Arama

Talas Savaşı (Talas Zaferi)

Güncelleme: 18 Ocak 2017 Gösterim: 22.679 Cevap: 3
GusinapsE - avatarı
GusinapsE
Ziyaretçi
21 Mayıs 2006       Mesaj #1
GusinapsE - avatarı
Ziyaretçi

Talaş savaşı

Ad: talas savaşı.jpg
Gösterim: 2847
Boyut: 38.5 KB

türk (karluk)-arap birleşik kuvvetleriyle çin ordusu arasında yapılan meydan savaşı (751).
Sponsorlu Bağlantılar

Emeviler döneminde (661-750) Maveraünnehır'e girerek Türklerle ilişki kuran müslüman Araplar, Abbasiler’ın başa geçmesinden (750) sonra da Türkistan’da ileri harekâtı sürdürdüler. Bu arada, kendi egemenlik bölgelerinin tehlikeye düştüğünü gören Çinliler, başkomutanları Gao Hsiencı yönetiminde büyük bir orduyu Araplar’ı Orta Asya’dan atmak üzere harekete geçirdiler. Karluklar’ın da tüm birlikleriyle katıldığı arap ordusu, Balkaş gölünün batısına kadar ilerlemiş olan çin kuvvetlerini Talaş vadisinde karşıladı. Dar alanda yayılma olanağını bulamayan ve manevra yeteneğini yitiren Çinliler, burada ağır bir yenilgiye uğradılar ve Batı Türkistan’dan çekilmek zorunda kaldılar.

Böylece Talaş savaşı sonunda Türkler’ın bölge üzerindeki üstünlüğü sürdüğü gibi, türk-arap ilişkileri de dostça bir biçimde gelişti. İslamlık, Kartuklar başta olmak üzere, zamanla türk topluluklarınca benimsendi. Ayrıca, Araplar bu savaşta tutsak aldıkları Çinlilerden kâğıdı öğrendiler ve Semerkand'da bir kâğıt yapımevi kurdular.

Kaynak: Büyük Larousse

Son düzenleyen Safi; 18 Ocak 2017 15:35
_Yağmur_ - avatarı
_Yağmur_
VIP VIP Üye
22 Kasım 2008       Mesaj #2
_Yağmur_ - avatarı
VIP VIP Üye
TALAS SAVAŞI
Müslüman Araplar ile Çinliler arasında yapılan savaş (751).
Sponsorlu Bağlantılar

Emevî-Abbasî mücadelesi Asya'da bir süre Arap gücünü sarsmıştı. Bu durumdan yararlanmak isteyen Çin, General Kao Siyençe komutasında bir orduyu Talas Irmağı boylarına gönderdi. Bu ordu 751 yılında Ziyad bin Salih komutasındaki Müslüman ordusuyla karşılaştı. Yapılan savaşı Müslüman ordusu kazandı. Bunun üzerine Çin, Türkistan'ı terk etmek zorunda kaldı. Bu savaştan sonra Türkler arasında İslâm dini hızla yayılmaya başladı.

Nedeni :
 • Çinliler ve Arapların Orta Asya’yı denetim altına almak istemeleri.
 • Çinliler, Orta Asya’yı denetimleri altına almak amacıyla 747 yılında Türkistan’a sefer düzenledi.
 • Abbasiler, Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleri’nin yardımı ile 571 yılında Talas’da Müslümanlar Çinlileri yendi.
Sonuçları :
 • Orta Asya Çinlileşmekten kurtuldu
 • Türkler, İslamiyet’i kabul etmeye başladı.
 • Kağıt, matbaa, barut, pusula gibi Çinlilerin geliştirdiği aletler, Müslümanlar tarafından öğrenilmeye başlandı.
MsXLabs.org & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi


Son düzenleyen Safi; 18 Ocak 2017 15:41
"İnşallah"derse Yakaran..."İnşa" eder YARADAN.
Daisy-BT - avatarı
Daisy-BT
Ziyaretçi
16 Haziran 2010       Mesaj #3
Daisy-BT - avatarı
Ziyaretçi

Talas Savaşı - 751

 • Abbasiler ve Türklerden oluşan güçler Talaş ırmağı kıyısında Çinlileri yenmişlerdir.
 • Böylece Kartuklar İslamiyet'i benimsemiştir. ( Müslüman olan ilk Türk toplumudur.)
 • Talas savaşı sonrası ilk defa Çin dışında kağıt, Semerkantta daha sonra Irak. Suriye Mısır ve Endülüs'te kağıt, üretimine baş­lanmıştır. (Avrupa'da ilk kağıt fabrikası 16. yy. ortalarında kuruldu.)
 • İslamiyet Çin'in batısına kadar yayıldı.

Son düzenleyen Safi; 18 Ocak 2017 15:41
Breath - avatarı
Breath
Ziyaretçi
23 Haziran 2010       Mesaj #4
Breath - avatarı
Ziyaretçi

Talas Savaşı (Zaferi)


İlk müttefik Türk ve İslam orduları ile Çin ordusu arasında yapılan meydan savaşı. İslamiyet'i henüz kabul etmeyen Türklerin, Orta Asya’da İslâm dînini tanıtıp yayan Araplarla birlikte, Çinlilere karşı, Talas’ta yaptıkları bu savaş, sebep ve sonuçları bakımından çok önemlidir.

Göktürk İmparatorluğu
'nu yıkmış olan Çin’in başındaki Tang Sülâlesi (618-906) devrinde İmparator Hivang-Çang (713-755), Türk Hanoğulları’nın hâkimiyetindeki Şaş/Taşkent şehrini ele geçirmek istedi. Bu gayeyle Taşkent Seferine çıkan Kuça Valisi Kao Sientche çok geçmeden Taşkent hükümdarı Bagaturtudun’u esir alarak Çin İmparatoruna gönderdi.

Bagaturtudun’un öldürülmesi üzerine oğlu Tüenen, başta Karluklar olmak üzere bölgedeki Türk boylarını Çin’e karşı birlikte harekete çağırdı. Ancak Göktürklerin yıkılmasından sonra henüz birliğini kuramamış olan Türkler, Çin kuvvetleriyle tek başlarına mücadele edemeyeceklerini bildikleri için Abbasîlerden yardım istediler. Ziyad bin Sâlih kumandasında gelen İslam ordusu, yardımcı Türk kuvvetleriyle birleşti. Bunu haber alan Çin komutanı Kao Sientche de 100 000 kişilik orduyla, Talas şehrine geldi ve burada müttefik kuvvetlerle karşılaştı. 751 yılı Temmuzunda başlayan savaş, pek şiddetli bir şekilde beş gün devam etti. Savaşın son gününde Çin kuvvetlerinin arkasına sarkan Karluklar, düşmana ağır bir darbe indirdiler. Kao Sientche az bir kuvvetle canını zor kurtarabildi. Savaşta Çinliler, elli bin ölü ve yirmi bin esir verdiler.

Talas Meydan Muharebesinin zaferle neticelenmesi; Türk, Çin, İslam ve dünya tarihiyle medeniyetinde çok önemli tesirler bıraktı. Çinliler Talas yenilgisinden sonra 20. yüzyıla kadar, Tanrı Dağları (Tiyenşan) batısına geçemediler. Batı Türkistan, Çin tehlikesinden kurtuldu.

Karluklar, Talas Zaferinden on beş yıl sonra, 766 tarihinde, Tanrı Dağları batısında ve Çu Irmağı boylarında müstakil Türk devleti kurdular. Türkistan’daki Kamlık (Şamanlık), Buda ve Mani dinlerindeki yerli ve göçebe Türklerle Müslümanlar arasında, serbest ticaret, dostluk ve iyi münasebetler başladı. Türkler, Müslümanlarla tanışıp, İslam dînini yakından tanıma imkânına kavuştular. İslam dîninin üstün esasları, mütekâmil hâli, buralardaki Türklerin İslamiyet'i benimsemelerine sebep oldu. İslam medeniyet dairesine, Orta Asya’da, binlerce Türk girdi.

Türkler, kâğıt yapmasını Araplara öğretti. Semerkand’daki imalathânelerde yapılan ipekten kâğıtlar, Orta Doğu ve Akdeniz’e yayıldı. Müslüman Araplar, hakimiyetlerindeki bölgelerden öğrendikleri kâğıdı imal ederek medeniyetin bütün dünyada hızla yayılmasına hizmet ettiler.

Son düzenleyen Safi; 18 Ocak 2017 15:42

Benzer Konular

17 Temmuz 2015 / virtuecat Bilim tr
1 Ocak 2011 / Misafir Cevaplanmış