Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 6 Şubat 2013  Gösterim: 6.370  Cevap: 3

Masal hangi dönemde ortaya çıkmıştır?

Misafir
24 Eylül 2011 20:23       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Masal hangi dönemde çıkmıştır arkadaşlar yardım !
EN İYİ CEVABI _AERYU_ verdi
Masal ve destanlar sözlü edebiyat geleneğimize ait ürünlerdir. Yani henüz yazı kullanmadan önce ortaya çıkmışlardır. Günümüze ağızdan ağıza söylenerek, dilden dile aktarılarak gelmiştir.
Halk hikayelerine ilk örnek Dede Korkut hikayeleri olarak bilinir. Bu hikayeleri incelediğimizde 15.yy Anadolu Türkçesi kullanıldığı görülür. Yani Oğuzlar zamanıdır. O zaman diyebiliriz ki halk hikayeleri de destan ve masal gibi yazıdan önce ortaya çıkmış fakat başarılı bir şekilde yazıya aktarılmışlardır.
Mesnevi, nazım biçimi olarak İran edebiyatının malıdır. Arap ve Türk edebiyatına İranlılardan geçmiştir. Türk edebiyatında mesnevi, divan edebiyatı nazım türlerindendir. Türk edebiyatına girişi 11. yüzyılda Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig adlı yapıtıyla başlar.
Sponsorlu Bağlantılar
Roman ve hikaye Tanzimat döneminde edebiyatımıza girmiştir. Batılılaşma döneminin etkisiyle, batı edebiyatlarının mahsulü olan bu türler de edebiyatımıza girmiştir.

Ders kitabımızdaki bu sorunun asıl amacı, bizlere edebi geleneklerimizi ve geleneklerin ürünleri kavratmaktır. Özetle şunu diyebiliriz; masal, destan gibi ürünler sözlü edebiyat geleneğine; mesnevi divan edebiyatı geleneğine; roman, hikaye gibi ürünler de Tanzimat dönemi Türk edebiyatı geleneğine ait anlamaya bağlı olay yazılarıdır.


Kaynak:


Misafir
6 Şubat 2013 00:19       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
masal ne zaman ortaya çıktı? bana cevabı lazım
lütfen söyleyin
_AERYU_ tarafından gönderilmiş olan #3 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
_GüzelikMeleği_
6 Şubat 2013 13:23       Mesaj #4
_GüzelikMeleği_ - avatarı
Ziyaretçi
Dünya Masal Tarihi (M.Ö. 6.yüzyıl- M.S. 1950+2011)

Destanlar (Epope)
Dünyada bilinen en eski destan Sümerlerin Gılgamış Destanı’dır.
(Sümerler M.Ö. 3500 - M.Ö. 2000 yılları arası. "Yaratılış" ve "Tufan"a ilk kez Sümerlilerde rastlanır.)

Gılgamış Destanı
, tarihin en eski yazılı destanının adı olup 12 kil tablete Akad çivi yazısı ile kaydedilmiştir. Uruk Kralı Gılgamış'ın ölümsüzlüğü arayışının öyküsünün anlatıldığı destan, aynı zamanda Nuh Tufanı'nın daha eski sürümünü de barındırmaktadır.
Gılgamış, en yakın dostu Enkidu'nun ölümünün ardından giriştiği ölümsüzlüğe ulaşma çabasının nafile olduğunu ve Tanrı Enlil’in öğütleriyle, insanın ancak büyük bir ad bırakmakla ölümsüzlüğe erişebileceğini kabul etmiştir.
Destan, tarihte bilinen en eski medeniyetlerden olan Sümerlerin yaşayışları hakkında bilgi verir ve kendisi de ilk yazılı destan olma özelliğini taşır.
Gılgamış Destanı'nın en önemli özelliklerinden biri de, anlattığı "Tufan" öyküsünün, üç büyük dinin kutsal kitaplarında yer almasıdır. "Ölümsüzlük Otu" öyküsü, Türk-İslam dünyasının "Lokman Hekim" söylemine benzemektedir.


________________

Homeros Destanları:

İlyada Destanı (M.Ö. 7.yüzyıl)

Odysseia Destanı (M.Ö. 7.yüzyıl)


______________________________ __

*Efsaneler (Hayali Hikâye, Söylence)

*Mitoloji (Halk Hikâyesi, Mit, Mitos)

*Hikâye

*Atasözü (
deme, mesel, sav, darbımesel)
______________________________ _____

Tarihi Kaynaklar (Masal):


*Uygur Kaynağından Gelenler:
Altun Yaruk, Üç Prensle Bir Parsın Hikâyesi, Prens Kayanamkara ve Papamkara Hikâyesi, Kuanş im Pusar (Ses İşiten İlah).

*Hint Kaynağından Gelenler:
Kelile ve Dimne, Tutiname ve Bahar-ı Daniş.

*Arap ve Fars Kaynağından Gelenler:
Simbadname, Mantıku’t Tayr, Binbir Gece Masalları, Binbir Gündüz Masalları.

*Batı Kaynağından Gelenler:
La Fontaine Masalları, Ezop Masalları ve Grim Kardeşler.

*Türk Kaynağından Gelenler:
Dastan-ı Ahmet Harami (Ahmet Harami Destanı), Mecmua’ül Metaif, İbn-i Sina Hikâyeleri, Billur Köşk Masalları.

_____________

*Eski Yunan’da M.Ö. 6. yüzyılda Aisopos (Ezop) masal türünün ilk örneklerini vermiştir.

*Doğu coğrafyasının en eski masalları Binbir Gece Masalları’dır.

*Avrupa'da masallar 19. yüzyılda derlenmiş ve sistemli bir şekilde yayınlamıştır.

*Türk edebiyatındaki öğretici nitelikteki ilk masal örneği Uygurca Kalyanamkara ve Papamkara hikâyesidir.

Yazıya geçirilen ilk masal örnekleri Tutiname, Pançatantra, Binbir Gece Masalları, Decemeron, Pentemerone’dir.


______________________________ ______

MASALLAR (M.Ö. 6.yüzyıl- M.S. 1950+)

______________________________ ______

Ezop Masalları (M.Ö 6. yüzyıl- YUNANİSTAN)


{Ezop
(Yunanca: Aisopos) M.Ö. 6. yüzyılda yaşadığı varsayılan eski Yunan masalcıdır.}

Ezop Masalları,
Ezop tarafından anlatılmış fabllardır. Yunan klasiklerinden biridir ve dünya klasikleri arasında da önemli bir yere sahiptir.
Başlangıçta yazılı olmayan bu fabllar, kulağa gelmiş olup; milattan önce 4. yüzyılda Demetrios isimli bir Yunan tarafından bir araya getirilmiş, milattan sonra 1. yüzyılda Latinceye çevrilmiştir.

___________________________

Kelile ve Dimne (Hikâyeleri) Masalları (M.Ö. 1. yüzyıl- ASYA)


Kelile ve Dimne
M.Ö. 1 yüzyıl civarında yaşadığı düşünülen Beydeba tarafından kaleme alınmış fabl tarzında hikâyeler barındıran bir hikâye kitabıdır.
Beydeba’nın hayatı hakkında yeterli bilgi mevcut değildir. Gerçek ismi ve ırkı hakkında birçok farklı görüş ortaya atılmış olsa da, tarihçilerin çoğu, adı Ketku olan bir Türk âlimi olduğu kanısındadır. Şam’da doğup sonraları Çin’e göç ettiği rivayet edilir.

___________________________

Binbir Gece Masalları (
M.S. 8.yüzyıl- ORTA DOĞU)

9
. yüzyıl dolaylarında hikâyeleri derleyen ve Arapçaya çevirenin masalcı Ebu Abdullah Muhammed el-Gahşigar olduğu söylenir.

____________________________

Dede Korkut Hikâyeleri (Masalları)- (Dede Korkut Kitabı) ASYA-ADADOLU

*12 hikâyeden oluşur.


(M.S. 9. yüzyıl ve 15. yüzyıl arası sözlü kültür)

(M.S. 15. 16. yüzyıl yazıya geçirilişi)


Oğuz Türklerinin en bilinen epik destanlarındandır
.

Bu türün ilk örnekleri 15- 16
. yüzyılda yazıya geçirilmiştir. Dede Korkut Kitabı’ndaki hikâyeler tarih boyunca dilden dile, anlatıcıdan anlatıcıya aktarılan bir sözlü gelenek ürünüdür.
Bu süreç içerisinde değişikliklere uğrayan hikâyeler 16. yüzyılda yazıya geçirilmişlerdir. Eserde nazım ve nesir bir arada verilmiştir.

_________________________

Charles Perrault Masalları (M.S. 1654+ FRANSA)


(Charles Perrault
, (d. 12 Ocak 1628 - ö. 16 Mayıs 1703) Fransız yazar.)

*Kaz Anamın Öyküleri


__________________________

La Fontaine Masalları
(M.S 1668- 1694- FRANSA)

(Jean de La Fontaine
(d. 8 Temmuz 1621 Château-Thierry - ö. 13 Nisan 1695 Paris) Fransız şair ve yazar.)

Masalları toplam olarak 238 adet olup 12 kitapta toplanmıştır
. 1668'de basılan ilk altı kitabında 124 masal vardır ve bunlar birinci cildi meydana getirir. İkinci cilt 1678' de basılan beş kitaptır. En son 1694' de bastırdığı üçüncü cilt ise tek kitaptan ibarettir.

_________________________

Yazar:
(Leprince de Beaumont) AULNOY (Madame d'Aulnoy) : Fransız Peri Masalları (M.S. 1697- 1698 FRANSA)

AULNOY (Marie Catherine le jumel de bar-nevîlle — kontesi)
Fransız kadın yazarı (Honfleur yakınında Barneville, 1650 veya 1651-Paris 1705)
*
1697- 1698 Yıllarında sekiz ciltlik Contes de Fees’yi (Peri Masalları) yayımladı.

_________________________

Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont Masaları (M.S 1756+ FRANSA)


Tam adı Jeanne Marie Le Prince de Beaumont olan (1711–1780) Fransız eğitimci ve romancı
. Uzun yıllar İngiltere’de yaşamıştır.
Yazarın öğretmenlik kariyeri çocuklara doğru eğitsel mesajları nasıl vermesi gerektiği konusunda deneyim kazanmasını sağlamıştır. Bu sayede Beaumont, eğitici nitelikli ve erdemleri anlatan öyküler kaleme alır.
İlk çalışması 37 yaşındayken yayımlanan yazar, kariyerini okul kitapları yazarak sürdürmüştür.

________________________

Muhayyelat (M.S. 1770+1797 ANADOLU) Osmanlı İmparatorluğu Dönemi


Orijinal ismi "
Muhayyelât-ı ledünni-i ilahi-i Giridî Ali Aziz Efendi" olan ve kısaca Muhayyelat veya "Muhayyelat-ı Aziz Efendi" şeklinde anılan ünlü eserinde yazar çeşitli hikâyeleri kendine has bir üslupla kaleme almıştır.
En erken 1770'li yıllarda yazılmasına başlandığı tahmini yürütülmekte ve 1797' de tamamlandığı düşünülmektedir.

Giritli Ali Aziz Efendi
, Türk diplomat, büyükelçi, yazar ve şair.

*19
. yüzyılda kâşif ve 1001 Gece Masalları'nın en tanınmış çevirmenlerinden Richard Francis Burton, Muhayyelat'a atıfta bulunmuştur. 20. yüzyılda Avusturyalı Türkolog Andreas Tietze de Muhayyelat hakkında bir çalışma yayınlamıştır.

_____________________________

Masal alanında ilk ilmî araştırma 1807’de Elai Johanneaus’nun “Halk Masalları Üstüne Görüşler” adlı kitabıdır.


__________________________

Grimm Kardeşler Masalları (M.S. 1812+ ALMANYA)


(Grimm Kardeşler
: Jacob Grimm (1785-1863) ve Wilhelm Grimm (1786-1859) tanınmış iki Alman masal yazarıdır.)

*Grimm Kardeşler Masalları (Grimm Masalları)

_________________________

Andersen Masalları (M.S. 1835+ DANİMARKA)


Hans Christian Andersen
(2 Nisan 1805 - 4 Ağustos 1875) Danimarkalı masal ustası, oyun, roman, şiir, gezi kitabı ve biyografi yazarı.

*Andersen Masalları (Andersen'den Masallar)

_________________________

Paul De Musset (Bay Rüzgâr ve Bayan Yağmur) (M.S. 1846 FRANSA)


1804 yılında Fransa'da dünyaya gelen yazar, ünlü şair Alfred de Musset'nin kardeşidir
. Öykü ve gezi kitaplarının yanı sıra, kardeşi Alfred de Musset'nin yaşam öyküsünü yazdığı kitapla ün kazandı.
Bir çocuk klasiği hâline gelene Bay Rüzgâr ve Bayan Yağmur'u ise 1846 yılında yazdı. Yazar, 1880 yılında Paris'te dünyaya gözlerini yumdu.

_________________________

George Jakob Derlemesi: Billur Köşk Masalları (1876- 1898+…)


Türk masalları ilk önce
Billur Köşk adlı bir eserle görülmüştür. George Jakob’un 1898’de yayınladığı bu eser, Menzel tarafından 1923’de yayınlanmıştır.

_______________________

Oscar Wilde Masalları (1888 İRLANDA- İNGİLTERE)


Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde
(d. 16 Ekim 1854, Dublin - ö. 30 Kasım 1900, Paris.) Ünlü İrlandalı oyun yazarı, romancı, kısa öykücü ve şair.

*Oscar Wilde Masalları

*Mutlu Prens

______________________________ __

Ignác Kúnos
Masal Derlemeleri: Türk Kavimlerinin Halk Edebiyatından Örnekler- 8. cilt ( 1899) MACARİSTAN

*Török népmesék (1889 Türk Halk Masalları)

*Türkische Volksmärchen aus Stambul (1905 İstanbul Türk Halk Masalları)

*Forty-four Turkish fairy tales (1913 Kırk Dört Türk Masalı)

*Adakale Türk Masalları (1947)


Ignác Kúnos
(1860 Hajdúsámson, Debrecen-1945 Budapeşte, Macaristan) Türk dili, halk edebiyatı ve halkbilimi üzerine yapıtlarıyla tanınmış Macar Türkolog.
Kúnos, Türk halk edebiyatının Batı ülkelerine tanıtılmasında öncü olmuştur.

_______________________

Marcel Ayme Masalları (1933+ FRANSA)


Marcel Aymé
(d. 29 Mart 1902 Joigny, Yonne, Burgonya - ö. 14 Ekim 1967 Paris) Fransız romancı, çocuk edebiyatı, mizah, senaryo ve oyun yazarı. En çok bilinen öyküsü, Paris'te bulunan bir heykelin yapımı için de ilham vermiş olan Duvargeçen'dir.

_______________________

Prusyalı Yazar Elsa Sophia von Kamphoevener Masal Derlemeleri 3 cilt (1956)


(Elsa Sophia von Kamphoevener d
. 1878 ö.1963)

________________________

Samed Behrengi Masal Derlemeleri (1960+)


Samed Behrengi (Doğumu: 1939
, Ölümü: 1968) Azeri asıllı öğretmen, çocuk hikâyeleri ve halk masalları yazarı ve derleyicisi.

*Sevgi Masalı

*Bir Vardı Bir Yoktu

*Bir Aşk Masalı

*Ah Masalı

________________________

DİĞER: ÜLKE MASALLARI

________________________

ASYA

*Sibirya Masalları
*Altay Masalları
*Romen Masalları
*Macar Masalları
*Rus Masalları
*Azerbaycan Masalları
*Kırım Masalları
*Tatar Masalları
*Kazak Masalları

*Hint Masalları

*Tibet Masalları
*Azerbaycan Masalları
*Çerkez Masalları
*Dağıstan Masalları
*İran Masalları (Binbir Gündüz Masalları)
*Ermeni Masalları
*Rum Masalları

UZAK DOĞU

*Çin Masalları
*Japon Masalları

ORTA DOĞU

*Arap Masalları
*Lübnan Masalları
*Kürt Masalları

AVRUPA

*İskandinav Masalları
*Bulgar Masalları
*Fransız Masalları
*İngiliz Masalları
*Alman Masalları
*Macar Masalları
*İtalyan Masalları (Hoş Geceler)

*Kıbrıs Masalları


____________________________

Araştırma Sahibi: Sündüz Kılıçaslan

Kaynak: İnternet Ansiklopedisi


Tarih: Mart 2011

___________________________

Resimler:
Rus Ressam Viktor Vasnetsov (15 Mayıs 1848- 23 Haziran 1926)

ucanhali
Uçan Halı 1880

gulmeyentsarevna

The Unsmiling Tsarevna (Gülmeyen Tsarevna)(Nesmeyana) 1916-1926

user offline quickreply


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç