Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 22 Nisan 2016  Gösterim: 47.777  Cevap: 7

Asker Nedir?

23 Kasım 2007 01:36       Mesaj #1
kompetankedi - avatarı
SMD Bir Dünyalı
Asker
Ad: asker.jpg
Gösterim: 360
Boyut: 22.8 KB
2. Dünya Savaşı'ndaki askerin temsili fotoğrafı
Sponsorlu Bağlantılar

Asker, erden generale kadar orduda görevli bulunan kişilere verilen isim.
Kökeni Arapça'dan gelen asker kelimesi, askerlik yükümlülüğü altına giren şahıslar (erbaş ve er) ile özel kanunlarla silahlı kuvvetlere katılan ve resmi bir kıyafet taşıyan şahıslar için de kullanılmaktadır. Askeri Rütbelerden Bazıları :
er , erbaş , onbaşı çavuş ,astsubay,subay,yüzbaşı,binbaşı,yarbay,albay.Ayrıcana Bakınız : Piyade Nedir?
Son düzenleyen Safi; 22 Nisan 2016 22:48


3 Kasım 2008 13:33       Mesaj #2
The Unique - avatarı
Üye
Askerlik, Türk istiklal ve cumhuriyetini, Türk vatanını korumak ve kollamak için harp sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyetidir.
Ad: asker3.jpg
Gösterim: 799
Boyut: 24.2 KB


Askerlik deyince akla Asker gelir. Asker; Askerlik mükellefiyeti Altına giren erbaş ve erlerle, özel kanunlarla Türk Silahlı Kuvvetlerine intisab eden ve resmi bir kıyafet taşıyan şahsa denir.
Dünya tarihine, askerliği şan ve şerefle yazmış tek millet Türklerdir. Yaratılışlarındaki asalet, İslamın şerefiyle birleşince askerlik tarihinin unutulmaz destanlarını yazmışlardır. Asker deyince Türk, Türk deyince asker akla gelmiştir. Dünya orduları içinde çeşitli muharebe usullerini en iyi bilen ve uygulayan Türk askeri, yıldırım harbinin de ilk ve en güzel örneklerini iman, cesaret ve kabiliyeti ile çok defa ortaya koymuştur. Türk Askerinin karşısında ekseriya tek milletin ordusu değil, müttefik ordular zor dayanmış ve ekseri mağlub olmuşlardır. Birinci Kosova, Niğbolu, İkinci Kosova, Varna, Mohaç Meydan muharebeleri ve İstiklal Harbi bunun en güzel örnekleridir.
Türk milleti ve Türk Askeri normal zamanlarda ana karakterinin gereği olarak barış severdir. İnsan sevgisi ile doludur. Ülke savunmasında ve savaşta kükremiş arslan gibi cesur ve mücadelecidir. Onu bu hale getiren hiç şüphesiz kutsal bir gaye için savaşmaktan çekinmemesi ve “kalırsam gazi, ölürsem şehid” inancıdır.
Türk ordusunda hizmet görmüş olan Fransız Conte de Bonneval, Türk askeri için; “Türk askeri kahraman, sabırlı, yorulmak bilmez, kanaatkar ve ateş karşısında emsalsizdir. Usta ve muktedir bir komutan, bu askerlerle, dünyanın bir kutbundan diğer kutbuna muzaffer olarak gidebilir.” demiştir.
Askerlik kanununa göre, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu sağlam her erkek, askerlik yapmakla görevlidir. Bu hizmet yirmi yaşına girince başlar. 41 yaşına girince sona erer. Yirmi yaşına girdiği Ocak ayından kırk bir yaşına girdiği Ocak ayına kadar geçen yirmi bir yıllık süreye “Askerlik Çağı” denir. Bu çağ üç devreye ayrılır:
l. Yoklama devri: Asker olabilecek bir insanın askerlik çağına girdiği yılın Ocak ayının birinci gününden, Askerlik Şubesinden gönderilinceye kadar geçen süreyi içine alır. İlk ve son yoklama olmak üzere ikiye ayrılır. İlk yoklamada, kimlik, adres ve Askere alınacakların miktarları tesbit edilir. Bu 1 Nisan ile 15 Mayıs tarihleri arasında yapılır. Son yoklama yirmi yaşına girince başlayıp askerlik kararı aldırmayı içine alır. Bu 1 Temmuz 31 Ekim tarihleri arasında olur.
2. Muvazzaflık devri: Askerliğine karar alınmış şahsın, Askerlik Şubesinden sevk tarihinden başlayarak terhis tarihine kadar devam eder. Bu süre kanunla belirlenir.
3. Yedeklik devri: Askerin terhis olduğu zamandan 41 yaşına girilen senenin Ocak ayının birinci gününe kadar olan devredir. Bu devre içinde eğitimin tazelenmesi, yeni silahların öğretilmesi için kısa sürelerle askere çağrılabilir. Seferberlik ilanında ise tekrar askere alınabilirler.
Terhisten sonraki üç ay içinde, diğer seneler ilan edilen zamanda Askerlik Şubesine uğramayan yükümlüler cezalandırılırlar.
Er ve erbaşlar için muvazzaflık süresi on beş aydır. Bu zaman, Bakanlar Kurulu kararıyla iki ay kısaltılıp uzatılabilir. Yüksek öğrenim görmüş olanlar on iki ay yedek subaylık, silahlı kuvvetlerin ihtiyacı dışında kalanlar altı ay askerlik yaparlar.
Bedelli askerlik: Yabancı bir ülkede bir yıl süreyle işçi veya iş veren olarak bulunanlardan askerlik çağına girenlere uygulanan sadece temel eğitim (iki ay) şeklindeki askerlik hizmetidir. Şartları taşıyanlar, her sene hükumetçe tesbit edilen Türk lirası karşılığı yabancı ülke parasını, askerliğe başvuru tarihinden başlıyarak 32 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar ödeme mecburiyetindedirler. 27 Nisan 1986 yılında bedelli askerlikle ilgili bir kanun çıkarıldı. Bu kanunun çıktığı tarihten önce bakaya ve yoklama kaçağı olanlar, 1988 Nisan ayı sonuna kadar müracaat ettiklerinde bedelli askerlikten (üç aylık temel eğitim) hükumetçe belirlenen ücreti ödemek şartıyla istifade edebileceklerdi.
Aynı kanuna göre; Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacından fazla asker geldiğinde istekli olanlar kura karşılığı bedelli askerlik yapabilmektedirler.
Döviz karşılığı askerlik yapanlar için Temel eğitim süresi 2 ay, bedelli askerlik yapanlar için Temel eğitim süresi 3 aydır.
Askerlikle İlgili Tanımlar
Yükümlü: Askerlik hizmetini 1111 sayılı Askerlik Kanunu’na göre yapmak mecburiyetinde olan erkek Türk vatandaşına yükümlü denir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun birinci maddesi gereğince askerlik yapmaya mecburdur.
Saklı: 20 yaşına girmiş oldukları halde isimlerini nüfus kütüğüne yazdırarak nüfus cüzdanı almamış olanlara saklı denir.
Yoklama kaçağı: Mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde son yoklamasını yaptırmayanlara yoklama kaçağı denir.
Bakaya: Kanuni mazereti olmaksızın celbe icabet etmeyerek sevkini yaptırmayanlar ile celbe icabet ederek sevkini yaptırdıkları halde kıt’alarına katılmayanlara veya geç katılanlara bakaya denir.
Firar: Kıt’asından veya vazifenin isbatı vücut etmeye mecbur ettiği mahalden izinsiz altı Günden fazla uzaklaşmaya firar denir.
İzin tecavüzü: İzin müddetini mazeretsiz altı Gün geçirmeye izin tecavüzü denir.
Hava değişimi tecavüzü: Hava değişimi müddetini mazeretsiz altı gün geçirmeye hava değişimi tecavüzü denir.
Ertesi yıla terk: Kanuni mazeretleri sebebiyle müteakip yıl işlem göreceklere yapılan işleme ertesi yıla terk denir.
Sevk tehiri: Kanuni mazeretleri sebebiyle silah altına alınma işleminin geciktirilmesine sevk tehiri denir.
Yükümlü sayısı (esnan): Askerlik görevini yapanlar dahil olmak üzere halen muvazzaflık hizmetlerini yapmak için kıt’alarda bulunanlar, yedeğe alınmış yedek subay ve astsubaylar, yoklama kaçakları, bakayalar, kanuni sebeplerle sevkleri tehir edilenler ve askerlik şubelerinde yabancı kütük defterlerine kayıtlı olan yabancı personelin tamamına esnan denir
Son düzenleyen Safi; 22 Nisan 2016 22:52
Misafir
3 Kasım 2008 13:47       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
asker
isim
Arapça ¤asker

TDK iyi gunler diler;


1 . Orduda görev yapan erden generale kadar herkes.

2 . Askerlik görevi veya ödevi.

"Askerden dönmek."- .

3 . Er.

"Dışarıda kolları kırmızı beyaz işaretli askerlerin taşıdığı boş sedyeler süratle uzaklaşıyor."- N. Hikmet

4 . sıfat Topluluk düzenine saygısı olan, disiplinli.

"Asker adam."- .

5 . sıfat Yurdun korunması yolunda iyi dövüşmesini başaran.

"Asker millet."- .
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
 • asker çıkarmak
 • askere alınmak
 • askere çağrılmak
 • askere gitmek
 • asker etmek (veya eylemek)
 • asker gibi asker olmak
Birleşik Sözler
 • asker kaçağı
 • asker ocağı
 • asker tayını
 • kazasker
 • serasker
 • hassa askeri
_KleopatrA_
8 Mart 2010 16:38       Mesaj #4
_KleopatrA_ - avatarı
Ziyaretçi
asker kaçağı
isim, askerlik
 • Askerlik ödevini yapmamak için asker ocağından ayrılan veya oraya gitmekten kaçan kimse.
DERUNİ
1 Haziran 2011 23:27       Mesaj #5
DERUNİ - avatarı
Ziyaretçi
Asker Sözleri
Ad: asker1.jpg
Gösterim: 471
Boyut: 15.4 KB

Askerler için hazırladığımız kısa ve damardan asker sözlerini bu sayfamızda hazırladık. Buyrun asker sözleri: Ne Şehitler Verdik Ne Savaşlar Geçirdik Türkiye Cumhuriyetine Canım fena Türk Askeri Sen Çok Yaşa.
her Askerin uLaşmak istediği O Mertebede Rahat uyu Askerim
gece Nöbetinde Askerim Vatanı Korur Askerim Bize Bulaşan Düşmanları Nöbette Avlar Askerim.
Geceleri Nöbet Tutarsın Vatan için Sabahları Eğitim Yaparsın ulus için Ey Askerim Vatanım benim.
Askerim Canım benim Türk miLletinin Kalbi Sensin..
Eğitimde Ter Dökmeyen Savaşta Kan Döker.
Bir Ulusun Kuvvetini Belirleyen En çnemli faktör Askeri Kuvvetidir.
Senin Sayende Mutluyuz Yuvamızda Senin Sayende hayatımızı Geçiyoruz Bu Vatanda Askerim..
Asker Olmak Okadar Gurur Ve Onur Verici Bir Duygudurki Vatanı Korumak Her Gencin Elinde OLmayan Bir Anahtardır.
DağLarın Aslanları geceniz Gündüz Gibi Olsun Dualarım Sizinle Askerim
Askérler vurulunca DeğiL UnutuLunca öLürler.
Şafak Sayar gelin Evde Asker Eşini hayal Eder Nöbetinde Biter Bu Hasret Dayan Askerim Bu Vatan Senin Eserin…
Asker Ocagı Ana Kucağı Değildir.
Askerde Ya Adam Olursun Yda Kuzu Olursun
Mehtap Gibi Kızım Olacağına, Şafak Gibi Oğlum Olsun.
Vatanı BeklerSin gecenin Koynunda Senin Sayende uyuyruz Yatağımızda Huzurlar Askerim Canım Benim!
Vatan için geldim Senin için öLeceğim Gülüm..
Ne Şehitler Verdik Vatan Uğruna Bizde Bitmez Mehmetçik Bu Vatan uğruna..
Vatan ßize Kızlar Size Emanét
Dağlarda yaşar gerekirse Vatan için Ey Şanlı Askerim Sen Birtanesin!
Sen Vurmuşsun Yüregime Mauzer Vız Gelir Bedenime..
Senin Sayemde uyuruz huzurla Mehmedim Canım benim…
Asker Arkadaşı öLümüne Arkadaştır, öLüm Arkadaşı Can Arkadaşındır.
Sesini Dünya Duysun Ey Askerim Türk miLLeti Durmaz Daima iLeri…
Şafak Bitince Eve Dönüşünü beklerim Askerim
TEPESINE, ESKIYANIN ALNINA, KIZLARIN KALBINE OLUMSUZ MEHMETCIK YAZACAGIM.
MERHABA BEN BAHRIYELIYIM LIMAN LIMAN GEZERIM, AKLIMA ESER KIZ TAVLARIM AKLIMA ESER GEMI TEMIZLERIM.
BU ULKE SENINLE GURUR DUYUYOR. VATANI GOREVINDE BASARILAR. ADAM OLMAK ADINA SON SANSINI DA IYI DEGERLENDIRMENI DILERIM.
GECE NOBETLERINDE BENI AKLINA GETIRMEMEYE CALIS. UYURKEN USTLERINE YAKALANMANI ISTEMEM.
SPORA GIDEMEMEKTEN YAKINIYORDUN YA. ISTE SPOR SENIN AYAGINA GELDI. IYI DEGERLENDIR.
BU SOYLEYECEKLERIMI AKLINDAN CIKARMAMAYA CALIS: AY AKSAMDAN ISIKTIIIIR?
VATAN SANA EMANET. GOSTER KENDINI. (YINE DE COK SIVRILMEMEYE CALISIRSAN SENIN ICIN DAHA HAYIRLI OLACAK GALIBA.)
SEN ASKERDEYKEN BURALARI BIZE EMANET. (OTOMOBILININ ANAHTARLARINI VERMEYI DUSUNMEZ MISIN? ARADA BIR CALISTIRMAM ICIN TABI)
O GUZEL ASKERLIK ANILARINI ANLATACAGIN GUNLERI SABIRSIZLIKLA BEKLIYORUM! SEN YETER KI CABUK GEL, BEN DINLEMEYE RAZIYIM
ILK BASLARDA KAC GUN KALDI YERINE KAC GUN GECTI DIYE SAYARSAN SENIN ICIN DAHA KOLAY OLACAKTIR. GEL TESKERE GEL. GONLUMUZ SENINLE
ASKIM YATAGIN, SEVGIM YORGANIN, YUREGIM YASTIGIN OLSUN, ASKER OCAGINDA RAHAT UYU BITANEM.
SAFAK DEGIL SENSIZLIK BENI ACITAN! SENI COK OZLEDIM BIRTANEM…
KAPINI CALAR MAZI, DALGINLIKLA ACARSIN, ARAR GOZLERIN BENI O GUNLERI SORARSIN. PISMANLIK SARAR SENI O GUNLERI ANLARSIN OTURUP BU ASK ICIN SENDE AGLARSIN..AMA NAFILE..?
ASKIN SARABINDAN BILMEDEN ICTIM,SEVDA YOLUNDAN BILMEDEN GECTIM,ASKIN BIR ALEVMIS YAR YAR,BIR ATES PARCASI,BILMEDEN GONLUMU ATESE VERDIM…
BUGUN ILK GUNUM SENSIZ ALISMAK KOLAY DEGIL BOYLE BIR ANDA AYRILDIGIMIZA INANMIS DEGILIM DAHA…
ASKIM YATAGIN, SEVGIM YORGANIN, YUREGIM YASTIGIN OLSUN, ASKER OCAGINDA RAHAT UYU BITANEM.
AH SU KIZLAR ASKER OLSALAR, MINI ETEKLI ORDU KURSALAR, INCE BELE PALASKA TAKSALAR, VALLAHI ISTEMEZDIM TEZKERE.
HER LIMANDA BEKLIYEN BIR SEVGILIMIZ YOKKI BIZIM EL SALLASIN! BIZ JANDARMA KOMANDAYUZ DAGLAR SAGOLSUN.
BU VATAN BIZIMDIR FERMAN GEREKMEZ, ASKERIN OLDUGU YERE YABANCI GIREMEZ.
Ne Hasta Bekler Sabahı Ne Kanlı Şehiti Mezar Nede Şeytan Günahı Seni Beklediğim Kadaar.
Tarihim, Şerefim, Şiirim, Her şeyim Yer yüzünde yer beğen nereye dikilmek istersen söyle, seni oraya dikeyim!
Komandolar vurulunca değil unutulunca olürler…..
Şafak her ne kadar zengin olursa olsun elbet bir gün iflas etmeye mahkumdur.
Bahriyeli boğulunca değil sadeca unutulunca ölürmüş.
MERHABA BEN BAHRIYELIYIM LIMAN LIMAN GEZERIM, AKLIMA ESER KIZ TAVLARIM AKLIMA ESER GEMI TEMIZLERIM.
GECE NOBETLERINDE BENI AKLINA GETIRMEMEYE CALIS. UYURKEN USTLERINE YAKALANMANI ISTEMEM.
SPORA GIDEMEMEKTEN YAKINIYORDUN YA. ISTE SPOR SENIN AYAGINA GELDI. IYI DEGERLENDIR.
BU SOYLEYECEKLERIMI AKLINDAN CIKARMAMAYA CALIS: AY AKSAMDAN ISIKTIIIIR?
GVATAN SANA EMANET. GOSTER KENDINI. (YINE DE COK SIVRILMEMEYE CALISIRSAN SENIN ICIN DAHA HAYIRLI OLACAK GALIBA
SEN ASKERDEYKEN BURALARI BIZE EMANET. (OTOMOBILININ ANAHTARLARINI VERMEYI DUSUNMEZ MISIN? ARADA BIR CALISTIRMAM ICIN TABI Ya onu kaybedersin, ya da kendini mahvedersin.
O GUZEL ASKERLIK ANILARINI ANLATACAGIN GUNLERI SABIRSIZLIKLA BEKLIYORUM! SEN YETER KI CABUK GEL, BEN DINLEMEYE RAZIYIM
ILK BASLARDA KAC GUN KALDI YERINE KAC GUN GECTI DIYE SAYARSAN SENIN ICIN DAHA KOLAY OLACAKTIR. GEL TESKERE GEL. GONLUMUZ SENINLE
ASKIM YATAGIN, SEVGIM YORGANIN, YUREGIM YASTIGIN OLSUN, ASKER OCAGINDA RAHAT UYU BITANEM.
SAFAK DEGIL SENSIZLIK BENI ACITAN! SENI COK OZLEDIM BIRTANEM.
ASKIN SARABINDAN BILMEDEN ICTIM,SEVDA YOLUNDAN BILMEDEN GECTIM,ASKIN BIR ALEVMIS YAR YAR,BIR ATES PARCASI,BILMEDEN GONLUMU ATESE VERDIM…
BOYLE YUREKLI OLMAM GEREKLI OLUMUNE SEVMEM GEREKLI BIR CANIM VAR BIN DAHA OLSA HEPSINI SANA VERMEM GEREKLI COK OZLERSIN DIYORLAR COK BEKLERSIN DIYORLAR SEN BU ASKIN SONUNDA OLECEKSIN DIYORLAR.
® DAGLARIN TEPESINE, ESKIYANIN ALNINA, KIZLARIN KALBINE OLUMSUZ MEHMETCIK YAZACAGIM.
® MERHABA BEN BAHRIYELIYIM LIMAN LIMAN GEZERIM, AKLIMA ESER KIZ TAVLARIM AKLIMA ESER GEMI TEMIZLERIM.
® BU ULKE SENINLE GURUR DUYUYOR. VATANI GOREVINDE BASARILAR. ADAM OLMAK ADINA SON SANSINI DA IYI DEGERLENDIRMENI DILERIM.
® GECE NOBETLERINDE BENI AKLINA GETIRMEMEYE CALIS. UYURKEN USTLERINE YAKALANMANI ISTEMEM.
® SPORA GIDEMEMEKTEN YAKINIYORDUN YA. ISTE SPOR SENIN AYAGINA GELDI. IYI DEGERLENDIR.
® BU SOYLEYECEKLERIMI AKLINDAN CIKARMAMAYA CALIS: AY AKSAMDAN ISIKTIIIIR?
® VATAN SANA EMANET. GOSTER KENDINI. (YINE DE COK SIVRILMEMEYE CALISIRSAN SENIN ICIN DAHA HAYIRLI OLACAK GALIBA.)
® SEN ASKERDEYKEN BURALARI BIZE EMANET. (OTOMOBILININ ANAHTARLARINI VERMEYI DUSUNMEZ MISIN? ARADA BIR CALISTIRMAM ICIN TABI)
® O GUZEL ASKERLIK ANILARINI ANLATACAGIN GUNLERI SABIRSIZLIKLA BEKLIYORUM! SEN YETER KI CABUK GEL, BEN DINLEMEYE RAZIYIM
® ILK BASLARDA KAC GUN KALDI YERINE KAC GUN GECTI DIYE SAYARSAN SENIN ICIN DAHA KOLAY OLACAKTIR. GEL TESKERE GEL. GONLUMUZ SENINLE
® ASKIM YATAGIN, SEVGIM YORGANIN, YUREGIM YASTIGIN OLSUN, ASKER OCAGINDA RAHAT UYU BITANEM.
® SAFAK DEGIL SENSIZLIK BENI ACITAN! SENI COK OZLEDIM BIRTANEM…
® KAPINI CALAR MAZI, DALGINLIKLA ACARSIN, ARAR GOZLERIN BENI O GUNLERI SORARSIN. PISMANLIK SARAR SENI O GUNLERI ANLARSIN OTURUP BU ASK ICIN SENDE AGLARSIN..AMA NAFILE..?
® ASKIN SARABINDAN BILMEDEN ICTIM,SEVDA YOLUNDAN BILMEDEN GECTIM,ASKIN BIR ALEVMIS YAR YAR,BIR ATES PARCASI,BILMEDEN GONLUMU ATESE VERDIM…
® BUGUN ILK GUNUM SENSIZ ALISMAK KOLAY DEGIL BOYLE BIR ANDA AYRILDIGIMIZA INANMIS DEGILIM DAHA…
® BOYLE YUREKLI OLMAM GEREKLI OLUMUNE SEVMEM GEREKLI BIR CANIM VAR BIN DAHA OLSA HEPSINI SANA VERMEM GEREKLI COK OZLERSIN DIYORLAR COK BEKLERSIN DIYORLAR SEN BU ASKIN SONUNDA OLECEKSIN DIYORLAR…
® BENI KIZDIRIYORLAR KAFAMI BOZUYORLAR AH MI CEKEYIM, VAH MI CEKEYIM YOKSA BU CANIMDAN VAZ MI GECEYIM SEN BENIM CANIM, EN GUZEL YANIM FEDADIR SANA AKSA DA KANIM…
® GEL NE OLURSUN GEL HASRETIM HER YERDE BEKLETME BU SEFER ASK, YUREGIMDE ASK OZLEMIN HER YERDE OZLETME BU SEFER KAR GIBI DUSTUN USTUME GUNES ERITIR SANDIM OYSA BEN AY’DAN GECE DIYE KORKARDIM BANA GUNESIM DERDIN, YETINEMEDIM!…
® SORMASAYDIN SOYLEMEZDIM AMA SOYLEMEM GEREK BAZEN BIR SANIYE BINLERCE YIL DEMEK ZORLAMA HIC BOSUNA ICINDEN GELMELI SEVMEK BENDE BIR YUREK VAR KI COCUK VAR OLMAM GEREK OLMADI YA SU TESTISINE DOLMADI YAR BEN BELKI BASKAYDIM SEN BASKA BIR ASKTAYDIN…
® BILMEDIN YAR YAGMUR GIBI INMEDIN YAR SEN BELKI BASKAYDIN BASKA BIR ASKA INANMADIN KANATLANIP UCSAN O KUSU DA TUTSAN KAFESINI ACSAN DA BENI ALDATTIN BANA GOZUN GIBI BAKSAN EL USTUNDE TUTSAN BANA DOST BILE OLSAN DA BENI ALDATTIN BENI ALDATTIN…
® YASAMAK YILDIZLARDA SENINLE OLMAK ISTIYORUM SEVISMEK HUNER DEGIL YANINDA KALMAK ISTIYORUM YASAMAK HUNER DEGIL SENINLE OLMEK ISTIYORUM BEN BU YERDE OLSEMDE AY YUZLUM YINE ELDE MUHTAC OLAYIM NAMERDE OLUNCE SEVEMEZSEM SENI…
® YUREGIMIN KIYISINA VURDUN MINICIK BIR DARBE SUSMALIYDIM TUTAMADIM KENDIMI BIR CANIM VAR FEDA ETSEM SEVDAMI BILEMEZSIN BIR ACIM VAR ANLATSAM ONUNU GOREMEZSIN HERKES UNUTTU BIZI BENDE UNUTTUM HERSEYI BARI BARI SEN UNUTMA BENI…
® HERSEY BOS BIR RUYA MIYDI YOKSA HEPSI BIR YALAN MIYDI SEN GITTIN HERKES GIBI SEVMEDIN BENIM GIBI DEMEK KI TAM DA ASKA INANMISTIM UYKULARDAN UYANMISTIM SEN CELDIN BENIM AKLIMI BOYLE KAYBOLMAK VARMIYDI VAR MIYDI BOYLE KACMAK NERDESIN…
® DUN YINE DUSUMDUM ESKI GUNLERI NASIL DEGISTI HERSEY BIZDE DEGISTIK BILMEDEN SUCUMUZ YOK ANLADIM NE ASK, NE HASRET, HIC BIR SEY SONSUZ DEGIL SONSUZ DEGIL NE YAZIK HER SEVDA ZAMAN GECTIKCE ESKIYOR…
Biz komando değilizki her dağda leşimiz olsun biz bahriyeli değiliz ki her limanda sevgilimiz olsun biz jandarma değiliz ki sırtımızda çantamız olsun biz HAVACI yız kızım bırak bizimde havamız olsun.
Dağlara çizmişler resmimi komando koymuşlar ismimi belki birgün geri dönemem diye göndermişler sana resmimi. Dağlarda çiçekler soldu zaman, göklere bulutlar doldu zaman, yağmurlar sel olup aktığı zaman inanki bir tanem ben ağlıyorum..
Sevme kızım ben ‘ASKERİM’ ben toz toprak kokarım. Elini uzatsan silah gibi tutarım, benim gözlerime bakma sana düşman gibi bakarım, ben uyku nedir bilmem geceleri nöbet tutarım, gece gelme bana parola işaret sorarım, ben disko dans bilmem yürüyüş kararı sayarım. Çünkü ben JANDARMA’yım. Elbet biter sayılı günler
eyy bizi korumak icin topraga düsmüs asker… 1000 kere öpsem o pak anlini deger kandili muhaber tasindan aksin gel tarihe gömelim desem seni sigmasin.
BOYLE YUREKLI OLMAM GEREKLI OLUMUNE SEVMEM GEREKLI BIR CANIM VAR BIN DAHA OLSA HEPSINI SANA VERMEM GEREKLI COK OZLERSIN DIYORLAR COK BEKLERSIN DIYORLAR SEN BU ASKIN SONUNDA OLECEKSIN DIYORLAR.
ASKIN SARABINDAN BILMEDEN ICTIM,SEVDA YOLUNDAN BILMEDEN GECTIM,ASKIN BIR ALEVMIS YAR YAR,BIR ATES PARCASI,BILMEDEN GONLUMU ATESE VERDIM..
SAFAK DEGIL SENSIZLIK BENI ACITAN! SENI COK OZLEDIM BIRTANEM.
ASKIM YATAGIN, SEVGIM YORGANIN, YUREGIM YASTIGIN OLSUN, ASKER OCAGINDA RAHAT UYU BITANEM.
ILK BASLARDA KAC GUN KALDI YERINE KAC GUN GECTI DIYE SAYARSAN SENIN ICIN DAHA KOLAY OLACAKTIR. GEL TESKERE GEL. GONLUMUZ SENINLE.
VATAN SANA EMANET. GOSTER KENDINI. (YINE DE COK SIVRILMEMEYE CALISIRSAN SENIN ICIN DAHA HAYIRLI OLACAK GALIBA..
Son düzenleyen Safi; 22 Nisan 2016 22:52
22 Nisan 2016 22:53       Mesaj #6
Safi - avatarı
SMD MiSiM
asker

1. ordu, ordu örgülüyle ilgili. vazife yapan.
2. ülke savunmasında istihdam edilmek üzere eğitilip donatılan kimse.
3. rütbesiz asker, er.
22 Nisan 2016 22:54       Mesaj #7
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Asker
 • Devlet ve memleketin muhafazası için ücretli veya ücretsiz olarak veya kur'a ile toplanarak hazır bulundurulan ve resmi elbise giyen silahlı adamlar topluluğu. Er, leşker, nefer.
22 Nisan 2016 22:55       Mesaj #8
Safi - avatarı
SMD MiSiM
asker ingilizcesi

1. soldier; soldiers.
2. military service.
3. respectful toward social conventions.
4. militant, valiant.
5. slang money.
–e alýnmak to be drafted.
–e almak /ý/ to draft, enlist, recruit.
–e çağýrmak /ý/ to draft.
–e çağrýlmak to be drafted.
– çantasý soldier´s knapsack.
–e gitmek to go to do one´s military service, go into the army.
– kaçağý deserter.
– ocağý place of military service.
– olmak to join the army.
– tayýný soldier´s ration.
– yazmak /ý/ to enroll or enlist (someone) in the army.


Daha fazla sonuç:
Asker Nedir?

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç