Arama

Olgusallık Nedir?

Güncelleme: 17 Aralık 2015 Gösterim: 1.725 Cevap: 0
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
17 Aralık 2015       Mesaj #1
Safi - avatarı
SMD MiSiM
OLGUSALLIK a. Fels. Heidegger ve Sartre'da, özsel olarak olumsallık düşüncesini içeren bir olgunun özelliği.

Sponsorlu Bağlantılar
—ANSİKL. Heidegger'de olgusallık, daha özel olarak burada varlığa özgüdür: "Ol- gusallıktan anladığımız şey, kalıcı bir varolanın factum brutum'u (herhangi bir ham olgusu) değil, genellikle burada varlık tarafından bastırılsa da onun varoluşunda içkin varlıkbilimsel bir özelliktir” (Sein und Zeit [Varlık ve' zaman], 29). Sartre’a göre, bu terim insanın varolmayı seçmeksizin dünyaya gelmesine ve sınırlı olmasına yol açan insanlık durumunu belirtir. “Şu ve şu heyecanın ve yalnızca bunların olması, hiçbir kuşkuya yer.bırakmaksızın insan varoluşunun olgusallığını ortaya koyar" (Esçuisse düne thöorie des emotions) [Bir heyecanlar kuramı taslağı]. Ayrıca, “Özgür olmadan edememe olgusu özgürlüğün olgusallığıdır".

Kaynak: Büyük Larousse

X-Sözlük Konusu: ne demek anlamı tanımı.