Arama

Alev Nedir?

Güncelleme: 10 Ocak 2020 Gösterim: 4.852 Cevap: 3
KisukE UraharA - avatarı
KisukE UraharA
VIP !..............!
28 Şubat 2008       Mesaj #1
KisukE UraharA - avatarı
VIP !..............!

ALEV

Ad:  alev.JPG
Gösterim: 209
Boyut:  16.3 KB

1. Yanan bir maddeden çıkan akkor halindeki gaz: Yanan odunların alevlerine bakmak. Mum alevi.
Sponsorlu Bağlantılar
2. Mızrak ya da direk ucuna takılan küçük bayrak; flama.
3.
  • Alev yanmak, alevlerle yanmak, ateşi çok yüksek olmak.
  • Alev almak, alevlenmek, tutuşmak, parlamak: Benzin birden alev aldı, bir ilişki, duygu ya da olay sözkonusuysa, yeni başlamak, filizlenmek: Yeni alev atan bir sevgiyi yok etmek.
  • Alev bacayı, saçağı sarmak, bir durum sözkonusuysa, tehlikeli, önlenemez boyutlara ulaşmak: Ben haber aldığımda alev bacayı sarmış, iş işten geçmişti.
—Esk. Alev-gir, alevlenmiş, || Alev-hiz, alevlenen, parlayan. || Alev-keş, alevden fırlayan. || Alev-riz, alevlenen.

—Anal. kim. Alevle tanı, bir maddenin türünü tanımak için hamlaçla yapılan deney (alev renk alır).

—Camc. Aleve tutma, kesici kısımlarını köreltmek için bir cam tübün ucunu alevle yumuşatma.

—Cerr. Cerrahi aleti alevden geçirmek, aleti ameliyattan önce sterilize etmek amacıyla, alkol alevinden geçirmek. (Aletlere zarar vermesine rağmen zorunlu durumlarda başvurulan bir yöntemdir.)

—Ev eşy. Ateşleme alevi, gazlı ya da mazotlu bir aygıtın otomatik ateşlenmesini sağlamak için sürekli olarak yanık bırakılabilen küçük alevi.

—Isıbil. Bir yanma olayında, yanıcı ve yakıcı gazların kimyasal olarak, gaz ortamı içinde yanmış gaz adı verilen tepkime ürünlerine dönüştüğü bölge.
  • Alev dönüşlü kazan, yanma ürünlerinin ocaktan başlayarak kazanın arkasına değin gittikten sonra bacaya geçmeden önce genellikle bir boru demetiyle ön bölüme dönmesini sağlayan kazan türü.
  • Alev fırını, işlenecek malzemeyi alevin yalamasını sağlayan fırın.
  • Pilot alev, bir gaz brülöründe ana alev bekini alt yanından ısıtarak sönmesini önleyen ve doğal gaz, bütan, propan gibi gazları yakarak elde edilen yardımcı alev.
—Mim. Vazo, ateş vazosu, kandelabrum, meşale, top namlusu, mezar sütunu gibi yontularak oluşturulmuş çeşitli öğeleri bütünleyen alev biçiminde süs.

—Sil.
  • Ağız alevi, merminin fırlatılmasından sonra silahın ağzında beliren al ev
  • Alev örten, kimi ateşli silah namlularının ucuna yerleştirilen, gazlan ağızdan çıkar çıkmaz soğutmaya, yanma alevini küçültmeye ve saklamaya yarayan alet. (Küçük deliklerle bezenmiş bir kesik koni biçimindedir.) [ALEV ÖRTEN HUNİ de denir.]
—Sirk. Alev püskürten, avurduna yanıcı bir sıvı doldurduktan sonra, bunu bir meşaleye doğru üfleyip fışkırtarak ağzından alevler çıkaran hokkabaz.

—ANSİKL. Isıbil. Alev bir gaz ortamı içinde, yakıtın tepkimeye uğrayan yanında oluşur. Olayda normal olarak gaz halinde ürünler açığa çıkar; ama alev yanan ortamda ya da yanma ürünleri içinde yer alan katı ve sıvı parçacıkları taşıyabilir.
Alevlerin çoğu ışık verir, ama hidrojen yandığında olduğu gibi görünmeyen alevler de vardır.

Alevler ışınımdan çok taşınım yoluyla ısı açığa çıkarır ve çoğu tepkime halindeki gaz ortam içinde ısı iletimiyle yayılır; ama kimi zaman soğuk alev adı verilen türler, özellikle tepkime ürünlerinin yayınımıyla iletilir. Günlük yaşamımızda karşılaştığımız alevler bir yanma olayından, örneğin bir gaz yakıtla hava (oksijen) karışımının yanmasından kaynaklanır. Yakıtla önceden karıştırılan havaya birincil hava, doğrudan doğruya alev üzerine gelerek yanmayı sürdüren havaya ise ikincil hava adı verilir.

Bunsen beklerinde olduğu gibi bazı brülörlerde gaz, havayla önceden karıştırılmadan aygıtın memesinden çıkar ve yanmayı yalnızca alevin yüzeyine gelen ikincil hava sağlar; bu durumda bir yayınım alevi söz konusudur. Alevler kuramı oldukça karmaşıktır. Temel özelliklerden biri yanma hızıdır; bu hız yakıt gaz ve yanma koşullarına göre çok büyük ölçüde değişir (30 cm/s'den 1 000 cm/s'nin üstünde bir hıza kadar). Bu özelliğin değişkenliği, çeşitli yakıtların alevleri arasındaki büyük farkları geniş ölçüde açıklar.
Kaynak: Büyük Larousse
BAKINIZ Ateş Nedir?

Son düzenleyen Safi; 10 Ocak 2020 00:00
X-Sözlük Konusu: ne demek anlamı tanımı.
Gerçekçi ol imkansızı iste...
Daisy-BT - avatarı
Daisy-BT
Ziyaretçi
23 Nisan 2011       Mesaj #2
Daisy-BT - avatarı
Ziyaretçi

alev


İsim
Sponsorlu Bağlantılar

1. Yanan maddelerin veya gazların türlü biçimlerdeki ışıklı uzantısı, yalım, yalaz, alaz, şule: "Alevi ve bağrışmaları gören kadın erkek herkes evimizin bahçesine doldu." -E. İ. Benice.
2. Sıcaklık: "İşte şimdi damarlarımda bu iksirin alevleri dolaşıyor." -H. R. Gürpınar.
3. Kıvılcım.
4. Mızrak uçlarına takılan küçük bayrak, flama.
5. mec. Aşk ateşi.

İki gaz arasında yanma olayının gerçekleştiği sıcak, ışıklı bölge.

Yanıcı bir gaz havayla (oksijenle) karşılaştırılıp uygun bir sıcaklığa getirilirse alev elde edilir. Hidrojen alevi soluktur. Yanıcı gazdan ayrışarak akkorlaşan karbon ya da alev bölgesinde bulunan toz zerreleri alevi parlaklaştırır. Lüks lambalarının toryum ve seryum nitrat çözeltisi emdirilmiş manşonlarında bu özellikten yararlanılır. Alevin sıcaklığı yanan maddeye bağlıdır. Doğal gaz alevi 1.860°C, hidrojen alevi 2.800°C, asetilen alevi 3.300°C sıcaklığa erişir. Soluk aleve tutulan kimi bileşikler (CaO, MgO) parlak bir ışık saçarlar; kimi metal tuzları da alevin rengini değiştirirler (bakır tuzları yeşile, sodyum tuzları sarıya, lityum ve stronsiyumunkiler kırmızıya). Alev deneyi denen nitel analiz bu özelliğe dayanır.

Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi & MsXLabs

Son düzenleyen Safi; 10 Ocak 2020 00:00
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
10 Ocak 2020       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Alev, yanan bir madde ve onu oksitleyen bir maddenin yüksek derecede ekzotermik reaksiyona girmesi sonucu oluşan diğer bir tanımla yanan maddelerin ışıklı uzantısı, ateş parçası. Alevin, rengi ve sıcaklık derecesi yakan ve yanan maddelerin türüne bağlıdır. Örnek olarak bir çakmak ve onun tutuşturduğu mumun alevi aynıdır.
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
10 Ocak 2020       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM

alev


genellikle kolay tutuşan bir gaz ile havanın kanşımı olan, kendi kendine yayılan ve hızla tepkimeye girerek ısı, çoğu kez de ışık yayan gaz kütlesi. Alevin yayılması, ısı iletimi ve yayınım gibi iki temel kuramla açıklanır. Isı iletiminde ısı, yanma olayının gerçekleştiği alev ucundan yanmamış yakıt ve hava karışımının bulunduğu iç bölüme doğru ilerler.

Yanmamış karışım tutuşma noktasına kadar ısıtıldığında, alevin uç bölümünde yanmaya başlar; bu tepkimeden doğan ısı gene iç bölüme iletilir ve böylece bir kendi kendine yayılma çevrimi oluşur. Yayınımda ise, alev ucunda oluşan ve kolayca tepkimeye giren moleküllerin alevin iç bölümüne yayılıp kanşımı tutuşturmasıyla buna benzer bir çevrim başlar.

Bir caz ve hava karışımındaki yanıcı gaz yüzdesi belli bir minimumun üstünde ve bir maksimumun altında olmadıkça alev söner. Bu minimum ve maksimum gaz yüzdesi tutuşabilirliğin alt ve üst sınırlandır. Örneğin, doğal gaz ve hava karışından, gaz oranı yaklaşık yüzde 4’ten az ve yaklaşık yüzde 15’ten çok olduğunda alevi besleyemez.
kaynak: Ana Britannica
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
SİLENTİUM EST AURUM

Benzer Konular

25 Aralık 2007 / BARIŞ Sinema tr
4 Eylül 2009 / KisukE UraharA Müzik tr
19 Şubat 2010 / Misafir Tiyatro tr
22 Nisan 2009 / KisukE UraharA Siyaset tr
10 Nisan 2010 / Misafir Uzay Bilimleri