Arama

Altın madeni nerede ve nasıl işlenir?

En İyi Cevap Var Güncelleme: 23 Nisan 2015 Gösterim: 10.654 Cevap: 1
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
12 Nisan 2011       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Altın madeninin nerede ve nasıl işlenidiği hakkında bilgi verir misiniz?


Cevap:
Altın madeni kuyumcu atolyelerinde işlenir.
EN İYİ CEVABI Misafir~ verdi
Altın Hakkında

Sponsorlu Bağlantılar
Altın aşağıdaki parametrelerle üretilir

Keşif,

Kazı Mühendislik,

İnşa-Madencilik ve İşleme,

Arıtma,

Geri Kazanma

Keşif: Kaşifler binlerce yıldır altın aramaktadırlar. Altın ilk kez nehir ve dere yataklarında bulunmuştur. 1848'de California'daki büyük altına hücum hareketinden hafızalarda kalan, gözüpek altın arayıcılarının zaman zaman bellerine kadar suyun içindeki araştırmalarıdır. Bugün bile bazı altın arayıcıları hala uzak bölgelerde çabalamaktadır. Altın hala bu yöntemle bulunabilir. Nehir yataklarındaki altına alüvyon altın denir. Fakat yıllar geçtikçe, çoğu altın yüzeye daha yakın yerlerde bulunmuştur. Bugün dünyanın büyüyen ihtiyaçlarını karşılamak için altın madencilik yöntemleriyle çıkarılmak zorundadır. Altın kayaların damarlarında, bazen de yerin binlerce feet altında bulunmaktadır. Orada olduğunu nasıl bileceğiz? Madenin nerede olduğunu nasıl bileceğiz? Bu gün altın keşfi geçmiştekinden daha farklı. Bu işlem en son teknolojiyi gerektirir. Bazen uzay istasyonlarında alınan dünyanın kızıl ötesi fotoğraflarıyla işe başlanır. Amerikan Jeolojik Araştırmalar Kurumu, altın bulunabileceği muhtemel dünya yüzeyindeki farklı bölgeleri araştıran uzman jeologlar için bu tip haritaları çıkarmıştır. Bu bölgelerin yakın çekim hava fotoğrafları alınır ve dikkatlice analiz edilir. Neticede, kazı ekipmanları en çok vaat veren bölgeye gönderilir.

Kazı ve Mühendislik: Delme işlemi için kullanılan aletler kayada altın olup olmadığını, hangi derinlikte olduğunu, kalitesini ve sınıfını öğrenebilmek için kayadan örnekler alırlar. Örnekler, laboratuarda kimyasal analize tabi tutulurlar. Kazma işlemi, tabakanın büyüklüğünü, derinlik ve kalitesini belirlemeye yardımcı olmak için bölgenin birçok yerinde tekrarlanır. Bu yolla bölgenin haritası çıkarıldıktan sonra, maden mühendisleri, altın madeninin değerinin, onu çıkarma ve işletmek için gerekli maliyetten fazla olup olmadığını araştırırlar. Daha sonra bu bölge için en iyi maden türünün nasıl olacağına karar verirler. Altın tabakasının derinlik, çevresindeki arazi, ulaşma ve çıkarma esnasındaki potansiyel zorluklar, suyun mevcudiyeti, bina ve yolların nereye konacağı ve son yıllarda büyük önem taşıyan doğal hayat ve çevreye etkisi gibi birçok konuyu hesaba katmak durumundadır. Maden mühendisleri, araştırmacılar, çevrebilimciler ve devlet görevlileriyle yakın temas halinde çalışırlar. Eğer altın tabakası, yüzeyden çok derinde değilse mühendisler genellikle açık bir maden ocağı tasarlar. Tabaka daha derinse, bir yeraltı madeni oluşturabilirler. Altının bulunması ve çıkarılması arasındaki süre 5 yıl kadar olabilir. Bu planlama ve işleme aşaması, ilk ons altın çıkarılmadan önce, yüz milyonlarca dolar gerektirebilecek kadar pahalı bir iştir.

Madencilik ve İşleme

1- Maden ocağı tasarlandıktan ve inşa edildikten sonra, patlama oluşturmak için delikler açılır ve cevherden alınan örnekler metalürjik karakterlerini ve sınıflarını belirlemek için incelenir. Kırılan kaya, verimlilik tiplerine göre işaretlenir.

2- Metalürjik bileşimine dayanılarak, raportör, kamyon operatörlerine ,maden cevherini doğru işleme bölgesine taşıması için emir verir.

A) Düşük kalite cevher, kabaca iri parçalar halinde kırılır. Bu parçalar dikkatli bir şekilde sıralanır.Sonra yığının üst yüzeyinden inceltilmiş siyanür solüsyonu dökülür.Solüsyon yığının içine süzülür ve siyanür altını eritir.İçinde erimiş altın bulunan solüsyon daha sonra toplanır.

B) Yüksek kalitede cevher, toz haline getirildiği ezici bir makineye taşınır. Metalürjik özelliklerine dayanılarak, cevher 3 geri kazanma evresinden biri ile işlenir.

1-Okside olmuş cevher, siyanür vasıtasıyla eritilir.

2-Karbon içeren kırılmış cevher, içindeki kükürt ve karbonun yanması için, 1000 fahrenheit ten fazla bir ısıya tabi tutulur.

3-Karbon içermeyen kırılmış cevher, oksitlenir. Bu yolla altın kükürt minerallerinden arındırılmış olur.

4- İşlenmiş, yüksek kalite cevher, siyanürle işleme tabi tutulur. Daha sonra altın bu solüsyondan absorbe edilir. Geri kalan siyanür, yeniden kullanılır hale getirilir.

5- Karbon yüklü altın, bir kaba konur. Burada altın kimyasal olarak karbondan sıyrılır. Arta kalan karbon da tekrar kullanılmak üzere geri kazanılır.

6- Altın, elektrolize edilerek ya da kimyasal yer değiştirme vasıtasıyla solüsyondan ayrıştırılır.

7- Saf olmayan altın, %90'a varan altın içeren kalıplar halinde eritilir. Kalıplar daha sonra, 0,999.9 saf haline dönüşeceği dış rafineriye gönderilir.

Arıtma: Arıtma, altını diğer metallerden ayırma ve temizleme işidir. Rafineriye giden altın ya geri kazanılacak bir hurda ya da cevherden külçe haline gelecek değişim işlemin son sahnesindedir. Son arıtma işlemi normalde 2 adımdan oluşur;

İlk önce ham altın eritilir. Eriyen metalin içinde klor, kabarcıklar halinde yükselir. Altının içindeki diğer metaller chloride dönüşür ve yüzeye çıkarlar. Bu işten %99.5 oranında saf altın üretilir. Altın, daha sonra pozitif elektrot içine dökülür. Pozitif elektrotlar, bir elektrolitik hücreye yerleştirilir. Akımın geçmesiyle %99.99 oranında saf altın negatif elektrotta toplanır. Çoğu altın ürünleri ve alaşımları için, başlangıç materyalleri olarak %99.99 oranında altın gereklidir.

Geri Kazanma: Her madenin belli bir ömrü vardır. Birkaç yıldan sonra mevcut altının büyük bir kısmı çıkarıldığında o maden tükenmiş sayılır. Eski zamanlarda, tükenmiş madenler öylece terk edilirlerdi. Ancak bugün durum değişmiştir. Sıkı çevresel ve madencilik standartları, üzerinde maden çıkarılan bölgenin yeniden verimli hale getirilmesi ya da kendi doğal konumuna mümkün olduğunca uygun restore edilmesini öngörür. Geri kazanma için detaylı planlar daha maden kurma izni alma aşamasında devlet yetkililerine bildirir. Gelişimler çevre bilimciler ve mühendisler tarafından sürekli izlenir. Madenin çalıştırıldığı süre boyunca da doğal yaşamını ve özellikle soyu tükenmekte olan türleri korumak üzere sıkı ölçümler yapılır. Islak olanlar ve diğer doğal kaynaklar tamamen koruma altına alınır ve madencilik çalışmasının bitmesinden az önce geri kazanma ile ilgili çalışmalarda başlar. Toprağın düzeltilmesi, bitki ve ağaçların dikilmesi gibi.

Araziyi yeniden kazanma, günümüz madenciliğinin, o kadar önemli bir parçası haline gelmiştir ki, işlem bittiğinde o arazi üzerinde bir maden bulunduğunun anlaşılması neredeyse imkansızdır. Hatta bazı araziler bu işlemden sonra eskisinden çok daha güzel görünmektedir. Geri kazanma, altın madenciliğinin en son aşamasıdır.

Daha Fazla Bilgi:

Alıntı
The Eniqmatic adlı kullanıcıdan alıntı

Madencilik ve İşleme
1- Maden ocağı tasarlandıktan ve inşa edildikten sonra, patlama oluşturmak için delikler açılır ve cevherden alınan örnekler metalürjik karakterlerini ve sınıflarını belirlemek için incelenir. Kırılan kaya,verimlilik tiplerine göre işaretlenir.
2- Metalürjik bileşimine dayanılarak, raportör,kamyon operatörlerine ,maden cevherini doğru işleme bölgesine taşıması için emir verir.
A) Düşük kalite cevher, kabaca iri parçalar halinde kırılır.Bu parçalar dikkatli bir şekilde sıralanır.Sonra yığının üst yüzeyinden inceltilmiş siyanür solüsyonu dökülür.Solüsyon yığının içine süzülür ve siyanür altını eritir.İçinde erimiş altın bulunan solüsyon daha sonra toplanır.
B) Yüksek kalitede cevher, toz haline getirildiği ezici bir makineye taşınır. Metalürjik özelliklerine dayanılarak, cevher 3 geri kazanma evresinden biri ile işlenir.
1-Okside olmuş cevher,siyanür vasıtasıyla eritilir.
2-Karbon içeren kırılmış cevher, içindeki kükürt ve karbonun yanması için, 1000 fahrenheit ‘ten fazla bir ısıya tabi tutulur.
3-Karbon içermeyen kırılmış cevher,oksitlenir. Bu yolla altın kükürt minerallerinden arındırılmış olur.
4- İşlenmiş, yüksek kalite cevher, siyanürle işleme tabi tutulur. Daha sonra altın bu
solüsyondan absorbe edilir. Geri kalan siyanür, yeniden kullanılır hale getirilir.

5- Karbon yüklü altın, bir kaba konur.Burada altın kimyasal olarak karbondan sıyrılır.Arta kalan karbon da tekrar kullanılmak üzere geri kazanılır.
6- Altın, elektrolize edilerek yada kimyasal yer değiştirme vasıtasıyla solüsyondan ayrıştırılır.
7- Saf olmayan altın, %90’a varan altın içeren kalıplar halinde eritilir.Kalıplar daha sonra, 0,999.9 saf haline dönüşeceği dış rafineriye gönderilir.


Son düzenleyen ahmetseydi; 23 Nisan 2015 19:22
Misafir~ - avatarı
Misafir~
Ziyaretçi
19 Nisan 2011       Mesaj #2
Misafir~ - avatarı
Ziyaretçi
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.
Altın Hakkında

Sponsorlu Bağlantılar
Altın aşağıdaki parametrelerle üretilir

Keşif,

Kazı Mühendislik,

İnşa-Madencilik ve İşleme,

Arıtma,

Geri Kazanma

Keşif: Kaşifler binlerce yıldır altın aramaktadırlar. Altın ilk kez nehir ve dere yataklarında bulunmuştur. 1848'de California'daki büyük altına hücum hareketinden hafızalarda kalan, gözüpek altın arayıcılarının zaman zaman bellerine kadar suyun içindeki araştırmalarıdır. Bugün bile bazı altın arayıcıları hala uzak bölgelerde çabalamaktadır. Altın hala bu yöntemle bulunabilir. Nehir yataklarındaki altına alüvyon altın denir. Fakat yıllar geçtikçe, çoğu altın yüzeye daha yakın yerlerde bulunmuştur. Bugün dünyanın büyüyen ihtiyaçlarını karşılamak için altın madencilik yöntemleriyle çıkarılmak zorundadır. Altın kayaların damarlarında, bazen de yerin binlerce feet altında bulunmaktadır. Orada olduğunu nasıl bileceğiz? Madenin nerede olduğunu nasıl bileceğiz? Bu gün altın keşfi geçmiştekinden daha farklı. Bu işlem en son teknolojiyi gerektirir. Bazen uzay istasyonlarında alınan dünyanın kızıl ötesi fotoğraflarıyla işe başlanır. Amerikan Jeolojik Araştırmalar Kurumu, altın bulunabileceği muhtemel dünya yüzeyindeki farklı bölgeleri araştıran uzman jeologlar için bu tip haritaları çıkarmıştır. Bu bölgelerin yakın çekim hava fotoğrafları alınır ve dikkatlice analiz edilir. Neticede, kazı ekipmanları en çok vaat veren bölgeye gönderilir.

Kazı ve Mühendislik: Delme işlemi için kullanılan aletler kayada altın olup olmadığını, hangi derinlikte olduğunu, kalitesini ve sınıfını öğrenebilmek için kayadan örnekler alırlar. Örnekler, laboratuarda kimyasal analize tabi tutulurlar. Kazma işlemi, tabakanın büyüklüğünü, derinlik ve kalitesini belirlemeye yardımcı olmak için bölgenin birçok yerinde tekrarlanır. Bu yolla bölgenin haritası çıkarıldıktan sonra, maden mühendisleri, altın madeninin değerinin, onu çıkarma ve işletmek için gerekli maliyetten fazla olup olmadığını araştırırlar. Daha sonra bu bölge için en iyi maden türünün nasıl olacağına karar verirler. Altın tabakasının derinlik, çevresindeki arazi, ulaşma ve çıkarma esnasındaki potansiyel zorluklar, suyun mevcudiyeti, bina ve yolların nereye konacağı ve son yıllarda büyük önem taşıyan doğal hayat ve çevreye etkisi gibi birçok konuyu hesaba katmak durumundadır. Maden mühendisleri, araştırmacılar, çevrebilimciler ve devlet görevlileriyle yakın temas halinde çalışırlar. Eğer altın tabakası, yüzeyden çok derinde değilse mühendisler genellikle açık bir maden ocağı tasarlar. Tabaka daha derinse, bir yeraltı madeni oluşturabilirler. Altının bulunması ve çıkarılması arasındaki süre 5 yıl kadar olabilir. Bu planlama ve işleme aşaması, ilk ons altın çıkarılmadan önce, yüz milyonlarca dolar gerektirebilecek kadar pahalı bir iştir.

Madencilik ve İşleme

1- Maden ocağı tasarlandıktan ve inşa edildikten sonra, patlama oluşturmak için delikler açılır ve cevherden alınan örnekler metalürjik karakterlerini ve sınıflarını belirlemek için incelenir. Kırılan kaya, verimlilik tiplerine göre işaretlenir.

2- Metalürjik bileşimine dayanılarak, raportör, kamyon operatörlerine ,maden cevherini doğru işleme bölgesine taşıması için emir verir.

A) Düşük kalite cevher, kabaca iri parçalar halinde kırılır. Bu parçalar dikkatli bir şekilde sıralanır.Sonra yığının üst yüzeyinden inceltilmiş siyanür solüsyonu dökülür.Solüsyon yığının içine süzülür ve siyanür altını eritir.İçinde erimiş altın bulunan solüsyon daha sonra toplanır.

B) Yüksek kalitede cevher, toz haline getirildiği ezici bir makineye taşınır. Metalürjik özelliklerine dayanılarak, cevher 3 geri kazanma evresinden biri ile işlenir.

1-Okside olmuş cevher, siyanür vasıtasıyla eritilir.

2-Karbon içeren kırılmış cevher, içindeki kükürt ve karbonun yanması için, 1000 fahrenheit ten fazla bir ısıya tabi tutulur.

3-Karbon içermeyen kırılmış cevher, oksitlenir. Bu yolla altın kükürt minerallerinden arındırılmış olur.

4- İşlenmiş, yüksek kalite cevher, siyanürle işleme tabi tutulur. Daha sonra altın bu solüsyondan absorbe edilir. Geri kalan siyanür, yeniden kullanılır hale getirilir.

5- Karbon yüklü altın, bir kaba konur. Burada altın kimyasal olarak karbondan sıyrılır. Arta kalan karbon da tekrar kullanılmak üzere geri kazanılır.

6- Altın, elektrolize edilerek ya da kimyasal yer değiştirme vasıtasıyla solüsyondan ayrıştırılır.

7- Saf olmayan altın, %90'a varan altın içeren kalıplar halinde eritilir. Kalıplar daha sonra, 0,999.9 saf haline dönüşeceği dış rafineriye gönderilir.

Arıtma: Arıtma, altını diğer metallerden ayırma ve temizleme işidir. Rafineriye giden altın ya geri kazanılacak bir hurda ya da cevherden külçe haline gelecek değişim işlemin son sahnesindedir. Son arıtma işlemi normalde 2 adımdan oluşur;

İlk önce ham altın eritilir. Eriyen metalin içinde klor, kabarcıklar halinde yükselir. Altının içindeki diğer metaller chloride dönüşür ve yüzeye çıkarlar. Bu işten %99.5 oranında saf altın üretilir. Altın, daha sonra pozitif elektrot içine dökülür. Pozitif elektrotlar, bir elektrolitik hücreye yerleştirilir. Akımın geçmesiyle %99.99 oranında saf altın negatif elektrotta toplanır. Çoğu altın ürünleri ve alaşımları için, başlangıç materyalleri olarak %99.99 oranında altın gereklidir.

Geri Kazanma: Her madenin belli bir ömrü vardır. Birkaç yıldan sonra mevcut altının büyük bir kısmı çıkarıldığında o maden tükenmiş sayılır. Eski zamanlarda, tükenmiş madenler öylece terk edilirlerdi. Ancak bugün durum değişmiştir. Sıkı çevresel ve madencilik standartları, üzerinde maden çıkarılan bölgenin yeniden verimli hale getirilmesi ya da kendi doğal konumuna mümkün olduğunca uygun restore edilmesini öngörür. Geri kazanma için detaylı planlar daha maden kurma izni alma aşamasında devlet yetkililerine bildirir. Gelişimler çevre bilimciler ve mühendisler tarafından sürekli izlenir. Madenin çalıştırıldığı süre boyunca da doğal yaşamını ve özellikle soyu tükenmekte olan türleri korumak üzere sıkı ölçümler yapılır. Islak olanlar ve diğer doğal kaynaklar tamamen koruma altına alınır ve madencilik çalışmasının bitmesinden az önce geri kazanma ile ilgili çalışmalarda başlar. Toprağın düzeltilmesi, bitki ve ağaçların dikilmesi gibi.

Araziyi yeniden kazanma, günümüz madenciliğinin, o kadar önemli bir parçası haline gelmiştir ki, işlem bittiğinde o arazi üzerinde bir maden bulunduğunun anlaşılması neredeyse imkansızdır. Hatta bazı araziler bu işlemden sonra eskisinden çok daha güzel görünmektedir. Geri kazanma, altın madenciliğinin en son aşamasıdır.

Daha Fazla Bilgi:

Alıntı
The Eniqmatic adlı kullanıcıdan alıntı

Madencilik ve İşleme
1- Maden ocağı tasarlandıktan ve inşa edildikten sonra, patlama oluşturmak için delikler açılır ve cevherden alınan örnekler metalürjik karakterlerini ve sınıflarını belirlemek için incelenir. Kırılan kaya,verimlilik tiplerine göre işaretlenir.
2- Metalürjik bileşimine dayanılarak, raportör,kamyon operatörlerine ,maden cevherini doğru işleme bölgesine taşıması için emir verir.
A) Düşük kalite cevher, kabaca iri parçalar halinde kırılır.Bu parçalar dikkatli bir şekilde sıralanır.Sonra yığının üst yüzeyinden inceltilmiş siyanür solüsyonu dökülür.Solüsyon yığının içine süzülür ve siyanür altını eritir.İçinde erimiş altın bulunan solüsyon daha sonra toplanır.
B) Yüksek kalitede cevher, toz haline getirildiği ezici bir makineye taşınır. Metalürjik özelliklerine dayanılarak, cevher 3 geri kazanma evresinden biri ile işlenir.
1-Okside olmuş cevher,siyanür vasıtasıyla eritilir.
2-Karbon içeren kırılmış cevher, içindeki kükürt ve karbonun yanması için, 1000 fahrenheit ‘ten fazla bir ısıya tabi tutulur.
3-Karbon içermeyen kırılmış cevher,oksitlenir. Bu yolla altın kükürt minerallerinden arındırılmış olur.
4- İşlenmiş, yüksek kalite cevher, siyanürle işleme tabi tutulur. Daha sonra altın bu
solüsyondan absorbe edilir. Geri kalan siyanür, yeniden kullanılır hale getirilir.

5- Karbon yüklü altın, bir kaba konur.Burada altın kimyasal olarak karbondan sıyrılır.Arta kalan karbon da tekrar kullanılmak üzere geri kazanılır.
6- Altın, elektrolize edilerek yada kimyasal yer değiştirme vasıtasıyla solüsyondan ayrıştırılır.
7- Saf olmayan altın, %90’a varan altın içeren kalıplar halinde eritilir.Kalıplar daha sonra, 0,999.9 saf haline dönüşeceği dış rafineriye gönderilir.


Son düzenleyen ahmetseydi; 23 Nisan 2015 19:19

Benzer Konular

11 Mart 2013 / gta Cevaplanmış
10 Ekim 2013 / muhittin Soru-Cevap
6 Mart 2012 / Misafir Soru-Cevap
14 Nisan 2013 / Misafir Soru-Cevap