Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 8 Ağustos 2016  Gösterim: 8.641  Cevap: 1

Singapur ve Singapur Tarihi

estudiantes
18 Ekim 2007 23:25       Mesaj #1
estudiantes - avatarı
Ziyaretçi

Singapur

Ad:  Singapur 1.jpg
Gösterim: 319
Boyut:  43.5 KB

resmî adı SİNGAPUR CUMHURÎYETİ
Malay dilinde REPUBLİK SİNGAPURA
Sponsorlu Bağlantılar
Mandarin Çincesinde HSİNCHİAP’O KUNG-HOKUO
Tamil dilinde SİNGAPORE KUDİYARASU
Güneydoğu Asya’da, Malakka Yarımadasının güney ucunda ada ülkesi.

Singapur Adasıyla çevredeki 50 küçük adacığı kapsar. Ekvator çizgisinin 137 km kuzeyinde yer alır. Yüzölçümü 618 km2’dir. Başkenti Singapur’un metropoliten alanı Singapur Adasıyla örtüştüğünden kent devleti olarak da anılır. Johor Boğazından kuzeye uzanan bir köprü yolla Malezya’ya bağlanan Singapur Adası Endonezya’nın Sumatra Adasından güneybatıdaki Malakka Boğazıyla ayrılır. 1992 tahmini nüfusu 2.792.000’dir.

Doğal yapı.


Singapur Adasının yaklaşık üçte ikisi deniz düzeyinden yüksekliği en fazla 15 m olan hafif engebeli topraklardan oluşur. Adanın en yüksek noktası Timah Doruğudur (177 m). Sismik açıdan fazla etkin olmayan bir bölgede yer alan Singapur’un güneybatısında Sumatra ve Cava adalarını içine alan etkin yanardağ kuşağı uzanır.

Adada en uzunu Seletar Irmağı (yaklaşık 16 km) olmak üzere çok sayıda ırmak vardır. Yıllık ortalama yağış miktarının 2.500 mm olmasına karşın Singapur su gereksiniminin büyük bölümünü Malezya’ dan karşılar. Ortalama sıcaklık, 25°C’yle (ocak) 27°C (temmuz) arasında değişir. Yıl boyunca sürekli yağmur yağmasına karşın, kuzeydoğu musonlarının estiği aralık-mart arasında ayda 250 mm, güney musonlarının estiği mayıs-eylül arasında da ayda 175 mm yağış düşer.

Büyük bölümü verimsiz topraklarla kaplı olan adanın yalnızca yüzde 13’ü ekilebilir niteliktedir. Bununla birlikte modern tanm yöntemlerinin kullanımıyla ekilebilir toprakların yansı, dünyanın en verimli meyve ve sebze alanlarından birine dönüştürülmüştür. Ormanlar ada topraklannın yaklaşık yüzde 5’ini kaplar. Adada granit dışında maden yoktur.

Nüfus


Nüfusun yüzde 76’sını Çinliler, geri kalamnı da Malaylar ve Hintliler oluşturur. Resmî diller İngilizce ve Mandarin Çincesi ile Malay ve Tamil dilleridir. Çinlilerin yüzde 70’inden fazlası Konfüçyüsçü, Budacı ya da Taocudur. Hintlilerin bir bölümüyle Malaylar Müslüman, halkın geri kalanıysa Hıristiyan ya da Hindudur.

Nüfus yoğunluğu (1992) kilometrekarede 4,5 kişidir. 1991 verilerine göre doğal nüfus artış hızı binde 12,6’dır. 1960’larda doğum kontrol yöntemlerinin yaygınlaşmasıyla doğum oranı önemli bir düşüş göstermiş, bulaşıcı hastalıkların önü alınınca, ölüm oranı da düşmeye başlamıştır.

Ekonomi


Singapur’da büyük ölçüde dış ticarete dayanan bir piyasa ekonomisi yürürlüktedir. 1990 verilerine göre gayri safi milli hasıla (GSMH) 33,5 milyon ABD Dolan, kişi başına düşen milli gelir ise 12.310 ABD Doları olmuştur.
Toplam işgücünün yüzde 0,3’ü (1991) GSMH içindeki payı yaklaşık yüzde 0,3 olan tanm sektöründe çalışır. Karma tanm yapılan adada başta sebze olmak üzere çeşitli tanm ürünleri yetiştirilir; kümes hayvanları ve domuz beslenir. Tanmsal üretim iç gereksinimi karşılayamadığından gıda maddelerinin büyük bölümü ithal edilir.
Hammadde halinde mineral ithal eden Singapur petrol antma tesisleriyle Asya’nın önde gelen ülkeleri arasında yer alır. Aynca
denizde petrol arayan ülkeler için gerekli denizcilik araçlannı üretir. Adada kalay ergitme atölyeleri de vardır.

İmalat sanayisinin GSMH içindeki payı (1991) yüzde 28,6’dır. Jurong’daki sanayi kompleksinde kumaş, kontrplak, mobilya, tuğla, çimento kimyasal madde, plastik eşya, çelik çubuk ve boru üretilir, gemi inşa edilir. Sanayi ürünlerinin çoğu ihraç edilir. 1990’da yaklaşık 15,6 milyar kW-sa olan elektrik üretiminin tümü ithal petrolden sağlanır. Singapur, kişi başına düşen elektrik tüketimi açısından Güneydoğu Asya ülkeleri arasında birinci sırada yer alır.

Singapur İngiliz Uluslar Topluluğu’na ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği’ne (ASEAN) üyedir. Ticaret yaptığı ülkelerin başında Japonya, ABD ve Malezya gelir. Singapur imalat sanayisinde kullanılacak hammaddeleri ithal eder ve dışarıya işlenmemiş kauçuk ve elektrikli araçlar ile dokuma ürünleri satar.
Ad:  singapur.JPG
Gösterim: 333
Boyut:  97.2 KB

Yönetsel ve toplumsal koşullar


Singapur arlamenter sistemle yönetilen çok partili ir cumhuriyettir. Bununla birlikte ülkeyi 1959’dan bu yana Halk Eylem Partisi (PAP) yönetmektedir. Yasama organı 87 üyeli, tek meclisli parlamentodan oluşur. Parlamento üyelerinin altısı atamayla, geri kalanı seçimle işbaşına gelir. Seçimler beş yılda bir yapılır ve oy vermek zorunludur. Cumhurbaşkanı dört yılda bir parlamento tarafından seçilir.

Singapur, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda ve Malezya’yla birlikte Beşli Savunma Planı olarak bilinen bölgesel güvenlik örgütüne üyedir. Bu anlaşma uyarınca İngiliz Uluslar Topluluğu Singapur’da asker bulundurur.
Sosyal sigorta sistemi yaralanma, yaşlılık, hastalık ve ölüm yardımı gibi hizmetleri kapsar. Sağhk hizmetleri gelişmiş ülkelerle
karşılaştırılabilecek kadar iyidir. Ortalama ömür (1988) erkeklerde 70,3 yıl, kadınlarda ise 75,8 yıldır. Çocuk ölüm oranı (1990) binde 6,7’air. Bulaşıcı hastalıklar yok denecek kadar azalmıştır. İlköğretim parasızdır. Ülkede Malay ve Tamil dilleriyle Çince ve İngilizce eğitim veren okullar vardır.

İlköğretim zorunlu olmamakla birlikte, ilkokul yaşındaki çocukların yüzde 70’i pkula gider. Ortaokula gitmek isteyenler İngilizce ve Çince sınavları geçmek zorundadır. Ülkedeki başlıca yükseköğretim kurumu 1980’de kurulan Singapur Ulusal Üniversitesi’dir.

Kültürel yaşam


Singapur kültürü Çin, Hindistan, Endonezya ve Batı kültürlerinin etkisindedir. Ülkede geleneksel Çin ve Hint müziğini, resmini ve tiyatrosunu yaşatmaya çalışan amatör ve profesyonel topluluklar vardır. Ülkenin en büyük kültür kuruluşlarından biri olan Singapur Bilim Merkezi, Güneydoğu Asya’daki tek bilim müzesidir. Merkez, çeşitli sergiler ve konferansların yanı sıra araştırma olanakları da sunar.

Tarih


Malay efsanelerine göre Singapur Adasındaki ilk yerleşmeyi, Şrivicaya Impa- ratorluğu’nun başkenti Palembong’dan gelen Prens Sang Nila Utama kurmuştur. Tumasik adıyla bilinen bu yerleşme, 14. yüzyıla değin Şrivicaya İmparatorluğu’na bağlı kaldı. Daha sonra, önce merkezi Cava Adasında bulunan Macapahit İmparatorluğu’na, ardından Siyam’daki (bugün Sri Lanka) Ayutthaya Kralhğı’na bağlandı. Bölgeye 16. yüzyılda Portekizliler, 17. yüzyılda da Felemenkliler egemen oldu. İngiliz Doğu Hindistan Kumpanyasından Sir Thomas Stamford Raffles 1819’da Johor sultanıyla bir anlaşma imzalayarak Singapur limanında bir yerleşme kurdu. Burası daha sonra İngiliz sömürgeciliğinin Güneydoğu Asya’daki merkezi durumuna geldi.

Singapur 1867’de, Singapur, Penang, Malakka ve Labuan’dan oluşan, İngiltere’ye bağlı Boğaz Kolonileri’nin yönetim merkezi oldu. II. Dünya Savaşı sırasında Singapur’u işgal eden Japonlar, kenti 1945’te İngiltere’ye geri verdiler. Boğaz Kolonileri 1946’da dağıtıldı ve Singapur ayn bir sömürge durumuna geldi. 1959’da içişlerinde bağımsızlık kazandı. 1963’te Malezya’nın bir parçası oldu, 9 Ağustos 1965’te de bağımsızlığını kazandı. Ingilizler 1971’de askerlerini çektiler. Bağımsızlıktan sonra ülkenin ilk başbakanı olarak göreve başlayan Lee Kuan Ye w yaklaşık 30 yıl boyunca ülkenin iç ve dış politikasına yön verdi. Kasım 1990’da istila eden Lee Kuan Yew’in yerine Goh Chok Tong geçti.

kaynak: Ana Britannica

Son düzenleyen Safi; 8 Ağustos 2016 23:54


Daisy-BT
1 Ekim 2009 09:38       Mesaj #2
Daisy-BT - avatarı
Ziyaretçi

SİNGAPUR


ing. Slngapore, Güneydoğu Asya'da ada devlet, Malay yarımadasının güney ucunda, K.'de Johor boğazıyla G.'de Singapur boğazı arasında; 618 km2 (komşu 54 adacık dahil);
3 002 800 nüf. (1990).
Başkenti Singapur.
Tipik ekvator ikliminin etkisindedir; yıllık yağış miktarı 2 400 mm. Ortadaki tepelerde Ekvator ormanı. Ada, yarımadaya bir kara ve demir yolu köprüsü ve su gereksinmesini karşılayan bir su borusuyla bağlıdır. Topraklarının dörtte birinde entansif tarım ve hayvancılık yapılır.

TARİH

Ad:  Singapur 2.jpg
Gösterim: 474
Boyut:  71.1 KB

Malakka boğazının çıkışında stratejik konumlu küçük bir ada olan Singapur (“Aslanlar kertti”), Şrivicaya zamanında Tumasik adında bir limandı. Kısa bir süre Güney Hindistanlı Çolalar (XI. yy. başı), sonra Cavalılar (1275) tarafından işgal edildi; Macapahit’in denetimine girdi. XIV. yy. ortasında, çinli tarihçi Vang Dayüen'e göre, siyamlı korsanların saldırısına uğradı. Johor sultanlığının mülkü oldu. 1819' da, Doğu Hindistan şirketi için boğazlarda bir üs arayan İngiliz sir Thomas Stamford Raffles tarafından işgal edildi. 1824'te Hollanda, İngiliz egemenliğini tanıdı. Raffles, göçü teşvik etti, böylece koloni hızla gelişti. Nüfusunun büyük bölümü Çinli olan Singapur, bölgenin başlıca ticaret ve antrepo limanı oldu; bu rol Süveyş kanalının açılmasıyla daha da arttı. 1826'da malay yarımadasındaki İngiliz ticaret acentaları, Straits Settlements adı altında birleşti; 1832’de Singapur, Penang'ın yerine başkent oldu. Ada, Büyük Britanya için hem iktisadi bir kale hem de Uzakdoğu’ya girişi denetleyen bir müstahkem mevki oldu. Çinli göçmenler de Malezya'ya Singapur'dan geldiler. Ama İngiliz tahkimatları, japon birliklerini durdurmaya yetmedi ve bunlar, 8 aralık 1941’de Malezya’ya çıktılar. Ada, bir hafta süren çarpışmalardan sonra teslim oldu (15 şubat 1942); ingilizler'in dönüşüne kadar (eylül 1945) işgal altında kaldı.

1946'da Singapur, ayrı bir sömürge haline getirildi. Çinliler ilk Yasama meclisi seçimlerini (1948) boykot ettiler. Yeni Meclis seçimlerini (1955), Labour Front (İşçi cephesi) kazandı, iç özerklik ve genel seçim hakkı elde edildi (1958). Halk hareketi partisi (PAP) seçimleri kazandı (1959) ve parti başkanı avukat Lee Kuan Yev, hükümeti kurdu. 1961'de PAP'ın komünizm yanlısı sol kanadı ayrıldı ve Barisan Sosialis’i kurdu. Bağımsız adanın aşırı sol bir politika izlemesinden çekinen Malezya, Borneo' daki İngiliz topraklarını da içine alan bir Federasyon önerdi (1961). Singapur iktisadi ve siyasi özerklik elde etti; 1 eylül 1962'de onaylanan birleşme, 16 eylül 1963'te yürürlüğe girdi. Malaysia’nın doğuşu Endonezya'nın öfekelenmesine yol açtı.

Endonezya'nın bu yüzden ilan ettiği Kontrontasi (çatışma) Sukarno'nun devrilmesine kadar sürdü (1966). Çok geçmeden, özerkliğini korumak ve PAP’ın etkisini, Malezya'ya da yaymak isteyen Singapur'la, egemenliğini güçlendirmeye çalışan ve Malay olmayanların artmasından (Singapur'da % 85, Federasyon'un geri kalan bölümünde % 50'den az) çekinen Kuala Lumpur arasında bir gerginlik baş gösterdi. 1964 genel seçimleri, PAP'ın yarımadaya, ittifak’ın da Singapur'a yerleşme girişiminin başarısız kaldığını gösterdi. Lee Kuan Yev’in, Malaylar'la malay olmayanların eşit olacağı bir "Malaylar Malezyası" önerisi, Malaylar’ın muhalefetiyle karşılaştı. Sonunda, Singapur'un yeniden bağımsızlığına kavuşması için bir anlaşma yapıldı ve 9 ağsutos 1965’te bağımsızlık ilan edildi.

Lee Kuan Yev, belirgin özelliği çalışma çabası olan ve muhalefete yer vermeyen bir rugged society (sözcük anlamıyla "sert toplum”) fikrini savunuyordu. Muhalefet oylarının % 25-30'a varmasına rağmen PAP, 1968, 1972, 1976 ve 1980 seçimlerinde bütün meclis üyeliklerini ele geçirerek fiilen tek parti oldu. Komünizm yanlısı olmakla suçlanan muhalifler düzenli bir biçimde tutuklandı, bazen yıllarca mahkeme önüne çıkarılmadan hapis tutuldu ya da kamuoyu önünde itirafa zorlandılar. Bunların çoğu 1980'e doğru serbest bırakıldı. 1976'da PAR kullandığı yöntemleri "antidemokratik” olarak kınamaya hazırlanan Sosyalist enternasyonalden çekildi. Lee Kuan Yev, iktidarı bırakacağı zaman yerini alacak yeni bir yöneticiler, (teknokratlar) kuşağı hazırlamaya önem verdi. 1980‘de Goh Keng Svee ve Racaratnam, sırasıyla birinci ve ikinci başbakan yardımcısı oldular. Suppiah Dhanabalan, Dışişleri bakanlığına getirildi. 1981'de Benjamin H. Sheares’in (1971 'de Yusuf bin ishak'ın yerine geçmişti) ölümünden sonra sendikacı C. V. Devan Nair onursal cumhurbaşkanlığı görevine getirildi. Yine 1981'de Emekçiler partisi (orta sol) genel sekreteri C. B. Ceyaratnam, bir kısmı Singapur kentinden bir gorunum çimde milletvekili seçilerek 1968'den beri Parlamento'nun ilk muhalif üyesi oldu.

İktisadi ve toplumsal alanda Lee Kuan Yev, yabancı sermaye yatırımlarını kolaylaştırdı. Liman genişletildi; yeni bir uluslararası havalimanı kuruldu (1981); yeterli toprağı olmayan Singapur denizden toprak edindi. 1965'te 581 km2 olan yüzölçümü, 1980’de 618 km2'ye çıktı. Öğrenim, özellikle İngilizce öğrenimi, son derece yarışmacı bir eğitim-sistemi içinde gelişti. Ölüm oranı, etkili bir sağlık örgütlenmesi sayesinde düştü. Singapur’un dünyada nüfusun en hızlı arttığı ülkelerden biri olmasından tedirginlik duyan hükümet, başarılı bir doğum sınırlama politikası uyguladı: 1966'da nüfus,1,8 milyon ve nüfus artış oranı %„ 30 iken, bu rakamlar 1990’da sırasıyla 3 milyon (% 77,7 Çinli, % 14,1 malay ve % 7 hintli) ve %o 12 oldu.

Singapur, İngiliz üssünün kapanmasına (1971), petrol krizlerine ve Malezya'dan ayrılmasına (Singapur, Malezya'nın uluslararası ticaretinin % 50'sini sağlıyordu), rağmen Asya'nın modern işletmelere sahip başlıca sanayileşmiş ülkelerinden biri durumuna geldi. Sanayinin GSYİH'daki payı 1960 yılında % 9 iken, 1990 yılında % 28,5'e çıktı. Hizmet sektörünün payı da aynı tarihte % 63,5 SİNGAPUR'UN oldu. Kişi başına düşen GSMH 1990 EKONOMİSİ verileriyle 10 186 dolar, büyüme hızı % 8,3 olarak gerçekleşti. İşsizlik eritildikten başka, Singapur önemli ölçüde yabancı işgücü davet etti. Asya-doları piyasası, adayı bölgenin başlıca mali piyasası haline getirdi.

Diplomatik alanda, bağımsızlıktan sonra el atılan ilk iş, komşu Malaysia’yla ilişkileri yeni temeller üzerine oturtmak oldu. 1967'de iki ülkenin birbirinden ayrılan paraları, 1973'te birbiriyle değiştirilebilir olmaktan çıktı. Her iki ülke de Endonezya, Filipinler ve Tayland'la birlikte ASEAN'ın (Güney-Doğu Asya ulusları örgütü) kuruluşuna katıldı ve İngiliz üssünün 1971'de kapatılmasından sonra yürürlüğe giren beşli savunma anlaşmasında (Büyük Britanya, Avustralya ve Yeni-Zelanda'yla birlikte) yer aldı. Konfrontasi'nin sona ermesinden sonra, Endonezya'yla ilişkiler normalleşti ve ticari alışverişler yeniden başladı. Ordu kurmasına ve sosyal düzenini iyileştirmesine yardım eden İsrail'e çok bağlı olan Singapur, 1973'te, adadaki rafinerileri (bölgenin en önemli rafinerileri) için gerekli petrolü veren arap ülkelerine ters düşmemek için, bu ülke ile bağlarını kopardı.

Bağlantısızlığına rağmen batı yanlısı olan Singapur, Malaysia'nın yanı sıra başlıca ticari partönerleri olan ABD ve Japonya'yla yakınlığını korudu. Çin'le önce iktisadi, sonra siyasal ilişkiler kurdu. Komünistlerin Çin- hindi’ndeki zaferinden (1975) sonra, yeni rejimleri tanıdı ve onlarla ticari ilişkilere girdi. Ülkede eylül 1988'de yapılan genel seçimleri, bir milletvekilliği dışında, tümüyle Halkçı hareket partisi kazandı. Parti lideri Lee Kuan Yev başbakanlığı kasım 1990'da Goh Chok Tong'a bıraktı. Ağustos 1991'de parlamento dağıtılarak yapılan seçimleri gene Halkçı hareket partisi kazandı (% 61 oy; 81 sandalye üzerinden 77 sandalye).

Kaynak: Büyük Larousse

Son düzenleyen Safi; 8 Ağustos 2016 23:55


Daha fazla sonuç:
Singapur ve Singapur Tarihi

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç