Arama

Atatürk ilke ve inkılaplarının amacı nedir?

Güncelleme: 19 Kasım 2012 Gösterim: 10.813 Cevap: 7
0rd4k1mv4r - avatarı
0rd4k1mv4r
Ziyaretçi
27 Kasım 2011       Mesaj #1
0rd4k1mv4r - avatarı
Ziyaretçi
Arkadaşlar arkadaşım soruyor Atatürk ilke ve inkılaplarının aamacı nedir?? Ltfn yrdm edin!?
Sponsorlu Bağlantılar
Lord Lion - avatarı
Lord Lion
VIP VIP Üye
27 Kasım 2011       Mesaj #2
Lord Lion - avatarı
VIP VIP Üye
Atatürk inkilabı yeni bir devletin kuruluşu ve gelişmesindeki gayelerin en temel taşıdır.
Bu ilkelerle Türk Devriminin ruhunu ve hedeflerini kavrayarak geliştirecek yeni nesiller yetiştirmektir.
Sponsorlu Bağlantılar

Ben onun gülüşüne öldüm, O benim ölüşüme güldü. Farklıydık işte.....
0rd4k1mv4r - avatarı
0rd4k1mv4r
Ziyaretçi
27 Kasım 2011       Mesaj #3
0rd4k1mv4r - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Lord Lion adlı kullanıcıdan alıntı

Atatürk inkilabı yeni bir devletin kuruluşu ve gelişmesindeki gayelerin en temel taşıdır.
Bu ilkelerle Türk Devriminin ruhunu ve hedeflerini kavrayarak geliştirecek yeni nesiller yetiştirmektir.

çok sagol Msn Happy
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
27 Kasım 2011       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Türk Devriminin ruhunu ve hedeflerini kavrayarak geliştirecek yeni nesiller yetiştirmektir ANCAK TÜRKİYEDE KİMSE UYMAMAKTADIR ÖRN TÜRBAN
qaptan Lady - avatarı
qaptan Lady
Ziyaretçi
28 Kasım 2011       Mesaj #5
qaptan Lady - avatarı
Ziyaretçi
Milli Bağımsızlık ve Milli Egemenlik çerçevesinde, milletimizin huzur ve refahı için, devlet hayatı ile sosyal ve ekonomik hayatta yapılan yeniliklerdir. Atatürk ilkeleri 5 Şubat 1937’de anayasaya girmiştir.
A)TEMEL İLKELER
1) CUMHURİYETÇİLİK: Yönetimin bir kişiye ya da gruba değil, millete ait olmasıdır. Cumhuriyet rejimini benimseme, koruma ve yüceltmeyi amaçlar. Milliyetçilik, Halkçılık ve Milli Egemenlik ilkeleri Cumhuriyetçiliği bütünler. Bu ilke bağımsızlığın olduğu ortamda uygulanabilir. Demokrasi, Egemenlik, Ulusal Egemenlik, halk iradesi, halkın yönetime katılımı, seçim, seçme ve seçilme, yönetim, hükümet kurma, siyasal parti gibi tüm kavramlar Cumhuriyetçiliği çağrıştırır. Cumhuriyetçilik, Anayasanın değiştirilmesi teklif dahi edilemez maddeleri arasındadır.
CUMHURİYETÇİLİK İLKESİ DOĞRULTUSUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİLİKLER:
-TBMM’nin açılması
-Saltanatın kaldırılması
-Cumhuriyet’in ilanı
-Siyasal partilerin kurulması
-Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması
-Ordunun siyasetten ayrılması
-1921 ve 1924 Anayasaları’nın hazırlanması

2)MİLLİYETÇİLİK: Milletini sevmek, görevini en iyi şekilde yapmak ve ülkeye gönülden bağlı olmaktır. Milleti, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan tüm insanlar olarak kabul eder. Atatürk milliyetçiliğinde; her milletin kendi devletini kurma hakkı vardır. Irkçılık ve din-mezhep üstünlüğü yoktur. Milli birlik ve beraberlik, bağımsızlık, özgürlük, uluslararası barış, ulusun kendine güveni, ulusal kuruluşlar ve Türk milletini ön plana çıkarma gibi kavramlar milliyetçilik ile ilgilidir.
MİLLİYETÇİLİK İLKESİ DOĞRULTUSUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİLİKLER:
-Yeni Türk Devleti’nin kurulması
-Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
-Türk Dil Kurumu’nun kurulması
-İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması
-Kapitülasyonların kaldırılması
-Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması

3)HALKÇILIK: Halk yararına yapılan her türlü faaliyeti kapsar. Devlet; ayrım yapmaksızın tüm halka eşit hizmet götürmekle yükümlüdür. Bu ilke cumhuriyetçilik ve milliyetçiliğin doğal bir sonucudur. Sosyal adalet, hukuk devleti, hukuksal eşitlik, halkın dayanışma ve işbirliği içinde olması halkçılık kapsamında değerlendirilir. Halkçılık ilkesi, toplumsal barışı güçlendirmiş ve kalkınmayı hızlandırmıştır
HALKÇILIK İLKESİ DOĞRULTUSUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİLİKLER:
-Soyadı Kanunu’nun kabulü
-Medeni Kanunu’nun kabulü
-Saltanatın kaldırılması
-Tevhid-i Tedrisat (öğretimin birleştirilmesi) kanunu
-Cumhuriyet’in ilanı
-Sosyal hizmet kurumlarının ve sağlık örgütlerinin kurulması
-Devlet Demir Yolları’nın kurulması

4)DEVLETÇİLİK: Ekonomide halkın gücünün yetmediği büyük yatırımların devlet eliyle yapılması ve özel girişimcilere öncü olma anlayışıdır. Ekonomik kalkınma, yatırım, üretim, sermaye, kalkınma planı gibi kavramlar devletçilik ilkesi ile ilgilidir. Atatürk bağımsızlığımıza saygı duymak şartıyla yabancı sermayenin Türkiye’de yatırım yapmasına izin vermiş, fakat kalkınmanın temelini yabancı sermayeye dayandırmamış ve ülkenin öz kaynaklarına güvenmiştir. Planlı ekonomi ile ekonomik kalkınma sağlanmış, ayrıca bölgesel farklılıklar giderilmiştir.
DEVLETÇİLİK İLKESİ DOĞRULTUSUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİLİKLER:
-Sümerbank, Etibank, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Et ve Balık Kurumu vb. devlet kuruluşları ile fabrikaların ve barajların kurulmasıdır.
5)LAİKLİKin ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, kişilerin din, ibadet ve vicdan özgürlüğünün sağlanmasıdır.Ayrıca devlet düzeninin ve hukuk kurallarının, dine değil akla ve bilime dayandırılmasıdır.Akılcılık, bilimsellik, din ve inanç özgürlüğü, ibadet serbestliği gibi kavramlar laiklik ilkesini çağrıştırır.Bu ilke ile toplumsal barış ve hukuk birliği sağlanmıştır. Laiklikte, insanlar dindar olmaya ya da belli bir dini ve mezhebi benimsemeye zorlanamazlar
LAİKLİK İLKESİ DOĞRULTUSUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİLİKLER
-Saltanatın ve Halifeliğin kaldırılması
-Şer’iye ve Evkaf Vekaleti’nin yerine Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kurulması
*Bu yenilikler yönetimin laikleşmesinde etkili olmuştur.
-Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi: Eğitimin laikleşmesi hedeflenmiştir. (Tevhid-i Tedrisat kanunu)
-Tekke ,zaviye ve türbelerin kapatılması:Toplumsal alanda laikleşme amaçlanmıştır.
-Medeni Kanun’un kabulü: Hukukun laikleşmesi sağlanmıştır.
*1928’de Anayasa’dan ‘‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dini İslam’dır.’’Maddesinin çıkarılması ve 1937’de Atatürk’ün altı ilkesinin anayasaya eklenmesi gelişmeleri, yönetim alanında laikleşme yolunda atılmış önemli adımlardır.

6)İNKILAPÇILIK: İnkılap; siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda yapılan köklü değişiklerdir. İnkılapçılık; daha doğruya ve daha çağdaşa yönelme yenilikleri benimseme, koruma ve savunmadır. Çağdaşlaşma, batılılaşma, ilerleme, dinamizm, durağan olmama gibi kavramlar bu ilke kapsamına girer. İnkılapçılık ile Türk toplumunun her yönden ilerlemesi ve gelişmesi sağlanmıştır.
İNKILAPÇILIK İLKESİ DOĞRULTUSUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİLİKLER
-Şapka Kanunu’nun çıkarılması ve kılık kıyafette değişiklik yapılması
-Latin Alfabesi’nin kabulü
-Latin Rakamları’nın kabulü
-Takvim,saat, ağırlık ve uzunluk ölçülerinin değiştirilmesi
-Hafta tatilinin cumadan pazara alınması


B)BÜTÜNLEYİCİ İLKELER
1)MİLLİ EGEMENLİK: Milletin kendi kendisini idare etmesi ve yönetecek kişileri seçmesidir. Cumhuriyetçiliğin bütünleyicisidir.
2)MİLLİ BAĞIMSIZLIK: Başka bir devlete bağlı olmadan, hür yaşamak demektir. Dış politikada temel ilkedir.
3)MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK: Ülke bütünlüğü ve milletçe bir arada yaşamayı ifade eder. Milliyetçilik ilkesinin doğal bir sonucudur.
4)YURTTA BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ: Yurtta huzur ve güven içinde yaşamak amaçlanmış, ayrıca uluslar arası barış ve güvenliği esas almıştır. Dış politikanın temel ilkelerindendir.
5)AKILCILIK VE BİLİMSELLİK: Akılcılık gerçeği arayıp bulmak, bilimsellik ise devlet ve toplum hayatında bilime yer vermektir. Cumhuriyetçilik ve laiklik ilkesini bütünler.
6)ÇAĞDAŞLAŞMA VE BATILILAŞMA: Batı’yı taklit etmek yerine onların çağdaş kurumlarını almak, çağdaşlaşma ve batılılaşmadır. İnkılapçılık ilkesini bütünler.
7)İNSAN VE İNSANLIK SEVGİSİ: Demokrasi, sosyal adalet, insan hakları, din ve vicdan hürriyetine saygı bu ilkenin yaşanması ve anlaşılması ile mümkündür.
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
26 Aralık 2011       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ve kısa bir bilgi olsun
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
19 Kasım 2012       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
atatürk ilkeleri Milli Bağımsızlık ve Milli Egemenlik çerçevesinde, milletimizin huzur ve refahı için, devlet hayatı ile sosyal ve ekonomik hayatta yapılan yeniliklerdir.atatürk inkilabı yeni bir devletin kuruluşu ve gelişmesindeki gayelerin en temel taşıdır.
Bu ilkelerle Türk Devriminin ruhunu ve hedeflerini kavrayarak geliştirecek yeni nesiller yetiştirmektir.
türk Devriminin ruhunu ve hedeflerini kavrayarak geliştirecek yeni nesiller yetiştirmektir ANCAK TÜRKİYEDE KİMSE UYMAMAKTADIR
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
19 Kasım 2012       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
bazı şekilcilik unsurları insanların adetlerini kırmak için bir araç olarak kullanıldığı amacını zımnen taşır. şapka kanunnda mesela anlı secdeye uymayan ve sünnet dışı avrupa şapkası getirildi.. harf inkılabın da arap harflerinden oluşan alfabemiz elimizden alındı. 600 yıllık tarih, alışkanlık ve adetlerimiz elimizden resmen birinin inkılaplarıyla alındı. yerine boşluklar kaldı, işte şimdi ki halimizin tahlili.

daha çok sayılabilir ama denildiği gibi ama amaç sadece harf inkılabı ve şapka kanunu değildi, bir milletin alışkanlıklarını ve dini değerlerini elinden almaktı..

inkılapları tarihsel süreçte ele almanızı rica ediyorum, küfür ağırlığında entry yazmanız yerine.

dinin allah ve kul arasın da olduğunu bilen ve bunun için padişahlıktan bağımsız dini kurumlar açan osmanlı örnek teşkil eder. bugün ki daha ne olduğu belirsiz eğitim kurumları yerine. Msn Happy


sanıldığının tam tersine, dini yanlış, tehlikeli, çıkarcı, iktidar olup halkı gütmek amacıyla yanıp tutuşan kişilerin ellerinden kurtarıp allah ile kul arasına koyup bırakmaktır. yönetimde söz sahibi olmak için din sömüren çakalların eline değil. Msn Happytürkiye'yi batı'ya benzer kılmaktır. ancak başarısız olmuştur, çünkü batı'ya benzerlik çalışmak ile akıl/tutarlılık ile bilim ile olur. tc ise -atatürk de dahil olmak üzere- bunların hepsinden hala bi haberdir. Ben bunu bulabildim işine yararsa Msn Happy Msn HappyMsn Happy

Benzer Konular

13 Kasım 2014 / arslan osman 58 Soru-Cevap
12 Aralık 2012 / Ziyaretçi Soru-Cevap