Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 12 Ocak 2016  Gösterim: 12.398  Cevap: 1

Metrik Sistem Nedir?

MeLiSSiA
29 Mayıs 2010 16:25       Mesaj #1
MeLiSSiA - avatarı
Ziyaretçi
Ölçme sistemlerinden bizim kullandığımız sisteme, metrik sistem denir.

Bugün dünyadaki birçok ülke ölçüm için metrik sistemi kullanmaktadır. 1790’larda Fransız bilim adamları kullanımı çok kolay olan ve dünyanın her yerine yayılan bu ölçüm sistemini yaratmışlardır. Metrik sistem uzunluk için metre, ağırlık için gram ve miktar için litreyi kullanır. Metrik sisteme ilave olarak Amerika hala inç (1 inç: 2,5400cm), mil, ons ve libreyi kapsayan standart İngiliz ölçüm sistemlerini kullanmaktadır.
Sponsorlu Bağlantılar


12 Ocak 2016 18:48       Mesaj #2
Safi - avatarı
SMD MiSiM
• Metre (Metrik) sistemi. 1670'te transız rahip Gabriel Mouton, rasyonel uzunluk etalonu olarak bir meridyenin bir derecesinin dakikasını almayı önerdi. Saniyeyi vuran bir sarkacın uzunluğunun, uzunlukların "evrensel ölçü"sü olarak benimsenmesi fikri kuruluşunun daha ilk yıllarında Royal Society’nin bir toplantısında ileri sürüldü. Nihayet, 1790'daTalleyrand, Kurucu meclis'e bir birleştirme projesini kabul ettirdi. Fransız bilimler akademisi’nin yeni sistemi kurmakla görevli komisyonu (Borda, Lagrange, Laplace, Monge ve Condorcet), Yer meridyeninin dörtte biri üzerinde karar kıldı ve bunun on milyonda biri de bugün bildiğimiz metre olarak kabul edildi. 30 mart 1791 tarihli kararname bu temel uzunluğun saptanması ve özellikle Dunkerque ile Barcelona arasındaki uzaklığın ve enlem farkının belirlenmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını hükme bağladı; bu işlem 1792 ile 1799 yılları arasında Delambre ve Möchain tarafından yürütüldü. Diğer yandan Lavoisier ve daha sonra Lefövre-Gineau kilogram adı verilen bir desimetre küp hacmindeki suyun kütlesi ile kullanılmakta olan kütleler arasındaki ilişkiyi araştırdılar. 7 nisan 1795'te çıkan bir yasayla Fransa'da metre sistemi yürürlüğe girdi. Bu yasayla ağırlık ve ölçüler için bir tek etalon benimsendi ve bugünkü kullandığımız metre sisteminin ilkeleri saptandı. Her ne kadar başlangıçta “her zaman ve herkes" için geçerli olması amacıyla metre yer boyutları cinsinden alınmışsa da, metre sisteminin temel niteliği, sayılamada ondalık sistemin kullanılmasıdır. Aynı cins bir büyüklük için tüm birimler, bu birimlerin birinden çıkarılır ve değerleri 10'un tam sayılı kuvvetleri olan çarpanlarla, adları ise bu kuvvetleri belirten öneklerle elde edilir. 10 aralık 1799 tarihli yasa, metrenin ve kilogramın Fransız ulusal arşivleri'ne yerleştirilen etalonlarına yasal bir nitelik kazandırdı.
Metre sistemi XIX. yy.’ın başından itibaren bazı İtalyan devletleri tarafından benimsendi; 1816'da Hollanda'da (o zamanlar Belçika'yı, Birleşik Eyaletler’i ve Lüksemburg'u içine alıyordu) kullanılması zorunlu tutuldu; İspanya metre sistemini 1849’da kabul etti ve 1860’tan sonra kabul eden ülkelerin sayısı arttı. 1872’de Paris'te, Fransız hükümetinin daveti üzerine uluslararası ilkörneklerin oluşturulması için, otuz devletin temsil edildiği bir uluslararası komisyon toplandı.
Metrenin ve kilogramın yeni ilkörneklerinin gerçekleştirilmesi için Frasız arşivleri’ndeki etalonlardan hareket edildi. 1875’te Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin Cumhuriyeti, Avusturya, Belçika, Brezilya, Danimarka, Fransa, ispanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Macaristan, Norveç, Peru, Portekiz, Rusya, Türkiye ve Venezuela diplomatik bir konvansiyon olan Metre konvansiyonu'nu imzaladılar. Bu konvansiyon uyarında katılan devletler bir yandan uluslararası metre'yi oluşturmak için Fransız ulusal arşivleri’nde bulunan etalonu kopya etmeye, diğer yandan da bir Uluslararası ağırlıklar ve ölçüler bürosu kurarak giderlerini birlikte karşılamaya karar verdiler. Sövres'deki Breteuil pavyo- nu’na yerleşen bu büroya kesin etalonları yapma, saklama ve çeşitli devletlere verilen ulusal etalonları bu kesin etalonlarla karşılaştırma görevi verildi. Uzunluğu belirlenen geçici etalon, daha sonra kırk kadar diğer ilkörneğin yapımında kullanıldı ve bunların otuz bir tanesi incelendi; incelenen ilkörneklerden biri uluslararası metre olarak kabul edildi ve diğer otuzu buna göre, kesin bir biçimde belirlendi. 1889'da toplanan Genel Konferans, metrenin ve kilogramın Brejeuil pavyonu’nun mahzenlerine yerleştirilen kesin etalonlarını onayladı ve metre sistemi etalonlarını 1875 anlaşması imzalayan devletlere dağıttı. Uluslararası büro da benzer çalışmaları uluslararası kilogram için yaptı ve daha sonra katılan ülkelerin her biri için ilkörnekler hazırlandı. Bu büro düzenleme görevini, 1921’de elektrik etalonlarını, 1933’te ışık etalonlarını ve 1960'ta ise İyonlaştırıcı ışınımları ölçme etalonlarını oluşturarak genişletti.
1 ocak 1982 tarihinde Metre konvansiyonumu kabul eden devletlerin sayısı 45’ti: eski Alman Demokratik Cumhuriyeti, eski Almanya Federal Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Brezilya, Bulgaristan, eski Çekosr lovakya, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Hindistan, Hollanda, Iran, İrlanda, Ispanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, Kamerun, Kanada, Kore Cumhuriyeti, Macaristan, Meksika, Norveç, Pakistan, Polonya, Portekiz, Romanya, eski SSCB, Şili, Tayland, Türkiye, Uruguay, Venezuela, eski Yugoslavya.
1872 konferansımdan başlayarak, metre sistemi dünya ülkelerinde büyük bir hızla yayıldı. Günümüzde metrik sistem yüzden fazla ülkede yasal olarak zorunludur. Bütün bu ülkelerde, metre sisteminin yalnızca kullanımına izin vermekle yetinilmemiş, birçoğunda özellikle tavsiye edilmiş ve hatta öğretim ya da devlet pazarları gibi bazı alanlarda zorunlu kılınmıştır. 1992 sonu itibariyle ABD, Büyük Britanya, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda'da metre sistemine geçiş programları tamamlanmıştır.
Türkiye'de, OsmanlI döneminde kullanılmış olan okka, dirhem, arşın, endaze, kulaç vb. gibi karışık ölçü birimleri Cumhuriyet'ten sonra kaldırılarak, 1 nisan 1931 tarihinden itibaren metre sistemine geçilmiştir.


Kaynak: Büyük LarousseDaha fazla sonuç:
Metrik Sistem Nedir?

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç