Arama

Yaralanmalı trafik kaza tutanağı örnekleri bulabilir misiniz?

Güncelleme: 20 Haziran 2016 Gösterim: 6.361 Cevap: 4
oguzkaan015 - avatarı
oguzkaan015
Ziyaretçi
14 Eylül 2012       Mesaj #1
oguzkaan015 - avatarı
Ziyaretçi
merhaba acil bir konu nolur yardımcı olun bana trafik kaza tespit tutanağı lazım internettekilerin çoğu maddi hasarlı ama bana yaralanmalı lazım nolur arkadaşlar yardım edin excel lazım elinde olan varsa nolur versin
Sponsorlu Bağlantılar
eku123 - avatarı
eku123
Ziyaretçi
14 Eylül 2012       Mesaj #2
eku123 - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
oguzkaan015 adlı kullanıcıdan alıntı

merhaba acil bir konu nolur yardımcı olun bana trafik kaza tespit tutanağı lazım internettekilerin çoğu maddi hasarlı ama bana yaralanmalı lazım nolur arkadaşlar yardım edin excel lazım elinde olan varsa nolur versin

1.Yaralanmalı kazalarda ilk yapılacak olan 112 ambulans servisini arayarak yardım çağırmaktır.

Sponsorlu Bağlantılar
112 Türkiye içinde, nerede olursanız olun ev, iş, cep ya da ankesörlü telefonlardan ücretsiz olarak arayabileceğiniz acil sağlık sorunlarınıza ambulansla hizmet veren acil yardım telefon numarasıdır. Öncelikle 155 polisi aramak yerine, yaralıların durumu ve acil sağlık müdahalesi için 112 yi aramanız gerekir ayrıca 112 ihbar telefonunuzu aldığı zaman polise de bilgi verecektir. 112 telefonunu aradığınız zaman adınızı , soyadınızı ve nereden aradığınızı belirtin. Bulunduğunuz yeri, kaç yaralı olduğunu ve yaralıların durumu hakkında doğru bilgi vermeye çalışın. Adresi açık olarak belirtin çünkü bu bilgi ambulansın en kısa sürede ulaşmasını sağlayacaktır. Çağrınızı karşılayan 112 operatörü size aksini söylemedikçe telefonunuzu kapatmayın. Sakın olay yerinden ayrılmayın ve telefonunuzu boş yere meşgul etmeyin. 112 komuta kontrol merkezi sizin telefon numarasını gördüğü gibi size ulaşabileceği ikinci bir telefon numarasını da isteyebilir. Çünkü 112 merkezindeki nöbetçi doktorlar ambulans gelene kadar sizi yönlendirmek ve hasta hakkında diğer bilgileri almak için sizi tekrar arayabilir. Eğer yaralının bulunduğu ortamda herhangi bir tehlike yoksa ve ilk yardım eğitimi almadıysanız yaralıyı kıpırdatmayın.

Yaralanmalı kazalarda 112 ambulans servisi yaralıyı en yakın ve tam teşekküllü hastaneye götürür. Ambulanstaki ilk müdahalenin ardından tedaviye hastanede devam edilir. Ambulanslar gece ve gündüz belirli noktalarda beklemekte ve mücbir neden ya da ekstra bir olay dışında hastaneye zamanında ulaşmaktadır. Ancak İstanbul için bu durum özellikle iş saatlerinde çok olanaklı değildir. Özellikle emniyet şeridi hiçbir şekilde kullanılamamakta ve ambulansın ulaşabilmesi zorlaşmaktadır. Oysa “o ambulansın içinde biz ya da çok sevdiğimiz biri olabilir” diye düşünebildiğimizde her şey çok daha farklı olacaktır. Uluslararası ambulans geçiş üstünlüğüne göre yol vermeyi öğrenebilsek ambulansların kaza yerine geç ulaşma riskini ortadan kaldırabiliriz.

Özellikle yaralanmalı kazalarda yanlış müdahale sonucu pek çok can kaybı ve kalıcı sakatlık ortaya çıkmaktadır. Eğer uzman değilsek ve kazalara yönelik bir ilkyardım eğitimimiz yoksa ambulansı ve uzman kişileri beklemek çok daha doğru olacaktır. Unutmayın, yapacağınız yardım yaralının hayatına yad sakat kalmasına neden olabilir.

2. Ek kazalara neden olmamak için, eğer aracınız varsa, aracınız güvenli bir yere alın ve flaşörlerinizi yakın.

3. Bagajınızda mutlaka reflektörlü malzemedenbir yelek yada uyarıcı işaret bulunduran bir giysi bulundurun. Gece görüş açısı daralmakta ve kazaya yardım etmeye çalışanlar da, gece karanlığında görülememekten dolayı kazaya uğramaktadır.Böyle bir durumda, aracınızda reflektörlü malzeme yoksa, açık renk bir atlet yada t-şörtü torpido gözünüzde bulundurun ve araç dışınıza çıktığınızda üzerinize giyin.

4. Trafik uyarı işaretlerini koyunveya zaman kazanmak için birisinden bu konuda size yardım etmesini isteyin. Yine aynı dikkat çekici giysiye sahip birine ( gece ise üzerinde reflektörlü malzeme bulunan yada açık renk giyinmiş), belli bir mesafede trafikteki araçları uyarmasını söyleyin.

5. Hastaneye gittiğiniz zaman 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanununa göre tüm tedavi masraflarınız ve sağlık harcamalarınız karşılanacaktır. Motorlu araçların neden olduğu yaralanmalı kazalarda ilkyardım, muayene, kontrol veya bu yaralanmalar sonucu ayakta, klinikte, hastanede uygulanan tedavi giderleri ve tedavinin gerektirdiği tüm giderler aracın zorunlu mali sigortasını yapan sigorta firması tarafından veya Güvence Hesabından (Zorunlu Trafik Sigortası yok ise) karşılanır. Bu harcamalar, Sigorta Firmasına başvuru tarihinden itibaren 8 gün içinde zorunlu mali sigorta kapsamında ödenir. (TK 98). Üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi / özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından, acil olarak kendilerine getirilen trafik kazası geçirmiş kişilere, Sağlık Bakanlığı tarifesini uygulamak koşulu ile vermiş oldukları hizmetlerin bedelinin tamamı yükümlü sigorta şirketlerinden tahsil edilmektedir. Eğer zorunlu trafik sigortası yoksa bu harcamalar Güvence Hesabından tahsil edilir. Sizin SSK, Emekli Sandığı ya da Bağ kur bilgilerinizi vermenize gerek yoktur. 2918 Sayılı kanuna göre zorunlu Trafik Sigortası kapsamında tüm tedaviniz gerçekleşecektir. Bu hizmetten yararlanmak için hizmet alınan sigorta firmasına en kısa sürede yaralanmalı trafik kazası mutlaka bildirilmelidir. Bu bildirim sonrası sigorta firması derhal devreye girer ve bir dosya oluşturarak harcamaların ödenmesini sağlar.

2918 sayılı Kanun - BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

Amaç

Madde 1- Bu Kanunun amacı, karayollarında can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Kanun, trafikle ilgili kuralları, şartları, hak ve yükümlülükleri, bunların uygulanmasını ve denetlenmesini, ilgili kuruluşları ve bunların görev, yetki ve sorumluluk, çalışma usulleri ile diğer hükümleri kapsar.

Bu Kanun, karayollarında uygulanır. Ancak aksine bir hüküm yoksa

a) Karayolu dışındaki alanlardan kamuya açık olanlar ile park, bahçe, park yeri, garaj yolcu ve eşya terminali, servis ve akaryakıt istasyonlarında karayolu taşıt trafiği için faydalanılan yerler ile

b) Erişme kontrollü karayolunda ve para ödenerek yararlanılan, karayollarının kamuya açık kesimlerinde ve belirli bir karayolunun bağlantısını sağlayan deniz, göl ve akarsular üzerinde kamu hizmeti gören araçların karayolu araçlarına ayrılan kısımlarında da bu Kanun hükümleri uygulanır.

Milli Eğitim, Sağlık ve Ulaştırma Bakanlıklarının görev ve yetkileri

Madde 8 - (18.01.1985-THK 245/1 dm aynen kabul; 28.03.1985-3176/1 dm; 17.10.1996-4199/6 md)3

b) Sağlık Bakanlığı:

1- Karayollarından meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamak,

2- Trafik kazalarında yaralananların en kısa zamanda sağlık hizmetlerinden istifadelerini temin etmek üzere, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü de alınarak karayolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak, bu istasyonlara gerekli personeli, araç ve gereci sağlamak,

3- Her ilde trafik kazaları için eğitilmiş sağlık personeli ile birlikte yeteri kadar ilk ve acil yardım ambulansı bulundurmak,

4- Bu Kanunla ve mevzuatla verilen trafikle ilgili diğer görevleri yapmak.

Üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, acil olarak kendilerine getirilen trafik kazası geçirmiş kişilere, Sağlık Bakanlığı tarifesini uygulamak suretiyle, vermiş oldukları hizmetlerin bedelinin tamamını yükümlü sigorta şirketlerinden tahsil ederler.

Sağlık Bakanlığı bu görevi yerine getirilmesi ile ilgili olarak; verilen hizmetlerin bedellerini yükümlü sigorta şirketlerinden tahsil etmek için Maliye Bakanlığının görüşünü alarak döner sermaye saymanlığı kurar. Bu amaçla döner sermaye saymanlığı tarafından tahsil edilen gelirin tamamı, bu Kanun ile Sağlık Bakanlığı'na verilen görevlerin yerine getirilmesinde kullanılır.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan harcamaların tamamı, Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmecisine 8 işgünü içinde yükümlü sigorta şirketlerince ödenir Sağlık Bakanlığı Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletmesinin verdiği hizmetler için uygulayacağı fiyat tarifesi, Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu'nun da uygun görüşü alınarak Sağlık Bakanlığınca belirlenir. Sigorta şirketleri, zorunlu mali sorumluluk sigortası geçerli teminat limitleri ve şartları dâhilinde ödemekle yükümlü bulundukları tutarı aşan kısmı için Garanti Fonuna başvurur. Buna ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

6. Hastaneye gittiğiniz zaman eğer zorunlu trafik sigortası kapsamından yararlanmamış olsanız biledava aşamasında tedavi masraflarınızı talep edebilirsiniz. Bunun için yaptığınız tüm harcamaların faturalarını saklayın ve bir de kopyasını dosyanıza koyun. Hastanede, tedavi için yapmış olduğunuz tüm giderleri belgelemeniz gerekmektedir. Bakıcı, rehabilitasyon, psikolojik destek, yol, yemek vb tüm giderlerinizi belgelediğiniz takdirde tahsil edebilirsiniz. Fakat ben daha uzun bilgi veremiyeceğim o yüzden siz en iyisi birde verdiğim kaynaktan bakın

Kaynak
oguzkaan015 - avatarı
oguzkaan015
Ziyaretçi
14 Eylül 2012       Mesaj #3
oguzkaan015 - avatarı
Ziyaretçi
sen beni anlamamışsın babam polis ona lazım oldu sürekli uraşıyolar printleyi werim bulabilirsen bul dedi excel halinde kaza tutanağımı ne ama maddi hasarlı deil
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
20 Haziran 2016       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
merhaba bağlantılardan dosyalar silinmiş tekrar göndermeniz mümkün mü?
teşekkür ederim.

Benzer Konular

7 Mart 2010 / Misafir Soru-Cevap
12 Aralık 2011 / Misafir Soru-Cevap
28 Ağustos 2009 / Misafir Soru-Cevap