluşturur Dünyanın birçok bölgesinde, fabrikaların neden olduğu kirlilik gerektiği gibi denetlenip, engellenmektedir Bu, fabrikaların bulunduğu bölgede yaşayan insanların solunum yolları hastalıkları gibi birçok sorunla karşılaşmasına neden olmaktadır
ceren 35 - avatarı
ceren 35
Ziyaretçi
8 Kasım 2012       Mesaj #8
ceren 35 - avatarı
Ziyaretçi
Petrol rafineleri, otomobil fabrikaları, elektrik üretim santralleri, çimento fabrikaları, tekstil fabrikaları vb. yerlerde çok sayıda atık üretilir. Doğru değerlendirilip arıtılmadığında bu atıklar çevre ve kişi sağlığı açısından tehlike oluşturur. Dünyanın birçok bölgesinde, fabrikaların neden olduğu kirlilik gerektiği gibi denetlenip, engellenmektedir. Bu, fabrikaların bulunduğu bölgede yaşayan insanların solunum yolları hastalıkları gibi birçok sorunla karşılaşmasına neden olmaktadır.Msn Embarrassed
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
24 Aralık 2012       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ya arkadaşlar aynen bendede aynı ödev varrrr off 2 günü kaldı bişey yapamadım yardım edin yaaaa!!!!
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
17 Mart 2013       Mesaj #10
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
İnsanlar il başlardan bunlara çözüm yolları bulmuşlardır ama sonradan bu çözüm yollarına gerek duymadıkları için uygulamamışlardır.Bu da sanayinin getirdiği olumsuz etkilere yer açmıştır. Çözüm için: Atıkları atmamalı belki de atılmayacak olanları geri dönüştürmeliyiz.Artık çözüm yollarını da siz düşünün =)

Benzer Konular

7 Nisan 2010 / Ziyaretçieigatük Cevaplanmış
5 Ocak 2017 / bilinmiyor Soru-Cevap
1 Şubat 2012 / Misafir Soru-Cevap
26 Aralık 2015 / Misafir Soru-Cevap