Arama

İzcilik Nedir? İzcilik

Güncelleme: 21 Şubat 2017 Gösterim: 88.342 Cevap: 8
Mystic@L - avatarı
[email protected]
Ziyaretçi
14 Eylül 2006       Mesaj #1
Mystic@L - avatarı
Ziyaretçi
İzcilik nedir?
İzciliğin temel ilkeleri nelerdir?

Sponsorlu Bağlantılar
MsXLabs.org

Ad: İzcilik Nedir-2.jpg
Gösterim: 2204
Boyut: 63.9 KB
Milliyet, örf, din, dil ayrımı gözetmeksizin herkese açık, politik olmayan eğitimsel üniformalı bir gençlik çalışmasıdır.

İzcilik, gönüllü, uluslararası, üniformalı, çeşitli yaş gruplarındaki gençlerin zihinsel, fiziksel, ruhsal, sosyal, duygusal ve karakter gelişimine katkıda bulunan bir gençlik faaliyetidir.

Okul ile aile eğitimleri arasında kalan boşlukları doldurur.

İzcilik, çocuk ve gençleri mevcut özellikleri ile bir bütün olarak ele alan, ruh ve beden sağlıklarını geliştiren, onların boş zamanlarını bir program çerçevesinde değerlendirilmesini sağlayan bir eğitim aracıdır. Bu özellikleri ile izcilik, öğretim olmaktan çok uygulamalı bilgi ve beceri kazandıran eğitim karakterinde bir faaliyetidir. Bu nedenle de izcilik tüm dünyada okul dışı bir faaliyet olarak değerlendirilmiş ve okul dışı izcilik organizasyonları kurulmuştur. Çocuk ve gencin karakterini geliştirmek suretiyle eğitimin oluşturduğu boşluğu doldurur.

İzcilik, çocuk ve gencin grup içinde ve bizzat tabiatın kucağında eğitilmesiyle karakter, beceri, sağlık, mukavemet, cesaret vs. konularda daha iyi ve daha çabuk eğitilebilecekleri fikrinden doğmuştur.
Kişinin eğitimi, bedenen ve fikren olduğu kadar ahlaken de büyük önem taşır. Bu nedenle de izcilik ahlak eğitiminde aktif bir metod olarak kabul edilir. İzcilik iyi yurttaş yetiştirmeyi amaçladığından Milli, iyi insan yetiştirmeyi amaçladığından ise evrensel bir olaydır.

KISACA İZCİLİK: Çocuk ve genci tam anlamıyla topluma yararlı, insanları seven, onlara yardım eden, doğayı ve çevreyi koruyan, vatanına yararlı, iyi bir insan olma sanatıdır.

İZCİLİĞİN TANIMI
İzcilik, gönüllü, uluslararası, üniformalı bir gençlik faaliyetidir. Çeşitli yaş gruplarındaki çocukların ve gençlerin zihinsel, bedensel, sosyal, ve ruhsal gelişmelerine katkıda bulunan, yapıcı, yaratıcı yeteneklerinin geliştirilmesi için gerekli çabaları içeren, onları ülke kalkınmasının temeli olan bilgi ve becerilerle donatmayı hedef alan, demokratik kişilik özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlayan, ulusal ve uluslararası tüm gençliği bünyesinde toplayan bir eğitim aracıdır. Bu özellikleri ile izcilik, öğretim olmaktan çok uygulamalı bilgi ve beceri kazandıran eğitim karakterinde bir faaliyettir.

İzcilik 7 ve daha yukarı yaşlardaki çocuk ve genç insanlara karakter gelişimi, yurttaşlık eğitimi, kişisel sağlamlık veren, bilgi, beceri ve davranış açısından onları besleyen bir gençlik faaliyetidir. Kişinin eğitimi, bedenen ve fikren olduğu kadar ahlaken de büyük önem taşır. Bu nedenle de izcilik ahlak eğitiminin aktif bir metodu olarak kabul edilir. İzcilik, çocuk ve gencin grup içinde ve bizzat tabiatın kucağında eğitilmesiyle karakter, beceri, sağlık, mukavemet, secaret gibi konularda daha iyi ve daha çabuk eğitilebilecekleri fikrinden doğmuştur.

İzcilik iyi yurttaş yetiştirmeyi amaçladığından milli, iyi insan yetiştirmeyi amaçladığından ise evrensel bir olaydır. İzcilik, milliyet, ırk, din ve dil ayrımı olmaksızın herkese açık, gönüllü, politik olmayan eğitimsel bir gençlik hareketidir.

Son düzenleyen _Yağmur_; 10 Haziran 2016 23:02
Mystic@L - avatarı
[email protected]
Ziyaretçi
26 Eylül 2006       Mesaj #2
Mystic@L - avatarı
Ziyaretçi

İZCİ TÜRESİ


Dünyadaki bütün izcilerin tabi olduğu, izciliğe kabul edildiğinde herkesin uyması gereken kuralları içeren Türkiye izcilerinin Türesi 10 maddeden oluşmaktadır:
Sponsorlu Bağlantılar

1 ) İzci sözünün eridir, şeref ve haysiyetini her şeyin üzerinde tutar.
2 ) İzci, yurduna, milletine, ailesine ve izci liderlerine sadıktır.
3 ) İzci, başkalarına yardımcı ve yararlı olur.
4 )İzci, herkesin arkadaşı ve bütün izcilerin kardeşidir.
5 ) İzci, herkese karşı naziktir.
6 ) İzci, bitki ve hayvanları sever ve korur.
7 ) İzci, büyüklerinin sözünü dinler, küçüklerini sever ve korur.
8 ) İzci, cesurdur her türlü şartlar icinde neşeli ve güler yüzlüdür.
9 ) İzci, tutumludur.
10) İzci, fikir, söz ve hareketlerinde açık ve dürüsttür.

İZCİLİĞİN TEMEL İLKELERİ


İzcilik; izcilik çalışması içindeki tüm etkinlikleri belirleyen bazı ilkelere dayanmaktadır. Bu ilkeler Dünya izcilik Teşkilatı tarafından şöylece belirlenmiştir:
1 ) Tanrıya ve vatana karşı görevler, bu sözcükler belli bir dinin gerektirdiği bir deyiş değil, evrensel bir gücün kaynağı olan yaşamın, ruhsal değerlerinin ortaya çıkarttığı bir zorunluluktur.
2 ) Başkalarına karşı görevler, izcilik tek başına var olmak demek değildir. izcilik doğası gereği katılmayı, birleşmeyi gerektiren bir toplumsal etkinliktir.
3 ) Kendine karşı görevler, sorumluluk alan, ölçülü kendini anlamış bireyde insanlık duygusunu harekete geçirir.
4 ) İzcilik hem söz, hem de türeyi içerir. Her üyesi bunu incelemeli ve kişisel olarak bağlılık duymalıdır.
5 ) İzcilik din - dil - ırk - soy farkı gözetmeksizin o toplumun tüm üyelerine her yerde rehberlik eden, ilkeleri, amacı ve metodu olan bir etkinliktir.
6 ) İzcilik gönüllülük ister, hiç kimse izciliğe katılması için zorlanamaz.
7 ) İzcilik politikadan uzak eğitici bir olgudur, hiç bir siyasi partiyi ya da kurumu temsil etmez, edemez. izcilik ancak toplumuna ve ulusuna yapıcı bir yardım biçimi olabilir.
8 ) İzcilik demokratik bir yapıya sahiptir.
9 ) İzcilik emir vermekten çok dinlemek, rehberlik etmek, henüz olgulaşmamış gencin gerçek dünyasına saygı duymaktır.
10) İzcilik, kişinin inandığı ve topluma karşı sorumluluk duygularını geliştirmesinin öğrenildiği bir yaşam biçimidir.
11) İzcilik bağımsız olmayı öğretir.
12) İzcilik informal bir eğitimdir.
13) İzcilik oba sistemini kullanır, obalar engelleri yenmede kişinin içindeki kıvılcımı yok edebilecek zararlı etkenleri ortadan kaldırmada bir güvencedir. Oba aynı zamanda sayısal bir güvence demektir. Karışıklığı önler, demokrasiyi güçlendirir.
14) İzcilik gencin içinde bulunduğu topluma yararlı, aktif ve sorumluluk taşıyan gençler olarak yetişmeyi vurgular ve bunda da önemli bir rol oynar.
15) İzcilik gencin kendini tanımasına yardımcı olur.
16) İzcilik aktiftir; toplumda, ulusunda veya uluslararası topluluklarda etkin olmayı öğretir.
17) İzcilik doğa ile bütünleşmeyi sağlar.
18) İzci lideri açık fikirlidir, hayal gücünün kullanımını teşvik eder.
19) İzcilik değişkendir, asla uzun süreli olarak hareketsiz kalmaz. izciler hareket ederler. Aktiftirler, izciler izleyici değillerdir
.20) İzcilik dünyanın her yerinde içinde bulunduğu toplumun koşullarına göre gelişen ve toplumun gereksinimlerine göre hizmet veren bir olgudur.
Son düzenleyen perlina; 21 Şubat 2017 14:52
ThinkerBeLL - avatarı
ThinkerBeLL
VIP VIP Üye
22 Haziran 2009       Mesaj #3
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye

İzcilik


MsXlabs.org & Temel Britannica

İzci örgütleri, gençlere iyi bir yurttaş olma, yaratıcı ve çok yönlü bir kişilik geliştir­me ve beceri kazanma yollarını öğreten dünya çapında gençlik örgütleridir.

Keyifli bir uğraş olan izcilik etkinlikleri yoluyla, gençler çeşitli sosyal hizmet alanla­rında topluma yardımcı olur, parkların ve suyollarının temizlenmesi gibi işlerde görev alarak çevreyi ve doğayı koruma çalışmaları­na katılırlar.

Her isteyen izci olabilir. Hiçbir din ya da ırk engeli yoktur. İzciler, ülkeden ülkeye ve yaş gruplarına göre değişen üniformalar gi­yerler. 150'den fazla ülkede erkek ve kız izci örgütleri vardır. Bugün dünyada 16 milyon erkek ve 8,5 milyon kız izci bulunmaktadır. İsveç, İsrail ve Hollanda gibi bazı ülkelerde her düzeydeki izci oymakları karmadır, yani kız ve erkekler bir arada çalışırlar.

İsviçre'nin Cenevre kentindeki World Scout Bureau (Dünya İzci Bürosu), dünya­nın çeşitli yerlerindeki izci kuruluşları arasın­da eşgüdüm sağlanmasına yardımcı olur. 1910'dan beri, her dört yılda bir tüm üye uluslardan izcileri bir araya getiren bir Ulus­lararası İzci Şenliği düzenlenir. Bazı ülkelerin ulusal şenlikleri de vardır. 1928'de kurulan World Association of Girl Guides and Girl Scouts (Dünya Kız İzciler Birliği), değişik ülkelerde yaşayan kızların birbirlerini tanıma­larına yardımcı olur. Bu birliğin Meksika, İsviçre, İngiltere ve Hindistan'da merkezleri vardır. Birçok ülkede aynı temel ilkeleri benimsemekle birlikte, erkek ve kız izci örgütleri birbirinden ayrı ve bağımsızdır.

İzciliğin Gelişimi

İngiltere'de ilk izci örgütünü Sir Robert Ba-den-Powell adlı bir İngiliz generali 1908'de kurdu. Baden-Powell'ın amacı, gençlere özgü serüven eğilimini belli bir disiplin içinde, barışçı amaçlarla olumlu yönde geliştirerek, bütün dünya gençlerini bir araya getirmekti. Scouting for Boys (1908; "Erkekler İçin İzci­lik") adlı kitabında, izci davranış kurallarını belirledi. Bu kurallar, gençlerin, vücutlarını sağlıklı bir biçimde geliştirmesini, başkalarına anlayış göstermelerini ve topluma yararlı ol­malarının yollarını öğretmeyi amaçlıyordu. Kitapta ayrıca serüven öykülerine, yapılabile­cek ve uygulanabilecek şeylere ilişkin çeşitli önerilere de yer verilmişti. 1909'da Londra'da büyük bir izci toplantısı düzenlendi ve ilk kez çeşitli ülkelerden 10 bin erkek izci bir araya geldi. Baden-Powell, 1910'da da kız izci örgütünü kurdu.

Daha sonra izci hareketi uluslararası bir nitelik kazandı; öbür ülkelerde de yaygınlaştı. İzci örgütleri genellikle 15 yaşına kadar olan kız ve erkekleri kapsar.

Bazı bölgesel farklılıklar görülmesine kar­şın izcilik programları tüm dünyada aynıdır. Kız ve erkek izciler, her iki dünya savaşında da sorumluluk gerektiren işlerde çalıştılar. Mayın tarama çalışmalarına katıldılar ve yara­lı askerlere yardım ettiler. Onların topluma yönelik olumlu davranışları izcilik örgütünün saygınlık kazanmasında etkili oldu.

Türkiye'de İzcilik


Baden-Powell'in kurduğu izcilik örgütü II. Meşrutiyet döneminde bazı dergiler aracılı­ğıyla Osmanlı toplumuna tanıtıldıktan sonra 1912'de bazı okullarda "Keşşaf Ocakları" adı verilen örgütler kuruldu. 1913'ten sonra izci­lerin "başbuğu" seçilen Enver Paşa'nın, spor kulüplerini bu kuruluşa yardımcı olmaya çağı­ran bildirisinden sonra, hareket hız kazandı ve 1915'te, ilk izci kampı kuruldu. Ne var ki, I. Dünya Savaşı sırasında tüm bu etkinlik­ler sona erdi. Cumhuriyetin kurulmasından sonra izcilik yeniden canlandı ve 1920'de İstanbul'da birçok izci oymağı kuruldu. 1926'da izciliğin devlet denetimine alınmasına ilişkin bir yasa çıkarıldı. 1933'te izcilik etkin­likleri Milli Eğitim Bakanlığı İzcilik Müdürlüğü'nün sorumluluğuna bırakıldı. 1950'de Dün­ya İzcilik Örgütü'ne üye kabul edilen Türki­ye izcileri 1955'te Türkiye İzcileri Birliği adı altında örgütlendi. 1970'ten sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sorumluluğuna bırakılan bu kuruluş 1980 askeri müdahalesinden sonra öbür birçok dernekle birlikte kapatıldı. 1983'te ise izcilik etkinliklerinin yürütülmesi Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bırakıldı.

İzci Eğitimi


Her izci, önce izcilik ilkelerine bağlı kalacağı­na ilişkin bir ant içer. Eğitimde kişisel yoldan, gözlem ve deney yaparak öğrenmeye önem verilir. Eğitimin başka bir önemli öğesi de izcilerin küçük bir grubun üyesi olmalarıdır. "Oba sistemi" adı verilen bu düzende 6-8 izciden oluşan gruplar vardır. Ast-üst ilişkile­rinin olduğu obalarda üyeler, aralarından seçtikleri oba başının ve onun yardımcısının buyruklarına uymak zorundadır. Obaların birleşmesiyle oluşan oymaklar 16-32 kişilik gruplardır.

Açık havada yapılan izcilik etkinlikleri ara­sında kişiyi geliştirici oyun ve eğlenceler önemli bir yer tutar.

İlkyardım, ateş yakma, düğüm atma gibi çeşitli etkinliklerde bulunan izciler başarıları oranında ödüllendirilirler.

Her izci oymağının bir keşif kolu vardır. Gruptaki yaşça en büyük çocuk önder olur; önderin de yardımcıları vardır. Kamp kurma önemli bir izcilik etkinliğidir. Ayrıca uzun yürüyüşler yapma, açık havada yemek pişir­me, çevrenin korunması gibi etkinlikler de yürütülür.

Tüm dünyadaki erkek ve kız izci birlikleri kendi ülkelerinin hükümetlerinden aldıkları mali yardımın yanı sıra üyelerinden ufak bir üyelik ödentisi de alır.
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen _Yağmur_; 10 Haziran 2016 23:06
Tanrı varsa eğer, ruhumu kutsasın... Ruhum varsa eğer!
_Yağmur_ - avatarı
_Yağmur_
VIP VIP Üye
4 Haziran 2010       Mesaj #4
_Yağmur_ - avatarı
VIP VIP Üye

İzcilik

Ad: İzcilik2.JPG
Gösterim: 1532
Boyut: 38.5 KB
 • Kuruluş Tarihi 1907
İzcilik; din, dil, ırk, cinsiyet ve benzeri hiçbir ayrım gözetmeyen, herkese açık, gönüllü, politik olmayan, eğitim amaçlı, üniformalı bir gençlik hareketidir.

İzciliğin tarihçesi


İzcilik dünyada ilk defa 1907 yılında Britanya ordusundan emekli olan korgeneral Robert Baden-Powel tarafından kurulmuştur. Baden-Powel'in 1908 yılında yazdığı Erkek Çocuklar İçin İzcilik kitabı bütün dünyada büyük bir ilgiyle karşılandı ve izciliğin temelini oluşturdu. 1920İsviçre'nin Cenevre kentinde World Organization of the Scout Movement (Dünya İzcilik Örgütü), 1928 yılında ise World Association of Girl Guides and Girl Scouts (Dünya Kız İzcileri Derneği) İngiltere'nin Londra kentinde kuruldu. Baden-Powel 8 Ocak 1941'de öldüğünde izcilik Türkiye dahil birçok dünya ülkesine yayılmıştı.

Türkiye'deki izciliğin tarihi ise 1910 yıllarına kadar uzanmaktadır. İlk önceleri Galatasaray Lisesi' nde Ahmet Robenson önderliğinde başlayan izcilik daha sonra Edirne İttihat Mektebi, Manastır Öğretmen Okulu ve İstanbul Lisesi, Darrüşşafaka gibi kurumlarda Türkiye'de de hızla yayılmıştır. Dünya Savaşı yıllarında aksayan izcilik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de katkılarıyla Cumhuriyet döneminde tekrar hız kazanmıştır. Cumhuriyet döneminde izcilik, teşkilatlanma açısından Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı, sonraları da Gençlik Spor ve Milli Eğitim Bakanlıkları bünyelerinde ayrı ayrı yürütüldü. Günümüzde Türkiye'deki izcilik, Milli Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi, spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı ile Türkiye İzcilik Federasyonu 1992 tarafından yürütülmektedir.

Türkiye İzcilik Federasyonunun yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerine devam eden okul izci grublarıda izcilik çalışmalarına devam etmektedir.100.000 üzerinde izcisi bulunmaktadır; ve Türkiyede ki en büyük yapıya sahiptir. İzci dernekleri Federasyonu ise 5 il düzeyinde TİF den bagımsız izcilik yapmaktadır. İzci Gönüllüleri derneği TİF den bagımsız 2 ilde faaliyetlerine devam etmektedir. Türkiye Kız izciler derneği ise faaliyetlerine TİF den bagımsız Ankarada 1 grup olarak devam etmektedir. Türkiyede (5) ayrı teşkilat olarak izcilik çalışmaları sürdürülmektedir. Dünya İzcilik Teşkilatı Türkiye İzcilik Federasyonunu tanımaktadır.

İzci andı


Tanrıya ve Vatanıma karşı vazifelerimi yerine getireceğime, izcilik türesine uyacağıma, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlâkça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma şerefim üzerine ant içerim.

İzci Türesi

 • İzci, sözünün eridir. Şeref ve haysiyetini her şeyin üstünde tutar.
 • İzci, yurduna, milletine, ailesine ve izci liderlerine sadıktır.
 • İzci, başkalarına yardımcı ve yararlı olur.
 • İzci, herkesin arkadaşı ve bütün izcilerin kardeşidir.
 • İzci, herkese karşı naziktir.
 • İzci, bitki ve hayvanları sever ve korur.
 • İzci, büyüklerinin sözünü dinler, küçüklerini sever ve korur.
 • İzci, cesurdur, her türlü şartlar altında neşeli ve güler yüzlüdür.
 • İzci, tutumludur.
 • İzci, fikir, söz ve hareketlerinde açık ve dürüsttür.

İzci parolalarıİzci basamaklarına göre belirlenmiş izci parolaları şunlardır.
Yavrukurt parolası Yavrukurt çok çalışır. İzci parolası İzci daima hazırdır. Ergin izci parolası Ergin izci topluma hizmet eder. Türe: Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından telâffuz edilmiş ve "ilke" kelimesine karşılık olan bir kelimedir. İzciler tarafından o zamandan beri kesintisiz olarak kullanılmıştır. Töre kelimesi ile ilgisi yoktur.

===Parmakların anlamları===
1.Başkalarına her zaman yardımda bulunmak.
2.İzcilik türesine uymak.
3.Tanrıya ve vatana karşı görevleri yerine getirmek.
4.Küçüklerin byüklere saygısı ve bağlılığı.
5.Büyüklerin küçükleri sevmesi ve koruması.
6.Tüm dünya izcilerinin kardeş olduğu ve kopmaz bir bağ ile birbirlerine kenetlenmesi.

Küçük izci gelenekleriKüçük İzci Andı
Tanrıya ve Vatanıma karşı vazifelerimi yerine getireceğime, yavrukurt türesine uyacağıma, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlâkça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma şerefim üzerine ant içerim.

Küçük İzci TüresiKüçük izci türesi aşağıdaki gibidir.
 • Küçük izci, izcinin izinden gider ve her gün bir iyilik yapar.
 • Küçük izci çalışkandır, işinde bıkkınlık ve bezginlik göstermez.
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen Baturalp; 21 Şubat 2017 00:40 Sebep: düzenlendi.
"İnşallah"derse Yakaran..."İnşa" eder YARADAN.
Mavi Peri - avatarı
Mavi Peri
Ziyaretçi
1 Ağustos 2012       Mesaj #5
Mavi Peri - avatarı
Ziyaretçi

İzcilik


"oyun ve yaşam içinde eğitim" ilkesinin uygulandığı eğitim sistemi. İngiliz Lord Roberd Stevenson Baden-Powell tarafından askerî istihbarat amacıyla kuruldu. Sonraları gençleri doğa içinde ruhça ve bedence geliştirmeyi amaçlayan bir eğitim sistemine dönüştü. Kısa sürede tüm dünyaya yayılan izciliğin bugün yaklaşık 7.000.000 üyesi vardır. İzciler açık havada kamp kurarak çalışırlar. Psikoloji ve pedagojinin de çok önemli olduğu izcilikte gruplar 6-8 kişiden oluşur. Verilen teknik bilgilerin yanı sıra, gençlere tek başına karar alma ve girişimde bulunma yetenekleri kazandırılmaya çalışılır. Belli bir eğitim sürecinden sonra izci andı içilir. Türkiye'de ilk olarak meşrutiyet döneminde "keşşaflık" adıyla kurulan izcilik, cumhuriyetten sonra tüm okullarda yaygınlaştı.

MsXLabs.org & MORPA Genel Kültür Ansiklopedisi
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 2 üye beğendi.
Son düzenleyen _Yağmur_; 10 Haziran 2016 23:06
BenceHicBakmaxD - avatarı
BenceHicBakmaxD
Ziyaretçi
1 Ağustos 2012       Mesaj #6
BenceHicBakmaxD - avatarı
Ziyaretçi

TarihçeOsmanlı Döneminde İzcilik


izciliğin, -ilk dönemlerdeki adı ile keşşaflığın- ülkemizde ortaya çıkışı ile ilgili zaman zaman birbiri ile çelişen farklı açıklamalar olmuştur.Bunun sebepleri arasmda izcilik oluşumlarında doğrudan yarı askeri nitelik taşıyan yapılanmaların yer alması sayılabilir. Yine "İngiliz Atletler" olarak da bilinen Ahmed ve Adurrahman Robenson'un hem İstanbul Sultanisi'nde hem de Galatasaray Sultanisi'ndeki Keşşaflık çalışmalarında görülmesi de izciliğin ülkemizdeki ortaya çıkışı konusundaki açıklamaları en azından kronolojik bakımdan farklılaştırmaktadır. ."

izcilik (erken donemdeki adı ile Keşşaflık)"1912-1918 Yıllarının koşullarına uygun olarak, devletin gençlik örgütleri ile bağlantısı Harbiye Nezareti düzeyinde olmuştur. Bu donem gençlik örgütleri, ordu gerisinde, ama genci orduya hazırlayan bir tür milis güç; olarak kabul edilmiştir ve örgütlenmesi askeri esaslara göre yapılmıştır."

Osmanlı İmparatorluğu’nda izcilik (keşşaflık) örgütlenmesinin ilk adımları 1910 yılının sonlarına doğru yayınlanan “Sayi ve Terakki” Mecmuası ile Lozan’da bulunan Ragıp Nurettin’in izcilik hakkındaki yazılarının basımı ile başladı. Soylu bir İngiliz ailesinin Hindistan doğumlu oğlu olan ve eğitimini Mekteb-i Sultani’de (bugünkü Galatasaray Lisesi) tamamlayan, futbolcu ve spor adamı Ahmet Robenson tarafından İstanbul’da kurulan ilk izci oymağının faaliyetleri, boru trampet takımları ile şehir içi turları ve doğa yürüyüşlerinden ibaretti. Bu ilk oymağı Darüşşafaka, Kadıköy Numune Mektebi, İstanbul Lisesi, Vefa ve Üsküdar liseleri takip etti. İstanbul dışında ilk izci teşkilatını kuran iller ise Bursa, Beyrut, İzmir, Sivas, Kayseri ve Kütahya idi.

Darüşşafaka Beden öğretmeni ve Oymakbeyi B.Sami Karayel'in 1914 tarihli İzci Rehberi isimli izci kitabında Türkiye'de izciliğin ilk kurucuları Nafi Atıf Kansu ve Ethem Nejat olarak görülür. İlk izci üniteleri Darüşşafaka, Galatasaray ve İstanbul Liselerinde kurulmuştur.

Osmanlı döneminde izcilik çalışmaları 2 meşrutiyet dönemine rastlar 2 meşrutiyet döneminde eğitim öğretim alanındaki gelişlerin yanı sıra batılı kurumlarında Osmanlı imparatorluğuna girmesinde önemli rol oynamıştır. Batıda ortaya çıkmış olan keşşaflık daha sonra Osmanlı toplumuna da ulaşmıştır.

Karayel 1914 ve Keşşaf dergisi 1923 göre; Balkan Savaşından oldukça evvel 1910 yıllı sonlarından itibaren İzmir, Edirne ve İstanbul da küçük deneyimler,yürüyüşler olarak uygulamaya başlayan izcilik İstanbulda 1912 yılının başlarında Galatasaray Lisesinde Ahmet Roberson tarafında ilk izci oymağını kurmak suretiyle başlatılmıştır. İstanbul dışında ise Bursa beyrut izmir sivas kayseri kütahya gibi iller takip etmiştir. Resmi olarak ise ilk örgütlenme Harbiye Nezareti denetiminde Belçika İzcilik Örgütü'nden gelen uzman Herold Parfit'in 9. Nisan 1914 yılında İzciler ocağını kurarak örgütlenmeyi başlatmıştır.örgütün Başına Başbuğ adıyla Enver Paşa vekilliğe ise Parfitt getirilir. .

İzciliği kendi gayretlerinin tahakkukuna yeter saymayan Harbiye Nezareti 15.16.1914 de neşrettiği bir talimatla izciliği tamamlayan yeni bir teşkilat kurar. Buna Osmanlı Dernekleri Teşkilatı adı verilir. Birinci dünya savaşı başlamasıyla Osmanlı Dernekleri Teşkilatı ve izcilik gücünü kaybetti Parfitt ülkesine geri gönderildi.

1. Dünya Savaşı devam ederken Osmanlı Dernekleri Teşkilatın yerine kaim edilmek üzere bir çalışma başlamış ve Almanya dan Von Hoff Paşa ve ekibi getirildi 1916 yılında Osmanlı genç Derneklerini kurdu.Eğitimler izci programını askeri versiyonu olarak yapılır.1 Dünya savaşının sonunda İttihat ve Terakki yönetimiyle fonksiyonunu kaybeder.

22 Kasım 1922 de işgalin kalkmasıyla Türk İzciliği yeni bir döneme girer.

Cumhuriyet Döneminde İzcilik


Teşkilatlanma açısından Dahiliye ve Maarif Bakanlığı 12 Mayıs 1928 Türkiye'de gençlik teşkilatın Türk vatandaşlarına hasrı kanun ile ülkemizdeki izcilik faaliyetleri devlet tarafından onaylanmış ve güvence altına alınmıştır.

İzcilik bir müddet Kültür Bakanlığı (Maarif Bakanlığı-Güncel İsmi Milli Eğitim Bakanlığı) içinde yer alır.
Maarif Vekaleti 09.06.1937 yılında bünyesinde Beden Eğitimi ve İzcilik Direktörlüğü kurar ve izciliği yön verir.
İzcilik 6 Şubat 1970 yılında Gençlik Spor Bakanlığı bünyesinde Spor ve İzcilik Genel Müdürlüğü bağlanır
Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının 14.12.1983'te birleştirilmesi üzerine izcilik çalışmaları, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Gençlik Beden eğitimi ve Okul Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü yürütülmeye başlanmıştır.

2 Mart 1989 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının tekrar ayrılınca Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi kurulur, 3 Kasım 1989.

Gençlik Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde ise Türkiye İzcilik Federasyonu 11 Mayıs 1991'de merkez danışma kurulunun kararı ile kurulmuştur,İzcilik Federasyonu Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü [17]çerçevesinde 2 Şubat 2006 tarihinde Genel Müdürlük bünyesinden ayrılarak özerk bir kurum haline gelmişdir.

Türkiye İzcilik Federasyonu 1 Aralık 1950 yılında WOSM (World Organization of the Scout Movement) Dünya İzcilik Örgütüne üyeliği kabul olur.13-23 Haziran 1972 yılında 21 Dünya Konferansında ise WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Dünya Kız İzcileri teşkilatına 1 aday üye olarak kabul edilip 1976 yılında Avrupa bölgesine girer.

Milli Eğitim Bakanlığında Okuliçi Beden Eğitimi Spor İzcilik Dairesi kapatılmış İzcilik faaliyetleri yeniden kurulan Gençlik Spor Bakanlığına bağlanma aşamasındadır. KHK/652

Türkiye de İzcilik (1) Kamu (5) Tüzel teşkilat olarak izcilik çalışmaları sürdürülmektedir.
1- Türkiye İzcilik Federasyonunun 79 ilde faaliyet göstermekdedir. İzci sayısı 33.938 Federasyon Başkanı HASAN DİNÇER SUBAŞI dır.
2- Türkiye Kız izciler derneği 11 Mayıs 1975 tarihinden buyana faaliyetlerine TİF den bagımsız Ankara merkezli devam etmektedir.İzci sayısı bilinmiyor (Kamu yararına çalışan bir dernektir).
3- İzci dernekleri Federasyonu ise TİF den bagımsız 8 ilde faaliyet göstermek de izci sayısı bilinmiyor.
4- İzci Gönüllüleri derneği Ankara Merkezli TİF den bagımsız 1 ilde faaliyetlerine devam etmektedir.İzci sayısı bilinmiyor.
5- Anadolu İzcilik Federasyonu Muğla Merkezli TİF den bağımsız olarak izcilik çalışmasında bulunmakta izci sayısı bilinmiyor.
6- Kapodakya İzci Dernekleri Federasyonu Kayseri Merkezli TİF den bağımsız 5 ilde faaliyetlerine devam etmektedir. İzci sayısı bilinmiyor.

Dünya İzcilik Teşkilatı (WOSM) ve Kız İzciler Teşkilatı WAGGS Türkiye İzcilik Federasyonu'nu tanımaktadır.

Temel İzcilik Bilgileri


Türkiye İzcilik Federasyonunun Temel izcilik bilgileri hakkında bilgileri şöyle özetleyebiliriz daha ayrıntılı bilgi için Türkiye izcilik Federasyonu maddesini inceleyin.

İzci Andı ve Türesi


İzci Andı


Tanrıya ve vatanıma karşı vazifelerimi yerine getireceğime, izcilik türesine uyacağıma, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlakça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma şerefim üzerine ant içerim.

İzci Türesi


İzcilik selamı


İzci, sözünün eridir. Şeref ve haysiyetini her şeyin üstünde tutar.
İzci, yurduna, milletine, ailesine ve izci liderlerine sadıktır.
İzci, başkalarına yardımcı ve yararlı olur.
İzci, herkesin arkadaşı ve bütün izcilerin kardeşidir.
İzci, herkese karşı naziktir.
İzci, bitki ve hayvanları sever ve korur.
İzci, büyüklerinin sözünü dinler, küçüklerini sever ve korur.
İzci, cesurdur, her türlü şartlar altında neşeli ve güler yüzlüdür.
İzci, tutumludur.
İzci, fikir, söz ve hareketlerinde açık ve dürüsttür.

Oba Sistemi


İzcilik de Oba sistemi Çocuklar, izcilikte ilk demokratik ve en küçük birim olan; OBA SİSTEMİ içinde bir grubun üyesi olmanın tadına varır.Demokrasiyi gerçek anlamı ile hayata geçirmeyi öğrenirler. Grup içinde sorumluluk alma ve sorumluluğunun gereklerini yerine getirmeyi öğrenirler.Yaş basamaklarına göre oba sistemi aşağıdaki gibidir. İzciler oba içinde en iyi arkadaşları ile heyecanlı şeyler planlamanın, yürüyüşe çıkmanın, birlikte kamp yapmanın, uzun bir yürüyüşten sonra eve dönerken yada kamp ateşinin oynaşan alevlerini seyrederken birlikte şarkı söyleyip, gülmenin, izcilikte bir üst basamağa geçmesini sağlayacak testleri başarmak için birlikte çalışmanın ne kadar eğlenceli olduğunu öğrenir.
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen _Yağmur_; 10 Haziran 2016 23:13
_Yağmur_ - avatarı
_Yağmur_
VIP VIP Üye
10 Haziran 2016       Mesaj #7
_Yağmur_ - avatarı
VIP VIP Üye

İzcilik Nedir?


Ad: İzcilik Nedir.jpg
Gösterim: 1800
Boyut: 49.8 KB
İzcilik, çocuk ve gençlere kendi kendine yetme, doğada hayatını idame ettirebilme, kişisel ve bedensel gelişimlerine katkıda bulunmak amacını taşıyan uluslararası sivil gençlik hareketidir. 1907'de İngiliz emekli korgeneral Robert Baden-Powel tarafından kurulmuştur.

İzcilik, dünyadaki en büyük organizasyonlardan biridir. Bugün dünya üzerinde 20 milyon izci bulunmaktadır.
İzcilik, gönüllülük esasına dayanır. Din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmez. Hareketin amacı terbiye, rengi apolitik, dışı üniformalıdır.

Türkiye'de izcilik örgütlenmeleri 1910'larda başlamış. O yıllarda adı ''keşşaflık'' olarak anılmıştır. Ülkemizde izciliğin kurucusu olarak Galatasaray Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Ahmet Robenson kabul edilir.

Galatasaray Lisesi'nin yanı sıra Darüşşafaka ve İstanbul Lisesi de izcilik konusunda başı çeker.

İZCİLİĞİN HEDEFLERİ

 • Fiziksel gelişme (Sağlıklı bir gençlik)
 • Kişilik gelişmesi (Yüksek karakterli bir gençlik)
 • Pratik gelişme (Yaratıcı gençlik)
 • Sosyal gelişme (Toplum içinde yaşama duygusu gelişmiş gençlik)

İzci Andı

 • Tanrıya ve vatanıma karşı vazifelerimi yerine getireceğime, izcilik türesine uyacağıma, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlık fikirce uyanık ve ahlakça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma şerefim üzerine ant içerim.
Ad: İzci Selamı.jpg
Gösterim: 1771
Boyut: 19.6 KB

İzci Selamı

 • İzci selamı, izci andının tekrarıdır. Sağ elle verilir. Her bir parmak ant ve türenin bir maddesine işaret eder.
Dünyanın birçok resmi kuruluşu ve askeri personeli birbirlerini farklı şekillerde selamlarlar. Tüm dünya izcileri ise tek bir selam şekli kullanırlar. Bu izciliğin uluslararası boyutunun güzel bir göstergesidir. Selam verirken dik durulur ve sol el yana düzgünce sarkıtılarak etek veya pantolon yan dikişine değdirilir. İzciler liderlerinin yanına geldiklerinde selam verirler, isimlerini ve ünitelerini söylerler , ondan sonra gelme nedenlerini liderlerine aktarırlar.

İzciler başta Cumhurbaşkanı olmak üzere tüm devlet görevlisi büyüklerine, Yabancı ülke Devlet Başkanlarına, Bayrak ve Sancağa, Cenazeye, Üniformalı izci liderlerine ve kendisinden yaşça ve kıdemce büyük izcilere öncelikle selam vererek saygılarını gösterirler. İzci liderleri ve büyük izciler de verilen selama karşılık olarak selam vererek izcilerine sevgilerini gösterirler.

Ulusal Marşlar dinlenirken, ünitece birarada iken sadece obabaşı, oymakbaşı gibi ünitenin başında bulunan lider selam verir, diğer izciler esas duruşta beklerler.

İzci selamı iki şekilde verilir. Baş açıkken veya başta kep/bere varken selamlama.

Baş Açıkken Selamlama


İzci selamını vermek için işaret parmağını, orta parmağını ve yüzük parmağını birleştir, baş parmağını kıvırdığın küçük parmağının üzerine koy.

Şapka/Kep/Bereyle Selamlama


Başında şapka, bere veya kep varken selam veriyorsan, elinin parmakları aynı şekilde birleştir. Sonra işaret parmağını alnın sağ üst hizasında, kepin kenarına değdirerek selam ver.

İzci Selamının Anlamı


Orta parmak; Tanrıya, vatanıma karşı görevlerimi yerine getireceğim, yüzük parmağı; İzcilik türesine uyacağım, işaret parmağı; başkalarına her zaman yardımda bulunacağım sözlerini temsil eder. Küçük parmağın altında olması küçüklerin büyüklerini saydığını, büyük parmağın küçük parmağın üstünde olması ise büyüklerin küçükleri koruduğunu anlatır. Büyük parmakla küçük parmağın birleşmesi ile oluşan halka dünya izcilerinin kardeşliğini simgeler.

İzci selamında birbirine bitiştirilen üç parmak aynı İzci Selamı zamanda İzcilik Hareketinin Temel Prensipleri olan Tanrıya Karşı Görev, Başkalarına Karşı Görev ve Kendine Karşı Görev'in simgesidir.
Ad: izcilik nedir-4.jpg
Gösterim: 2381
Boyut: 64.8 KB

İzciliğin babası, genç İzcilere şu öğütlerde bulunmuştu:[/H2]
“Tatil günlerinde göçebelerin hayatını taklit edin. Kırlarda, ormanlarda, su kenarlarında çadır kurun, ateş yakın, yemeğinizi kendiniz pişirin. Geceleri yıldızlara bakarak yolunuzu bulmaya çalışın. Her zorluğu yenmesini bilin. Başarılı, becerikli bir insan olun. Hayatta yapılması imkânsız bir şey yoktur. Azim, sebat her türlü zorluğu yenmeye yeter. Başkalarından yardım beklemeden herkes kendi işini görmeye alışmalıdır.”

İzcilik I. Dünya Savaşı’ndan sonra bütün dünya ülkelerinde kolları bulunan geniş bir teşkilat halini almıştır. Her ülkenin izcileri Baden Powell’in kurmuş olduğu kurallara uymak zorundadır.

Bizde izcilik 1. Dünya Savaşı’ndan önce Galatasaray Lisesin’de, bazı azınlık okullarında kuruldu. Yalnız, şekil olarak izcilik kurulmuştu ama, izciliğin esaslarını kabul edip, hayatını ona göre ayarlayan henüz yoktu. 1913 yılının ortalarında İngiltere’den getirilen bir İzcilik uzmanı İstanbul’da izcilik teşkilatını kurmak üzere faaliyete girişti. I. Dünya Savaşı’nın patlak vermesi üzerine teşkilatın kurulması yarım kaldı. 1917’de Almanya’dan bir izcilik uzmanı getirildi. Selim Sırrı Tarcan’da okullarda izcilik teşkilatının kurulması için Alman uzmanı ile işbirliği yaptı, Osmanlı Genç Dernekleri adı altında bir dernek kuruldu.

Mütarekeden sonra bu dernekler de kapatıldı. Yalnız, Maarif Vekaleti İzcilik Teşkilatının yavaş yavaş bütün okullarda kurulması için bir tamim yayınladı.

Cumhuriyet devrinde Atatürk, İzciliğin ilerlemesini, genişlemesini isteyenlerin başında geliyordu. Hemen bütün okullarda izci teşkilatının kurulması için emir verdi.
MsXLabs.org
-derlemedir.
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 2 üye beğendi.
Son düzenleyen perlina; 21 Şubat 2017 14:54
"İnşallah"derse Yakaran..."İnşa" eder YARADAN.
Baturalp - avatarı
Baturalp
Ziyaretçi
20 Şubat 2017       Mesaj #8
Baturalp - avatarı
Ziyaretçi

İZCİLİK

Ad: İzcilik1.JPG
Gösterim: 1600
Boyut: 89.5 KB

Gençlerin iyi ahlaklı birer yurttaş ve dürüst, nazik, cömert, disiplinli insanlar olarak yetişmelerini; aynca çeşitli açık hava etkinliklerinde beceri kazanmalarını amaçlayan kuruluşların yürüttüğü çalışmalar.

İzcilik örgütleri genellikle 11 ile 14-15 yaşlar arasındaki erkek ve kız çocukları kapsar. İlk izci örgütü 1908’de İngiltere’de Baden Powell’ın kurduğu Boy Scouts idi (Erkek İzciler). Daha sonra izcilik hızla öteki ülkelere yayıldı ve 1910’da gene Baden Powell tarafından Girl Guides (Kız Rehberler) adındaki ilk kız izci örgütü kuruldu. ABD’deki ilk kız izci örgütü olan Girl Scouts’ı ise 1912’de Juliette Gordon Low kurdu. İlk yavrukurt (Wolf Cubs) örgütü de 1916’da Baden Powell öncülüğünde etkinliğe başladı.

Türkiye’de izcilikle ilgili ilk çalışmalar 1910’larda Ahmed ve Abdurrahman Robenson kardeşlerce başlatıldı. İlk oymakbaşı kursu 1914’te açıldı ve 22 Mayıs 1914’te toplanan İzci Ocağı Büyük Ortası izcilik çalışmalarını düzenleyen bir yönerge yayımladı. Cumhuriyet’ten sonra izcilik etkinlikleri Milli Eğitim Bakanlığı’nca yürütülmeye başladı. 1926’da çıkarılan bir yasayla izcilik devletin denetimi altına alındı. 1946’da Erkek İzciler, Yavrukurt ve Kız İzciler yönetmelikleri yürürlüğe kondu ve Türkiye izcileri 1950’de Dünya izcilik Örgütü’ne üye oldu. 1968’de yürürlüğe giren Türkiye İzcileri Yönetmeliği ile Türkiye’de izcilik, okul içi ve okul dışı bir etkinlik olarak kabul edildi. 1980’de öteki derneklerle birlikte Türkiye İzcileri Birliği de kapatıldı. 1983’te Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı İzcilik Daire Başkanlığı oluşturuldu.

Kız ya da erkek tüm izci örgütlerinin etkinlikleri her ülkede aynıdır. İzcilerin uyduğu temel bir ahlak yasası vardır. Kamp yapma, yüzme, yelken ve yürüyüş gibi açık hava etkinlikleri de önem taşır, izcilikte, çeşitli nişanlarla ödüllendirilen aşamalı bir eğitim sistemi uygulanır ve her gün bir iyilik yapılması özendirilir. İzciliğin simgeleri arasında sol elle tokalaşma, fleurdelis (zambak) rozeti ve “Daima Hazır” düsturu yer alır. İzci kulüpleri düzenli olarak yerel toplantılar yaparlar. 1920’den bu yana her dört yılda bir Uluslararası İzci Eğlentisi düzenlenmektedir. Yaşları 14-15’ten büyük çocuklar için Deniz izcileri ya da çeşitli benzer adlarla anılan özel izci grupları vardır. Yavrukurt örgütleri ise 11 yaşından küçük çocukları kapsar.

Kaynak: Ana Britannica
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 2 üye beğendi.
Son düzenleyen Baturalp; 21 Şubat 2017 12:18
Baturalp - avatarı
Baturalp
Ziyaretçi
21 Şubat 2017       Mesaj #9
Baturalp - avatarı
Ziyaretçi
İzcilik
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

21 Şubat 2017 / Ziyaretçi Cevaplanmış
22 Mayıs 2011 / Misafir Soru-Cevap