Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 19 Ağustos 2017  Gösterim: 168.350  Cevap: 11

Vatandaşlık Nedir? Vatandaşlık Hak ve Görevleri

3 Aralık 2008 12:24       Mesaj #1
The Unique - avatarı
Üye

Vatandaşlık, yurttaşlık olarak da bilinir.


Kişiler ile devlet arasında anayasa ve yasalarla tanımlanmış karşılıklı hak ve ödevlere dayanan bağ.

Sponsorlu Bağlantılar
Vatandaşlık genel olarak doğumla (asli vatandaşlık) ya da sonradan (müktesep vatandaşlık) kazanılır. Vatandaşlığın kazanılmasında “nesep” ya da “doğum yeri” esaslarından hareket edilir. Doğumla kazanılan vatandaşlık doğum anından başlayarak geçerli sayılır. Vatandaşlığın sonradan kazanılması evlenme, evlat edinme, yetkili makam kararı, arazi terki ya da ilhakı, göçmenlik, ahali mübadelesi gibi nedenlere dayanır. Bu yollardan biriyle kazanılan vatandaşlık, kazanıldığı andan başlayarak geçerlidir; geriye etkili olamaz. Vatandaşlığın kaybı ise çeşitli durumlarda ortaya çıkar ve buna ilişkin düzenlemeler ülkeden ülkeye bazı farklılıklar gösterir.
Ad: Vatandaşlık4.JPG
Gösterim: 20
Boyut: 59.2 KB
Türk hukuk sisteminde vatandaşlık yasa, yetkili makam kararı ya da seçme yoluyla kazanılır. Vatandaşlığın yasa yoluyla kazanılması nesep, doğum yeri ve evlenme nedenlerinden birine dayanır. Türk anadan doğan ya da Türk babadan olan çocuklar Türk vatandaşıdır. Yabancı anadan evlilik dışında doğan çocuklar, nesep bağıyla bir Türk vatandaşına bağlanırlarsa, doğumlarından başlayarak Türk vatandaşı sayılırlar.

Türkiye’de doğan ve vatandaşlığını ana babasından doğumla kazanamayan çocuklar, doğumlarından başlayarak Türk vatandaşı olurlar. Bir Türkle evlenen yabancı kadın Türk vatandaşlığına geçmek istediğini bildirir, vatansız kalır ya da evlenmekle eski vatandaşlığını kaybederse kendiliğinden Türk vatandaşlığını kazanır. Vatandaşlığın yetkili makam kararıyla kazanılması, Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlığa alma yoluyla gerçekleşir. Vatandaşlığın seçme yoluyla kazanılması, Türk vatandaşlığını kaybeden küçükler ve kadınlar için söz konusudur. Ana ya da babalarına bağlı olarak vatandaşlıklarını kaybeden küçükler, reşit olmalarından başlayarak bir yıl içinde Türk vatandaşlığını seçebilirler. Evlenmeyle Türk vatandaşlığından ayrılan kadınlar da evliliklerinin sona ermesinden başlayarak üç yıl içinde Türk vatandaşlığına dönebilirler.

Türk hukuk sisteminde vatandaşlığın kaybı değişik durumlar için ayrı ayrı düzenlenmiştir. Bir yabancıyla evlenen Türk kadını, kocasının vatandaşlığını seçerse Türk vatandaşlığını kaybeder. Temyiz gücüne sahip ve reşit Türk vatandaşları, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak ya da yapmış sayılmak, herhangi bir nedenle yabancı devlet vatandaşlığını kazanmış olmak ya da başka bir devlet vatandaşlığını kazanacağına ilişkin inandırıcı belirtiler bulunmak koşuluyla Bakanlar Kurulu’ndan gerekli izni alarak Türk vatandaşlığından çıkabilirler. Bu yoldan vatandaşlıktan çıkma, eşin vatandaşlığını etkilemez. Buna karşılık küçük çocuklar, belli durumlarda vatandaşlıktan çıkan ana ya da babalarıyla birlikte Türk vatandaşlığını kaybederler.

1981’de yapılan bir yasa değişikliğiyle Türk hukukuna çifte vatandaşlık uygulaması da getirilmiştir. Bu düzenlemeye göre yabancı bir devletin vatandaşlığını kazanan kişiler Türk vatandaşlığını da koruyabilirler. İzin almaksızın kendi istekleriyle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazananlar, Türkiye’nin çıkarlarına aykırı olarak yabancı bir devletin hizmetinde bulunanlar, askerlik görevini çeşitli nedenlerle yerine getirmeyenler, yurtdışında oturup beş yıldan fazla bi süre kendilerini Türk konsolosluklarına tescil ettirmeyenler ve yurtdışında devletin iç güvenliğini bozucu eylemlerde bulunanlar, Bakanlar Kurulu’nun verdiği vatandaşlığı kaybettirme kararıyla Türk vatandaşlığından çıkmış sayılırlar. Vatandaşlığı kaybettirme kararı eş ve çocukları etkilemez, gerektiğinde ilgilinin malları tasfiye edilebilir. Yurtdışında bulunan bir Türk vatandaşının, Türkiye aleyhinde etkinlikler göstermesi, bu etkinliklerden dolayı hakkında ceza kovuşturması yapılamaması ve Türkiye’ye dönme çağrısına uymaması durumunda vatandaşlıktan çıkarma yoluna gidilir. Eş ve çocukları etkilemeyen vatandaşlıktan çıkarma karan, ilgili kişi hakkında ise mallarının tasfiyesi, Türkiye’ye koşullu gelebilme ve vatandaşlığa yeniden alınmama gibi sonuçlar doğurur.

Her ne biçimde olursa olsun, Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler kayıp tarihinden başlayarak yabancı muamelesine tabi tutulurlar. İkamet, gayrimenkul edinme, miras ve çalışma gibi konularda ancak Türk yasalarının yabancılara tanıdığı haklardan yararlanabilirler.

Kaynak: Ana Britannica

Son düzenleyen Baturalp; 19 Ağustos 2017 11:38


3 Aralık 2008 12:25       Mesaj #2
The Unique - avatarı
Üye

Vatandaşlık Görevleri

Ad: Vatandaşlık1.JPG
Gösterim: 45
Boyut: 47.2 KB


Vatandaş Olma Bilinci : Bir vatandaşın haklarının ve görevlerinin farkında olmasıdır. Demokratik yönetimin varlığı ve sürekliliği; vatandaş olma bilincine sahip ve bu bilinç çerçevesinde uygun davranışlar sergileyen insanların çoklukta olmasıyla sağlanabilir.

Vatandaş Olma Bilincinin Gerektirdikleri:

1.Demokrasi, eşitlik ve özgürlük gibi değerleri benimsemek ve demokrasinin gereğine inanmış olmak.
 • Vatandaş olarak haklarının ve sorumluluklarının bilincinde olmak.
 • Yasalara titizlikle uymak.
 • Diğer insanlara karşı saygılı ve hoşgörülü davranmak, şiddetten yana değil, barıştan yana olmak.
 • Her türlü ayrımcılığa karşı olmak.
Vatandaş Olma Sorumluluğunu Taşıma Yolları:
 • Seçme ve seçilme hakkı
 • Vergi vermek
 • Askerlik yapmak
 • Kanun ve kurallara saygılı olmak
Bir ülkede vatandaşlar görev ve sorumluluklarını yerine getirmezlerse şu sorunlar ortaya çıkar:
1.Yönetim dürüst, bilgili, çağdaş ve ülke çıkarları için çalışacak kişilerin elinde olmaz. Yöneticiler halkı temsil edemez.
 • Devlet, ülke giderlerini karşılayacak geliri elde edemez. Dolayısıyla vatandaşa karşı görevini yerine getiremez. İçte düzeni, dışta bağımsızlığı koruyamaz.
 • Ülke bütünlüğü, bağımsızlığı ve varlığı tehlikeye girer.
 • Demokratik yönetimin yerini baskıcı yönetim alır. İnsan hakları korunamaz. Bazı kii ve gruplara ayrıcalık tanınır.
Millet: Aynı topraklar üzerinde yaşayan aralarında dil, duygu, ülkü, tarih, kültür ve çıkar birliği olan insan topluluğudur.

Vatan: Bir milletin üzerinde yaşadığı toprak parçasıdır.
Son düzenleyen Baturalp; 19 Ağustos 2017 11:03 Sebep: başlık ve sayfa düzeni
3 Aralık 2008 12:28       Mesaj #3
The Unique - avatarı
Üye

Vatandaşlık Hakkı


Vatandaşlık ya da uyrukluk bağı, birey ile devlet arasındaki hukuki bir ilişki, teknik hukuki bir bağdır. Bir kişinin herhangi bir devletin vatandaşı olması, o kişinin hem sahip olduğu hakların hem de yükümlülüklerin, yine o devlet hukuk içinde belirlenmesi anlamına gelir. Bu yüzden, kimin hangi devletin vatandaşı olduğunu saptayabilmek için vatandaşlığın kazanılması ve kaybedilmesi nedenlerini ve usullerini belirlemek şart.

Elimizdeki temel yasal ve idari belgeler bellidir.
1- 1982 Anayasası, madde 66
2- Türk Vatandaşlığı Kanunu (No.403- Kabul Tarihi: 11 Şubat 1964)
3- Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (Yönetmelik) (Resmi Gazete, 1 Temmuz 1964-11742).
Vatandaşlık hukukunun iki esası kan ve topraktır.
Bazı devletler, vatandaşlık bağının kurulması için Türk ana babadan, Alman ana babadan doğmuş olmak gibi kan esasını kabul eder. Bazıları da, belirli bir devlet ülkesinde doğmuş olmanın o devletin vatandaşlığını kazanmak için yeterli olduğunu ya da toprak esasını kabul ederler.

ANAYASA'DAN...


Anayasa'nın 66/II. Maddesine göre, Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Tüktür.

Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 1. maddesi, Yönetmelik'in, 4/1. maddesine göre, Türkiye içinde veya dışında Türk babadan olan veya Türk anadan doğan çocuklar doğumlarından başlayarak Türk vatandaşıdırlar. Çocuğun doğumla Türk vatandaşlığını kazanması için ana ve babadan yalnız birinin doğum tarihinde Türk Vatandaşı olması yeterlidir. Diğerinin yabancı olması bu sonucu etkilemez: (Yönetmelik, madde 4/2) (Madde 4-5)

Peki Türk vatandaşlığı nasıl kazanılıyor?
Kişi vatandaşlık hakkını iradesiyle kazanmamışsa kanun yoluyla kazanmış demektir. Kanun yoluyla kazanmada iki yolla oluyor. Bunlar Nesep yolu ile yani doğum, hal değişikliği ve evlat edinme yolu ile; ikincisi ise doğum yeri ile. Eğer vatandaşlıkta ilgili kişinin iradesi bulunuyorsa, kişi bu hakkı yetkili makam kararı ile ya da seçme hakkı ile kazanmıştır.

Bunları biliyor musunuz?
Türk Vatandaşlığı Kanunu sistemine göre kan esası hakimdir. Babası Türk vatandaşı olan çocuk, anası başka bir devletin vatandaşı olsa, hatta vatansız olsa da, şayet evlilik içinde doğmuşsa, Türk vatandaşlığını kazanacaktır. Bu koşullarda çocuk nerede doğmuş olursa olsun farketmez. Hatta çocuğa bir başka devletçe kendi vatandaşlığı da verilmiş olabilir.

Babası yabancı da olsa, gerek evlilik içinde gerek evlilik dışında Türk vatandaşı olan anadan doğan çocuk, Türkiye içinde veya dışında doğsun, Türk vatandaşlığına hak kazanır.
Son düzenleyen Baturalp; 19 Ağustos 2017 13:20 Sebep: başlık ve sayfa düzeni
3 Aralık 2008 12:29       Mesaj #4
The Unique - avatarı
Üye

Vatandaşlık Hakkı -2

Ad: Vatandaşlık3.JPG
Gösterim: 11
Boyut: 12.9 KB


Anası babası belli olmayan çocuklar vatandaş mı?
Türkiye'de doğan ve vatandaşlığını ana ve babasından doğumla kazanamayan (ana babalarının belli olmaması ya da vatansız olması ya da ulusal kanunları gereğince onların vatandaşlığını kazanamaması) çocuklar doğumlarından başlayarak Türk vatandaşı sayılıyorlar.

Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 4. maddesine, Yönetmelik'in 7. maddesine göre Türkiye'de bulunmuş çocuklar, aksi sabit olmadıkça, Türkiye'de doğmuş sayılırlar.

Bunları biliyor musunuz?
spacerAncak bunun için de şartlar var: İlkin Türkiye siyasal sınırları içinde (kara, deniz, hava) doğmuş olmak gerekiyor. Bunun dışında bu sınırlar dışında, örneğin açık denizlerde bulunan Türkiye bayrağı taşıyan gemilerde ya da yine aynı alan üzerindeki sivil hava gemilerinde doğmak anlamına geliyor.

Peki evlenince neler oluyor?
Evlenmenin vatandaşlığa etkisi, hukukumuzda. Sadece kadın bakımından söz konusudur. Bu ilke, yabancıyla evlenen Türk uyruklu kadın bakımından da aynıdır.

Bir Türkle evlenen yabancı kadın Türk vatandaşlığına geçmek istediğini bildirirse (evlenme akdi sırasında veya yabancı makamlar önünde evlenmişlerse, akdi takip eden bir ay içinde) veya kadın vatansızsa ya da evlenmekle eski vatandaşlığını kaybettiği takdirde, kendiliğinden, Türk vatandaşlığını kazanır. (Türk Vatandaşlığı Kanunu, madde: 5)(Yönetmelik, madde: 8)

Peki arzu eden Türk vatandaşı olabiliyor mu?
Türk vatandaşlığına alınmanın iki ayrı şekli var. Genel olarak ve istisnai olarak vatandaşlığa alınma.
1- Reşit olmak,
2- Başvuru tarihinden geriye doğru beş yıl Türkiye'de ikamet etmiş olmak,
3- Türkiye'de yerleşmeye karar verdiğini davranışı ile teyid etmiş olmak,
4-İyi ahlâklı olmak,
5- Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmamak,
6- Yeteri kadar Türkçe konuşabilmek,
7- Türkiye'de geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak.
Bu yedi şartı yerine getiren yabancılar Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığına alınabilir. İstisnai olarak vatandaşlığa alınmak için ise;
 • 1- Türk vatandaşlığını herhangi bir şekilde kaybetmiş olanların sonradan doğmuş reşit çocukları,
 • 2- Bir Türk vatandaşı ile evle olanlarla bunların reşit çocukları,
 • 3- Türk soyundan olanlarla eşleri ve çocukları,
 • 4- Bir Türk vatandaşıyla evlenme kararıyla Türkiye'de yerleşmiş olanlar,
 • 5- Türkiye'ye sanayi tesisleri getiren sosyal, ekonomik alanlarda veya bilim, teknik ya da sanat alanlarında olağanüstü hizmeti geçmiş veya hizmeti geçeceği düşünülen kimseler,
 • 6- Vatandaşlığa alınması Bakanlar Kurulunca zaruri görülenler. Bu koşullardan 2 ve 3. aranmaksızın yabancılar, istekleri üzerine, İçişleri Bakanlığı'nın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığına alınabilir.
Son düzenleyen Baturalp; 19 Ağustos 2017 11:18
ÖmÜrCeK
3 Aralık 2008 14:46       Mesaj #5
ÖmÜrCeK - avatarı
Ziyaretçi

Vatandaş:

Aynı topraklar üzerinde yaşayan ve aynı devlete bağlı bireylere denir.Vatandaşlık önemli ve kutsal bir bağdır.Vatandaşlık hak ve görevleri dörde ayrılır.

1-SEÇME VE SEÇİLME HAKKI:


Milletvekilivirgsmuhtarvirgs belediye başkanı ve diğer temsilcilerin katıldığı seçme işine seçim denir. 18 Yaşını dolduran her Türk genci seçme hakkına sahiptir.Seçimlere katılmak bireylerin hakkıdır.

2-KANUNLARA UYMAK


Devlet toplumun düzenini sağlamak için kurallar koyar.Aile okul ve toplum kurallarına uymak bize yarar sağlar.Kanunlara uymayanlar cezalandırılır.Kanunlara uyulmadığı zaman toplumun düzeni bozulur.Kanunlara uymazsak suçlu duroma düşeriz.

3-VERGİ VERMEK:


Devletin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için insanlardan aldığı paraya vergi denir.Vergi paraları bize:yolvirgsokulvirgshastanevirgsköprü olarak geri döner.Ülkemizdeki vergiler başlıca şunlardır:Gelir vergisivirgskurum vergisivirgsemlak vergisivirgsdamga vergisi ve katma değer vergisidir.

4-ASKERLİK YAPMAK:


TC vatandaşı ve sağlıklı olan 20 yaşındaki herkes askere gider.Yurtta ve Dünyada geleceğimizi güvence altına almak güçlü bir orduyla olur.Ülkemizi korumak için Türk Silahlı Kuvvetleri çalışır.Bunu da havavirgskaravirgsdenizkuvvetleri ile sağlarlar
Son düzenleyen Baturalp; 19 Ağustos 2017 00:58
Misafir
24 Aralık 2010 13:50       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yaşayıp, T.C. Kimlik Belgesi bulunan herkes, devlete vatandaşlık bağıyla bağlıdır. Yani, Türk vatandaşıdır.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan Türk vatandaşlarının devlete karşı bir kısım sorumlulukları vardır. Bunun yanında, bir kısım hakları da vardır.

Vatandaşlık Hak ve Görevleri
1- Kanunlara Uymak
2- Vergi Vermek
3- Askerlik Yapmak
4- Seçimlere Katılmak (Hem hak hem de görevdir.)
Bunlar dışında Yaşama hakkı, kişi dokunulmazlığı hakkı, özel yaşamın gizliliği hakkı, eğitim hakkı, sağlık hakkı, seyahat hakkı, dilekçe hakkı, konut dokunulmazlığı hakkı gibi bir çok hak'a sahiptir.
Son düzenleyen Baturalp; 19 Ağustos 2017 00:58
Misafir
3 Mayıs 2011 16:46       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi

VATANDAŞLIK HAKLARI


Vatandaşlık hakları anayasamızda “Temel Haklar ve Ödevler” kısmında düzenlenmiştir. Bu başlık altında ilk olarak , “Kişinin Hakları ve Ödevleri” bölümünde, bireyin doğuştan sahip olduğu, dokunulmaz ve vazgeçilmez hakları sıralanmaktadır. Bu haklar, bireyi topluma ve devlete karşı koruyan haklardır. Bunlardan farklı olarak bireyin toplumdan ve devletten bazı şeyler ve belli tutumlar istemesini mümkün kılan haklar vardır. Bu yüzden bunlara “isteme hakları” denir. İşte bu haklar anayasamızda “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” adı altında düzenlenmiştir. Birde bireyin siyasal yaşama katılımını sağlamaya yönelik haklar vardır. Bunlara “siyasal haklar” denir. Anayasamızda “Siyasal Haklar ve Ödevler” bölümünde, bu haklardan söz edilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti, Anayasamıza göre, bir “sosyal devlettir. Sosyal devlet, genellikle, vatandaşların refah durumlarıyla ilgili olan, onlara asgari bir yaşam düzeyi sağlamakla görevli devlet olarak tanımlanır. Kuşkusuz, bir devletin sosyal devlet olma derecesi, anayasadaki “sosyal ve ekonomik hakları” gerçekleştirme gücüne bağlıdır. Fakat vatandaşların refah durumlarıyla ilgilenen ve bunları anayasada güvence altına alan bir devlet, salt bu niteliğinden dolayı, sosyal devlet olma özelliğini kazanamaz. “Demokratik devlet” ile sosyal devlet birbirine sıkı sıkıya bağlı olgulardır. Demokratik devlet, güçsüzlerin güçlerini, devlet yapısı ve siyasal kararlar üzerinde hissettirmeleriyle gerçek anlamda kurulabilir. Bunun için devlet sistemi içinde çalışanların yeri ve ağırlığının olması ve anayasal güvenceye kavuşturulması gerekir. Ancak bu şekilde, sosyal devlet, vatandaşlarına ”lütuf” dağıtan bir “sadaka devlet” olmaktan çıkar. Bu amaçla çalışma yaşamına ilişkin hükümler de sosyal ve ekonomik haklar içinde yer almaktadır. Siyasal hakların, demokratik bir devlet anlayışı ve uygulaması için vazgeçilmez olduğunu zaten biliyoruz. Şimdi, sosyal ve ekonomik haklar ile siyasal hakları anayasamızda düzenlenen biçimiyle daha ayrıntılı olarak görebiliriz.


SOSYAL HAKLAR NELERDİR?


Toplum yaşamında herkese insanlık onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi,sağlamayı amaçlayan haklardır Sosyal haklardan başlıcaları;
 • Ailenin korunması,
 • Eğitim ve öğrenim hakkı,
 • Sağlık, çevre ve konut hakkı,
 • Soysal güvenlik hakkı
 • Sanat ve sanatçının korunma hakkı
 • Gençliğin korunması ve sporun desteklenmesi,
 • Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması gibi haklardır.

EKONOMİK HAKLAR NELERDİR?


Devlet güçsüzleri, güçlüler karşısında korumak gerçek eşitliği ve toplumsal dengeyi sağlamak amacıyla vatandaşlara ekonomik haklar tanımıştır.
 • Çalışma hakkı,
 • Sendika kurma hakkı
 • Toplu iş sözleşmesi ,grev ve lokavt hakkı
 • Adil ücret ve dinlenme hakkı
 • Mülkiyet hakkı
 • Tüketici hakları gibi haklar başlıca ekonomik haklardır.

SİYASAL HAKLAR NELERDİR?

 • Vatandaşların ülke yönetimine katılmasını sağlayan haklara siyasal haklar denir.
 • Seçme ve seçilme hakkı,
 • Vatandaş olma hakkı,
 • Kamu hizmetine girme hakkı,
 • Dilekçe hakkı başlıca siyasal haklardır.
Son düzenleyen Baturalp; 19 Ağustos 2017 11:52
Misafir
15 Mayıs 2012 22:04       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi

Haklarımız

Ad: Vatandaşlık1.JPG
Gösterim: 25
Boyut: 13.3 KB


İNSANCA YAŞAMA HAKKI


İnsanca yaşama, maddi ve manevi varlığınızı koruma ve geliştirme hakkına sahipsiniz. Size hiç kimse işkence ve eziyet yapamaz; insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamazsınız.( Anayasa: Md. 17)

HÜRRİYET


Kişi hürriyeti ve güvenliğine sahipsiniz. Bu hürriyet ve güvenliğiniz kanunlarla belirlenen tutuklama, göz altına alma, ıslah evine gönderme ve resmi müessesede gözlem altına alınma hallerinin dışında hiç bir kişi veya kurum tarafından ihlal edilemez, kesintiye uğratılamaz.Yasa tarafından belirtilmeyen gerekçelere ve usullere dayanılarak özgürlüğünüz kısıtlanamaz. Bu en tabii hakkınız, bunu sağlamak da en önemli görevimizdir. (Anayasa: Md.19)

TUTUKLANMA


Kanunlarla belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda tutuklanmanız durumunda ; tutuklanma sebebinin en kısa zamanda tarafınıza bildirilmesi , haklarınızın neler olduğunun anlatılması ve tutuklandığınızın yakınlarınıza bildirilmesi zorunludur.

Yakalanmanız veya tutuklanmanız durumunda en kısa sürede hakim önüne çıkarılmanız, tutuklanmanız veya yakalanmanızda kanuna uygun olmayan bir unsurun varlığında hemen serbest bırakılmanızı sağlamak amacıyla yetkili bir yargı merciine başvurma hakkına sahipsiniz.(Anayasa: Md. 19)

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ


Özel hayatınıza ve aile hayatınıza saygı gösterilmesini isteme hakkına sahipsiniz. Özel hayatınızın ve aile hayatınızın gizliliğine dokunulamaz. Kanunlarla belirlenen esaslar doğrultusunda verilen arama kararları bu konuda bir istisnadir.(Anayasa: Md. 20)

KONUT DOKUNULMAZLIĞI


Konut dokunulmazlıği en tabii hakkınızdır. Kanunun açıkça gösterdiği hallerde usulüne göre verilen hakim kararı olmadıkça, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise Cumhuriyet Savcıları ve onların yardımcıları sıfatıyla emirlerini yerine getirmeye memur olan Güvenlik Güçleri dışında hiç kimse konutunuza giremez, arama yapamaz ve buralardaki eşyanıza el koyamaz. (Anayasa: Md: 21)

AVUKAT İSTEME HAKKI


Herhangi bir suçlamayla yakalanmanız veya göz altına alınmanız durumunda; soruşturmanın her hal ve derecesinde bir veya birden fazla avukatın hukuki yardımından faydalanma hakkına sahipsiniz. Zabıta amir veya memurlarınca ifade alma işleminde ancak bir avukat bulundurabilir, sonraki savunmalarda ise ancak üç avukat bulundurabilirsiniz. Hangi makam veya kişi tarafından yapılırsa yapılsın, soruşturmanın her safhasında avukatınızın sizinle görüşmesi, ifade alma ve sorgu müddetince yanınızda bulunup, hukuki yardımda bulunması engellenemez veya kısıtlanamaz. Avukat seçebilecek durumda olmamanız halinde ise baro tarafından görevlendirilecek bir avukatın hukuki yardımından ücretsiz faydalanabilirsiniz. (CMUK Md. 135-136)

DELİL TOPLAMA HAKKI


İfadenizin alınması veya sorgunuz sırasında şüpheden kurtulmak gayesiyle somut delillerin toplanmasını talep edebileceğinizin ve aleyhinize olan şüpheleri ortadan kaldıracak delilleri ileri sürme hakkınızın olduğunun da hatırlatılması zorunludur. (CMUK Md. 123)

GEÇERSİZ İFADE


Alınan ifadeniz sonucu alınan beyanınızın özgür iradenize dayanmasi zorunludur. Bu iradenizi baski altında alarak, kötü davranma, işkence, zorla ilaç verme, yorma, aldatma, bedensel cebir ve şiddette bulunma, bazı araçlar uygulama gibi iradeyi bozan bedeni veya ruhi müdahale yapılamaz. Kanuna aykırı menfaat vaad edilemez. Bu tür yasak yöntemlerle elde edilen ifadeleriniz rızaniz olsa dahi delil olarak değerlendirilemez. (CMUK Md. 135)

SUSMA HAKKI


Zabıta amir ve memurlarıi ile Cumhuriyet Savcısı Tarafından ifade alma ve hakim tarafından sorguya çekilmede; ne ile suçlandiğınızın açıkça belirtilmesi, isnat edilen suçlamayla ilgili olarak açıklamada bulunmamanızın (yani susmanızın) kanuni haklarınızdan olduğunun hatırlatılmasıi da zorunludur. (CMUK Md. 135)

ÖDEVLERİMİZ


"Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder" (Anayasa: Md. 12/2)

Görevlerimiz1-KANUNLARA UYMAK:


Devlet toplumun düzenini sağlamak için kurallar koyar. Aile okul ve toplum kurallarına uymak bize yarar sağlar. Kanunlara uymayanlar cezalandırılır. Kanunlara uyulmadığı zaman toplumun düzeni bozulur. Kanunlara uymazsak suçlu duruma düşeriz.

2-VERGİ VERMEK:


Devletin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için insanlardan aldığı paraya vergi denir. Vergi paraları bize: yol, okul, hastane, okul, köprü olarak geri döner. Ülkemizdeki vergiler başlıca şunlardır: Gelir vergisi, kurum vergisi, emlak vergisi, damga vergisi ve katma değer vergisidir.

3-ASKERLİK YAPMAK:


TC vatandaşı ve sağlıklı olan 20 yaşındaki herkes askere gider. Yurtta ve Dünyada geleceğimizi güvence altına almak güçlü bir orduyla olur. Ülkemizi korumak için Türk Silahlı Kuvvetleri çalışır. Bunu da hava, kara, deniz kuvvetleri ile sağlarlar.
Son düzenleyen Baturalp; 19 Ağustos 2017 11:23
Misafir
19 Kasım 2014 19:54       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
11 Şubat 1964'de kabul edilmiş ve birkaç kere değişikliğe uğramıştır.İskan Kanunu 14 Haziran 1934'de kabul edilmiştir.
5 Temmuz 2015 22:30       Mesaj #10
Safi - avatarı
SMD MiSiM
VATANDAŞLIK a.
1. YURTTAŞLIK'ın eşanlamlısı.
2. Vatandaşlık bilgisi -» YURTTAŞLIK BİLGİSİ.

Vatandaşlık politikası (Elementa philosophica seu Politica de cive), Thomas Hobbeş’un yapıtı (1642).
Üç bölüme ayrılır:
1) Özgürlük üzerine;
2) imparatorluk üzerine ve
3) Din üzerine. Hobbes şöyle der: "Toplum, çıkar ve korkuya dayanır. Ahlak, keyfimize göre yaşamaktır. Dinin ülkedeki yasalardan başka bir dayanağı yoktur ve her yasa da hükümdarın ya da halkın iradesine bağlıdır. “Bu sözler ve Le- viathan'dakı (1651) görüşler Hobbes’u Francis Bacon’dan sonraki başlıca İngiliz maddecilerinden biri durumuna getirir.

Kaynak: Büyük LarousseCevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç