Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 22 Şubat 2017  Gösterim: 22.580  Cevap: 5

Amblem Nedir?

28 Mayıs 2007 11:31       Mesaj #1
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye

AMBLEM

Ad:  amblem.JPG
Gösterim: 201
Boyut:  18.8 KB

a. (fr. embIeme; lat. emblema, -atis; yun. emblema, -atos, değerli vazoların üzerindeki kabartma süsler'den).
1. Bir uzlaşıma dayanan ve simgesel değer taşıyan gösterge; bu göstergeye bazen özdeyiş biçiminde açıklayıcı bir yazı eklenir. (Bk. ansikl. böl.)
Sponsorlu Bağlantılar
2. Bir yetkiyi, bir kimseyi, bir topluluğu temsil etmeye yarayan işaret, simge; belirtke: Krallık amblemi. Parti amblemi.

—Denize. Bir teknenin amblemi, teknenin baş yanında bulunan ayırt edici işaret, harf ya da simgesel şekil.

—Masonl. Mason amblemleri, masonların, törenleri sırasında kullandıkları ve derecelerini belirtmeye yarayan süs eşyası (kurdele, takı vb.).

—ANSİKL Amblemler, soyut bir düşünceyi desenle anlatmaya yarayan ideogram türleridir: bu soyut düşünce, genel olarak bir kasta ya da bir gruba, dinsel ya da siyasal bir ideolojiye bağlılığı belirtir. Antikiteden beri amblemlere başvuruldu: örneğin gecekuşu, tanrıça Athena'yı simgelediği için, Atina'nın amblemi oldu; Hermes'i simgeleyen iki yılan sarılı değnek de ticaretin amblemi haline geldi (aynı değnek Epidauros yılanından dolayı hekimliğin de amblemi sayıldı).

—Sanayide. reklam araçlarıyla sonsuz sayıda çoğaltılan amblemler kullandı (bazılarına "logotip" denir): otomobil markaları. banka ya da ticari şirket amblemleri Kimi kamu işletmeleri (postalar) de amblemleri benimsediler. Son olarak, partiler ya da siyasal hareketlerde kendilerine birer amblem seçtiler: komünizmin amblemi orak ve çekiç, faşizminki romalı liktorların baltası, nazilerinki gamalı haç oldu.

Türkiye’deki belli başlı siyasal partiler kendilerine şu amblemleri seçtiler: Cumhuriyet halk partisi, altı ok; Demokrat parti, DP; Millet partisi, kartal; Cumhuriyetçi millet partisi, terazi; Adalet partisi, kır at; Yeni Türkiye partisi, başak; Milli selamet partisi, anahtar; Milliyetçi hareket partisi, üç hilal: Türkiye birlik partisi, aslan ve 12 hilal; Türkiye işçi partisi, çark ve başak; Güven partisi, koç; Anavatan partisi, bal peteği zeminli Türkiye haritası ve arı; Milliyetçi demokrasi partisi, horoz; Sosyal demokrasi partisi, 6 zeytin taneli zeytin dalı; Doğru yol partisi, şaha kalkmış kır at üzerinde süvari; Sosyal demokrat halkçı parti, iki zeytin dalı ve altı ok; Demokratik sol parti, güvercin; Refah partisi, hilal ve başak.

Kaynak: Büyük Larousse

Son düzenleyen Safi; 21 Şubat 2017 23:48


Misafir
5 Aralık 2008 14:38       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Amblem
çizgi ve resimle yapılan işaretlerdir ya da daha geniş tanımıyla "Ürün ya da hizmet üreten kuruluşlara kimlik kazandıran, sözcük özelliği göstermeyen; soyut ya da nesnel görüntülerle ya da harflerle oluşturulan simgelerdir".

Amblem Çeşitleri
Harflerden Oluşan Amblemler :
Eğer tek harften oluşan bir amblem söz konusuysa o zaman o harfin farklı olması kaçınılmazdır. Amaç farklılık olduğunda tasarımcı yeni bir harf formu arayacaktır. Birden fazla harften oluşan amblemlerde ise en önemli özellik dengeli kullanımları ve yine farklı olmalarıdır.

Biçimleriyle Firma Hakkında Bilgi Veren Amblemler:

Bu tür amblemlerde sembollerden yararlanılır. Kimi sembollerin yüklendiği anlamlar vardır. Bu anlamlar çoğu sektör tarafından kendilerine mal edilmiştir. Dolayısıyle bir firmaya ait amblem tasarımı yapılırken firmanın ait olduğu sektöre özgü sembollerden yararlanılır. Örneğin Baykuş akıl, bilim bilgelik demektir ve eğitim kurumlarınca kullanılır. Bir de firmaların isimlerinden yola çıkılarak sembolik amblemler tasarlanır ki buna da örnek vermek istersek Pelikan markasının ambleminin Pelikan kuşu olmasını söyleyebiliriz.

Harf ve Resimsel Biçimlerin Bir Arada Kullanıldığı Amblemler:
Formlarını harflerden alan ve firma hakkında imaj veren biçimlerden oluşan amblemlerin kombinasyonlarıdır. Bu tür amblemler, firma hakkında bir imaj verirken firma adının baş harfi ile de diğer firmalardan ayrılmasını kolaylaştırır ve akılda kalma yüzdesini artırır.

BAKINIZ Amblem nedir, nasıl yapılır?
Son düzenleyen Safi; 22 Şubat 2017 00:09
21 Şubat 2017 23:35       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Amblem
Amblem (Fransızca: emblème; imlek, belirtke), bir fikri veya bir kurumu temsil eden görsel simgedir.
Simge ile neredeyse eşanlamlı olarak kullanılsa da, daha kesin kurallarla belirlenmiş ve neyi temsil ettiği kesin olarak bilinir. 20. yy.ın sonlarından itibaren Türkçe'de görülen İngilizceleşme eğilimiyle, "logo" sözcüğü de amblem yerine sıklıkla kullanılır olmuştur. Ama amblem logo ile karıştırılmamalıdır.
22 Şubat 2017 00:25       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM
amblem
isim Fransızca emblème
  • Soyut bir şeyin, bir kavramın sembolü olan varlık veya eşya, belirtke.
22 Şubat 2017 00:26       Mesaj #5
Safi - avatarı
SMD MiSiM
AMBLEM
  • Remiz, işaret; bir şeyi simgeleyen işaret; timsal; belirtken.
22 Şubat 2017 00:27       Mesaj #6
Safi - avatarı
SMD MiSiM
amblem ingilizcesi
  • emblem


Daha fazla sonuç:
Amblem Nedir?

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç