Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 10 Şubat 2016  Gösterim: 3.364  Cevap: 2

Kaba Nedir?

Misafir
19 Mayıs 2008 17:55       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Kaba

sıfat
Sponsorlu Bağlantılar
1 .
Özensiz, gelişigüzel yapılmış, zevksiz, sakil, ince karşıtı:
"Cebinden kaba fil dişi saplı bir de çakı çıkardı."- Ö. Seyfettin.
2 . Taneleri iri:
"Kaba çakıl."- .
3 . Terbiyesiz, görgüsü kıt, nezaketsiz (kimse):
"Kaba, hantal, şivesiz, bir sürü adamlar kafesinin önüne toplanırlar."- R. H. Karay.
4 . Hafif olduğu hâlde kalın veya hacimli:
"Kaba bir yün döşekle temiz bir şilte, yastık yorgan buldum."- H. R. Gürpınar.
5 . isim Kuyruk sokumunun her iki yanındaki şişkin yer.
6 .
mecaz Terbiyeye, inceliğe aykırı, çirkin, kötü:
"Çocuklardan biri ağzından çok fena, çok kaba bir şey kaçırdı."- O. C. Kaygılı.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
 • kabasını almak
Birleşik Sözler
 • kababurun
 • kaba but
 • kabadayı
 • kaba düzen
 • kaba et
 • kaba kâğıt
 • kabakulak
 • kaba kurgu
 • kaba kuşluk
 • kaba kuvvet
 • kaba saba
 • kaba sakal
 • kaba sıva
 • kaba sofu
 • kaba su
 • kabaşiş
 • kabataslak
 • kaba tekne
 • kaba yapı
 • kaba yel10 Şubat 2016 13:25       Mesaj #2
Safi - avatarı
SMD MiSiM
KABA sıf.
1. ince olmayan, dokusu kalın şey için kullanılır: Kaba bir kumaş.
2. Özenilmeden, gelişigüzel yapılmış şey için kullanılır: Çok kaba bir ayakkabı. Kaba işleme.
3. Taneleri iri olan şey için kullanılır: Kaba kum.
4. Yumuşak ve kabarık şey için kullanılır: Kaba bir yorgan.
5. Davranışları nezaketten, incelikten yoksun, terbiye ve görgüsü kıt kimse için kullanılır: Kaba bir adam.
6. Terbiye, görgü ve incelik yoksunluğu gösteren şey için kullanılır: Kaba bir şaka.
7. ince ve narin olmayan şey için kullanılır: Kaba yüz hatları.
8. Kaba et, kalça, kaba: Çocuğu, kaba etlerine vura vura yere yıktı. || Kaba kafa, bilgi ve anlayışça kıt, aptal. || Kaba kâğıt, bir şey sarmada, paketlemede kullanılan, samanlı, kalın kâğıt. || Kaba koz, görünüşüyle yiğit, korkusuz izlenimi veren, gerçekte ödlek, güçsüz kimse için söylenir. || Kaba kuşluk, öğleden bir iki saat önceki zaman (yörs.). || Kaba kuvvet, korku salarak bir amaca ulaşmak için ya pılan yasadışı eylem ya da tutulan yol: Bırakın, kaba kuvvetle bir yere varamazsınız. || Kaba saba incelikten yoksun, görgüsüz, davranışları kırıcı olan kimse için kullanılır: Kaba saba bir adam.

— Özensizce, gelişigüzel yapılmış olan: Sırtında kaba saba, bir palto vardı. || Kaba sofu, dini yanlış anlayıp yanlış yorumlayarak ibadette ve düşünüşte aşırılığa kaçan, bağnaz kimse.

—Birac. Kaba tortu, arpa şırasının yaklaşık 90 dakika süre ile kaynatılması sırasında proteinli ve polifenollu maddelerin pıhtılaşması ile meydana gelen tortu. (Kaba tortu sonradan şıradan ayrılır.)

—Deric. Kaba tıraş, bir derinin iç kısmını bıçak ya da makineyle temizleme.

—Ed. Kaba güldürü, soylu bir konuyu bayağı bir üslupla işleyen parodi niteliğinde edebiyat türü. (Eşanl. BÜRLESK.)

—Ekmekç. Kaba un, ön öğütme ile elde edilen, dokunuşu yumuşak olmayan, irmiği andıran pütürlü un.

—Folk. Kaba yemek, gelenekselliğini koruyan kesimlerde düğün, sünnet düğünü vb. özel günlerde yapılan ve düğün çorbası, kızarmış et ya da etli sebze yemeği, pilav ve zerdeden oluşan yemek. (Bu yemeklere börek, başka hamur işleri, tatlılar vb. eklendiğinde ince’ yemek adını alır.)

—Hayvc. Kaba yem, hücre çeperleri selülozca zengin olan ve bu nedenle düşük oranda sindirilebilen bitkisel yem (ot, saman, vb.). || Kaba yem yığma makinesi, saman ve kuru ot gibi kaba yemleri samanlığa ya da otluğa yığmaya yarayan ve mekanik ya da pnömatik olarak çalışan makine.

—inş. Kaba sıva, karılmış sulu bir bağlayıcı, çoğunlukla da alçıyla elde edilen ve bir çarpma sıvanın büyük pürüzlerini kapatmak üzere bir lata ya da dayanak üzerine vurulan bir tür sıva. || Kaba yontulmuş taş, madırgayla kabaca biçimlendirilmiş moloz taş.

—Kâğ. san. Kaba karton, yaş karton makinesinde üretilen, 1 mm'den daha kalın karton.

—Marangl. Kaba temizlik, testereden çıkan ağaç parçasının (lata, tahta vb.) yüzeyindeki pürüzleri kabaca düzleme işlemi. (Bundan sonra yapılan ince düzleme işlemine perdahlama ya da planyalama adı verilir.)

—Metalürj. Kaba döküm, kalıptan çıkarılan işlenmemiş külçe ya da metal parça. (Eşanl. HAM DÖKÜM.) || Kaba dövme ya da kaba haddeleme parçası, presten ya da hadde tezgâhından çıkan metal parça.

—Müz. Türk müziğinde, pes sekizlideki sesler için ya da pes akortlu çalgılar için kullanılır: kaba yegâh, kaba dügâh ya da kaba kemençe. || Kaba düdük, Evliya Çe- lebi’nin Seyahatnamesinde adı geçen üflemeli çalgılardan biri. (XVII. yy.'da İstanbul'da oldukça yaygın olduğunu [80 profesyonel] belirten Çelebi, çalgının, şimşir ağacından yapıldığını kaydetmiştir.)

—Opt. Kaba işleme, bir optik parçanın iri taneli aşındırıcı, takım, elmas, vb. ile kabasını alma.

—Sine. Kaba kurgu, planların ekranda geçiş sıralarına göre birbirlerine eklenmesinden oluşan ilk kurgu işlemi.

—Şarapç. Tadı buruk şaraba denir.

—Tekst. Kaba bez. jüt ipliklerinden beza yağı örgü ile dokunan kalın ve seyrek dokulu bir tür kumaş. (Ham iplikten dokunanları daha makbuldür. Kenevir jüt karışımı ya da keten ve kenevir karışımı ipliklerle dokunan daha iyi kaliteleri de vardır. Genellikle çuval yapımında ve ambalajlamada kullanılır.) || Kaba ipek, kozadan ipek çekme sırasında, ince ipekten ayrılan ve pamukla karıştırılarak boyandıktan sonra çorap, eldiven, perde, duvar halısı vb. yapımında kullanılan ipek hurdası. (BURET.) Zayıf koza’ denilen, düşük kaliteli kozalardan çekilmiş adi ipek. || Kaba iplik, sabunla kaynatılmış, boyanmaya hazır tekstil.ipliği.

—Topogr. Kaba hatasız, gerçek duyarlığı, kanava üstüne aktarmadaki grafik hatadan daha düşük olan bir harita alım yöntemi için kullanılır.

—Topol. Kaba topoloji, E kümesi üzerinde bir topoloji olan vekile E den oluşan parçası.

—Yerbil. Kaba kireçtaşı, çok miktarda fosil içeren kireçtaşı.

—Zootekn. Kaba et, evcil dörtayaklılarda. arka bacakların üst kısmında bulunan ve budun en önemli bölümünü oluşturan şişkin kısım.

♦ a.
1. Kuyruksokumunun şişkince olan her iki yanı: Kabadan, günde iki iğne yaptırmak.
2. Kabasını almak, bir şeyi biçimlendirmek için göze batan pürüzlerim gidermek; bir yeri ya da bir şeyi yüzeysel olarak üstünkörü temizlemek

—Camc. Kabasını alma, eski mekanik ayna camı üretiminde, en önemli pürüzleri gidererek camın iki yüzünü de düzleştirmeyi amaçlayan taşlama işleminin ilk evresi.

—inş. Kabasını alma, bir döşeme plağını, bir örgü sırasını, herhangi bir parçayı kabaca incelterek gereksiz bölümleri ortadan kaldırma

—işlem. Kabasını almak, bir ağaç ya da metal parçanın bir yüzünü ya da bir yüzü ile bir kenarını işlemek.

—Mak. san. Kabasını almak, bir malzemeye, işlenecek parçaya yakın ilk biçimi vermek.

—Bir ham parçayı, genellikle değişik bir makine ya da takımda uygulanan bitirme işlemi için gerekli payı bırakarak işlemek. (Talaş kaldırarak bir parçanın kabasını almak için genellikle derin bir paso verilir, ama bitirme işlemine oranla kesme hızı daha düşük tutulur.)

—Müc. Bir elmasın kabasını almak, ilk façetalarını kabaca yontmak.

♦ be. Nezaketsizce, kaba bir biçimde: Bir kimseye kaba davranmak Onunla çok kaba konuştun.

—El. sant. Kaba vurmak, bakırcılıkta çekici boşa sallamak

Kaynak: Büyük Larousse

10 Şubat 2016 13:41       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM
kaba ingilizcesi

1. rough, coarse.
2. vulgar, rude.
3. rough (calculation, guess).
4. crudely made.
5. having coarse grains.
6. puffy, puffed up; thick (carpet).
7. buttocks.

–sýný almak /ýn/
1. to give (a place) a lick and a promise; to clean up (something) quickly.
2. to give (something) a rough form, roughhew.

– et buttocks.
– iþ a piece of crude workmanship.
– kâðýt coarse wrapping paper.

– saba
1. coarse, vulgar.
2. careless, sloppy (work).

– sofu religious bigot in the extreme.
– un coarse flour.


Daha fazla sonuç:
Kaba Nedir?

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç