Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 20 Mart 2016  Gösterim: 1.981  Cevap: 2

Yargılama Nedir?

LaSalle
7 Temmuz 2010 21:40       Mesaj #1
LaSalle - avatarı
Ziyaretçi
Yargılama
isim, hukuk

Sponsorlu Bağlantılar
1 . Birbirine karşı olan iki tarafı dinleyerek bir yargıya varma, muhakeme.

2 . felsefe, ruh bilimi Anlık.

Birleşik Sözler
  • yargılama gideri
  • yargılama usulü20 Haziran 2015 01:38       Mesaj #2
Safi - avatarı
SMD MiSiM
YARGILAMA a. Yargılamak eylemi; muhakeme.

—Huk. Yargılama giderleri, bir davanın açılmasından karara bağlanmasına kadar davacı ve davalı tarafın bu dava için harcadığı para tutarı. (Posta giderleri, harçlar, keşif ve haciz giderleri, tanık ve bilirkişi ücretleri, vekâlet ücreti vb Yargılama giderleri, kural olarak, davada haksız çıkan tarafa yükletilir.)|| Yargılama usulü -»USUL. || Yargılamanın açıklığı, mahkemelerde yapılan duruşmaların herkese açık olması, bu duruşmaları isteyen herkesin dinleyebilmesi. (Duruşmaların bir kısmının ya da tümünün kapalı yapılmasına ancak genel ahlakın ya da kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı durumlarda karar verilebilir.) || Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşmiş mahkeme karariannda önemli hataların bulunması durumunda bu kararların yeniden incelenmesi için başvurulan olağanüstü kanun yolu. (Bk. ansikl. böl.)

— ANSİKL Huk. Kural olarak, kesinleşmiş bir mahkeme karan yeniden yargılama konusu olmaz. Yargılamanın amacı tartışmaya son vererek kesin bir karara ulaşmaktır. Bu sonuca ulaşıktan sonra yeniden tartışma açmak sorunları çözümsüz bırakmak anlamına gelir. Kesin hüküm haline gelmiş mahkeme kararı infaz edilir. Ancak kimi istisnai durumlarda kesinleşmiş mahkeme kararları için yargılamanın yenilenmesi yoluyla tartışma açılabilir. Bu yol hukuk davaları için geçerli olduğu gibi ceza davaları için de geçeriidir. Yargılamanın yenilenmesi yoluna ancak yasalarda öngörülen nedenlerle başvurulabilir. Bu nedenlerin ortak özelliği kesinleşmiş karann hukuka aykırı olduğunu gösteren kesin belirtilerin ortaya çıkmış olmasıdır. Yargılamanın yenilenmesi başvurusu hatalı karan vBren mahkemeye yapılır. Ceza ve hukuk yargılama yasalarında yargılamanın yenilenmesi için öngörülen başlıca nedenler şunlardır: 1. yeni bir senet ya da belgenin ele geçirilmiş olması; 2. karara dayanak olan senedin sahte olduğunun anlaşılması; 3. karara dayanak olan bir ilamın kesin bir hükümle ortadan kalkmış olması; 4. tanık ya da bilirkişinin yalan söylediğinin anlaşılması; 5. yeni kanıtların ortaya çıkması (Huk. us muh. k. md. 445, Cez. muh. us. k. md. 327).

Kaynak: Büyük Larousse

20 Mart 2016 15:19       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM
yargılama ingilizcesi
  • argumentation, judgement


Daha fazla sonuç:
Yargılama Nedir?

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç