Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 4 Kasım 2012  Gösterim: 11.052  Cevap: 14

Verilen kelimelerden nasıl cümle kurabiliriz?

DaRq_msxlabs
12 Kasım 2010 19:44       Mesaj #1
DaRq_msxlabs - avatarı
Ziyaretçi
Lütfen aşağıdaki kelimeleri anlamlı cümle halinde yazınn lütfennnn....!!!

1-) Pedagojik
Sponsorlu Bağlantılar
2-)Mesele
3-)Ufuk
4-)Bilimsel düşünme
5-)Neşriyat
6-)StratejiLÜTFENNN CÜMLE KURUN..!!Msn Dunno

pardn 1.sii pedajojik değilde pedaGojik olcakk..!!

Lütfennn acılll ..!!!!!
Son düzenleyen ener; 12 Kasım 2010 21:08


Misafir
26 Kasım 2010 21:32       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
aynn ona katılıyom su kelımelerdn cumle kurn lutfnnn
Misafir
8 Aralık 2010 17:00       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Eğitimi konu alan disiplindir.
- Sıklıkla öğretimle eş anlamlı kullanılır.
- Pedagoji, öğretmen merkezli bir eğitimdir. Yani neyin, nasıl ve ne zaman öğretileceğine öğretmen karar verir.
- Çocukları yetiştirme bilimi ve sanatıdır.
- Pedagoji, eğitimi gerçekleştirmek ve özellikle de,öğretilen vasıtaların tümüdür.
- Başkalarının kanıları, fikirleri ve alışkanlıkları üzerinde etkili olmayı amaçlayan her türlü aksiyondur.


Pedagoji belli kurumsal çerçeveler içinde icra edilen ve bazı ahlaki ve felsefi amaçların gerçekleştirilmesini hedef alan eğitim faaliyetlerinin incelenmesi, seçilmesi ve uygulanmasıdır.
Pedagojiyi çok katlı bir bina gibi düşünmek gerekir. Bu katlardan biri bilimle, diğeri ahlak ve pratik felsefe ile, üçüncüsü teknikle, sonuncusu da estetik, yaratılışla yakınlık gösterir.
Pedagoji eğitimle ilgili şeyleri belli bir tarzda düşünmekten ibarettir.
Pedagoji geleneksel, ampirik,tedavi edici,sibernetik ve kurumsal türler altında incelenir.

Sosyal pedagoji, Alman bilim adamı Adolf Diesterweg (1790-1866) tarafından ilk defa ortaya atılan bu terim, toplumda mağdur duruma düşmüş, sosyal yönden tecrit edilmiş veya şahsî yönden problemleri olan insanların sosyal hayata yeniden kazandırılmaları, bağımsız ve üretken hâle gelmelerini sağlayan terapoytik, eğitimsel ve danışmaya yönelik hizmetlerin bütünüdür. Daha basit bir yaklaşımla sosyal pedagoji, sosyal sorunlu çocuk, genç ve yetişkinlerin okul dışı eğitim ve terbiyesidir.

Bazı sosyal bilimciler, sosyal pedagojiyi, toplumsal eğitim veya yaygın eğitim anlayışı ile daha çok halk eğitimi veya kitle-toplum eğitimi olarak tanımlamaktadır. Bazıları da sosyal pedagojiyi, halk eğitimi çerçevesinde dar anlamda sadece yetişkinler eğitimi olarak görmektedir.

Topluma yönelik eğitim faaliyetlerinin ortak noktası, okul dışı, bir başka ifadeyle örgün eğitimin dışında kalmasıdır. Dolayısıyla, sosyal pedagoji; mecburî eğitimini tamamlamış olan veya buna paralel olarak bazı sosyal sorunlu kişiler için, genelde kamu kurum ve kuruluşlarca düzenli, plâanlı ve sistemli bir şekilde yürütülen yaygın eğitim faaliyetlerinin bütünüdür.

Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş veya herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademeden çıkmış gençlere ve bütün yaş gruplarına, örgün eğitimin yanında veya dışında düzenlenen eğitim, öğretim, rehberlik ve uygulama faaliyetleri, sosyal pedagoji kaps..... girmektedir.

Halk eğitiminin yöneldiği kitle; yaş, akıl, cinsiyet, eğitim düzeyi, öğrenme ihtiyacı-isteği, sosyal statü ve sosyal gereklilik bakımından birbirinden farklı kişilerden meydana gelmektedir.

Türkiye'de halk eğitiminden yararlanan kişilerin başında daha çok okuma yazma bilmeyenler, ev kadınları; beceri sahibi olmayan veya niteliksiz işsizler¸ serbest meslek erbabı; yaşadıkları ülkenin lisanını bilmeyen yabancılar, işçiler; işverenler; çiftçi; öğrenci; zanaatkâr ve esnaf gelmektedir.

Sosyal pedagojik faaliyetlerin kaps..... hemen hemen aynı sosyal gruplar girmektedir. Ancak, bu hedef kitlelerin içinde psiko-sosyal yönden sorunlu olan kişiler, asıl sosyal pedagojin ilgi alanına girmektedir.

Sosyal eğitim faaliyetleri, sosyal politikalar, sosyal hizmetler, gençlik hizmetleri ve aile hizmetleri aracılığı ile yürütülmektedir.

Avrupa'da sosyal pedagojik hizmetler, 19. yüzyılda kilise tarafından başlatılmıştır. Hedef grup, daha ziyâde sanayi devriminden olumsuz yönde etkilenen ve şehirlere göç eden büyük ailelerin çocukları olmuştur. Bu dönemde örneğin Almanya'da, özellikle büyük şehirlerde kilise örgütleri tarafından muhtaç gençlere, meslekî eğitim imkânı tanıyan yurtlar, dernekler ve okulların yanında özel çocuk bakım evleri açılmıştır.

Bugün, sosyal pedagojik hizmetlerin faaliyet alanları ile sosyal çalışmanın faaliyet alanları birbirine çok yakındır. Bir kamusal sosyal faaliyet biçimi olarak sosyal çalışma, kötü sosyal şartları ortadan kaldırmak ve sosyal sorunlu kişi ve ailelere aynî veya nakdî destek sağlamakla bu maddî sorunun ortadan kalkmasına yardımcı olurken, sosyal eğitim daha çok bu sosyal grupların eğitimleri ile ilgilenmektedir.

Sosyal Pedagoji ve Sosyal Çalışmanın Faaliyet Alanları

Özürlülerin sosyal hayata adaptasyonu ve eğitimi.

Alkol ve uyuşturucu bağımlıların psiko-sosyal sorunlarına eğitimsel açıdan yardımcı olmak.

Yabancıların sosyal hayata uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla dil kursları çerçevesinde pedagojik uyum programları sunmak.

Evsiz-barksız kişilere sosyal konut alanında veya geçici iskan konusunda yardımcı olmak.

Yardıma muhtaç kişi ve ailelerin psiko-sosyal ve maddî sorunlarını gidermek konularında yardımcı olmak.

Aile içi şiddete maruz kalmış kadın ve çocukların psiko-sosyal sorunlarına yardımcı olmak ve geçici-kalıcı sosyal konutlar bulmak.

Çocukların psiko-sosyal ve eğitim sorunlarına yardımcı olmak.

Tutukluların eğitim gereksinimlerini karşılamak.

Sosyal Pedagoji ve Halk Eğitiminin Hedefleri

Aileleri korumak ve sağlıklı bir ortamda geliştirmek.

Çocukların sosyalleşmesine yardımcı olmak.

Kişilere sosyal ahlâk ilkeleri çerçevesinde sosyal sorumluluk aşılamak.

Toplumun genel kültürel, meslekî ve eğitim ihtiyacını karşılamak. Özellikle meslek veya sanat sahibi olmayanlara meslekî bilgi ve beceri öğretmek.

Bireyin kişisel yeteneklerini geliştirmek.

Bireyin toplum içindeki görevini daha iyi kavramasını sağlamak. Sosyal uyumuna ve gelişimine yardımcı olmak.

Örgün eğitim kurumlarından yararlanamamış olanlara temel eğitim olanakları sunmak.

Örgün eğitimden geçmiş kişilere belirli alanlarda duydukları eksikliklerini giderebilmek için tümleyici ve yenileyici eğitim sunmak..
Misafir
17 Ocak 2011 18:31       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
salt
birey
kolektif
nispet
kamu
mali
uyruk
ferman
meşruti
haneden
bu kelimlerle tek tek cümle kurarmısınız çooooookkkkkkk aaaaasccccccciiiiiilllll
Misafir
3 Mayıs 2011 17:00       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
bilsel düşünme bbilimsel düşünme
Misafir
15 Mayıs 2011 20:23       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
[QUOTE]ufuk ile ilgili cumleler ile ilgili daha fazla bilgi istiyorum[/QUO
Misafir
25 Ekim 2011 18:14       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı

bilim ile ilgili cumleler ile ilgili daha fazla bilgi istiyorum

acill lazım
Misafir
28 Kasım 2011 19:39       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ya mal mal şeyler
Misafir
15 Aralık 2011 19:21       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
adı üstünde
olgu
turizim acentesi
duyarlı
cevre bilimci
LÜTFEN CÜMLE ÇOOK LAZIM...
Misafir
8 Şubat 2012 21:33       Mesaj #10
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
adı üstünde
olgu
turizm acentesi
duyarlı
çevre bilinci
LAZIM CEVAP VEREBİLECEK VARSA VEREBİLİR Mİ ÇOK ACİL!!!Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç