Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 29 Ocak 2016  Gösterim: 12.053  Cevap: 1

Mürekkep Nedir?

MaRCeLLCaT
19 Mart 2008 22:24       Mesaj #1
MaRCeLLCaT - avatarı
Ziyaretçi
mürekkep -bi
isim Arapça murekkeb

1 . Yazı yazmak, desen çizmek veya basmak için kullanılan, türlü renklerde sıvı madde:
Sponsorlu Bağlantılar
"Delikanlının elinden yere kocaman bir mürekkep şişesi düşüp patladı."- R. N. Güntekin.

2 . sıfat Birleşmiş, birleşik.

3 . sıfat -den oluşmuş:
"Emri altında altışar kişiden mürekkep iki kıta vardı."- R. H. Karay.


29 Ocak 2016 00:53       Mesaj #2
Safi - avatarı
SMD MiSiM
MÜREKKEP a. (ar. mürekkeb).
1. Çeşitli malzemeler, özellikle de kâğıt üzerine yazı yazmak, şekil çizmek, metinlerin ya da çizimlerin örneğini çıkartmak amacıyla elle ya da mekanik yolla kullanılan siyah, gri, beyaz ya da çeşitli yollardan renklendirilmiş az çok koyu kıvamda sıvı. (Bk. ansikl. böl.)
2. Mürekkep yalamış, öğrenim görmüş, okumuş kimse için söylenir. || Mürekkebi kurumadan, bir kararın yazılışı üzerinden çok zaman geçmeden, kısa bir süre sonra.

—Bitki patol. Mürekkep hastalığı, kestane ağacında Phytophtora cambivora adlı mantarın neden olduğu hastalık. (Bk. ansikl. böl.)

—Güz. sant. Otograti mürekkebi ya da kalıp çekme mürekkebi, taşbaskı tekniğinde, daha sonra kâğıda geçirilmek üzere özel olarak hazırlanmış bir kâğıda yazı yazmada ya da şekil çizmede kullanılan mürekkep.

—Kim. Mürekkep çıkarıcı, mürekkep lekelerini yok eden bir kimyasal ürün için kullanılır.

—Matbaac. Mürekkep haznesi, bir baskı makinesinin mürekkepleme sistemini (merdaneler ve tablalar) besleyen mürekkep deposu. || Silinmez mürekkep, zamanın ya da kimyasal etkenlerin etkileyemediği mürekkep || Manyetik mürekkep, içinde mıknatıslanabilir malzeme (örneğin demiroksit) bulunan ve manyetik karakterlerin basımına yarayan mürekkep || Matbaa mürekkebi, çok ince dövülmüş ve yağlı bir vernik içerisinde ya da kurutucu özelliği olan bir yağda dağılmış renkli pigmentler karışımı.

—Tar. Kutsal mürekkep, Doğu imparatorlannın fermanlannı imzalamakta kullandıktan ve büyük özenle korunan erguvan kırmızısı mürekkep.

—Yumş. bil. Çiftsolungaçlı kafadanbacaklılarda, anüs deliği yakınında bağırsağa açılan bir kesenin (mürekkep cebi) salgıladığı siyah ve kalın sıvı. (Mürekkep, suyu bulandırarak hayvanın düşmanından kaçmasını sağlar; çok büyük bir boyama gücü vardır.) || Mürekkep cebi, kafadan- bacaklı yumuşakçaların karın organı. (Hayvan, bu cebin içindeki mürekkebi birden bire boşaltarak düşmanından kaçar)

—ANSİKL. Çin mürekkebinin icat tarihi İ.Ö. 2500'e kadar iner, ama mürekkep aynı döneme doğru Mısırlılar tarafından kullanılmıştır ve mezarlarda mürekkeple yazılı
papirüsler ele geçirilmiştir. Eski Yunanlılar ve Romalılar mürekkebi çömlek kırıkları, tahta, papirüs üzerine yazı yazmakta kullanıyorlardı ve Plinius, Vitruvius ile Dios- kurides'in yapıtlannda mürekkep tariflerine rastlanmıştır. Bu tariflerden onların de- rnirtannatlı ve sepyalı mürekkebi bildikleri anlaşılmaktadır; ama bu mürekkebin özellikle elle kitap kopya eden yazıcılar tarafından kullanıldığı sanılır. Bazı parşömenler lal rengi mürekkeple (esas maddesi narçiçeği, zerıcefre ve kankırmızısı olan) yapılmış inisiyallerle süslüdür. Antik- çağ’da sıcak renkli hayli mürekkep formülü bilinmekteydi.
Ortaçağ'da elyazmalannda altın ve gümüşten yapılmış çeşitli mürekkep türlerine de rastlanmıştır.
Ortaçağ'da siyah mürekkep yapımında hemen hemen yalnızca mazı kullanılmaktaydı; ama bu üretimin bilimsel yanı yoktu ve birçok yazı, renginin uçması sonucu zarara uğramıştır.
Bugün normal siyah mürekkebin dışında dolmakalem mürekkebi, teksir mürekkebi, tamponlu yağlı mürekkepler, bez üstüne yazı yazmada kullanılan mürekkep ler ya da tipo baskı ve taşbaskı mürekkep leri, otografi mürekkepleri, hatta altın, gümüş ve bronz mürekkepler olmak üzere her renk mürekkep bulunur.

• Matbaa mürekkebi. Mürekkep yapma usulleri uzun bir süre gizli tutuldu, her matbaa, mürekkebini kendi özel kanşımıy- la kendisi hazırladı. Osmanlılar'da hat sanatında kullanılan ve midad* denilen mürekkep dûdeden ya da kandil isinden yapılıyordu. Nefeszade İbrahim Efendi'nin Gülzarı savab adlı yapıtında birkaç tür mürekkep yapımı anlatılmaktadır. En iyi mürekkep is ve beziryağından elde edilir, içine akışkanlık sağlamak amacıyla sirke, parlaklık için de ekşi nar suyu katılırdı. Süleymaniye camisi'nde, kandillerin isinin hava cereyanıyla özel olarak yapılmış bir odacıkta toplandığı ve mürekkep yapımında kullanılmak üzere hattatlara verildiği söylenir.
Türkiye'de ilk matbaanın kurulmasına izin verildiğinde (1726) matbaa makine ve hurufatı gibi matbaa mürekkebi de çok uzun yıllar dışalım yoluyla sağlandı. Ancak Cumhuriyetten sonraki yıllarda Türkiye'de de yerli mürekkep yapım girişimleri başladı. Fabrikasyon usulü matbaa mürekkebi üretimi ise Durmuş Yaşar Oğulları’nın (DYO) İzmir'deki fabrikalarında gerçekleştirildi (1970). Günümüzde ilerlemiş matbaa teknolojisinde yerli üretimin yanı sıra dışalım yoluyla sağlanan matbaa mürekkepleri de kullanılmaktadır. Günümüzde çeşitli baskı tekniklerinde kimi zaman çok değişik bileşimi olan mürekkepler kullanılmaktadır; ama bunların hepsi de iki temel üründen meydana gelmiştir: renk veren katı bir madde ya da pigment; içerisine pigmentin sıkı sıkıya karıştığı akışkan, ağdalı ya da macunsu, bağlayıcı, çözücü katkı maddesi.
Çok ince toz haline getirilmiş anorganik boyarmaddeler (karbon siyahı, Prusya mavisi, krom sarısı vb.), anilin boyar- maddelerinden elde edilmiş laklar, organik pigmentleri oluşturur. Klasik mürekkepler yalnızca yağ ya da esas maddesi yağ olan vernikler içeren yağlı mürekkep lerdi; bugün kısmen bunların yerini sentetik vernikler almıştır.
Tipo mürekkepleri, göreceli olarak katı macunlardır ve boyarmaddeleri ağdalı bir vernik içerisinde asıltı halindedir. Hızı yüksek rotatiflerde kullanılan gazete mürekkeplerinin esas maddeleri ağır mineral yağlardır ve tipo mürekkeplerine oranla çok daha sıvı halindedirler.
Ofset mürekkebi için pigmentlerin üzerini saran doğal ya da sentetik reçine kullanılır; böylece üzerleri kaplanmış olan pigmentler hafif mineral bir yağda asıltı halinde kalırlar. Daha büyük bir pigment derişimi içeren ofset mürekkepleri geliştirilmiş bulunmaktadır.
Heiyo mürekkepleri’nin merdanelerde fat, bileşik sıfat. || Mürekkep sıyga, mürekkep zaman, bileşik zaman.

—Müz. Mürekkep makam ya da bileşik makam — MAkAM.

Kaynak: Büyük LarousseDaha fazla sonuç:
Mürekkep Nedir?

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç