Arama

Yükleyici Nedir?

Güncelleme: 29 Haziran 2015 Gösterim: 713 Cevap: 0
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
29 Haziran 2015       Mesaj #1
Safi - avatarı
SMD MiSiM
. YÜKLEYİCİ sıf. ve a. Yükleme işini yapan kimse için kullanılır: Yükleyici işçiler geceleri de çalışmalarını sürdürdüler.

Sponsorlu Bağlantılar
— a. Ağır yükleri kaldırma, taşıma ya da yükleme işinde kullanılan araç, makine.

—Aktar. Düzgün biçimli yükleri, iki ya da daha çok düzeyde birbiri üzerine yerleştirmede kullanılan istifleme ve aktarma aygıtı. (Bk. ansikl. böl.)

—Aktar. ve Bayınd. Ön bölümünde, krikolar üzerinde yükselebilen eklemli bir kepçe bulunan, palet ya da lastik tekerlekler üzerine monte edilmiş özdevinimli bir şasiden oluşan malzeme (kum, taş, kömür vb.) yükleme makinesi. (Yükleyiciler, maden ocaklarında yığın halindeki malzemeyi almaya ve bir konkasörü beslemeye yarar.) [Eşanl. LODER.]

—Bayınd. Geri boşaltmalı yükleyici, kepçesi önden doldurulabilen ve makinenin üzerinden geçirilerek arka tarafa boşaltılabilen bir tür yükleyici. || Kepçeli yükleyici, ön bölümünde bir yükleyici donanımı, arka bölümünde de ters kepçeli bir kazıcısı bulunan özdevinimli makine, yükleyici

— Bilş. Bir bilgisayarın merkezi belleğine, önceden çevrilmiş ya da derlenmiş bir program yerleştirmeye olanak veren genel program. || Otomatik yükleyici, bir bilgisayarı, merkezi belleğine işletim sisteminin temel çekirdeğini yazarak başlatmaya olanak veren kablolu ya da mikroprogramlı yükleyici.

—Denize. Bir ticaret gemisinin yükleme -boşaltma işlerini yapan kimse. (Genellikle İSTİVADOR’ denir.)

—Elekt. Bir akümülatörü yüklemeye yarayan aygıt. (Genellikle alternatif akımla beslenir ve bir doğrultucu, bir ayarlama reostası ve bir tontrol aygıtından oluşur.) [Eşanl. ŞARJ ALETİ.]

—Karb. kim. Kok fırınlarına kömür yüklemeye yarayan özel makine.

—Mad. oc. ve Karb. kim. Gevşek malzemeleri, taşıma araçlarına (kamyon, bont konveyör, vagon ...) ya da cevher işleme aygıtlarına (kırıcı, kok fırını ya da dinlendirme havuzu) yüklemede kullanılan makine. || Kok fırını yükleyicisi, içine kömür doldurularak kok fırınına sürülen, büyük sac kasa. (Fırına sürüldükten sonra kasanın sökülebilir yan kapakları çıkarılır ve kömür fırında kalacak biçimde tablası dışarı çekilir.)

—Metalürj. Çelik fırınlarının metalle beslenmesini sağlayan aygıt. (Örneğin bir Martin fırını yükleyicisi, ucuna bir kıskaç ya da bir kepçenin monte edildiği uzun çelik bir koldan oluşur; kıskaç ya da kepçeyle taşınan metal, kıskacın ağzının açılması ya da kepçenin devrilmesi yoluyla fırın içine boşaltılır.) || Ergitme aygıtlarının yüklenmesi işinde çalışan kimse.

—Tanm mak. Traktörlü yükleyici, bir traktörün önüne monte edilmiş kaldırıcı bir çataldan oluşan hidrolik yükleyici. || Kökleri, yumruları, yem bitkilerini, gübreyi yüklemeye yarayan makine (Bk. ansikl. böl.)

—ANSİKL. Aktar. Bir yükleyici temelde üzerinde düşey yönde hareket eden yatay bir tabla ya da yatay ve birbirine koşut iki çatal bulunan düşey bir çerçeveden oluşur. Kaldırma hareketi, duruma göre, tamburlu bir vinç, bir el vinci, üst kısımda, gönderme makarası bulunan bir el vinci, bazen bir hidrolik krikoyla sağlanır. Öte yandan, kaldırma düzeneği yatay düzlem üzerinde hareketi sağlayan bir araba üzerine yerleştirilmiştir. Bir yükleyici elle çalıştırılabileceği gibi kısmen ya da tamamen mekanik olabilir; bu son durumda elektrik enerjisinden ya da ısıl enerjiden yararlanılır. Birim yüklerin sürekli aktarılmasında ve istiflenmesinde kullanılan kimi kayışlı taşıyıcılara da bazen ‘'yükleyici' denir

—Tarım mak. Birbirinden farklı iki tip yükleyici vardır: traktörler üzerine uyarlanan hidrolik yükleyiciler ve devingen yükleyiciler. Birinciler tarım traktörlerinin önüne, ya da daha seyrek olarak arkasına yerleştirilen ve hidrolik krikolarla çalıştınlan bir ya da birkaç eklemli koldan oluşan aktarma aygıtlarıdır. Kolların ucuna, çeşitli tarımsal ürünlerin (gübre, sap, yembitkisi, toprak vb.) aktarılmasında kullanılan çatallar ya da kaplar takılır.
Kaynak: Büyük Larousse

X-Sözlük Konusu: ne demek anlamı tanımı.
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

3 Mayıs 2009 / ahmetseydi Bilgisayar
8 Mart 2009 / kelebekce Sosyal Ağlar
20 Ekim 2008 / asla_asla_deme Taslak Konular
Etiketler: Yükleyici Nedir?