Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 21 Şubat 2016  Gösterim: 5.898  Cevap: 2

Kapasite Nedir?

BrookLyn
13 Nisan 2009 12:04       Mesaj #1
BrookLyn - avatarı
Ziyaretçi
Kapasite
İsim, Fransızca capacité
1. Bir şeyi içine alma, sığdırma sınırı, kapsama gücü, sığa.
Sponsorlu Bağlantılar
2. Ekonomi Bir işletmenin üretim miktarı.
3. Fizik Bir kondansatörün elektrik yığma sınırı, sığa.

4. Mecaz Anlama, kavrama yeteneği.21 Şubat 2016 19:37       Mesaj #2
Safi - avatarı
SMD MiSiM
KAPASİTE a. (fr. capacitâ).
1. Bir kabın, bir yerin içine alabildiği nicelik: Bir kamyonun taşıma kapasitesi. Bir otobüsün yolcu kapasitesi.
2. Bir kimsenin anlayış, kavrayış derecesi, gücü: Bu öğrencinin kapasitesi yok. Bu iş onun kapasitesini aşıyor.
3. Bir kimsenin, bir topluluğun belli bir alandaki gücü:
Bir kimsenin çalışma kapasitesi. Bir ülkenin ekonomik kapasitesi.
4. Bir aracın toplam iş görebilme gücü; bir aygıtın, bir işletmenin toplam üretim gücü:
Bir motorun kapasitesi. Tornanın kapasitesi. Bir fabrikanın kapasitesi. Fabrika tam kapasiteyle üretime geçti.

—Ask. havc.
Her hava kapasitesi, bir savaş uçağının bulutlu havalarda ve geceleri yeri görmeden kör uçuş ve bombalama yapabilme yeteneği.

—Bayınd. Bir karayolunun kapasitesi, (özellikle hız açısından) kullanıcıların kabul edebileceği şartlarda bu yoldan (genellikle bir saat içinde) geçebilecek araç sayısı. (Bk. ansikl. böl.)

—Camc. Nominal erime kapasitesi, fırında erimeye elverişli, istenen nitelikteki camın ağırlığı. (Fırının yaş ve yıpranmasıyla değişen bu kapasite, günde, ayda ya da yılda ton olarak tanımlanır. Nominal kapasite, fırın hesabı sırasında başta belirlenir.)

—Denize. Kapasite planı, bir ticaret gemisinin tüm yük ambarlarının ve tanklarının kapasitelerine ilişkin bilgileri içeren plan. || Balya kapasitesi, güverte altında yer alan ve ticari yüklere ayrılmış bölmelerin hacmi. || Dökme yük kapasitesi, ambarlarda, dökme yükün kolaylıkla kemereler ve postalar arasına girebileceği de göz önünde tutularak hesaplanan faydalı hacim. (Dökme yük kapasitesi balya kapasitesinden yüksektir.) || Bir su yolunun seyir trafik kapasitesi, bu su yolunda gerçekleşen ve ton olarak belirtilen yıllık maksimum trafik. (Serbest akıntılı akarsularda çok büyüktür, kanallar ve kanal içine alınmış akarsular üzerindeki eklüzlerde bu kapasite sınırlıdır.)

—Elekt., Elektrotekn. ve Telekom. SIĞA' nın eşanlamlısı.

—Fizyol. ve Pnömol. Vital kapasite, akciğerlerin, zorlu, yani elden geldiğince derin bir nefes alma ve verme arasında normal olarak içerebilecekleri hava hacmi. (Bk. ansikl. böl.)

—Hidrol. SINIR YÜKün eşanlamlısı,

—işi. ikt. Bir işletmenin, bir tesisin ya da bir makinenin belli bir süre içinde mal ya da hizmet üretebilme gücü. (Kapasite ölçüsü olarak doğrudan işçilik saatleri ya da makine saatleri kullanılabileceği gibi sayı, uzunluk, ağırlık, hacim gibi fiziksel üretim birimleri de kullanılabilir.) || Kapasite kullanım oranı, vat olan kapasiteden yararlanma derecesi. (Bu oran, kullanış kapasitesinin normal kapasiteye oranlanması ile bulunur ve yüzde ile belirtilir. Kapasite kullanım oranı % 100 ise, işletmenin ya da tesisin üretim gücünün tümünden yararlanılıyor demektir. Eğer kapasite olarak kuramsal kapasite değil de normal kapasite düzeyi ele alınmışsa bu oranın °/o 100'ün üzerine çıkması sözkonusu olabilir.) || Atıl kapasite ya da aylak kapasite, kurulu olan kapasiteden kullanış kapasitesi çıktıktan sonra kalan bölümü. || Kullanış kapasitesi, kurulu olan kapasitenin kullanılan bölümü. || Kuramsal kapasite ya da maksimum kapasite, en yüksek verimle çalışılarak belirli bir süre içinde ulaşılabilecek üretim düzeyi. || Normal kapasite, kuramsal kapasiteden çalışılmayan hafta ve bayram tatilleri, vardiya değiştirme süreleri gibi normal çalışma kesilmeleri çıkarıldıktan sonra elde edilecek üretim gücü.

—Mak. san. Bir takım tezgâhında işlenebilecek parçaların kabul edilebilir boyutlarının (en büyük ya da en küçük) tümü.

—ANSİKL. Bayınd. Gidiş ve geliş yönleri ayrılmış bir yolun kapasitesi çok hızlı şehirlerarası yol trafiğinde saatte 600 taşıt, orta hızdaki bir kent trafiğinde de saatte 1 500 taşıt civarındadır. Kapasite yolun geometrik özelliklerine, daha çok da görüş uzaklığına bağlıdır; ağır taşıtların oranı arttığında kapasite düşer. Bu açıdan, herhangi bir ağır taşıt, belli bir n sayısında özel taşıta eşdeğerdir; n yolun geometrik özelliklerine göre değişir (n'nin değeri açık arazideki düz yollarda 2, dağ yollarında ise 8'dir).

—Fizyol. ve Pnömol. Vital kapasite. Spirometreyle ölçülür, insanda yaklaşık 3 litredir; ancak boy, yaş ve cinsiyete göre değişir. Akciğer dokusunun esnekliği nedeniyle, hava petekleri çeperleri hiçbir zaman tam olarak boşalamadığı için akciğerlerde ayrıca 1 litre hava daha kalır (artık hava); bu nedenle vital kapasite gerçek akciğer kapasitesiyle karıştırılmamalıdır.

Kaynak: Büyük Larousse

21 Şubat 2016 20:12       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM
kapasite ingilizcesi
  • capacity


Daha fazla sonuç:
Kapasite Nedir?

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç