Arama

Tuning Time / Otomobil Dünyası - Otomobil/Araba Resimleri (5. Katalog)

Güncelleme: 6 Mart 2016 Gösterim: 242.205 Cevap: 1.961
asla_asla_deme - avatarı
asla_asla_deme
VIP Never Say Never Agaın
2 Mart 2009       Mesaj #1
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın
Otomobil Dünyası - Otomobil/Araba Resimleri
Otomobil, Auto; Yunancadaki anlamıyla kendiliğinden, mobile; Latincedeki anlamıyla hareketli demektir.
Sponsorlu Bağlantılar
Otomobil kavramının ilk ortaya çıktığı zamanı göz önüne alırsak at kullanılmadan, itmeden veya çekmeden kendiliğinden hareket edebilen öz itmeli taşıt anlamına gelmektedir.
Araba, insan ve yük taşımaya yarayan tekerlekli motorlu ya da motorsuz her türlü kara taşıtı. Motorsuz olanlar hayvanlarla ya da insanlar tarafından yürütülmektedir. Çek çek’ler, el arabaları insan gücüyle yürürken, kağnı, koçu , öküz ve mandayla; fayton, briska, kupa ve benzeri arabalar atla yürütülmektedir. Hollanda ve Belçika'da keçilerin koşulduğu hafif arabalar da vardır.
Arabaların M.Ö. 3000 yıllarında tekerlek ve kızağın bulunmasından sonra ortaya çıktığı düşünülmektedir. İlk çağ kavimlerinin (Sümer, Mısır, Yunan, Asur) arkası açık iki tekerlekli savaş arabaları kullandıkları bu dönemle ilgili adak heykelciklerinde görülmektedir.
İki tekerlekli ve parmaklıklı ilk arabaları İ.Ö 2000’li yıllarda savaş amacıyla HititlilerFrigler, Yunanlılar ve Romalılar dağlık ve sarp bölgelerde arabaların devrilmemesi için teker açıklığı kadar mesafede birbirine paralel giden oyuk yollar yaptığı bilinmektedir. yapmıştır.
9. yüzyıldan itibaren arabaların üstü kapanmaya başlamış. 1400’lü yıllardan sonra arabalarda yay makas kullanılarak sarsıntıların azaltılmasında önemli başarılar sağlanmıştır yine aynı dönemde Uzakdoğu’da çekçek, Anadolu’da kağnı, Almanya’da koçu arabaları yapılmıştır.
Fayton ve kupa yapımına 1500’lü yıllarda İngiltere’de, 17. yüzyılda Berline’ler Fransa’da başlanmıştır. Demiryolu ulaşımının başlaması ve 20. yüzyılda otomobillerin geliştirilmesi ile atlı arabaların önemi oldukça azalmıştır.
Osmanlılarda Tanzimat'a kadar yalnızca padişahlar, şeyhülislamlar ve kazaskerler arabaya binebilmekte idi. Tanzimat’tan sonra bu araba ayrıcalığı kaldırılmış, İkinci Meşrutiyet'ten sonra ise kadınlarla erkekler aynı arabaya binmeye başlamışlardır.
İstanbul’da ilk kullanılan araçlar öküzle çekilen koçu arabaları idi. Daha sonra talikalar kullanılmış, binek olarakta fayton, landon ve berline tipi arabalara binilmiştir.
Türkiye’de 1950’li yıllara kadar İstanbul’da faytona binilirken , 1964 yılına kadar Ankara sokaklarında fayton dolaşmıştır. Günümüzde ise İstanbul Adalar'da, İzmir'de ve kıyı kentlerimizde turistik amaçlarla fayton taşımacılığı yapılmaktadır.

attachmentphp?attachmentid15722&ampd1222887762

Otomobillerin Teknolojik Gelişim Kronolojisi
 • 1680— Çalışabilen ancak kullanışlı olmayan ilk içten yanmalı motor 1680 yılında Hollandalı Christiaan Huygens ’in yaptığı barutun yanması ile çalışan pistonlu makine oldu. Kapalı bir silindir içinde patlayan barut kayabilen bir pistona etki ederek piston’un hareket etmesini sağlamaktaydı.
 • 1698— İngiliz Thomas Savery ilk buharlı makineyi yaptı
 • 1769— İngiliz James Watt uzun süreli çalışan buharlı makineyi yaptı
 • 1769— Kendi kendine hareket hareket eden ilk araç Fardier İsveçli mühendis ve topçu yüzbaşı
 • 1787— Oliver Evans Amerikada yolcu taşıyan araç yapmıştır.
 • 1801— İngiltere’de Richard Trevithick buharlı otomobil yaptı.
 • 1824— İçten yanmalı motorların, özellikle dizel motorlarının temel ilkeleri, genç bir Fransız mühendisi Sadi Carnot tarafından ortaya atıldı
 • 1830—15 – 20 km hızla giden buharla çalışan 14 yolcu taşıyabilen yolcu otobüsleri imal edildi.
 • 1860—İngiliz Parlementosu bütün arabaların iki sürücüsü ve önünde gündüz kırmızı bayrak gece kırmızı fener bulunmasını şart koşan kanun çıkardı. Bu kanun motor gelişim hızını biraz durdurdu. 1896 yılında bu yasa kaldırıldı.
 • 1860—Hava gazı ile çalışan ticari bakımdan elverişli ilk motor Belçikalı mühendis Jean Joseph Etienne Lenoir ( 1822-1901 ) tarafından yapılmıştır.
 • 1862—Fransız mühendisi Alphonse Eugene Beau De Rochas ( 1818-1893 ) 4 zamanlı çevrimin esaslarını ortaya koydu.
 • 1867—Alman mühendis Nicholaus August Otto ve Eugen Langen ( 1833-1895 ), Rochas’ın bulduğu prensipleri pratiğe çevirerek dört zamanlı çevrime sahip motoru yaptılar.
 • 1875—Viyanalı Siegfried Marcus ( 1831-1898 ) geliştirdiği motorla viyana sokaklarında 12 km hızla gezerken halkın panik yaşamasına sebep olmuş birkaç kaza yapmıştır. 17 suçtan mahkemeye verilen Marcus keşif yapmayı bıraktı.
 • 1876—Nikolaus August Otto ( 1832- 1891 ), ilk dört zamanlı gaz motorunu üretti.
 • 1877-Otto yaptığı motorun patentini Amerikadan aldı.
 • 1878—İngiliz mühendisi Dugal Clerk iki zaman esasına göre çalışan ilk motoru yaptı.
 • 1880—Amerika’da George Brayton benzin yakıtlı motor yaptı.
 • 1885—Benzinle çalışan içten yanmalı motora sahip ilk otomobil Alman mühendis Carl Friedrich Benz tarafından yapıldı
 • 1890— Herbert Akroyd Stuart Bir kaza sonucunda kızgın bir yere değen gaz yağının hava ile karışarak yandığını gördü. Bu olaydan etkilenerek yaptığı deneylerle motorunu geliştirdi ve patentini aldı. Motorunda yakıt emilen ve hafifçe sıkıştırılan hava içerisine bir memeden gönderilerek patlayıcı ve yanıcı bir karışım oluşturulmaktaydı. Bu karışımın yanabilmesi için cidarları yüksek derecede ısıtılan ve buharlaştırıcı adı verilen bir ön yanma odası vardır. Ana yanma odasına bir kanalla birleştirilen bu oda ilk hareket için dışarıdan alevle ısıtılmaktadır. Bu motorda havanın ısısının sıkıştırma oranıyla arttığı düşünülmediğinden verim düşük olmuştur.
 • 1890—Bir Alman mühendis olan Capıtaine , Akroyd’un motoruna benzeyen bir motorun patentini aldı. Bu motorlar yarım dizel ( kızgın kafalı ) motorların esasını oluşturdu.
 • 1890—İlk otomobillerin çoğu , dişlileri olmadığı için yokuş çıkamıyor , önce durup sonra geriye doğru inmeye başlıyordu .1893’da yapılan Benz Victoria marka arabada bir deri kayışı küçük bir kasnağa bindiren bir kol kullanılmıştı . Bu düzenek tekerleklerin daha yavaş dönmesini ve yüksek manivela gücünün arabayı yokuş yukarı tırmandırmasını sağlıyordu. Zincir çekişli Velo tipi araçtada bu şekilde üç ileri bir geri kasnağı vardı.Çekişin kolaylıkla arka tekerleklere iletilmesi için motor her zaman arkaya ya da sürücünün altına konuyordu.
 • 1892-1897— Münih yüksek teknik okulu mühendislerinden Rudolf Diesel dizel motoru yaptı ve geliştirdi.
 • 1893—Amerikanın ilk başarılı otomobili “duryea” , J.Franck ve Charles Edgar Duryea tarafından yapılmıştır.
 • 1894—İlk resmi otomobil yarışı düzenlenmiştir
 • 1898— Fransa Otomobil Kulübü (AFC) Paris'teki Les Tuiliers'in güneşli bahçelerinde ilk otomobil fuarını organize etmiştir.
 • 1902—İstenildiğinde benzinli istenildiğinde elektrik motoruyla ilerleyebilen ilk aracı 27 yaşındayken Ferdinand Porsche yapmıştır. 1902 yılında “Mixte-Wagen” adını verdiği aracı tanıtmıştır. Viyanalı bir fayton üreticisi olan Ludwig Lohner ile birlikte çalışan Porsche 4 silindirli bir Daimler motoruna aküler , bir jeneratör ve elektrik motorları ekledi. Bu haliyle Mixte benzinli motor stop edildiğinde bile akülerin çalıştırdığı elektrikli motorla ilerlemeye devam edilebiliyordu.
 • 1903—Fransız Gustave LİEBAU ilk emniyet kemerini tasarladı ve patentini aldı
 • 1904—Kısa adı FIA olan Uluslararası Otomobil Federasyonu kuruldu
 • 1905—İsveçli mühendis Alfred Büchi egzoz gazlarından yararlanarak çalışan bir türbin vasıtasıyla dört silindirli bir motora aşırı hava yüklemeyi başardı.
 • 1905—İlk 4WS ve 4WD sistemi Latil marka traktöre uygulandı.
 • 1905—İlk tampon takılan araç İngilterenin Kilburn kentindeki Simms Manufacturing Co. tesislerinde üretilen 20 HP gücündeki Simms-Welback marka araçtır. Aynı yıl tamponun patentinin F.R.Simms tarafından alınmasına karşın aslında bu fikir yeni değildi 1897 yılında Moravya’daki İmperial Nesseldorf vagon fabrikasında yapılan çek malı Prasident marka otomobilin önüne tampon konmuş ancak Viyana yakınlarında yapılan denemelerde ilk 10 milden sonra tampon düştüğü için bir daha takılmamıştır
 • 1908—ABD li Henry Ford T modeli adındaki ilk seri üretim otomobili yaptı. İlk üretim bandı fikrinin de babası olan Ford 1913 de günde 1000 araba üretebiliyordu
 • 1918—İngiltere’de “ Royal aırcraft establıshment “ fabrikaları mekanik püskürtmeli dizel yakıt sistemini geliştirdi. Böylece yüksek devirli dizel motorları oluşturularak hafif taşıtlarda kullanılmasına zemin hazırlandı.
 • 1919—Avrupanın ilk seri üretim otomobili Type A Citroen tarafından piyasaya verildi. Citroen aynı yıl dünyada ilk organize satış sonrası hizmetleri yapılandırdı.
 • 1920—Voisin firması hidrolik olarak çalışan ABS'nin atası üzerine çalışmalar yaptı." Frenlemenin tekerlekleri kitlemesini önleyici donanımı " tanımıylada Almanyada 671925 nosuyla ilk patentini aldı
 • 1924—Citroen dünyanın ilk çelik karasörlü otomobili B10’üretti
 • 1924—MAN'ın ürettiği bir kamyon direk enjeksiyonlu dizel bir motoru kullanan ilk vasıta oluyordu
 • 1934—Citroen seri olarak önden çekişli araç üretmeye başladı
 • 1938—Citroen Hidropnömatik süspansiyon sistemini icat etti
 • 1938—İsviçreli kamyon üreticisi Saurer ilk turbo motorlu kamyonu üretti
 • 1938— Klima'yı standart olarak kullanıma sunan ilk marka Studebaker Commander'dir
 • 1938—GM tasarımcısı Harley Earl ilk elektrikli cam sistemini Buick y'ye monte etti.
 • 1954 – Döner Pistonlu Motor ( Rotary-Wankel motoru ) Felix Wankel tarafından geliştirildi
 • 1957—İlk hız sabitleyicisi ( cruis control ) Imperial marka araçta kullanıldı.
 • 1958—İsveç'teki Volvo Fabrikasında mühendis olan Nils Bohlin Üç noktalı emniyet kemeri olarak bilinen sistemin patentini aldı.
 • 1962—İlk seri üretim turbo motorlu otomobil Chevrolet Corvair Monza tanıtıldı. Daha sonra bu modeli Oldsmobile F85 Jetfire takip etti
 • 1963- Wankel motoru ilk kez NSU Spider marka araçta kullanıldı
 • 1967—İngiliz otomobil firması Jensen İlk ABS'yi otomobillerine uyguladı
 • 1973—Avrupa’da seri olarak turbo motorla üretilen ilk otomobil BMW 2002 oldu.
 • 1978—Modern ilk ABS sistemi BMW 7 serisi ve Mercedes S serisinde uygulandı
 • 1984—Turbo üreticisi Garrett intercooler adını verdiği bir turbo soğutucusu geliştirdi. Bu sayede türbine giren hava soğutularak turbonun performansı artırıldı
 • 1986—Çift turbo takılan ilk araç Porsche 959 oldu
 • 1987—Bosch ilk üretici olarak ABS sisteminin daha gelişmişi olan ASR sistemini piyasaya sürmüştür
 • 1993—Fiat Croma TdiD değişken geometrili turboyla donatılan ilk otomobil oldu. Sistem düşük motor devirlerinde turbonun verimini önemli oranda artırıyordu.
 • 1995—Bosch 1995 yılında ESP sistemini aktif sürüş emniyetini sağlamak üzere üretime almıştır. Özellikle virajlarda ve ani yol değişikliklerinde ESP sistemi, yıldırım hızı ile motor, şanzıman ve frene müdahale ederek aracın savrulmasını önler.
 • 2004—Çift turbo takılan ilk seri üretim dizel motorlu otomobil BMW 535d oldu
 • 2005—Mercedes üç turbolu v6 dizel motorla donatılmış konsepti Vision SLK 320 Cdi’yi Cenevre otomobil fuarında tanıttı.
Tuning Time, Otomobil Dünyası, Tuning Time /Otomobil Dünyası Resimleri, Otomobil Resimleri, Arabalar, Araba Resimleri

Şeytan Yaşamak İçin Her Şeyi Yapar....
FisTiK - avatarı
FisTiK
Ziyaretçi
2 Mart 2009       Mesaj #2
FisTiK - avatarı
Ziyaretçi
Lamborghini Gallardo Superleggera
lamborghinigallardosupe
Sponsorlu Bağlantılar

lamborghinigallardosupe

arwen - avatarı
arwen
Ziyaretçi
2 Mart 2009       Mesaj #3
arwen - avatarı
Ziyaretçi
aston martin virage volante
FisTiK - avatarı
FisTiK
Ziyaretçi
2 Mart 2009       Mesaj #4
FisTiK - avatarı
Ziyaretçi
Holden Monaro CV8-Z
holdenmonarocv8z2005800

holdenmonarocv8z2005800

holdenmonarocv8z2005800j

holdenmonarocv8z2005800

arwen - avatarı
arwen
Ziyaretçi
2 Mart 2009       Mesaj #5
arwen - avatarı
Ziyaretçi
Aston Martin DB9 2004 006 CE6C0D78
FisTiK - avatarı
FisTiK
Ziyaretçi
2 Mart 2009       Mesaj #6
FisTiK - avatarı
Ziyaretçi
TVR Tuscan Convertible
tvrtuscanconvertible200

tvrtuscanconvertible200
arwen - avatarı
arwen
Ziyaretçi
2 Mart 2009       Mesaj #7
arwen - avatarı
Ziyaretçi
2001 ferrari 360 spider 03 m
anzu - avatarı
anzu
Ziyaretçi
3 Mart 2009       Mesaj #8
anzu - avatarı
Ziyaretçi
23734976399a08ffe9e2o
RuffRyders - avatarı
RuffRyders
Kayıtlı Üye
3 Mart 2009       Mesaj #9
RuffRyders - avatarı
Kayıtlı Üye
2009 AC Schnitzer BMW 7 Series
2009acschnitzerbmw7seri
RuffRyders - avatarı
RuffRyders
Kayıtlı Üye
3 Mart 2009       Mesaj #10
RuffRyders - avatarı
Kayıtlı Üye
2009 AC Schnitzer BMW 7 Series
2009acschnitzerbmw7seri

Benzer Konular

6 Mart 2016 / Misafir Taslak Konular
13 Aralık 2006 / Misafir Genel Galeri
7 Aralık 2009 / ener Genel Galeri
26 Mayıs 2007 / Misafir Genel Galeri
2 Ekim 2011 / _cesminaz_ Genel Galeri