Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 7 Mayıs 2014  Gösterim: 10.980  Cevap: 16

Bilim adamlarının ortak özellikleri nelerdir?

Angelblom
17 Mayıs 2011 21:43       Mesaj #11
Angelblom - avatarı
Ziyaretçi
- En önemli ortak özellik Meraklıdırlar- İyi bir gözlemcidir. Hata yapmaktan korkmaz, hataların başarıya ulaştıran aşamalar olduğunu bilir.rn- Şüphecidir. Çalışmalarının sonucuna ulaşıncaya kadar sürdürür. - Objektif ve titizdir.Zamanını verimli kullanır. Düşünür ve yeni fikirler üretir. Bilim sürekli olduğunu bilir, taş üstüne taş koymayı amaçlar. Diğer bilim adamlarıyla iş birliği içindedir.
Sponsorlu Bağlantılar


DreT45
18 Mayıs 2011 14:25       Mesaj #12
DreT45 - avatarı
Ziyaretçi
Buluş yapan bilim adamlarının ortak özellikleri nelerdir, bilim insanlarının ortak özellikleri maddeler halinde

BİLİM: Tarafsız gözlem ve deneylerle elde edilen düzenli bilgiler topluluğudur.

Bilim Adamının Özellikleri
Bilim adamı meraklıdır ve iyi bir gözlemcidir.
Bilim adamı karalıdır.
Şüphecidir.
Çalışmalarının sonucuna ulaşıncaya kadar sürdürür.
Bilim adamı objegtif ve titizdir.
Zamanını verimli kullanır.
Düşünen ve yeni fikirler üreten bir insandır.
Diğer bilim adamlarıyla iş birliği içindedir.

Bilimsel Yöntem
Bir plan dahilinde gözlem ve deneylere dayanarak bilimsel gerçekleri ortaya koyan çalışmadır.Bilimsel yöntemin temeli sorular yöneltmek ve sorulara yanıt aramaktır.

Bir bilim adamı bilimsel yöntemle bir problemi çözerken şu yolu izler:

1-Problemin belirlenmesi
2-Gözlem yaparak verilerin toplanması
3-Hipotezin kurulması
4-Hipoteze dayalı tahminler yapılması
5-Kontrollü deneyler yaparak hipotezin doğrulanması
6-Deneylerin sonucuna genellemeler yapılması.
7-Teori ve kanun.

Gözlem
Doğru olaylar hakkında duyu organları veya araç gereç yardımıyla elde edilen gerçek bilgilere gözlem denir.Gözlem ikiye ayrılır:
1-Nitel gözlemadece duyu organlarıyla yapılır.Yanılma payı yoktur.Sonuç kesindir.
Örnek:Şekerin suda çözülmesi
2-Nicel gözlem:Ölçü aletleriyle yapılır.Yanılma payı yoktur.Sonuçlar kesindir.Ayrıntılıdır.Bu yüzdende güvenilir.
Örnek:Terazi ile ağırlığın belirlenmesi

Hipotez (Varsayım)
Probleme konulan geçici çözüme hipotez denir.hipotez problemi çözmek için yapılan araştırma ve gözlemler sonucu elde edilen bilgilerin yardımıyla kurulur.

Hipotezin Başlıca Özellikleri:
Eldeki bütün verilere uygun olmalı ve onları açıklamalıdır.
Yeni gerçeklerin tahminine olanak sağlamalıdır.
Probleme çözüm önermelidir.
Deney ve gözlemlere açık olmalıdır.
Yeni deney ve gözlemlerle denenebilir olmalıdır.
Hipotezin Muhtemel Üç Sonucu Vardır
1-Doğrudan kanıtlanıp doğrudan geçerli haline gelebilir bir hipotez gözlem ve deneylerle doğrulanırsa teori değil gerçektir.
2-Yeni gerçeklerle desteklenerek teori veya kanun haline gelebilir.
3-Çürütülüp terkedilir.

Tahmin(yargı)
Tahmin hipotezden mantık yoluyla çıkan sonuçtur.Tahmin eğer ......... ise ........ ‘dır Kalıba uygun olarak yapılır.

Kontrollü Deneyler
Deneye etki eden tüm faktörler sabit tutularak her seferinde sadece bir faktörde değişiklik yapılarak düzenlenen deneylere kontrollü deneyler denir.Kontrollü deneyler hipotezin yeterlilik ve gerçekliliğinin araştırılması amacıyla yapılır.

Teori
Yeni bulgularla desteklenmiş olduğu bilim adamlarının çoğu tarafından kabul edilen hipoteze denir.Genel olarak doğrudurlar. Mutlak ve kesin sonuç değildir. Teoriler çürütülerek terk edilirler.


Link : Buluş yapan bilim adamlarının ortak özellikleri nedir?
Misafir
3 Nisan 2012 11:22       Mesaj #13
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
abicim veye ablacım bu yarına lazım hemen yapabilirmisiniz ? ingagagsfsfafdghb
Misafir
26 Kasım 2012 16:43       Mesaj #14
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
iyi gözlem yapar eleştiricidir umutsuzluğa yer vermez meraklıdır kararlıdır şüphecidir yaratıcıdır hayal gücü vardır bu kadar
Misafir
3 Ocak 2013 14:49       Mesaj #15
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
lütfen bilim adamlarının ortak özellikleri nelerdir acil ihtiyacım var
Misafir
26 Mart 2013 21:37       Mesaj #16
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
sabırlı yeniliğe açık dürüst haya gücü gelişmiş azimli hırslı yılmayan akıllı bilimsel yöntem kullanan insanlar
Misafir
7 Mayıs 2014 10:49       Mesaj #17
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
çalışkan -hayal gücü var- sabırlı- öz güvenli -düşünür-şüpheli-akıllı-kararlı-cesur-tarafsız-tahmin eden insanlardır...Cevap Yaz En İyi Cevabı Gör
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç