Arama

İlk Türk matbaacı kimdir?

Güncelleme: 12 Nisan 2016 Gösterim: 1.504 Cevap: 2
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
29 Mart 2015       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Bilmiyorum
Sponsorlu Bağlantılar
Baturalp - avatarı
Baturalp
Ziyaretçi
19 Aralık 2015       Mesaj #2
Baturalp - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

Bilmiyorum

İlk Türk matbaacısı İbrahim Müteferrika’dır.
Sponsorlu Bağlantılar
Avatarı yok
OneNight
Yasaklı
12 Nisan 2016       Mesaj #3
Avatarı yok
Yasaklı
Türkiye’de Matbaacılık (İlk Türk Matbaacı)

İlk Türk matbaacısı İbrahim Müteferrika’dır. Lale devri olarak bilinen dönemde 1726 yılında ilk Türk Matbaası kurulmuştur. Ülkemize matbaanın bu kadar gecikmesinin nedenleri dinsel tutuculuktan ziyade toplumun bu yönde bir isteğinin olmayışı, okur yazar oranının yüksek olmayışı, okuma alışkanlığının kazanılmamış olması, hattatlığın yaygın bir meslek oluşu ve matbaa için gerekli alt yapının hazır olmayışıdır. (Avrupa’da bir psikoposun askerlerine şehir bastırdığı düşünüldüğünde matbaanın gecikmesinin temel nedeninin dinsel tutuculuk olmadığı daha net anlaşılacaktır).

Osmanlı matbaasında basılan ilk kitap Kitab-ı Lügat-ı Vankulu (Vankulu sözlüğü)’dur. Mütefferika yaşamı boyunca 17 farklı eser basmıştır. Ancak kitapların maliyetlerinin ve buna bağlı olarak fiyatlarının çok yüksek olması matbaacılığın yaygınlaşmasını engellemiştir. Mütefferka’nın ölümünden sonra matbaa zaman zaman atıl kalsa da çalışmaya devam etmiştir. Matbaanın başına 1754 yılında İbrahim ve Ahmet Efendiler, 1783 yılından sonra Beylikçi Raşid Mehmed Efendi ve Vak’a-nüvis Vasıf Efendi geçmişlerdir.

1796 yılında Abdurrahman Efendi Mühendisane matbaasını kurmuştur. Daha sonra Üsküdar matbaası(1802) ve sonrasında Takvimhane-i Amire adında bir matbaa daha açıldı. (1831) Bu sırada Mısır’da Kavalalı Mehmet Ali Paşa Bulak matbaasını kurdu. (1822) 1833 yılında ülkede 54 matbaa (15’i litografi) 1948 yılında 509 matbaa ve 1983 yılında 3537 matbaa bulunmaktaydı.

Günümüzde Türk matbaacılığı teknolojik gelişmelere bağlı olarak gelişimini sürdürmektedir. Basım sektörü Avrupa’daki emsalleriyle aynı kalitede ürünler üretebilmektedir. Hazır teknoloji üretici ülkelerden alınmakta ülkemizde başarı ile uygulanmaktadır. Ancak Türkiye bazı istinalar hariç teknoloji üretmekten uzak, fakat iyi bir teknoloji takipçisi durumundadır.


Benzer Konular

3 Mayıs 2015 / Ziyaretçi Soru-Cevap
5 Mayıs 2012 / fra Cevaplanmış
19 Ekim 2010 / Misafir Cevaplanmış
7 Şubat 2016 / Misafir Soru-Cevap