Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 16 Mart 2017  Gösterim: 44.988  Cevap: 5

Zanaat Nedir?

Ziyaretçi
8 Kasım 2008 17:39       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi

ZANAAT

Ad:  zanaat.JPG
Gösterim: 110
Boyut:  18.6 KB

-tı a. (ar. ş/nâ'af'tan), insanların maddeye dayanan gereksinimlerini karşılamak için yapılan, belli bir eğitimin yanı sıra deneyim ve ustalık da gerektiren el emeğine dayalı etkinlik, meslek: Terzilik, demircilik zanaatı. Bu zanaatta usta olmak için yıllarca bir atölyede çıraklık yaptı.

Sponsorlu Bağlantılar
—ANSİKL. Zanaat etkinlikleri, çeşitli eşyanın üretimini, tesisini, bakımını ya da onarımını ve bazı hizmetlerin arzını kapsar Zanaat, bazı etkinlik ve büyüklük ölçütlerine göre ticaret ve sanayiden ayrılır. Zanaat işletmeleri özellikle el emeği temeli üzerine kurulmuş olduklarından, yalnızca hazır alınmış ürünlerin satışıyla uğraşan ticari işletmelerden açıkça farklıdırlar. Hukuk bilimi, bu ölçüte dayanarak, ticaret hukukunun ve özellikle, bunun malların tasfiyesi ve iflas durumunda borçların ödenmesi ile ilgili hükümlerinin zanaatkarlara uygulanmasını kabul etmez.

Bununla birlikte, tüccarların yararına olan bazı yasa hükümleri (ticari icarlar gibi) zanaatkarların da yararlanabilecekleri biçimde genişletilmiştir. Öte yandan, zanaat işletmeleri, çok küçük olmalarıyla da öteki işletmelerden ayrılırlar. Nitekim, meslekler kesimine.bağlı işletmelerin tanımlanmasında personel kavramı, da işe karışır: bir zanaatkâr, ister tek başına çalışsın, ister bir ya da birkaç kalfanın yardımından yararlansın, daima bir "zanaat” işletmesinin başıdır. Çalışanların sayısıyla ilgili bu görüş, oldukça keyfi niteliktedir.

Fakat, küçük ticari üretim ve az iş bölümü ölçütleri her zaman geçerli olmadığından, zanaatın, yalnızca işletmeler hiyerarşisindeki yerini belirleyen bu ölçüte göre tanımlanamayacağı açıktır.

Zanaat işletmesi


genellikle büyük seri üretimi dışlayan ve kişisel ya da kaliteli bir nesneler üretmeye yönelen bir işletme olarak da tanımlanabilir. Onun bu özelliği, bazı etkinlik dallarında, nispeten sınırlı sayıda, ama çok çeşitli kullanım değeri taşıyan ve yapılacak teknik işlere büyük bir yatkınlık gösteren bir donanım kullanılmasına yol açar. Gerçi birçok etkinlik dalında yatırımlar önemli bir yer tutar (örneğin, bazı ikinci elden üretim etkinliklerinde [genel mekanik, torna işleri] ya da bazı besin maddelerinin üretiminde [fırıncılık, pastacılık]), ama üretim etkenleri arasında işgücünün payı daima ağır basar.

Nihayet, zanaat işletmeleri, işleri parçalara bölünmesini dışlayan çalışma biçimleri (bu durum daha büyük işletmelere oranla ücretliye daha önemli sorumluluklar yükleyebilir) ve müşterilerle ayrıcalıklı ilişkiler kurabilmeleriyle (ürünlerinin ve sundukları hizmetlerin kalitesi, yeni ihtiyaçlara hızlçuyum sağlayabilmeleri [satış sonrası hizmetler] ve oturma yerlerine yakın olmaları nedeniyle toplum yaşamına, kentlerin ve kırsal bölgelerin canlılık kazanmasına katkıda bulunmaları sayesinde) öteki işletmelerden ayırt edilebilirler.

Kaynak: Büyük Larousse

Son düzenleyen Safi; 16 Mart 2017 01:34


8 Kasım 2008 17:45       Mesaj #2
Safi - avatarı
SMD MiSiM

Sanat ve Zanaat


Sanat ile zanaat aynı kelimeden türemiş olsa da farklı anlamlar için kullanılmalarına rağmen, somut olarak birbirine yakın görünmelerinden dolayı zaman zaman kavram karmaşası yaşanmakta ve aynı şeyler için kullanılmaktadır.

Sponsorlu Bağlantılar
Avrupa da 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar seramikçilikten oymacılığa ve dokumacılığa her türlü el işçiliği için kullanılan zanaat sözcüğü Rönesans ile birlikte farklı bir boyut kazandı. Bu döneme kadar güzel sanatlar dışında kalan tüm becerilere tek bir kategori altında "zanaat" deniyor, ikinci derecede önem veriliyordu. Bu anlayıştan dolayı da, bugün sanat olarak kabul edilen, örneğin maden işleri, ahşap oymacılık gibi sanatlar dikkate değer nitelikte görülmüyorlardı. Aynı dönemde Türkiye’de de durum Avrupa’dan farklı değildi. Türkiye de sanat - zanaat ayırımı, ancak 19. yüzyılın sonlarına doğru, batılı anlamda güzel sanatlar kavramının gelişmesiyle ortaya çıkmıştır.
Günümüzde artık çağdaş sanat anlayışı, estetik özelliği olan her tür üretimi; endüstri tasarımı, mimarlık, halıcılık, seramik, oymacılık vs. çok sayıda el beceri ve tasarımlarını sanat kapsamı içinde ele almaktadır.

Sanat: Estetik, beceri ve yeteneği hayal gücü ile harmanlayıp ortaya bir eser koymak için çaba harcamak; bu çabayı notaya, tuvale, taşa, kağıda vs. aktarıp sonuçta bir eser vücuda getirmektir.

Zanaat ise kelime olarak aynı anlama gelmekle birlikte (dilimizde farklı bir sözcük üretilmediği için), el becerisi ile herhangi bir şeyi inşa veya tamir etmek için kullanılmaktadır. Eğitim’le olduğu gibi usta/çırak ilişkisi ile de öğrenilir zanaat. Sanatı andıran estetik unsurlar olsa da, sanatta olduğu gibi özel bir kabiliyet, yeni duygular, değişik tat ve zevkler ve farklı ufuk derinlikleri ortaya koymayı gerektirmez.
Son düzenleyen Safi; 16 Mart 2017 01:30
8 Kasım 2008 17:48       Mesaj #3
CrasHofCinneT - avatarı
VIP Pragmatist Çılgın Zat...
Zanaat Nedir?
Zanaat, maddi ihtiyaçlarını karşılamak için eğitim ve tecrübe gerektiren işlere verilen addır. Ayrıca hüner ve marifet anlamlarına da gelmektedir. Bir işle veya meslekle uğraşan ustalığı ve mahareti olan kimselere ise sanaatkar denilmektedir.

Osmanlılar zanaat anlamına gelen hirfet sözcüğünü kullanmışlardır. Osmanlı döneminde çeşitli zanaat kollarının toplandığı Ahi teşkilatı bulunmaktaydı. XIX. yüzyılda Osmanlı’ya gelen Fransız mozaikçisi Pretextat Le-comte çinicilik, hâkk, mâden işleri, dökmecilik ve bakırcılık, camcılık, taş yontuculuğu, nakış, kalemkârlık, halıcılık, kumaş ve kadifecilik, saraçlık, kunduracılık, silâh işçiliği, ahşap işleri, telkari, cevahircilik, mühür yapımcılığı, minekârlık, tesbihcilik, kayık imâli, lokum, helva ve şekerleme yapımı hakkında bilgi vermektedir.

Sanayi devriminden sonra zanaatlar büyük ölçüde sarsılmıştır. Seri imalat ile birlikte bir çok zanaat ortadan kalktıysa bununla birlikte yeni zanaat alanları da doğmuştur. Saraçlık ve nalbantlık tarihe karışırken bunun yerine otomobil tamirciliği kaportacılık ve boyacılık gibi zanaatler ortaya çıkmıştır.

Günümüzde zanaat denilince akla ilk gelen küçük sanatlardır. Şiir, müzik, resim, heykel, hat, tezhip gibi zanaatler ise “güzel sanatlar” olarak adlandırılmaktadır.
Son düzenleyen Safi; 16 Mart 2017 01:31
7 Haziran 2015 20:18       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM

ZANAATÇI


a. Belli bir zanaatla uğraşan, bir zanaatı meslek edinmiş emekçi, küçük girişimci: Bu bibloyu ancak usta bir zanaatçı onarıp eski haline getirebilir.

—Tar. Ortaçağda Floransa’da bir meslek ya da "sanat" derneğinin üyesi. (Çoğu zaman bu sanat ustaları, popolo grasso'dan [besili kişiler] olan soylular ya da zengin tüccarlardı.)

Kaynak: Büyük Larousse
Son düzenleyen Safi; 16 Mart 2017 01:20
1 Şubat 2016 03:38       Mesaj #5
Safi - avatarı
SMD MiSiM
zanaatçı
isim
  • Belli bir zanaatla uğraşan, bir zanaatı meslek edinen emekçi, zanaatkâr.
zanaat
isim (zana:at) Arapça
1 . İnsanların maddeye dayanan ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte tecrübe, beceri ve ustalık gerektiren iş, sınaat:
"Âşık Mehmet yalnız bir zanaat sahibi değil, bir sanatkârdı."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . El ustalığı isteyen işler.
Son düzenleyen Safi; 16 Mart 2017 01:32
1 Şubat 2016 03:38       Mesaj #6
Safi - avatarı
SMD MiSiM
zanaat ingilizcesi
  • craft, trade
zanaatçı ingilizcesi
  • craftsman, artisan
  • workman
Son düzenleyen Safi; 16 Mart 2017 01:32


Daha fazla sonuç:
Zanaat Nedir?

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç