Arama

Bu Sosyal Bilgiler sorularının cevabı nedir?

Güncelleme: 28 Ekim 2015 Gösterim: 5.779 Cevap: 16
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
27 Ocak 2012       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
bn 5. sınıf öğrencisiyim sosyal bilgiler dersi çalışma kitabında bir soru var o soruyu buraya yazacağım

Sponsorlu Bağlantılar
insanın ekonomideki yeri ve önemi hakkında bir yazı yazınız.yazınızda ekonomi,çalışma,üretim,insan,emek,iş gücü,verimlilik,girişimcilik,işsizlik kelimelerini kullanınız.

işte sorum bu ne olur cevap yazın lütfen bana çok lazım bu
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
6 Şubat 2012       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ilgi duyulan mesleklerin gerektirdiği eğitim,beceri ve kişilik özellikleri nelerdir?
Sponsorlu Bağlantılar
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
13 Şubat 2012       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
sen hnagi kitaptasın birincimi ikincimi ona göre
bloom22 - avatarı
bloom22
Kayıtlı Üye
11 Mart 2012       Mesaj #4
bloom22 - avatarı
Kayıtlı Üye
Afet

İnsanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran büyük olaylardır.

Bir olayın afet olarak nitelendirilebilmesi için insanları veya insanların yaşamını sürdürdüğü çevreyi önemli biçimde etkileyecek kadar büyük olmalıdır. Afet, bir olaydan ziyade bir olayın doğurduğu sonuçtur. Bunlar; en başta can ve mal kaybıdır. Can kayıpları insan ve hayvanların ölmesi; mal kayıpları ise eşya bina ve tarım alanlarının zarar görmesidir.

Kayıpların bir kısmı doğrudan hemen afetle birlikte ortaya çıkarken bir kısmı belirli bir süre sonra ortaya çıkabilir. Örneğin, sel sırasında can ve mal kaybı meydana gelmektedir. Ancak sel baskınından sonra sellerin getirdikleri moloz, kum ve çamur tarım alanlarını verimsizleştirerek dolaylı ve uzun süreli zararlar da meydana getirebilmektedirler.

deprem195Aile

Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik.

Aile, toplumun en küçük birimi olarak kabul edilir. Aile denince genellikle bir evde oturan anne ve baba ile varsa onların evlenmemiş çocukları anlaşılır. Bu tip aileye 'çekirdek aile' denir.

Çekirdek ailedeki çocukların evlenmesiyle de yeni bir çekirdek aile ortaya çıkar. Ama aile sözcüğünün bundan daha geniş anlamı da vardır. Daha çok sayıda akrabadan oluşan birimi, hatta bir soyu ya da sülaleyi tanımlamak için de aile sözcüğü kullanılır.
Bölge

Sınırları idarî veya ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçasıdır.

Doğal, beşerî ve ekonomik özellikler yönünden sınırları içinde benzerlik gösteren geniş alanlardır.

Ülkemiz coğrafi açıdan 7 bölgeye ayrılmıştır:
1. Akdeniz Bölgesi
2. Doğu Anadolu Bölgesi
3. Ege Bölgesi
4. Güneydoğu Anadolu Bölgesi
5. İç Anadolu Bölgesi
6. Karadeniz Bölgesi
7. Marmara Bölgesi
Çevre Kirliliği

Çevre; dünya üzerinde yaşamını sürdüren canlılarının yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış ortamdır.

Çevre ögeleri üzerinde yapısal zararlar oluşturan ve niteliklerini bozan yabancı maddelerin hava, su ve toprağa yoğun bir şekilde karışması olayı çevre kirliliğidir.
Ekonomik Faaliyet

İnsanın yaşamak ve yücelmek için giriştiği her türlü iş ve bunun sonucunda elde ettiği her türlü ürün akla gelir. Üretim, tüketim ve dağıtım ile ilgili her türlü faaliyet ekonomik faaliyet olarak değerlendirilir. Buna göre avcılık, balıkçılık, tarım, hayvancılık, ormancılık, en ilkelinden en gelişmişine kadar sanayi faaliyetleri, inşaat, ulaşım, ticaret, turizm vb. işler birer ekonomik faaliyettir.

Günümüzde ekonomik faaliyetler birincil, ikincil, üçüncül olarak sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmalar ekonomik faaliyetlerin kökenlerini dikkate alarak yapılan sınıflandırmalardır.

A. Birincil ekonomik faaliyetler: Tarım, orman, maden ve hayvancılık gibi doğadan (topraktan ve denizden) doğrudan yararlanmaya dayalı faaliyetleri içerir.

B. İkincil ekonomik faaliyetler: Hammaddenin işlenerek değiştirilmesi, yeni hammadde veya ürün elde edilmesine dayalı sanayi faaliyetlerini içerir. (hammaddenin işlenerek değerli ürünlere dönüştürüldüğü sanayi faaliyetleridir.

C. Üçüncül ekonomik faaliyetler: Hizmete dayalı ekonomik faaliyetleri içerir. Turizm, bankacılık, eğitim, sağlık, bankacılık, ulaştırma, haberleşme vb. faaliyetlerdir.
Gruphepsi

1. Aynı yerde bulunan kimse ve nesneler bütünü, küme, öbek.
2. Görüşleri, çıkarları bir olan kimseler bütünü.
3. Ortak özellikleri olan varlıklar, nesneler bütünü
hepsi1:
İhracat

Bir ülkenin ürettiği malları başka bir ülkeye veya ülkelere satmasıdır.

İş Bölümü

Bir üretim faaliyetinde veya hizmet biriminde yapılacak işin bölümlere ayrılarak, her bir iş parçasının bir kişinin sorumluluğuna verilmesidir.


Kamuoyu

Kamu, bir ülkedeki halkın bütünüdür.

Kamuoyu ise bir sorun üzerine halkın genel düşüncesi ya da halk oyudur.

Kaynak

1. Bir suyun çıktığı yer, kaynarca, pınar, memba.
2. Bir şeyin çıktığı, etrafa yayıldığı yer, menşe.
3. Bir haberin çıktığı yer. Araştırma ve incelemede yararlanılan belge.
4. İki metal veya yapay parçayı ısıl yolla birleştirme yöntemi, kaynaştırıp yapıştırma işi.
Kurum

Kurum kavramı, günlük dilde çeşitli kuruluşları tanımlamak amacıyla kullanılır. Örnek: Çocuk Esirgeme Kurumu, İş ve İşçi Bulma Kurumu gibi. Oysa kurum sözcüğünün bilimsel anlamı, çoğunluğun aynı şekilde ve sıklıkla ortaya koyduğu davranışlarımızın toplamıdır, örüntülerdir
• Aile kurumu
• Ekonomi kurumu
• Siyaset kurumu
• Din kurumu
• Eğitim kurumu
Yönetim

Önceden belirlenmiş hedeflere ulaşabilmek için, yararlanılacak araç ve kaynakların verimli, etkili ve uygun bir biçimde kullanılmasını kapsayan faaliyetlerin bütünüdür
bloom22 - avatarı
bloom22
Kayıtlı Üye
11 Mart 2012       Mesaj #5
bloom22 - avatarı
Kayıtlı Üye
İnsan ve ekonomi artık birlikte düşüneceğimiz iki kavram. İyi anlamalısınız. Bankalar karlarını dağıtmasın dedi BDDK. Devlet krizi aşmak isterken egemen sınıfların karlarını bu kez almayıp piyasaya vermesini istiyor.. Kriz devletin değil piyasanın krizi. Piyasa krediyle yürüyor yatırım yapacaksan işini üretimini sürdüreceksen krediye ihtiyacın var üretim ihracat ithalat buna bağlı.Kardeşim ben sadece özsermayemle iş yaparım dersen bile uzun sürmeyecektir.
Kredi alamazsan gübrede alamazsın ,ne ekersen onu biçersin.
Sistemin yürümesi için kredi sisteminin rantabl çalışması gerek ancak bankalar kriz endişesi içinde kredi taleplerinde nazlı davranıyor , geri çeviriyor oysa bankaların yaşam kaynağıda kredi faizi.
Sadece kamu çalışanlarına verilecek ihtiyaç kredisiyle yürümez sistem.
Zarar eden şirketlere devletin el koyması doğru değildir derken tüm devlet işletmelerinin kar ediyoruz deseler bilanço gösterseler de reel de sürekli zarar ettiğini unutmayalım.
Çünkü devlet işletmesi batsa da asla zarar etmez patron devlettir para basma yetkisi devlettedir zararı para basarak karşılar , size enflasyon olarak döner.
Enflasyon yasal emek hırsızlığıdır.
Türkiye de yıllardır enflasyonist politika denen uygulama buydu.
Devletin işlettiği tüm kurumlar zarar ediyordu yani geliri giderinden azdı.
Bunu reel olarak söylüyorum tekelci zihniyetle elde edilen gölge karların adı kar değildir zorunlu gasptır. Bir liraya üreteceğin malı beş liraya üretir on liraya satarsın verimsizlikten kar edemezsin bir sürü aracı tefeci yolunu bulur stok karaborsa vesaire ile haksız sektör yaratırsın.
Bunları yaşadık.
Devlet zarar eden şirketleri satın alsın deniyor peki nasıl yapacaktır devlet. Bir kendi bütçesinden şirketin zararını kapatmak için batan şirketi satın alacak yani içeriden borçlanacaktır kimden halktan. İki: dışardan borç alacaktır yani IMF den borç talep edece-k şartlarına razı olacaktır eskiden olduğu gibi, Üç : para basacaktır basılan para enflasyon getirecektir eskisi gibi …Biz bunları yaşadık .
Her fatura sadece ve sadece bütçeyi verdikleriyle dolduran emekçi üretici kesime yani halka çıkar .Zenginlere yada kira ve rant yiyenlere çıkmaz.
Devlet şimdilik sermayenin yani egemen sınıfın yani burjuvanın egemenlik ve politik mücadele alanıdır yöneten onlardır ve onlar yapacaklarını yaparlar buna engel olacak herhangi bir güç henüz yoktur belki beş senede bir sahnedekiler değiştirilebilir o kadar.
Demokrasi bu arenada sadece bir oyundur.
Cumhuriyet denilen halk yönetimi ise henüz bir kandırmacadır.
Özelleştirmek demek kar denilen gelirlerin özelleştirmesidir ki devlet vergi yoluyla bir kısmını alır ve sosyal hizmetleri genelleştirir , ne kadar yaparsa o kadar, devletleştirmek kötü işletmecilikten kaynaklanan zararların devletleştirilmesidir ki buda zararın üreten kesimin halkın sırtından çıkması demektir ki buda sosyalleşmeyi engeller.
Yani ak kara yada kara ak diye kolayca gösterilir ekonomide.
İnsan ve ekonomi iç içedir.
Kısaca kapitalist sistemde devlet işletmeciliği felakettir .
Keynesçi yaklaşımlar geçici bir köprüdür.
Devlet ne kadar egemen sınıfların elinde olsa da ücretli kölelik sistemini değiştirmek için mutlaka çoğunluk lehine çaba gösterecektir bunun içinde yeterli baskı unsurları oluşturmak kitlenin görevidir ve devletin egemen sınıflar yerine halkın istekleri doğrultusuna yönlenmesi de herhalde sosyal demokrasi dediğimiz geçiş süreçlerindeki işbirlikçi rejimlerin görevidir.
Elimize verenlerin elimizden tutanlardan az olacağı bir dünya için.
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
27 Mart 2012       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
dünyada yoğun, tenha iklim ve ekonomik faaliyetleri nelerdir ???
lütfen çabuk bulun proje ödevi.
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
3 Nisan 2012       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ÖNCELİKLE PERFORMANS ÖDEVİM

SİLVİO VE BEN
Sınıf: 7. sınıf
İçerik: Türk Tarihinde Yolculuk
Beklenen Performans: Eleştirel Düşünme Yaratıcı Düşünme, İletişim ve Empati, Zaman ve kronoloji Algılama, Değişim ve Sürekliliği Algılama
Araç-Gereç: Ansiklopedi, İnternet, Tarih Kitapları
Süre: 2 Hafta
Değerlendirme: Dereceli Puanlama Anahtarı
Bu çalışmada sizden,
1.Türk –İslam devletlerinin bilim ve teknolojiye katkılarını değerlendirmeniz,
2.Coğrafi Keşifler ile Avrupa’da başlayan gelişmenin, günümüz bilimsel birikimin oluşmasına etkisini karşılaştırmanız.
3.Tarihsel süreçte düşünceyi ifade etme ve bilim özgürlüklerini bilimsel gelişmelerle ilişkilendirmeniz beklenmektedir.
Performans Görevinin Adı: Silvio Ve Ben
Sevgili Öğrenciler, astronomi alanında çalışma yapmış Türk –İslam bilginleri ile Avrupa ‘deki çağdaşı astronomi bilginleri konusunda, sizin yaşınızda bir öğrenci olan Silvio bir araştırma yapmaktadır. Silvio Bruno, Kopernik, Galileo(Galile)’a gibi bilim insanlarının astronomiye olduğu ve astronomi alanına nasıl katkı sağladıklarını öğrenmek istedi.
Silvio astronomi alanındaki en önemli çalışmaların Avrupa’da yapılarak yayıldığını söyledi.
Türk-İslam bilginlerini, Silvio’nun araştırmasıyla karşılaştırarak bunları en iyi şekilde tanıtacak bir rapor hazırlayınız.
Bu çalışmayı yaparken, aşağıdaki adımları izlemeniz size yardımcı olacaktır:

1.Bruno, Galileo, Brahe, Kepler, Kopernik gibi astronomiye katkı sağlayan bilim insanlarının
çalışmalarını çağdaş olan Türk- İslam bilgilerinin çalışmalarıyla karşılaştıracak inceleyiniz.
2.Buluşlar, eserler ve çalışmaların farklılıklarını, benzerliklerini eş zamanlı tarih şeridini kullanarak gösteriniz.
3.O dönemde yaşayan Türk- İslam ve Avrupalı astronomi bilginlerinin çalışmalarını o zamanda etkili olan hangi bilim anlayışlarının zorlaştığını ya da kolaylaştığını konusundaki farklılıklarını ve benzerliklerini araştırınız.
4.O döneme ait Türk- İslam astronomi bilginleri, eserlerini hangi teknik koşullarda oluşturmuşlardır? Avrupalı çağdaş astronomi bilim insanlarının bulundukları koşullarla karşılaştırınız
5.Avrupalı astronomi bilginlerinin Türk-İslam bilginlerine göre tanınmış olmasının Avrupa’daki düşünce hayatına etkilerinin neler olabileceğini inceleyiniz.

BEN 1. - 2. - 4. AŞAMALARI YAPTIM TABİİ Kİ MSXLABS.ORG dan yararlanarak Allah razı olsun Msn Happy sizde olmasanız ne yapardım . 3 - 5 aşamada takıldım forumda konular acılmıs fakat pek acıklayıcı bir cevap yok
şimdiden çok teşekkür ederim kaynakçamda en çok görsellerden bile çok geçen site burası Msn Happy Yardım eden etmeyen herkese çok teşekkür ederim
lale gürsoy - avatarı
lale gürsoy
Ziyaretçi
27 Eylül 2012       Mesaj #8
lale gürsoy - avatarı
Ziyaretçi
Ben 6.sınıftayım.Sosyal ödevim var.Öğretmen bize istediğimiz bir ilin tarihini araştıracağız.Ama kaynakça bölümü içindekiler bölümü dipnot filan da yazmamız gerekiyor.Öğretmen forum olmasını istemiyorum dedi bildiğiniz güvenilir bir internet adresi var mı??? 6 günüm var sadece acil olması gerek
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
4 Kasım 2012       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
-Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün sosyal bilimlerin gelişmesi için kurulmasına öncülük ettiği kurumlardan biri değildir.?

a)Türk Dil Kurumu
b)Dil Tarih Coğrafya Fakültesi
c)Gazi Üniversitesi
d)TRT
arkadaşlar cevap hangisi ???
optimus986 - avatarı
optimus986
Ziyaretçi
9 Ocak 2013       Mesaj #10
optimus986 - avatarı
Ziyaretçi
1.ingilizlerin musul ve çevresini isteme nedenleri.
2.azınlıklara ve ermenilere karşı ilk direniş.
3.mondros hangi maddeleri ile işgalleri kolaylaştırmıştırmıştır.Msn DisappointedMsn Disappointed

Benzer Konular

8 Şubat 2020 / Misafir Sosyoloji
29 Ocak 2015 / Ziyaretçi Soru-Cevap
29 Ekim 2014 / angelss_gril Soru-Cevap
30 Aralık 2015 / miraçhan Soru-Cevap