Arama

Yarı Nedir?

Güncelleme: 20 Mart 2016 Gösterim: 843 Cevap: 11
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
20 Haziran 2015       Mesaj #1
Safi - avatarı
SMD MiSiM
YARI a.
1. İkiye bölünen bir bütünün birbirine eşit bölümlerinden, parçalarından her biri: Yirmi, kırkın yarısıdır.
Sponsorlu Bağlantılar
2. Bir tamlayanla, bir sürenin, bir uzamın, bir eylemin, bir şeyin birbirlerine aşağı yukarı eşit olan iki bölümünden biri: Ayın ilk yarısı çok yağışlı geçti. Yolun yansını katettik. Elmanın yarısını yemek.
3. Yarı yarıya, iki eşit parçaya bölerek, yarısı birisine, yarısı ötekine verilmek üzere: Bu parçayı yarı yarıya paylaşacaksınız; yarısı kadar, yarısı ölçüsünde: Gelirimiz yarı yanya azaldı. Otel yarı yarıya boştu. || Yarıda kalmak, sözkonusu bir iş ya da girişim ise bitmemek, tamamlanmamak.

■ — Geom. Bir E nokta kümesinin bir A parçası. (A nın E deki tümleci olan A, A ya bindirilir ya da onunla eşyapılıdır.) [Bk. an- sikl. böl.]

— Oy. Yarı yarıya, şans oyunlarında ikide bir olan şans (kırmızı ve siyah, tek ve çift vb.).

— Spor. Takım sporlarında, bir maçın, aralarında bir dinlenme süresi bulunan iki bölümünden her biri: devre: Birinci yarı. Gol ikinci yarıda atıldı.

♦ sıf.
1. Sözkonusu olan bütünün yarısı kadar olan için kullanılır: Yarı yol. Yarı fiyatına alırım.
2. Yarı bel, bel hizası: Yarı beline kadar suya girmişti. || Yan buçuk, önemsiz miktarda, bitirip tamamlamadan, yarım yamalak: Yarı buçuk bir dil eğitimi görmüştü. || Yarı gece, gecenin tam ortası, gece yarısı. || Yarı yolda, katedilen, bir yolun yarısında: başlatılan bir eylemi bitirmeden: Bizi yarı yolda bıraktı. || Yarı... yarı..., aşağı yukarı eşit nicelikte iki öğeden oluşmuş şey için kullanılır: Yan yün, yarı pamuklu bir kumaş.

—Ask. Yan seyyar birlikler, kadrosunda bulunan motortu taşıtlarla bir bölgeden bir başkasına bir seferde intikal edemeyen birliklere verilen ad. (Bu birlikler, istenilen bölgeye ek olarak verilecek araçlarla kademeli olarak gönderilirler. Ayrıca, birliğin bir bölümü ve ağırlıkları motorlu olarak hareket ederken telanı da yaya olarak gönderilebilir.)

—Bine. Yarı alıkoyma, at yürürken gerektiğinde, binicinin elleriyle dizginlere belli oran ve biçimde hükmederek atı yavaşlatması ve atın dengesini art kısma kay- dırması.|| Yarı çark, manej üzerinde bir yarı dönüş yaparak, çarkı tamamlamadan öbür yana dönmek ve ters yönden ikinci bir çark yaparak hareketi tamamlamak.! Yarı daire, manej çalışmaları sırasında atı ön ayakları üzerinde 180° döndürmek ya da çalışma gerektiriyorsa atı art ayakları üzerinde sağa ya da sola 180° çevirmek.

—Cez. huk. Yan serbestlik sistemi, mahkûmun mesleki çalışma ya da sağlık gibi nedenlerle belirli bir süre için gözetim altında cezaevinden çıkmasına izin veren ceza infaz rejimi.

—Çekird. fiz. Radyoaktif yan ömür, bir radyoelementin başlangıçta var olan atomlarının yarısının radyoaktif bozun- mayla kaybolmuş olduğu zaman; genellikle T1/2 ile gösterilir. (Bunun sonucunda sözkonusu radyonüklidin bu süre sonunda kütlesinin ve radyoaktifliğinin yarı yarıya azaldığı anlaşılır. T1C yarıömrü X bo- zunma sabitine T1/?= İn 2/X bağıntısı ile bağlıdır ve bu belirli bir sayıdaki atomun ortalama ömrü olan t= 1/ X = 1,44 T1/2 ile karıştırılmamalıdır.)

—Graf. Yarı logaritma gösterimi, içindeki iki büyüklükten birinin aritmetik bir cetvel, ötekinin logaritma cetveliyle gösterildiği grafik gösterimi.

—İkt. Yarı dökme, küçük satış ambalajlarına konulmadan önce geçici bir ambalaj içinde büyük miktarda teslim edilen mal. I Yan mamul, hammaddesinden başlanarak kısmen işlenmiş, daha sonra yeniden işlenecek ya da yeniden ambalajlanacak olan ürün.

—Kürkç. Yarı bitiştirme, iki derinin uzatma parçası olarak birbirine eklenmesi. (Bu teknik, özellikle vizon işlenirken kullanılır; böylece maliyet düşürülür.)

—Mad. oc. Yan dik damar, eğim açısı bakımından yatay damar ile dik damar arasında yer alan damar (eğimi 30° ile 50° arasında değişir).

—Metalürj. Yan işlenmiş alaşım, sıcakta ve soğukta uygulanan biçim değiştirme işlemlerini ısıl işlemlerle birleştiren sanayisel bir süreç sonunda elde edilen alaşım; bu işlemlerin amacı bir döküm külçesinden yarı işlenmiş bir ürün elde etmektir. (Eşanl. YARI MAMUL.)

—Müc. Yarı değerli taşlar, has taşları belirtmek için kullanılan ticari terim.

—Orm. san. Yarı ağır, yoğunluğu 0,65 ile 0,79 arasında olan reçinesiz oduna denir.

—Siyas. bil. Yan temsili sistem, temsili demokrasiyle (temsilcilerin seçimle işbaşına geldiği) doğrudan demokrasi (referandum, halkın vetosu) yöntemlerini birleştiren siyasal rejimler için kullanılır. (Bu deyim, Büyük Britanya'da olduğu gibi, seçilenlerin halkın sıkı denetimi altında olduğu saf temsili demokrasiler için de kullanılır.)

—Spor. Yarı ağır, güreş, boks ve halterde sporcuların ağırlık gruplarından biri (güreşte 87-97 kg, profesyonel boksta 75-81 kg, halterde 75-82,5 kg arası sporcuların bulunduğu sıklet). || Yarı final -* YARIFİ- NAL. || Yarı finalist - YARIFİNALİST. || Yarı mukavemet, atletizmde orta mesafe yanş- ları.

—Bisiklette 100 km'lik pistte sporcu nun antrenörünü izleyerek yaptığı yarış.

—Tarım mak. Yan taşınır, ön kısmı bir traktörün çekme çubuğuna bağlı olan ve arka kısmı bir ya da iki tekerlekle toprağa değen tarım alet ve makinesine denir.

—Teknol. Yan yuvarlak eğe bir kenan yassı ve öbürü çember yayı biçiminde eğe.

—Tekst. Yarı çözgülük büküm, atkı ipliklerinin normal bükümü ile çözgü ipliklerinin normal bükümü arasındaki büküm derecesi.

—ferz. Yarı ön, önü açık bir giysinin iki ön kanadından her biri.

— Tıp. Serum içi yaşam yan süresi, bir kimsenin ten dolaşımına sokulan bir maddenin miktannın yarıya inmesi için geçmesi gereken süre.

♦ be. Düşük bir yeğinliği, bir sınıflandırmada belirtilere yakın ya da ondan düşük bir derecede olan bir niteliği, bir durumu belirtir: Yarı sıcak. Yan soğuk. Yan ölü. Yan aydın. Yarı deli. Yarı karanlık.

— ANSİKL. Geom. Yarı kavramı, çoğu kez, kapalı olarak bir uzunluğun yarısı ya da bir açı kesmesinin yarısı tipinden kavramlara bağlıdır. Birincisi için, [AB] karşılaştırma uzunluğunun bir temsilcisi ise I, [AB] nin ortası olduğuna göre bunun yarısı [Al] ve [IB] ile gösterilir. İkincisi için, [xAy] (ya da [xAy]) karşılaştırma açı kesmesi ise ve [Az) bunun iç açıortayı olduğuna göre, [xAz] ve [zAy] ilk kesmenin yarılarıdır. Ancak, daha genel olarak, yarı kavramı eksenel hatta merkezi bakışım kavramına bağlıdır. Dolayısıyla bu kavramın kullanılması incelik ister.

Kaynak: Büyük Larousse

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
X-Sözlük Konusu: ne demek anlamı tanımı.
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
20 Haziran 2015       Mesaj #2
Safi - avatarı
SMD MiSiM
YARICI a. Odun yaran, parçalayan kimse: Odun yancısı.

Sponsorlu Bağlantılar
—Orm. san. Fıçı tahtası üretmek üzere meşe kütüklerini yaran işçi.

Kaynak: Büyük Larousse

Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
20 Haziran 2015       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM
YARICILIK a. Odun yarma işi.
YARICILIK a. Med. huk. Başkasının toprağında elde edilecek üründen belli bir pay almak koşuluyla çalışma. (Yarıcılıkta kural olarak tohumluk ürün ayrıldıktan sonra tarla sahibiyle yarıcı, ürünü yarı yarıya paylaşırlar. Ancak bölgelere göre farklı uygulamalar da görülür.)

Kaynak: Büyük Larousse
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
20 Haziran 2015       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM

YARI DALGA
a. Dalga ve titr. ALTER- NANS'tn eşanlamlısı.

—Opt. Yarıdalga lamı, çiftkırıcı bir madde içinde optik eksene koşut olarak yontülmüş koşutyüzlü ince lam. (Bu lamın en büyük özelliği aynı gelen ışından oluşan iki kırılmış ışın arasında bir yarıdalga boyu kadar bir fark oluşturmasıdır.)

—Radyotekn. Yarıdalga anteni, yarıdalga dlpolü, uzunluğu yaklaşık olarak bir yarı- dalga boyuna eşit olan düz anten ya da anten öğesi. || Yarıdalga hattı, uzunluğu bir yarıdalga boyuna eşit radyoelektriksel hat
— sıf. Petr san. Yarıdalgıç platform, soluğan üzerindeki hareketleri en aza indirmek için düzenlenmiş, denizde kuyu açma çalışmalarında kullanılan yüzer platform.

—ANSİKL Yarıdalgıç bir platform, yirmi metre kadar derine daldırılmış şamandıralara (kesonlar) bağlı düşey sütunlar (ya da kazıklar) tarafından taşınan, üzerine sondaj donanımlarının yerleştirildiği bir tahliyeden oluşur. Çekme işlemi sırasında, platformun balast tankları boşaltılabilir Sondaj yerlerinde balast tanklarının doldurulmasından sonra, platform, bir demirleme sistemiyle ya da kimi kez bir dinamik konumlandırma donanımıyla sabitleştirilir.

Kaynak: Büyük Larousse
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
20 Haziran 2015       Mesaj #5
Safi - avatarı
SMD MiSiM
YARI GOTİK sıf. Roma harflerinin etkisiyle bozulmuş geç dönem gotik yazı için kullanılır.

♦ a. Bu tarzda yazılmış yazı.


Kaynak: Büyük Larousse
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
20 Haziran 2015       Mesaj #6
Safi - avatarı
SMD MiSiM
YARI GÖLGE a Astrofiz. Bir Güneş lekesinin, hemen hemen radyal doğrultudaki ipliksi yapılı çevre bölümü.

—Gökbil. Güneş sistemi’nde yer alan bir gökcisminin gölge konisini çevreleyen bölge; bu bölge içinde, Güneş diski’nın yalnız bir bölümü görünür. (Tam ya da kısmi Ay tutulmaları sırasında, yarıgölgenin izi, Yer'in Ay üzerindeki gölgesini çevreler.)

Kaynak: Büyük Larousse
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
20 Mart 2016       Mesaj #7
Safi - avatarı
SMD MiSiM
yarı
isim

1 . Bir bütünü oluşturan iki eşit parçadan her biri, nısıf:
"Ödeneğin aylık tutarı en yüksek devlet memurunun almakta olduğu miktar, yolluk da ödenek miktarının yarısını aşamaz."- Anayasa.
"Ziyafet neşe içinde gece yarısına kadar sürdü."- R. H. Karay.
2 . sıfat (bir şeyin) Yarısı kadar olan, yarım olan.
3 . zarf Gereğinden az, tam olmayarak:
"Arkasından yarı şaka, yarı sitem ilâve ediyor."- A. İlhan.
4 . isim Futbolda 45 dakikalık her iki dönemden biri.

Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
yarıda kalmak
(birini) yarı yolda bırakmak

Birleşik Sözler
yarı açık ceza evi
yarı ağır sıklet
yarı alan
yarı asalak
yarı başkalaşma
yarı başkanlık
yarı bel
yarı belgesel
yarı buçuk
yarıçap
yarı final
yarı finalist
yarı gece
yarı geçirgen
yarı göçebe
yarı gölge
yarı iletken
yarı karanlık
yarı kurak
yarı kübik
yarı küre
yarı mamul
yarı orta sıklet
yarı otomatik
yarı resmî
yarı sanayileşme
yarı saydam
yarı son
yarı sonuç
yarı ünlü
yarı yarıya
yarıyıl
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
20 Mart 2016       Mesaj #8
Safi - avatarı
SMD MiSiM
yarı ingilizcesi
  • half
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
20 Mart 2016       Mesaj #9
Safi - avatarı
SMD MiSiM
yarıcı
sıfat
  • Yarmak işini yapan, parçalayan, bölen.

yarıcı (II)
isim
  • Ürünü mal sahibi ile yarı yarıya bölüşerek çalışan işçi.
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
20 Mart 2016       Mesaj #10
Safi - avatarı
SMD MiSiM
yarıcı ingilizcesi
  • sharecropper; splitter
SİLENTİUM EST AURUM
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

4 Kasım 2013 / Misafir Cevaplanmış
20 Haziran 2015 / Misafir Cevaplanmış
27 Nisan 2010 / _Yağmur_ X-Sözlük
14 Mart 2009 / Fly High X-Sözlük
26 Şubat 2010 / _KleopatrA_ X-Sözlük
Etiketler: Yarı Nedir?