Arama

Duyusal Defisit nedir?

Güncelleme: 8 Aralık 2016 Gösterim: 1.860 Cevap: 1
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
27 Kasım 2016       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Duyusal Defisit hakkında bilgi verir misiniz?
Sponsorlu Bağlantılar
plum - avatarı
plum
Ziyaretçi
8 Aralık 2016       Mesaj #2
plum - avatarı
Ziyaretçi
AVM’lerin endovasküler tedavisi için 2005 yılında FDA onayı almış yeni bir ajan olan Onyx ile alınan vakaların retrospektif olarak taranarak; anesteziye ait perioperatif ve postoperatif dönemdeki özelliklerin, muhtemel problem ve komplikasyonların ortaya konulması amaçlanmıştır.
2005-2009 yılları arasında genel anestezi altında serebral AVM’leri Onyx’le embolize edilen 100 hasta çalışmaya dahil edilmiş, hasta bilgileri retrospektif olarak incelenmiştir. Verilerin analizi SPSS 16.0 programıyla yapılmıştır
Sponsorlu Bağlantılar
Hastalarımızın 41’i kadın, 59’u erkek ve yaş ortalamaları 33.4 ±12.3 idi. Tanı en sık baş ağrısı (%53) ve epilepsi (%40) etyolojisinin araştırılmasıyla konulmuştu. Spetzler-Martin sınıflamasına göre %27.4’ü Grade 3, %26.3’ü Grade 4 idi. Hastaların %48.4’nün AVM’si 3-6 cm , %27.4’ünün 6 cm.den büyük, %24.2’sinin 3 cm’den küçüktü. Hastaların %23’ünde preoperatif en az bir nörolojik defisit mevcuttu: Motor defisit (%65), duyusal defisit (34.5), serebellar semptomlar (%26) sık karşılaşılan defisitlerdi. Operasyon sırasında hastaların % 46.5’inde kontrollü hipotansiyon amacıyla kullanılan kalsiyum kanal bloke edici ajana (nimotop) bağlı olarak sistolik kan basıncı 80 mmHg’nin altına düşmüştü. 3 hastada perioperatif komplikasyonla karşılaşılmıştı: subaraknoid kanama , intraventriküler kanama, serebral arter trombozu. 34 hasta (%34) postoperatif ortanca (min-max) 20 (1-144) saat anestezi sonrası yoğun bakım ünitesinde, intraserebral kan akımı ve basınç değişikliklerine alışmaları için entübe olarak izlenmişti. Hastaların 31’inde postoperatif en az bir nörolojik sekel izlenmişti. Motor defisit (%58.1), duyusal defisit (28.9), görme bozukluğu (22.5) sık karşılaşılan defisitlerdi. 26 hastada (%26.3) postoperatif dönemde hastanın taburculuğunu geciktiren en az bir sorunla karşılaşılmıştı. 8 hastada nöbet, 6 hastada intraparankimal hematom , 6 hastada kan basıncı kontrolünde zorluk, 3 hastada intraventriküler kanama gelişmişti.1 hasta komplikasyonlara bağlı exitus olmuştu
Katılaşma süresinin diğer ajanlara göre uzun olması, daha geniş bir alanın embolize edilebilmesi, kateter retansiyonu ve buna bağlı komplikasyonların önüne geçilebilmesi Onyx’in avantajları olduğu halde; tek seferde yüksek volümde Onyx enjeksiyonunun muhtemel perioperatif-postoperatif komplikasyonlara yol açabileceği ve hastaların postoperatif dönemde yakın takip edilmesi gerekliliği göz önünde bulundurulmalıdır