Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 8 Nisan 2014  Gösterim: 59.545  Cevap: 17

Gök cisimleri ile ilgili şiir örnekleri verir misiniz?

Misafir
12 Ocak 2011 21:14       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı

gok cisimleri ile ilgili yazilar ile ilgili daha fazla bilgi istiyorum


gök cisimleri ile ilgili şiirler
EN İYİ CEVABI Misafir verdi
Konusu ay yıldız ve gök cisimleri olan şiir yazar mısınız? Acil ödev var
Sponsorlu Bağlantılar


LeqoLas
12 Ocak 2011 21:24       Mesaj #2
LeqoLas - avatarı
Ziyaretçi
Uzay
Uzay sen sonsuz bir boşluksun
Kucağını çok geniş açmışsın
Ay,Dünya,Mars birer gezegen
Hep senin sonsuzluğunda misafir


Uzay,sen masmavi bir çarşafa dolanmışsın
Sonsuz boşluğunu kimlere açmışsın
Yıldızlar her gece senin kervansarayında
Gündüzleri güneşin mutlu insanların gözünde


Hey gözlerimin sonsuz boşluğu
Ay,Dünya,Mars birer gezegen sende
Gündüzleri yıldızın ısıtır dünyayı
Gece gözlerimizde Samanyolu kolyesi


Küçük Bir Dünya
Bir bilinmeyenli denklem
Bir akıl bin akıl kâr etmez
Anlamak ve çözmek imkansız
Ama umut ve ışık her zaman var

İster uzay deyin ister kainat
Bunun içinde olan bir dünya
Bize göre çok büyük bir gezegen
Uzaya göre çok minik bir nokta

Misafir
14 Şubat 2011 17:56       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
şiir veya yazı acccil ödevimiz
misafir
26 Şubat 2011 11:41       Mesaj #4
misafir - avatarı
Ziyaretçi
AY DÜNYA VE GÜNEŞ ile ilgili şiir masal hikaye bulursanız lutfen bu mesajı cevaplayın
Misafir
26 Şubat 2011 19:35       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
- Gece gizlice ay ışığında,gölgede yıkananlar ay gibi parlak olur.
- Ayın yansımasının vurduğu su içilmez.O suyu içenin başına mutlaka bir kötülük gelir.
- Yıldız kaydığında bir insan ölür.
- Dolunayda doğan çocuk uğurludur,geleceği ışıklıdır.
- Dolunayda doğan kızlar ay gibi parlak ve güzel olur.
- Gece aya doğru tükürmek, sövmek uğursuzluk getirir.
- Güneş batarken uyuyanın ömrü kısalır.
- Gün dönümünde tarım işleriyle uğraşılmaz, düğün dernek yapılmaz.
- Güneş tutulacağı zaman hayvanlar korkudan bağırırlar,güneşin tutulacağını önceden sezerler.
- Güneş güzele vurur.
- Ay eskisinde ekilen sebze ve meyveler verimli olur.
- Ay hilal halinde iken iki ucu aşağı olursa o ay yağmurlu, yukarı doğru olursa kurak olur.
- Güneş batarken (zaval zamanı) çocuğu ölen kişi su içmez.
- Ay yeniye geçmeden tohum ekilmez,ekin biçilmez.
- Aysız günlerde ağaç kesilmez,kesilirse kerestesi dayanıklı olmaz.
- Aysız günlerde diş çekilmez.
- Aysız günlerde yaylaya çıkılmaz, yayladan inilmez,ormana gidilmez.
- Gün batarken yemek yiyenin bahtı kararır.
- Akşamüstü yemek yiyenin anası babası ölür.
- Yıldız kaydığında evliyaların buluştuğuna inanılır.
Misafir
27 Şubat 2011 15:48       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Gök cisimleri ve güneş sistemi

GÜNEŞ SİSTEMİ


Merkezinde Güneş, çevresinde elips yörüngeler üzerinde dönen 9 gezegen, bunlara ait uydular, küçük gezegenler, göktaşları, meteorlar ve kuyruklu yıldızlardan oluşan gökcisimleri topluluğuna Güneş sistemi denir. Güneş sistemindeki ısı ve ışık kaynağı Güneştir


GÜNEŞ
Güneş yaklaşık olarak küre biçiminde ve Dünya'mızdan çok büyük olan ısı ve ışık kaynağıdır. Güneş, Dünya'mızdan çok uzakta olduğu için küçük görülür.

Güneş'in çapı, Dünya'nın çapının 100 katına ve Ay'ın çapının 400 katına eşittir. Güneş'in sıcaklığı çok fazladır. Bu nedenle Güneş'in yapısında bulunan maddeler gaz halindedir

Bu gazların dörtte üçünden biraz azını hidrojen, dörtte birinden biraz azını helyum, diğer kısmını da çeşitli gazlar oluşturur. Güneş'in yapısındaki hidrojen atomlarının helyuma dönüşmesi sırasında enerji açığa çıkar. Buna Güneş enerjisi denir.


GEZEGENLER


Güneş etrafında dönen büyük gök cisimlerine gezegen denir. Gezegenler Güneş'e farklı uzaklıkta, elips şeklindeki yörüngelerinde, aynı yönde dönerler. Gezegenler Güneş etrafında döndükleri gibi, kendi eksenleri etrafında da dönerler.

MERKÜR
Güneş'e en yakın olan gezegendir. Güneş etrafındaki dönüşünü 88 günde tamamlar. Merkür'ün herhangi bir doğal uydusu yoktur. hidrojen, helyum ve neon gazlarından oluşan ince bir atmosferi vardır.

Merkür'ün yüzeyinde Ay'ın yüzeyindekilere benzeyen kraterler vardır. Fakat bilindiği kadarıyla Merkür'de canlıların yaşayabilmesini olanaklı kılacak koşullar bulunmamaktadır. Çünkü gezegenin Güneş'e dönük yüzünde sıcaklık, 400 dereceye kadar çıkar, buna karşılık karanlık yüzünde -173 dereceye kadar düşer.


VENÜS


Güneş çevresinde, ondan ortalama 107,5 milyon km uzaklıkta daireye çok yakın bir yörünge üzerinde dolanır. Güneş çevresindeki dolanma süresi 225 gündür. Venüs'ün kendi ekseni çevresindeki dönüşü geriye doğru, yani doğudan batıya doğrudur.

Venüs canlılar açısından Güneş sisteminin en düşman gezegenlerinden birisidir. Yoğun atmosferinin yüzde 96'dan fazlası karbondioksitten, yüzde 3,5'i azottan, kalan kısmı da su buharı, argon ve neondan oluşur. Yüzeyinde sıcaklık yaklaşık 460 derecedir.

DÜNYA (YERKÜRE)


Dünya, kutuplardan basık ekvatordan şişkin kendine has bir şekle sahiptir. Dünya, Güneş çevresindeki dönüşünü, elips şeklindeki yörüngesi üzerinde, 365 gün 6 saatte tamamlar.

Dünya kendi ekseni etrafındaki dönüşünü, batıdan doğuya doğru 24 saatte tamamlar. Atmosferi ile döndüğünden, bu dönüş hissedilmez.


Dünya'mız kutup noktalarından geçen bir eksen etrafında döner. Dünya'nın dönme ekseni ile destek ekseni arasında 23,5 derecelik bir açı vardır. Bu eğiklik mevsimlerin oluşmasına, gece ile gündüz arasındaki farkın ekvatordan kutuplara doğru gittikçe artmasına sebep olur.

Dünya'nın tek uydusu ve ona en yakın gök cismi Ay'dır.

AY

Dünya, Güneş'in çevresinde hareket ederken Ay da Dünya'nın çevresinde hareket eder. Dünya'nın Güneş'in çevresinde ve Ay'ın Dünya'nın çevresinde hareketi sırasında izledikleri yörüngeler elips şeklindedir. Dünya'nın ve kendisinin etrafındaki hareketini 29,5 günde tamamlar. Bu nedenle Ay'ın daima aynı yüzünü görürüz.devam

Ay'ın Dünya'ya olan ortalama uzaklığı 384000 km dir. Çapı ortalama olarak 3500 km olan Ay, bu büyüklüğü ile Dünya'nın 50 de biri kadardır. Ay'da atmosfer yoktur. Hava ve su bulunmadığı için meteorolojik olay görülmez.

MARS
Güneş'ten ortalama uzaklığı yaklaşık 228 milyon km'dir. Mars'ın iki küçük uydusu vardır; bunlar Phobos ve Deimos'tur. Güneş çevresinde bir tam dolanımı 687 günde tamamladığından bu gezegende mevsimler Dünya'dan yaklaşık iki kat daha uzundur.

Mars'ın atmosferi çok incedir. Hemen hemen bütünüyle karbondioksitten oluştuğu, ayrıca yaklaşık yüzde 2 azot, yüzde 1-2 arasında değişen oranlarda argon içerdiği saptanmıştır. Kırmızı renkli bir gezegendir.
JÜPİTER
Güneş sistemindeki en büyük gezegendir. Güneş'ten ortalama uzaklığı 777 milyon km'dir. Güneş çevresindeki bir tam dolanımını 11,86 yılda, kendi etrafındaki bir tam dönüşünü ise 9 saat 55 dakikada tamamlar. Venüs'ten sonra en parlak gezegendir.

Atmosferi büyük ölçüde hidrojenden oluşmuştur, ayrıca az miktarda helyum, metan, amonyak, etan, su, karbonmonoksit, asetilen ve hidrojen siyanür içerir. Bugüne kadar çevresinde dolanan 16 uydu keşfedilmiştir. Bunlardan en büyükleri Ganymedes, Kallisto, İo ve Europa'dır.SATÜRN

Jüpiter’den sonra Güneş sistemindeki en
büyük gezegendir.
Güneşten ortalama uzaklığı 1.472 km dir.
En az 21 tane uydusu vardır.

URANÜS
Güneş çevresindeki dolanım süresi 84.01 yıl,
Güneş’e ortalama uzaklığı ise 2 milyar 870 milyon km
dolaylarındadır. Metandan oluşan bir atmosferi
olduğu sanılmaktadır.NEPTÜN
Güneşin çevresindeki bir tam dolanımını
164.79 yılda tamamlar. Güneşten ortalama uzaklığı
4 milyar 494 km. dir. Atmosferin en üst bölümünde
metan gazı bulutları vardır.

Üst katmanları çok soğuktur . Bilinen uydu
sayısı sekiz tanedir. Çıplak gözle görülmeyecek
kadar soluktur.

PLÜTON
Güneşe olan ortalama uzaklığı 6 milyar km
kadardır. Güneş çevresindeki dolanımını 248 yıldan daha uzun bir sürede tamamlar. Çok soluk göründüğünden astronomlar bu gezegenin oldukça küçük olduğuna inanmaktadırlar.

Bu kadar küçük ve soğuk (yaklaşık – 213 derece) olan bir gezegende atmosferin bulunması da oldukça düşük bir olasılıktır.

ASTEROİTLER
Asteroit kelimesi, yıldıza benzeyen anlamına gelir. Fakat asteroitler yapı olarak gezegenlere benzerler. Asteroitler, Güneş'in etrafında Mars ve Jüpiter arasındaki yörüngeleri üzerinde hareket ederler.

METEORLAR
Güneş sistemindeki gezegenlerin aralarındaki boşlukta bulunur ve ışık yaymazlar. Bunlardan bazıları, Dünya'ya yakın bir yerden geçerken, çekim etkisiyle Dünya'nın atmosferine girerler.

Dünya atmosferine giren bir meteor, yüksek sıcaklık sebebiyle parçalanabilir ve ışık saçar. Yanmayan kısmı ve külleri yeryüzüne düşebilir. Yeryüzüne düşen meteor veya parçalarına göktaşı adı verilir.

Dünya atmosferine giren bir meteor, yüksek sıcaklık sebebiyle parçalanabilir ve ışık saçar. Yanmayan kısmı ve külleri yeryüzüne düşebilir. Yeryüzüne düşen meteor veya parçalarına göktaşı adı verilir.

KUYRUKLU YILDIZLAR
Kuyruklu yıldızlar gerçekte yıldız değildir. Güneş'ten aldıkları ışığı yansıtırlar. Kuyruklu yıldızların Güneş'e uzak olan kısımları, gaz bulutundan oluşmuş birer kuyruk şeklindedir. Kuyruğun uzunluğu ve şekli zamanla değişir.
Misafir
3 Mart 2011 18:21       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı

gok cisimleri ile ilgili hikaye ile ilgili daha fazla bilgi istiyorum

konu gökcismi soru:bulut bir gök cismimidir
Misafir
7 Mart 2011 20:23       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
güneşle ayın ortasındayım
insanlar bulunur içinde
eski zamanlarda
derlermiş
bana düz 1tepsi
hepsi yalan gerçek dünya
ortasından basık mavi 1 küre

www.dünyagunesaysiirler.com.tr
Misafir
13 Nisan 2011 19:14       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ay haricindeki gezegenler ile ilgili şiir yazarmısınız acil ödev var
Misafir tarafından gönderilmiş olan #10 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç