Arama

Azerbaycan Sözcüğünün Kökeni

Güncelleme: 12 Şubat 2019 Gösterim: 16.035 Cevap: 3
Gabriella - avatarı
Gabriella
Ziyaretçi
22 Mayıs 2008       Mesaj #1
Gabriella - avatarı
Ziyaretçi
Azerbaycan sözcüğünün kökeni

Sponsorlu Bağlantılar
Azerbaycan'ın adı konusunda değişik görüşler bulunmaktadır. Burayı (M.Ö. 323) yöneten komutanlarından Atropates'ten geldiği söylendiği gibi "Od" anlamındaki azer sözcüklerinden geldiği de belirtilmektedir. Ancak, bu yer adının etimolojisi yapılırken, bu bölgede egemenlik Süren Kasar (Hazar) Türkleri'nin ismi de göz önüne alınmalıdır ve kaynaklara göre gerçek payı da büyüktür.
Selçuklu Türkleri'nin Azerbaycan'da görülmeleri ise 1015-1021 yılları arasındadır. Sultan Alparslan zamanında Azerbaycan'da Türkmenler sayesinde Azerbaycan'ın Türkleşmesi kolay gerçekleşmistir. Azerbaycan daha sonra İlhanlılar'ın egemenliğine girmiş ve bir süre Altınordu Devleti'nin hakimeyitinde kalmış; Akkoyunlu ve Karakoyunlular döneminde Türk nüfusu bakımından en yoğun dönemini yaşamıştır. Daha sonra Azerbaycan'da Safeviler, Afşar ve Kaçarlar hüküm sürmüşlerdir.
Bundan sonra sırasıyla; Şeki, Gence, Bakü, Derbent, Kuba, Nahcivan, Revan, Tebriz, Urmiye, Erdil hanlıkları dönemi başlamıştır.
Azerbaycan toprakları Rusların egemenliğine girdikten sonra Erivan'a ve Karabağ'a Ermeni'ler yerleştirilmeye başlanılmıştır.
Azerbaycan Türkleri, 1918 - 1920'de Kafkasya Kurultayı'nı toplamış ve 28 Mayıs 1918'de de ulusal Azerbaycan Devleti'ni kurmuşlardır. Bu devlet Orta Doğu'da ilk özerk cumhuriyet olmuştur. Ancak 1920'de Kafkasya ötesi Sosyalist Sovyet Cumhuriyetler Birliği'ne katılmak zorunda kalmıştır. 30 Eylül 1991'de SSCB çöküşüyle bağımsızlığını yeniden ilan etmiştir.
Azeriler Kafkasya bölgesinin en büyük Türk bölümünü oluşturmaktadır..
Bugüne kadar Kafkaslarda Türkçülük hareketlerinin merkezi hep Bakü olmuştur. Bu düşüncenin isim babaları Hüseyni Zade Ali, Ağaoğlu Ahmed, Ali Merdem Topçu Bey'dir.vikipedi
TUZCUAY - avatarı
TUZCUAY
Ziyaretçi
17 Kasım 2009       Mesaj #2
TUZCUAY - avatarı
Ziyaretçi
Azerbaycan sözcüğünün kökeni konusunda bir çok değişik görüşler bulunmaktadır. Bunların arasında önde gelen görüşler şunlardır:

Sponsorlu Bağlantılar
1. Ahameniş İmparatorluğu'nda Medya bölgesine valilik yapmış ve imparatorluğun Büyük İskender tarafından fethinden sonra görevine devam etmiş Atropat'ın adından kaynaklanır.
2. Eski Asların adından kaynaklanır ve “Aser yurdu”, “Aserler yurdu” demektir.
3. "Od" anlamındaki “azer” sözcüğünden gelir ve Odlar Yurdu anlamındadır.
_AERYU_ - avatarı
_AERYU_
Ziyaretçi
31 Ağustos 2012       Mesaj #3
_AERYU_ - avatarı
Ziyaretçi
Özet
Azerbaycan Aşık Edebiyatında bir şiir türüne adını veren Geraylı/Keraylı kelimesinin kökeni
üzerine yapılan bu araştırmada, kelimenin kökeninin arkaik Türkçedeki gücü, kuvveti betimleyen
ker kelimesiyle irtibatlı olabileceği ve küçük yapısal farklılıklarla geroy, giray, giroy, keres,
kerey, kiray, kirey gibi adlar altında Türk boyları arasında hayli geniş bir sahada varlığını
sürdürdüğü sonucuna ulaşıldı.
Araştırmanın asıl dikkati çeken tarafı, ker kelimesinin antik Yunancaya heros olarak geçmiş
olması ihtimalidir. Günümüzde birçok Hint-Avrupa dilinde kahraman anlamıyla yer bulan heros
kelimesi, bize göre, İskit-Yunan münasebetleri aracılığıyla batıya intikal etmiş bir kelime
görüntüsü vermektedir.
Anahtar kelimeler: etimoloji, heros, geraylı, gerey, geroy, giroy, keraylı, keres, kerey.
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
12 Şubat 2019       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
4-5 görüş var:
1- aslar yaşarmış asların yurdu anlamında
2- atropat diye hükümdarın adının zamanla dönüşmesi
3- od er bayegan kelimelerinin birleşmesinden od=ateş er=savaşçı bayegan=mesken, yurt yani ateşe tapan er yurdu arapların söylediği şeklinde
4- hazar türklerinden dolayı hazari zamanla azeri bayegan ise farsçada mesken anlamında olup son haline dönüşmüş
5- eski oğuzca azer=yüksek baygan=büyükler anlamındaymış
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

4 Kasım 2012 / Misafir Türkiye Cumhuriyeti
10 Mayıs 2008 / Misafir Genel Mesajlar
16 Nisan 2008 / Misafir Sanat
1 Ekim 2009 / GREJUVA_90 Cevaplanmış
8 Mayıs 2008 / eXcaLLaNT Taslak Konular