Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 31 Aralık 2009  Gösterim: 13.829  Cevap: 1

Kültür Nedir? (Sözlük)

mustafa_95
29 Mayıs 2008 18:11       Mesaj #1
mustafa_95 - avatarı
Ziyaretçi
Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre, kültür (ekin, eski dilde hars) kavramının tanımı şu şekildedir:
Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü.
Sosyolojik olarak, bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü o toplumun kültürüdür.
Sponsorlu Bağlantılar
Bireyler için ise yargılama, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenme ve tecrübeler yoluyla geliştirilmiş olan biçimine o kişinin kültürü denir. Bireyin edindiği bilgileri anlatmak için de kültür sözcüğü kullanılır.

Etimolojisi
Kültür sözcüğü Latince culturadan gelir. Cultura, inşa etmek, işlemek, süslemek, bakmak anlamlarına gelen colere'den türetilmiştir. Örnegin Romalılar 'mera işlenmesine' agri cultura demişlerdir.
Türkçenin batı dilleri etkisine girmesinden önce (Cumhuriyet döneminde de) kullanılan hars sözcüğü ise Arapçadır ve "tarla sürmek" anlamına gelir.
Her iki kelimenin de tarımla ilgili olmasından kaynaklanıyor olsa gerek, 20.yy'da Türk Dil Kurumu tarafından uygun görülen ekin sözcüğü, bu yabancı kökenli kelimelere alternatif olarak önerilmiştir_KleopatrA_
31 Aralık 2009 21:45       Mesaj #2
_KleopatrA_ - avatarı
Ziyaretçi
isim Fransızca culture

1 . Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin:
"Harf inkılabı, Türk kültür inkılabının temelidir."- E. İ. Benice.
2 . Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü:
"Doğrusu, teknik ve kültür her gün biraz daha ilerlemektedir."- S. Birsel.
3 . Muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi:
"Bir memlekette kitap kültürü ne kadar zenginse günlük konuşma da o kadar zengin olur."- M. Kaplan.
4 . Bireyin kazandığı bilgi:
"Tarih kültürü kuvvetli bir kişi."- .
5. Tarım.
6 .
biyoloji Uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme:
"Mikrop cinsinden canlı bir varlığın muayyen bir ortam içinde çoğalmasına da kültür denilir."- M. Kaplan.
Birleşik Sözler
  • kültür akımı
  • kültür balıkçılığı
  • kültür bitkileri
  • kültür çevresi
  • kültürfizik
  • kültür göçü
  • kültür mantarı
  • kültür merkezi
Daha fazla sonuç:
Kültür Nedir? (Sözlük)

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç