Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 2 Aralık 2017  Gösterim: 35.688  Cevap: 2

Dayanışma Nedir?

unuttum
9 Mayıs 2009 23:09       Mesaj #1
unuttum - avatarı
Ziyaretçi

DAYANIŞMA

Ad:  dayanışma.JPG
Gösterim: 69
Boyut:  19.6 KB

Benzer durumları yaşayan, aralarında çıkar birliği bulunan kimseler, topluluklar arasında var olan ilişki, birlik düşüncesi; onların birbirlerine karşı duydukları sorumluluk; Aynı meslekten olanlar arasındaki dayanışma. Çeşitli azınlıkların birbirleriyle olan dayanışmaları. Baskılara karşı dayanışma içinde olmak.

Sponsorlu Bağlantılar
—iş huk. Dayanışma aidatı, bir işyerinde uygulanan toplu iş sözleşmesinin tarafı olan işçi sendikasının üyesi olmadıkları halde, toplu iş sözleşmesinin sağladığı haklardan yararlanabilmek için işçilerin her ay ödedikleri aidat.

—Topbil. Bir toplumun kolektif eyleminin birliğini ve sürekliliğini sağlayan tutumların ve davranışların tümünü belirtmek için Durkheim tarafından oluşturulmuş kavram. (Durkheim, rollerin pek farklılaşmamış olduğu bir topluluğun üyelerinin çıkar benzerliğine dayanan mekanik dayanışmayla, işbölümünün gerçekleşmiş olduğu karmaşık toplumlarda rollerin tamamlayıcılığına dayanan organik dayanışmayı birbirinden ayırt eder.)

—Verg. huk. Dayanışma vergisi, genellikle bir bütçe yılı ile sınırlı, bir bunalım dönemini aşmak ya da konjonktürden olumsuz etkilenen bir kesimi finanse etmek için (örneğin açık veren bir sosyal uygulama) devletin servet ve gelirler üzerinden aldığı olağanüstü bir vergi.

—ANSİKL. iş huk. Dayanışma aidatı ödeyerek toplu iş sözleşmesinden yararlananlar toplu iş sözleşmesi kapsamına giren işyerlerinde çalışan ve sözleşmenin tarafı sendikaya üye olmayan işçilerdir (Toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt k. 9. md.). Dayanışma aidatı ödeyerek toplu iş sözleşmesinden yararlanma, işçinin isteğine bağlıdır ve yararlanma istek tarihinden başlar, işveren kendiliğinden, toplu iş sözleşmesi uygulayarak bir işçiden dayanışma aidatı kesemez. Dayanışma aidatı ödeyerek toplu iş sözleşmesinden yararlanma, taraf işçi sendikasının iznine bağlı değildir. Ödenecek dayanışma aidatı tutarı üyelik aidatının üçte ikisidir, işveren dayanışma aidatını işçiye yapacağı ücret ödemesinden keserek, toplu iş sözleşmesinin tarafı sendikaya verir. Toplu iş sözleşmelerine bu ilkelere aykırı olarak konulacak hükümler geçersiz olduğu gibi toplu iş sözleşmesinden sendikanın üyesi bulunmayanların yararlanmasının yasaklanması ya da sendikanın iznine bağlı tutulması geçersizdir.

Kaynak: Büyük Larousse

Son düzenleyen Safi; 2 Aralık 2017 00:03

fadedliver
9 Mayıs 2009 23:16       Mesaj #2
fadedliver - avatarı
Ziyaretçi
DAYANIŞMA NEDİR?
İnsan, doğası gereği toplumsal bir varlıktır. Yalnız yaşaması mümkün değildir. Birlikte yaşamanın gereği olan dayanışma ile insanlar yardımlaşmayı, birlikte iş yapmayı öğrenirler. Dayanışma sayesinde insanlar daha çabuk ve daha çok iş yapabilir. Atalarımız bu konuda "Bir elin nesi var, iki elin sesi var" diyerek, birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemini vurgulamışlardır.
Dayanışma toplumlar arasında, millet içerisinde ve milletlerarasında olabilir. Kurtuluş Savaşı yıllarında Türk Milleti'nin dayanışması ile düşman yurttan kovulmuş ve vatan tamamen kurtarılmıştır.
Sponsorlu Bağlantılar
Dünya da ise, Birleşmiş Milletler buna örnek olarak gösterilebilir

Dayanışma bir topluluğu oluşturanların duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirlerine karşılıklı bağlanması demektir. Toplumsal dayanışma ise toplumun kurum ve kuruluşlarıyla ortak değerlerde birleşmesi ve birlikte hareket etmesidir.
Son düzenleyen Safi; 2 Aralık 2017 00:52
Misafir
28 Mart 2016 22:31       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
dayanışma
isim

1 . Dayanışmak işi, tesanüt:"Ara sıra yükselen çatlak sesler, sorulan aykırı sorular bu dayanışmayı bozacaktır."- T. Uyar.
2 . toplum bilimi Bir topluluğu oluşturanların duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirlerine karşılıklı bağlanması, tesanüt.
Dayanışma bir topluluğu oluşturanların duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirlerine karşılıklı bağlanması demektir. Toplumsal dayanışma ise toplumun kurum ve kuruluşlarıyla ortak değerlerde birleşmesi ve birlikte hareket etmesidir.

Birleşik Sözler
  • toplumsal dayanışma
1. Dayanışma fiili.
2. Bir toplu­luk bütününü meydana getiren unsurların, ki­şilerin ortak çıkarların sağlanması, bütünlü­ğün korunması için karşıklı bağlılık gösterme­leri, tesanüt, solidarite. 3. Birbirine dayanak olma, yardımlaşma.
Son düzenleyen Safi; 2 Aralık 2017 00:05
Hızlı Cevap
Mesaj:
paneli aç